Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Katymár Község Önkormányzata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Katymár Község Önkormányzata"— Előadás másolata:

1 Katymár Község Önkormányzata
Települési Családsegítő Program

2 A település bemutatása
Katymár a Duna-Tisza közén, a szerb-montenegrói határ közvetlen közelében fekvő település. Lakosainak száma jelenleg 2400 fő. A lakosság száma az 1940-es években elérte az főt, gazdaságilag erős,fejlett társadalmi élettel bíró település volt /jó termőföldek, vasút, téglagyár, kisipar biztosították a helyi munkalehetőségeket/. A II. világháború után a jugoszláv határ közelsége megpecsételte a település sorsát. A község nem jutott fejlesztési lehetőségekhez, a vasutat megszüntették, a téglagyár bezárt, majd a malom is eltűnt.a helyi kisiparosokat összefogó Ipari Termelő Szövetkezet felbomlott. A mezőgazdasági átszervezéssel a magángazdaságok megszűntek, a létrejött tsz-ek később egyesültek, a gépesítéssel egyre kevesebb munkaerőt igényelve. Mindezt követte a lakosok elvándorlása, hiszen munkahelyet csak vidéken találtak. Főként a fiatalok és képzettebb emberek mentek el. A lakosság valamikor szinte kizárólag betelepített németekből /svábokból/ és horvátokból /bunyevácokból/ állt. A kitelepítések és a lakosságcsere után a németek száma lecsökkent, helyettük magyarokat telepítettek a községbe.

3 A folyamatos elvándorlás következtében a faluban lévő házak egy része feleslegessé vált – a túlkínálat miatt a a házak ára igen alacsonyra süllyedt. Ezt felismerve 2001 körül megindult a cigány családok beköltözése az ország legkülönbözőbb részeiről. Főként sokgyermekes, hátrányos helyzetű családok érkeztek, gyarapítva a község gondjait. Az itt élő két nemzetiséghez képest más életformát gyakorló kisebbség nehezen illeszkedett be a falu közösségébe, a meglévő megélhetési lehetőségeket sem ismerték fel. A község vezetésének kezdettől gondja, hogy a segélyeken kívül milyen módon segítse elő az új lakosok beilleszkedését, illetve megélhetési problémáik megoldását. Erre készült 2005-ben Települési Családsegítő Programunk, mely két alprogramból áll: - Biztos Kezdet Program - Szociális Földprogram

4 Biztos Kezdet Program A B.K. program a hátrányos helyzetű családokban élő 0-6 éves gyerekek életkezdési esélyeit, személyiségfejlődésének legfontosabb szakaszát kívánja elősegíteni. a gyermekszegénységet és a gyermekek társadalmi kirekesztettségét kívánja visszaszorítani. A szociális földprogram a faluban élő, kerttel udvarral rendelkező lakosokat ösztönzi az adottságok kihasználására megélhetésük javítása érdekében. A két alprogram egymással összefügg, több ponton találkozik, úgynevezett ölelkező programok. Községünk 2005 áprilisában csatlakozott a biztos kezdet programhoz. A szakmai program kidolgozása, megbeszélések, valamint felkészítő oktatás után szeptemberében nyitottuk meg a Biztos Kezdet Klub helyiségét a Közösségi Házban.

5 A Klub nyitva tartása: Klubnapok: hétfő, csütörtök: 8.30-12.30
szerda: Fogadónapok: kedd, péntek: Rendezvények, különböző programok (pl.: szociális földprogram megbeszélései, egészségvédelmi hét) alkalmával, illetve külön kérésre más időpontban is a családok rendelkezésére állunk.

6 Kiindulási problémák, melyek szükségessé tették a program megindítását
Szegénység Munkanélküliség Iskolázatlanság Betelepülés Elöregedés Zsáktelepülés Infrastruktúra hiánya Képzettek elvándorlása Alacsony jövedelemből élők magas aránya Határközelség, befektetések hiánya Szak- és speciális szolgáltatásokhoz való hozzájutás hiánya

7 Célkitűzéseink megvalósításához szükséges erőforrásaink
Jó termőhelyi adottságok Olcsó lakások Kiépült intézményrendszer Nemzetiségi sokszínűség Magas gyermekarány Közösségi terek megléte Út, járda, infrastruktúra Ellátórendszerben magas a szakképzettek aránya Jó kapcsolati háló a településen Nyitottság a problémakezelésre

8 A program célja: A 0-6 éves korú gyermekek fejlődésének segítése, képességeinek javítása, Személyiségük legfontosabb szakaszában ledolgozhassák szociális hátrányukat és minden esélyük meglegyen a sikeres iskolakezdéshez, A speciális szükségletű gyermekek szakemberhez való jutásának időben történő elősegítése, A 0-6 éves gyermeket nevelő családok közötti kapcsolatok kialakítása, ápolása, ezen keresztül a közösségi életbe való bekapcsolása, a település közösségének fejlesztése.

9 A program tartalmi elemei:
Szülő –gyerek játszócsoport Közös programok, kirándulások szervezése, közösségfejlesztés A szülők képzése, információk átadása, szakemberek bevonása Gyermekfelügyelet Kapcsolattartás a családokkal Önsegítő csoportok alakulása

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Célcsoport kiemelt esetei:
Programunk kiemelt figyelmet a következő esetekre: Nagycsaládosok / 8 család Egyszülős családok /5 család Szociálisan hátrányos helyzetű család / 18 család Egészségügyi okból veszélyeztetett családok / 4 család Fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok / 1 család Speciális problémával rendelkező családok / 2 család Ezek a különféle problémák többletterhet rónak a családokra,negatív irányba befolyásolják működésüket. Jelentősen nehéz azon családok működése, amelyekben ezek a hátrányok halmozottan jelennek meg. A B.K. klubba járó családok nagy részénél valamely hátrány, esetleg több is megjelenik. Jelenleg klubtag : 26 család, ebből 15 – rendszeres látogató, 11-alkalmanként látogatja a klubunkat.

21 Programunk összehangolja a helyi segítő ellátásokat – a szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási és gyermekjóléti intézményeket valamint szolgáltatásokat. Ezek összekapcsolódásával, valamint a családokkal való partneri együttműködéssel tudjuk megvalósítani szakmai célkitűzéseinket.

22 Amikor majd nagy leszek ,
Egy szép országot veszek, Én leszek ott a király, Anyukám a királylány


Letölteni ppt "Katymár Község Önkormányzata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések