Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beérkezett Tanácstagi vélemények Fejér megye területére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beérkezett Tanácstagi vélemények Fejér megye területére."— Előadás másolata:

1 Beérkezett Tanácstagi vélemények Fejér megye területére

2 Nemzeti élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága  A Keretirányelv nevéből fakadóan „keretet” biztosít a Közösség édesvízzel kapcsolatos szabályozásának, lefektetve a vízügyi politika alapjait azzal a céllal hogy az európai vizek jó állapotot érjenek el 2015- re. Ennek az általános célkitűzésnek az elemei közé az árvizek és aszályok hatásának mérséklése mellé javasoljuk most már bevenni a belvizet is, mint kiemelt szennyező forrási lehetőséget.  További a tervezéssel kapcsolatosan többek között fontosnak tarjuk azt, hogy a vízfolyások parti sávjában kialakításra kerülő puffer zónák fenntarthatók legyenek. Ezeken a területeken mindenképpen a ligetes rét-legelő –gyep sáv kialakítását támogatjuk. Elkerülendő ezzel azok erdősülése és a szomszédos mezőgazdasági területek káros árnyékolása, gyom stb. fertőzése.

3 Nemzeti élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága A világszinten növekvő népesség élelmiszerrel való ellátása- felértékelve a termőterületek jelentőségét- mezőgazdaságunk számára fokozódó lehetőséget, kihívást jelent. Az átmeneti nehézségek ellenére, ezért fontosnak ítéljük, hogy a jó talajadottságokkal rendelkező mélyebb fekvésű szántó területeket –melynél jelen esetben nem kifizetődő a vízelvezető rendszerek fenntartása- véglegesen ne adjuk fel, tartsuk készenlétben, konzerváljuk, hasznosítsuk azokat. Erdőművelésbe vonásukat ezért nem tartanánk szerencsésnek. Ezekre a területekre a gyep-, legelőgazdálkodás kiterjesztését javasoljuk, összhangban az agrárpolitika állattenyésztés súlyát növelő törekvésével.

4 Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Szakigazgatási Szerve  A feladatok víztestek/védett területek szintjére történő meghatározását indokoltnak tarjuk. Az intézkedések megvalósításának ütemezésében az aktuális vízgazdálkodási és vízi környezeti állapot figyelembe vételével egyetértünk.  Az alegységi tervek részvízgyűjtő tervekbe történő beépítését közegészségügyi szempontból nem kifogásoljuk.  A vitaanyag munkaprogramjának elfogadását közegészségügyi, környezet-egészségügyi és egészségvédelmi szempontból támogatjuk, a KDT-TVT elé terjeszteni kívánt vitaanyag elfogadását javasoljuk.

5 Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  A benyújtott terv dokumentációból nem derül ki, hogy a Vízgyűjtő –gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) végrehajtásához szükséges jogi háttér megteremtése (jogszabály módosítás, új jogszabály megalkotása) a tervezés mely szakaszában történik, ezért a Felügyelőség javasolja ezt jelölni a programban.

6 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  A vitaanyag csupán általánosságban tárgyalja a Vízgyűjtő gazdálkodási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, lényegében az előző tervezési ciklus feladatait kell újból végrehajtani, kiegészítve a felülvizsgálati dokumentum kötelező tartalmi elemeivel. Leírása elnagyolt, nem egyértelmű, azonban a 2013. évre már túl sok feladat elvégzésére van előirányozva rövid határidővel. Az ez évre meghatározott feladatok határidőre már nem valósíthatók meg.  Szükséges egy részletes leírás az elvégezendő feladatokról, használható módszertani útmutatók kidolgozása. Ezek jelenleg nem állnak rendelkezésre.  A vitaanyagban nincs tisztázva a tervezésbe bevonható (több minisztériumot érintő) társszervek szerepe, és a koordinációja. Véleményünk szerint a feladat végrehajtása központi irányítást igényel.

7 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  A munkaprogram végrehajtásához nincs hozzárendelve a pénzügyi fedezet, enélkül az igazgatóságok szerepe sem határozható jelenleg meg.  Nincs rálátásunk arra-a vitaanyag pedig nem tér ki rá- hogy a NeKI az elmúlt másfél évben meddig jutott a VGT-k felülvizsgálata terén. Mivel a legnagyobb időigényű feladatok az állapot értékelés és a trendelemzés (mindez még az idei évben), reményeink szerint a NeKI ezeket a feladatokat már elvégezte. Amennyiben nem, úgy a vitaanyagban megadott határidők irreálisak.  Összességében elmondható, hogy a terv felülvizsgálatában ütemtervében és munkaprogramjában sok a bizonytalanság, az általánosság, ezért érdemi észrevételt a munkaprogrammal kapcsolatban nem tehető.

8 Nemzeti Agrár Kamara Fejér Megyei Igazgatósága  A vitaanyag munkaprogramjának elfogadását támogatjuk. A vitaanyaghoz észrevételt nem teszünk.


Letölteni ppt "Beérkezett Tanácstagi vélemények Fejér megye területére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések