Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület pályázatai ÚMVP III. tengely.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület pályázatai ÚMVP III. tengely."— Előadás másolata:

1 „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület pályázatai ÚMVP III. tengely

2 Az Egyesület 29 település vidékfejlesztési képviseletét látja el. Területéhez tartozik a teljes zirci, valamint részlegesen a móri és veszprémi kistérség. A korábbi vidékfejlesztési pályázatoknál tanácsadási, projekt generálási feladatokat végzett, de 2009.11.06-ától akkreditált akciócsoportként KÉRELEMKEZELÉSI feladatot is elláthat.

3 Egy pályázati kör értékelése történt meg: 39 kérelemből 19 db nyertes,

4 Jelenlegi pályázataink: III. Tengelyes kiírások (4 jogcímre) - Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése -Turisztikai tevékenységek ösztönzése -Falumegújítás és – fejlesztés -Vidéki örökség megőrzése Beadás: november 20 - december 16.

5 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támogatásra jogosultak: 5000 fő alatti településeken ( + városok külterületei)  Mikro –kis és középvállalkozások  Egyéni vállalkozók  Magánszemélyek

6 Támogatás igénybe vehető Megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, gazdaságon kívül végzett tevékenységekre, amely legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepel a mikrovállalkozás bejegyzett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az első kifizetési kérelem benyújtásáig felvett tevékenység.

7 Támogatás igénybe vehető Támogatható tevékenységek, eszközök és az elszámolható költségek: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, kivéve a 3. számú mellékletben szereplő eszközök; b) Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület kialakítása; c) a 2. számú mellékletben meghatározott, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés; d) a 2. számú mellékletben meghatározott minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése; e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. (3) A (2) bekezdés d)-e) pontjában szereplő támogatható tevékenység önállóan nem szerepelhet egy támogatási kérelemben.

8 Támogatás mértéke:  Hátrányos helyzetű területen: 65%  Egyéb területen: 60%

9 Támogatás összege Ügyfelenként legfeljebb: 56.243 euro=15.000.000 Ft Legkisebb adható: 1200 euro=320.040 Ft

10 Turisztikai tevékenységek ösztönzése Támogatásra jogosultak: 5000 fő alatti településeken ( + városok külterületei)  Önkormányzat, önkormányzati társulás, kisebbségi önkormányzatok  Non-profit szervezetek  Egyházi jogi személyek  Mikro –kis és középvállalkozások  Magánszemélyek

11 Támogatás igénybe vehető Falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítására, már működő falusi szálláshelyek bővítésére, korszerűsítésére, akadálymentesítésére, szolgáltatásainak fejlesztésére (kivéve: vendégszoba, üdülőlakás, üdülőház) A gyermek és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítására, már működő egységek bővítésére, korszerűsítésére, akadálymentesítésére, és szolgáltatásainak fejlesztésére

12 Támogatás igénybe vehető Foglalkozást elősegítő szolgáltatások fejlesztésére: 1.Alkalmi falusi-, agroturisztikai szolgáltatások 2.Ökoturisztikai szolgáltatások 3.Lovas turisztikai szolgáltatások 4.Vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások 5.Erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások 6.Horgász turisztikai szolgáltatások 7.Borturisztikai szolgáltatások 8.Kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások 9.Vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások 10.A 3-9. pontokban meghatározott szolgáltatásokhoz kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások.

13 Elszámolható kiadások: a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő építés, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, b) a 3. mellékletben nem szereplő, a szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök, c) a 2. melléklet I. és II. pontjában szereplő infrastrukturális és rekreációs fejlesztések kiépítéséhez kapcsolódó beszerzések, d) a horgászati cél esetén árnyékot adó, valamint a helyi vízgazdálkodási és talajadottságoknak megfelelő fafajok telepítése, e) a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. (4) A (3) bekezdés b)-f) pontjában szereplő támogatható tevékenységek önállóan nem, kizárólag a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységgel együtt szerepelhetnek egy támogatási kérelemben.

14 I. Ingatlanhoz (épülethez, telekhez) kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások: 1. ivóvízellátás saját kúttal vagy hálózatra csatlakozással és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, 2. eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés kiépítése, 3. földgáz-, távhővezeték, geotermál energiavezeték bevezetése és a hozzá kapcsolódó berendezések kiépítése, 4. elektromos energiaellátó egyedi berendezés, vagy hálózatra csatlakozás kiépítése, 5. szelektív hulladékgyűjtők kiépítése, 6. vezetékes telefon és vagy internet csatlakozási pont kiépítése, 7. belső út, parkoló- és tárolóhelyek, kerítés kiépítése, 8. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése, 9. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából), 10. horgász- és csónakázó tó kiépítése (max. 3 ha), meglévő tó iszaptalanítása, környezetének rendezése (megközelítő utak, parkolók, partmenti horgászstégek, esőbeállók, padok, asztalok, szeméttárolók stb.).

15 II. Ingatlanhoz (épülethez, telekhez) kapcsolódó bel- és/vagy kültéri rekreációs fejlesztések: 1. Pihenőkert kerti bútorokkal, 2. Játéktér, -udvar kiépítése, használati térelemek beszerzése, 3. Sporttér, -udvar kiépítése, 4. Foglalkoztató, animációs, kézműves, oktató- ismeretterjesztő tér kiépítése, 5. Fürdőzésre vagy egészségmegőrzésre alkalmas tér kiépítése [medence (max. 15x30 m) vízforgató berendezéssel, szauna].

16 Támogatás mértéke:  Hátrányos helyzetű területen: 65%  Egyéb területen: 60%  Non profit szervezet esetében, ha a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető: 100%

17 Támogatás összege Ügyfelenként legfeljebb: 56.243 euro=15.000.000 Ft Legkisebb adható: 1200 euro=320.040 Ft

18 A támogatás igénybevételének feltételei: A támogatással megvalósítani kívánt fejlesztés esetén az érintett ingatlanhoz tartozó telek alapterületének nagysága új falusi szálláshely és telepített sátortábor kialakítása esetén legalább 500 m 2, új ifjúsági szálláshely, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház kialakítása esetén legalább 2000 m 2

19 A támogatás igénybevételének feltételei: Falusi szálláshely esetében: a) megfelel a 4. melléklet szerinti feltételeknek, b) legalább hat, legfeljebb tizenhat férőhellyel rendelkezik, c) a saját használatú helyiségektől és lakrésztől elkülönül, d) összkomfortos, és e) a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

20 Gyermek és ifjúsági turizmus esetén: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletnek megfelelő, legalább harminc férőhelyes, legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor vagy „A” kategóriájú turistaház, engedélyezett ifjúsági szálláshely támogatható.

21 Falusi szálláshely és gyermek és ifjúsági turizmusra irányuló fejlesztés esetén a vendégeknek legalább kétféle szolgáltatást kell nyújtani - amelyből az egyik más szolgáltatóval történő megállapodás alapján is nyújtható - az alábbiak közül: aa) étkeztetés, ab) szabadidős sport vagy rekreációs szolgáltatás, ac) vezetett túrázási lehetőség, ad) természeti vagy kulturális értékek megismertetése, bemutatása

22 Foglalkozást elősegítő szolgáltatások fejlesztése esetén a támogatás feltétele: A lovas, vadászati, erdei, horgász, borturisztikai, kerékpáros és vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások esetében az ügyfél által meghatározott nyitvatartási időben turisták által igénybe vehető üzletszerű szolgáltatást kell nyújtani. Lovas: legalább a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség szerinti három patkós minősítésű lovas szolgáltatást kell végezni. Horgász: horgász turisták számára biztonságos és higiéniai helyiségekkel ellátott ingatlannal kell rendelkezni.

23 Falumegújítás és -fejlesztés Támogatásra jogosultak: 5000 fő alatti településeken ( + városok külterületei)  Önkormányzat, önkormányzati társulás, kisebbségi önkormányzatok  Non-profit szervezetek  Egyházak

24 Támogatás igénybe vehető: Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró, gazdasági és közösségi célokat szolgáló épületek külső felújítására: A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésekre valamint zöldfelületek, látvány és használati térelemek kialakítására, meglévők fejlesztésére (közparkok, pihenőhelyek, sétautak) A helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítési feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására és a meglévők korszerűsítésére

25 Támogatás mértéke  Épület – felújítás és infrastruktúra- fejlesztés: 100%  Épület – felújítás és infrastruktúra- fejlesztésnél ha az épület tulajdonosa természetes személy: 70%  Piac létrehozása esetén: 80%  Piac létrehozása esetén ha az hátrányos helyzetű településen valósul meg: 85%

26 Elszámolható költségek 1. A védelem alatt nem álló épületek külső felújítása esetén: 1.1. épület és építmények külső felújításához kapcsolódó, alapterület növekedéssel nem járó építési munkák; 1.2. az 1.1. pontban foglalt fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó, önállóan nem támogatható kiadások: 1.2.1. külső nyílászáróinak cseréje, beépítése, 1.2.2. épület szigetelése; 1.3. a TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés megnevezésű kiadással, amely a beruházás összes elszámolható kiadásának 6%-ában, legfeljebb 6 000 000 Ft érdekében számolható el; 1.4. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás; 1.5. meglévő és új parkok beépített öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése; 1.6. sétaút és térburkolat kialakítása, fejlesztése; 1.7. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez, fejlesztéséhez és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák; 1.8. használati térelemek beszerzése, meglévők fejlesztése; 1.9. látvány térelemek beszerzése, meglévők fejlesztése; 1.10. építmények felújítása, kialakítása; 1.11. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök.

27 Elszámolható költségek 2. A település környezetét és megjelenését javító fejlesztések kialakítása, meglévők fejlesztése esetén: 2.1. használati térelemek beszerzése, meglévők fejlesztése, 2.2. látvány térelemek beszerzése, meglévők fejlesztése, 2.3. információs és üdvözlő táblák beszerzése, meglévők fejlesztése, 2.4. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, 2.5. meglévő és új parkok beépített öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése, 2.6. sétaút és térburkolat kialakítása, fejlesztése, 2.7. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák, 2.8. a TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés megnevezésű kiadással, amely a beruházás összes elszámolható kiadásának 6%-ában, legfeljebb 6 000 000 Ft érdekében számolható el, 2.9. építmények felújítása, kialakítása, 2.10. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök.

28 Elszámolható költségek 3. Új piacok létrehozása, meglévők fejlesztése, bővítése, az előírásoknak történő megfeleltetése esetén: 3.1. az épület és az építmény építése, felújítása, átalakítása és korszerűsítése, ehhez kapcsolódó épületgépészet, 3.2. mérlegelést, illetve ki- és berakodást segítő eszközök, gépek berendezések beszerzése, 3.3. a TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés megnevezésű kiadással, amely a beruházás összes elszámolható kiadásának 6%-ában, legfeljebb 6 000 000 Ft érdekében számolható el, 3.4. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök beszerzése.

29 Elszámolható költségek 4. Kültéri játszóterek kialakítása, meglévők korszerűsítése esetén: 4.1. játszótéri eszközök és használati térelemek beszerzése, meglévők korszerűsítése, 4.2. kerítés, térburkolat beszerzése, 4.3. információs tábla beszerzése, 4.4. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, 4.5. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák, 4.6. TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 02 a kutatás és kísérleti fejlesztés a humán tudományok területein, 4.7. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök.

30 Támogatás összege Ügyfelenként legfeljebb: 20.000.000 Ft - 74.991 euró

31 Vidéki örökség megőrzése Támogatásra jogosultak: 5000 fő alatti településeken ( + városok külterületei)  Önkormányzat, önkormányzati társulás, kisebbségi önkormányzatok  Non-profit szervezetek  Egyházi jogi személy

32 Támogatás igénybe vehető Helyi vagy országos védelem alatt álló építmények, építményrészek : Külső felújítására Építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett épület, épületrész belső felújítására, korszerűsítésére Építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására Az építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására Kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére, létrehozására, felújítására Kapcsolódó kerítésének kialakítására, felújítására

33 Támogatás igénybe vehető A természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására, különösen: A természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására Természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára (pl. keresztek rekonstrukciója, földvárak felújítása)

34 Támogatás igénybe vehető az előző két pont alapján megvalósított fejlesztéssel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására, különösen Tanösvény, tematikus út, túraútvonalak kialakítására Tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről Helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére.

35 Támogatás mértéke  Összes elszámolható kiadás: 100%  Ha az épület tulajdonosa természetes személy: 70%

36 Elszámolható költségek 1. Helyi /vagy országos védelem alatt álló építmények, építményrészek felújítása esetén: 1.1. épület, építmény külső és belső felújításához kapcsolódó, alapterület növekedéssel nem járó építési munkák, 1.2. fás szárú, lágy szárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, 1.3. tereprendezéshez és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák, 1.4. TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés megnevezésű kiadás, amely a beruházás összes elszámolható kiadásának 6%-ában, legfeljebb 6 000 000 Ft értékben számolható el, 1.5. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök.

37 Elszámolható költségek 2. Természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása esetén: 2.1. használati térelemek beszerzése, kialakítása, meglévők fejlesztésére (kilátó, pad, asztal, hulladékgyűjtő és -tároló, esőbeálló, kültéri kemence, egyéb kültéri bútorok, kerítés, tanösvény, túraútvonal és tematikus útvonal berendezési, felszerelési tárgyainak beszerzése, térvilágító elemek), 2.2. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése, 2.3. tereprendezéshez kapcsolódó építési munkák, 2.4. TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés megnevezésű kiadás, amely a beruházás összes elszámolható kiadásának 6%-ában, legfeljebb 6 000 000 Ft értékben számolható el, 2.5. látvány térelemek beszerzése, meglévők fejlesztése, 2.6. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök.

38 Elszámolható költségek 3. Helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő akciók megvalósítása: 3.1. használati térelemek beszerzése, kialakítása meglévők fejlesztésére (pad, asztal, hulladékgyűjtő, kültéri kemence, egyéb kültéri bútorok, kerítés, tanösvény, túraútvonal és tematikus útvonal berendezési, felszerelési tárgyainak beszerzése), 3.2. nyomtatott kiadványok elkészítése és sokszorosítása, 3.3. tájékoztató táblák készítése és elhelyezése, 3.4. tereprendezéshez kapcsolódó építési munkák, 3.5. a TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés megnevezésű kiadás, amely a beruházás összes elszámolható kiadásának 6%-ában, legfeljebb 6 000 000 Ft értékben számolható el, 3.6. látvány térelemek beszerzése, meglévők fejlesztése, 3.7. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök.

39 Támogatás összege Ügyfelenként legfeljebb: 20.000.000 Ft – 74. 991 euró

40 Kérelmek benyújtása: Postai úton december 16-ig a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

41 További információ elérhető: MVH honlapján: www.mvh.gov.hu Az egyesület új honlapján: www.abakonyert.hu Munkaszervezet irodájában –FIGYELEM! Elköltöztünk!

42 Új irodánk: Zirc, Petőfi S. u. 4. belső parkolóból Tel/fax:88/415-791, email:www.abakonyert@gmail.com

43 Köszönöm megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket!


Letölteni ppt "„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület pályázatai ÚMVP III. tengely."

Hasonló előadás


Google Hirdetések