Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biztos Kezdet and the Early Years Foundation Stage

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biztos Kezdet and the Early Years Foundation Stage"— Előadás másolata:

1 Biztos Kezdet and the Early Years Foundation Stage
és a Koragyermekkori fejlődés megalapozása c. kézikönyv John Oates The Open University

2 The EYFS – Koragyermekkori fejlődés megalapozása
Négy témakör Négy alapelv Tizenhat sarokkő

3 Minden gyermek egyéniség
A négy témakör Minden gyermek egyéniség Pozitív kapcsolatok Támogató környezet Tanulás és fejlődés

4 Minden gyermek egyéniség
Alapelv: Minden gyermekben születéstől fogva megvan a képesség a tanulásra. Minden gyermekben megvan a lehetőség arra, hogy magabiztos, öntudatos, rátermett személyiséggé váljon!

5 Pozitív kapcsolatok Alapelv:
A gyermek a szülőkkel és a nevelőkkel való szeretetteljes, biztonságos kapcsolatok révén válik független, magabiztos személyiséggé!

6 Támogató környezet Alapelv:
A környezet kulcsszerepet játszik a gyermek fejlődésének támogatásában és kiteljesítésében!

7 Tanulás és fejlődés Alapelv:
A gyermekek eltérő módon, eltérő ütemben fejlődnek és tanulnak! A tanulás és fejlődés valamennyi területe egyformán fontos és szorosan kapcsolódik egymáshoz.

8 Minden gyermek egyéniség
Sarokkövek: A gyermek fejlődése Befogadó gyakorlat Biztonság Egészség és jólét

9 Minden gyermek egyéniség
A gyermek fejlődése: A csecsemők és a kisgyermekek eltérő módon és más-más ütemben fejlődnek. A fejlődés minden területe – testi, értelmi, nyelvi, társas, érzelmi – egyformán fontos.

10 Minden gyerek egyéniség
Befogadó gyakorlat: Az egyének és a közösségek sokfélék lehetnek, és ezt a sokszínűséget értékelni kell. Egyetlen gyermeket vagy családot sem különböztethetünk meg hátrányosan.

11 Minden gyerek egyéniség
Biztonság: A kisgyermekek testileg és lelkileg sebezhetőek, ezért a felnőtteknek óvniuk kell őket.

12 Minden gyermek egyéniség
Egészség és jólét: A gyermek érzelmi, mentális, társas, és környezeti jólétéhez elengedhetetlen az egészség. A gyermek egészségének megőrzéséhez szükséges ugyanakkor, hogy megfelelő figyelmet fordítsunk ezekre a területekre is.

13 A kisgyermekkel foglalkozó felnőtt
Pozitív kapcsolatok Sarokkövek: Egymás tisztelete A szülő mint partner A tanulás segítése A kisgyermekkel foglalkozó felnőtt

14 Pozitív kapcsolatok Egymás tisztelete:
A gyermekekkel és családjukkal való minden érintkezés alapja egymás tiszteletben tartása, a másik érzéseinek elfogadása.

15 Pozitív kapcsolatok A szülő mint partner:
A gyermekre a nevelés során a szülő van a legnagyobb hatással. A szakemberek és szülők jó együttműködése ezért pozitív hatással lesz a gyermek fejlődésére és a tanulási folyamatokra.

16 Pozitív kapcsolatok A tanulás segítése:
A „hozzáértő” felnőttekkel kialakított meleg, bizalomteli kapcsolatok minden más eszköznél hatékonyabban segítik a gyermeket a fejlődésben, tanulásban.

17 Pozitív kapcsolatok A kisgyermekkel foglalkozó felnőtt:
(kulcsszemély vagy saját gondozó, GYH munkatárs) A kisgyermekekkel foglalkozó felnőtt kiemelt felelősséggel tartozik a gondjaira bízott gyermek iránt. Erősíti a gyermek biztonság érzetét, törődik vele, és szoros kapcsolatot ápol a szülőkkel is.

18 Megfigyelés, értékelés, tervezés Támogassunk minden gyereket!
Támogató környezet Sarokkövek: Megfigyelés, értékelés, tervezés Támogassunk minden gyereket! A tanulás közege A tágabb környezet

19 Megfigyelés, értékelés, tervezés:
Támogató környezet Megfigyelés, értékelés, tervezés: A csecsemők és a kisgyermekek egyedi képességekkel rendelkező egyéniségek. A Gyerekház programjait és napirendjét a gyermekek igényeihez kell igazítani. Első lépésként térképezzük fel a gyermek érdeklődési körét és figyeljük meg, hogy hol tart a fejlődésben.

20 Támogassunk minden gyereket!:
Támogató környezet Támogassunk minden gyereket!: A gyermekek fejlődését olyan tevékenységek, programok segítik, melyek kihívást jelentenek, ugyanakkor teljesíthetőek.

21 Támogató környezet A tanulás közege:
A gazdag és változatos környezet segíti a gyermekek tanulását és fejlődését, továbbá kellő önbizalmat ad ahhoz, hogy a számukra kihívást jelentő belső és külső terekben felfedezéseket tegyenek.

22 Támogató környezet A tágabb környezet:
A különböző szakemberekkel, szolgáltatásokkal és a helyi közösséggel való együttműködés segíti a gyermek fejlődését, egészségét, biztonságát és ösztönzi azt, hogy a gyerekek a közösség aktív tagjává váljanak és megfelelő anyagi körülmények között éljenek.

23 Kreativitás és kritikai gondolkodás A tanulás és fejlődés területei
Sarokkövek: Játék és felfedezés Aktív tanulás Kreativitás és kritikai gondolkodás A tanulás és fejlődés területei

24 Tanulás és fejlődés Játék és felfedezés:
A játék során megmutatkozik a gyermekek változatos és széleskörű érdeklődése. A gyermekek játék közben tanulnak a legjobban. A kortársakkal való játék fontos fejlődésük szempontjából.

25 Tanulás és fejlődés Aktív tanulás:
A gyermekek fizikai és szellemi kihívások révén tanulnak a legkönnyebben. Az aktív tanulást olyan tárgyak, események és személyek segítik, amelyek hosszabb időn keresztül fenntartják a gyermek érdeklődését.

26 Tanulás és fejlődés Kreativitás és kritikai gondolkodás:
A játék során a gyermekek különböző helyzetekben, sokféle eszköz segítségével próbálgathatják különböző elképzeléseket, összefüggéseket fedeznek fel és képesek lesznek másképp, jobban látni és csinálni dolgokat. A felnőttek segíthetik a gyermek kritikai gondolkodásának fejlődését és azt, hogy kérdéseket tegyenek fel.

27 A tanulás és fejlődés területei
Egyéni, társas és érzelmi fejlődés Kommunikáció, nyelv, írás-olvasás Problémamegoldás, érvelés és számolási képesség A világ megértése és megismerése Testi fejlődés Kreatív fejlődés


Letölteni ppt "Biztos Kezdet and the Early Years Foundation Stage"

Hasonló előadás


Google Hirdetések