Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aromaticitási indexek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aromaticitási indexek"— Előadás másolata:

1 Aromaticitási indexek
topológiai rezonancia-energia/elektron (TREPE) gyűrű középpontjában számított mágneses árnyékolás (NICS) aromás, antiaromás és nem aromás osztályozás lehetséges

2 Exotikus aromás rendszerek
2(N+1)2 szabály (gömbszimmetrikus elektrongáz)

3 Exotikus aromás rendszerek
nanocsövek stabilitása arányos a Kekulé szerkezetek számával K = det|S1/2| csövek lezárásánál fontos

4 Magányos pár egyetlen atomra lokalizálódik erősebb delokalizáció
önálló dipólusnyomaték H-híd akceptor könnyen protonálható

5 elektronhiányos: diborán nemklasszikus: karbokationok
Többcentrumos kötés elektronhiányos: diborán nemklasszikus: karbokationok allilgyök

6 Többcentrumos kötés C=C…Ru…C=C kötés

7 Többcentrumos kötés Si=Si…Ba…Si=Si a komplexben

8 könnyen gerjeszthető (pl. HWWH)
Fém-fém kötés könnyen gerjeszthető (pl. HWWH) W-W -pálya W-W -pálya

9 Fém-fém kötés HWWH W-W -pálya hatos kötés a Mo2 molekulában
9g25u42g410g2 kötéshosszak (pm) egyes: 270, hármas: , négyes: , hatos: 193 atomok akkor vannak kötésben, ha távolságuk nem nagyobb, mint a fémben

10 Koordinációs kötés részben betöltött d-pályák
részvételével jönnek létre pl. MnH(CO)5 laza kapcsolat csekély átfedés elektrosztatika fontos

11 Viszontkötés elektronegativitás függ a kötés típusától
töltésátmenet iránya ellentétes -kötés: ligandumról a fémre -kötés: fémről a ligandumra

12 Izolobális analógia azonos számú, szimmetriájú, betöltöttségű, alakú
határpálya esetén két atom-csoportot izolobálisnak nevezünk izolobális csoportok helyettesíthetik egymást

13 8 elektron 18 elektron 16 elektron
Izolobális analógia 8 elektron elektron elektron

14 Hidrogénhíd-kötés erős elektrosztatikus jelleg, <10 % elektronátmenet kötési energia 5…50 kJ/mol pillératomok van der Waals rádiuszok összegénél közelebb kerülnek egymáshoz formaldehid…benzol komplex

15 Hidrogénhíd-kötés proton donor (HF: pont-dipólus) kötési
energiája arányos az akceptor atomon kialakuló elektrosztatikus potenciállal

16 Morokuma-analízis E = Eelszt+ Ekics + Epol+ Etöltátm + Ekevert
H-hídak acetilén hármas kötésével, elektrosztatikus potenciál az acetilén hidrogénatomján

17 Morokuma-analízis kics elszt pol töltátm kevert


Letölteni ppt "Aromaticitási indexek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések