Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Modularizáció és közös tantervi rendszer kialakítása Bikal, 2011. február 11. Sári lajos Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft. © Szöllősi és Társai Bt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Modularizáció és közös tantervi rendszer kialakítása Bikal, 2011. február 11. Sári lajos Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft. © Szöllősi és Társai Bt."— Előadás másolata:

1 Modularizáció és közös tantervi rendszer kialakítása Bikal, 2011. február 11. Sári lajos Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft. © Szöllősi és Társai Bt.

2 Indokoltság A szakképzés irányításának átalakítása A szakképzés irányításának átalakítása A szakképzési közszolgáltatás hatékony megszervezése A szakképzési közszolgáltatás hatékony megszervezése A szakképzés tartalmának, módszertanának és tartalmi szabályozásának megújítása A szakképzés tartalmának, módszertanának és tartalmi szabályozásának megújítása (Szakmai és vizsgakövetelmények) (Központi programok) (Szakmai programok) (Megváltozott vizsgarendszer) Moduláris rendszerű, kompetencia alapú szakképzés Szerkezeti alapok; Tudásbeszámíthatóság; Képzési idő; Tanulási utak

3 Elvégzett fejlesztések Modultérkép Modultérkép Szakmakínálat közös tervezése és megszervezése Szakmakínálat közös tervezése és megszervezése Kapacitáskihasználtság közös tervezése Kapacitáskihasználtság közös tervezése Fejlesztések közös tervezése Fejlesztések közös tervezése Szakmai program készítés Szakmai program készítés Helyzetelemzés Helyzetelemzés Képzési szerkezet bemutatása Képzési szerkezet bemutatása Modultérkép készítése Modultérkép készítése Tananyagterv készítése Tananyagterv készítése Tanulók értékelési szabályai Tanulók értékelési szabályai Pedagógus továbbképzés Pedagógus továbbképzés Tartalomfejlesztési rendszer Tartalomfejlesztési rendszer Tartalomfejlesztés TISZK szintű szabályozása Tartalomfejlesztés TISZK szintű szabályozása Tananyagtervezés eszközei Tananyagtervezés eszközei Tananyagtervező sablon Tananyagtervező sablon Tanulási útmutató sablon Tanulási útmutató sablon Gyakorlati tételsor kidolgozását támogató sablon Gyakorlati tételsor kidolgozását támogató sablon Értékelési útmutató Értékelési útmutató

4 GYAKORLATI TÉTELEK KÉSZÍTÉSE Tartalomfejlesztési rendszer

5 Tételsablon kitöltése I. Az üres sablon 1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés

6 Tételsablon kitöltése II. 5. lépés 6. lépés Értékelőlap Teljes sablon

7 TANANYAGELEM TERVEZÉSE Tartalomfejlesztési rendszer

8 Tananyagelem módszertani feldolgozása Szakképesítés száma és megnevezése: 54 481 04 0000 00 00 Informatikus, elágazás: 54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Tananyagelem neve:Projektirányítás számítógéppel Tananyagelem azonosítója:168/1.7/1143-06 Előzetes ismeretek kompetenciák:alapfogalmakkal való megismerkedés Ráépülő ismeretek, kompetenciák:rendszerezés Párhuzamosan oktatott, kapcsolódó ismeretek, kompetenciák:Önálló munka, értő olvasás, mukafegyelem A tananyagelemre vonatkozó vizsgáztatási követelmények:A Projektmenedzsment szakmmai vizsga követelményei A tananyagelem célja(Milyen pedagógiai célt kívánunk elérni):A program készségszintű használata a projekttervezésben A tananyagelem ellenőrzésének, értékelésének a módja:A szakmai vizsga, közben gyakorlati jellegű feladatok megoldása Tartalmi elemek 1. tematikai egység 2. tematikai egység 3. tematikai egység 4. tematikai egység 5. tematikai egység 6. tematikai egység 7. tematikai egység Ismétlés, elméleti anyag ismétlése, előzetes ismeretek felmérése Ismerkedés szoftverrel, nézetek Dokumentum kezelése, szűrések Tevékenységek időkezelés Tevékenységek erőforráskezelé s Gyakorlás, feladatok megoldása tanári segítséggel és önállóan Próbavizsga feladat megoldása A tananyagelem tömör tartalma A tanulók megismernek egy projektirányító programot. A program segítségével egy adott feladatot oldanak mega feladattervezéstől kezdve az erőforrsás tervezésen, a költségtervezésen keresztül az időtervezésig Az előző időszakban megtanult tananyag átismétlése feladatsor megoldásával, tesztfeladatsor Megismerjük a program felépítését, milyen nézetei vannak. A legfontosabb feladatok és lépések elsajátítása és megismerése Megismerkedés a program nyújtotta tevékenység műveletekkel Erőforrások tevékenységek hez rendelése A vizsgára való felkészüléshez feladatok megoldása Egy minta próbavizsga feladat megoldása Feladatkompetenciák: Részt vesz a projekt megtervezésében x xxxxxx A feladatterv kialakításában közreműködik x xxxxxx A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi x xxxx Részt vesz a kockázatelemzésben x xxx Részt vesz a követelményelemzésben x xxxx A projekt értékelésében közreműködik x xxxxxx

9 Tulajdonság kompetenciák Szakmai ismeretalkalmazások B típus Projektirányítás számítógéppel xxxxxx Szakmai készségek 5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése x xxxxxx 1. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban x xxxxxx 2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség x xxxxxx 5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése xxx x 4. szint Szervezőkészség x xxxx MódszerkompetenciákKapcsolatfenntartó készség x xxxxxx Társas kompetenciákEgyüttműködő-készség x xxxxxx Személyes kompetenciákFelelősségtudat x xxxxx Tanulói tevékenységformák Hallott szöveg feldolgozása 70% x xxx Információk önálló rendszerezése 20% x xxxxxx Írásos elemzések készítése 10% x xxxxx Képzési helyszín jellegeSzámítógép-teremszámítógép-terem Képzési idő40 óra A feldolgozás időterve, óraszáma: 90 perc 450 perc645 perc270 perc135 perc A feldolgozás módszere: önálló munkafrontális munka frontális munka, önálló munka forntális munka, önálló munka frontális munka, önálló munka önáló munka Alkalmazott tanulásszervezés: önálló feladatmegoldás tanári irányítással feldolgozás tanári irányításal feldolgozás önálló munka Szükséges szakmai eszközök, anyagok: Számítógép, Project 2007 szoftver Tanulási segédletek (tankönyv, munkafüzet, stb. ): - Projektmenedzsment és MS Project 2003, 2007 Az új OKJ képzésekhez Prompt Oktatóközpont - Kovalcsik Géza: Ms Project 2007 Computerbooks Szükséges oktatástechnikai eszközök, szemléltetőeszközök: Projektorprojektor Ellenőrzés módszere, helye, ideje: Tanári segítséggel és megoldókulccsal való megoldás Szóbeli kérdésekkel szóbeli kérdésekkel előre elkészített próbavizsga feladatsor Értékelés módja: szummatív

10 TEMATIKAI EGYSÉG (PROJEKT) TERVEZÉSE Tartalomfejlesztési rendszer

11 Moduláris, projektalapú tanulási útmutató Tananyagelem neve, azonosítja:típus/idő Projekt (tematikai egység, feladat) címe: Projekt (tematikai egység, feladat) célja (mérhető produktum): A projekt során fejlesztendő kompetenciák feladatkompetenciák: tulajdonság kompetenciák: szakmai ismeretek: szakmai készségek: módszer kompetenciák: társas kompetenciák: személyes kompetenciák: képzés helyszíne: foglalkozás ideje: A foglalkozás lépései, feladatai, tevékenységei: Tanulásszervezés, módszertani megvalósítás A projekt értékelése (ellenőrzés és értékelés, helye, módszere, az értékelés kritériumai, a produktum minőségi követelményei)

12 Termékek I. Modulok tartozó gyakorlati tételek, tananyagtervek és megtervezett tematikai egységek – 0459-06építészet – 0111-06gépészet – 1168-06informatika – 1470-06vendéglátás

13 Termékek II. Tartalomfejlesztési rendszer a Országos Egyházi TISZK-ben Szakmai programok készítésének és elfogadásának folyamata Szakmai program készítése az Országos Egyházi TISZK intézményeiben TISZK Modultérkép

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Modularizáció és közös tantervi rendszer kialakítása Bikal, 2011. február 11. Sári lajos Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft. © Szöllősi és Társai Bt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések