Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A jogszabályi változások irányai 2010. dr. Andráczi-Tóth Veronika Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A jogszabályi változások irányai 2010. dr. Andráczi-Tóth Veronika Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya."— Előadás másolata:

1 A jogszabályi változások irányai 2010. dr. Andráczi-Tóth Veronika Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya

2 Az előadás vázlata 1. 2010. nyarán megjelent módosítások, elsősorban a gondozási szükséglet vizsgálatára vonatkozóan 2. 2010. őszén módosuló, 2011. januárjában hatályba lépő jogszabály módosítások várható irányai

3 Hatályba lépett változások 2010. évi LXXXIX. törvény egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról (Hatálybalépés: 2010. augusztus 17.) 229/2010. (VIII.16.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról (Hatálybalépés: 2010. augusztus 17.) 8/2010.(IX.3.) NEFMI rendelete egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (Hatálybalépés: 2010. szeptember 3.)

4 Előzmények 2008. január 1-jétől bevezetésre került: Gondozási szükséglet fogalma Gondozási szükségletvizsgálat elvégzésére független szakértői szervek lettek kijelölve (hsg - jegyzői szakértői bizottságok, idősek otthona – ORSZI szakértői bizottságai) Jegyzői jövedelem, ill. jövedelem és vagyon vizsgálat bevezetése Az igénylő jövedelmi helyzete szerint differenciált sávos normatívák bevezetése

5 Jelenlegi módosítás céljai A szolgáltatásba való bekerülés leegyszerűsítése Adminisztrációs terhek csökkentése A bekerüléshez szükséges időtartam lerövidítése A fenntartó kiadásainak csökkentése Az intézmények megerősítése

6 A gondozási szükségletvizsgálat Házi segítségnyújtás Kérelem (az igénylőnek be kell mutatnia a rendelkezésre álló leleteket és szakvélemények másolatát) A szolgáltató/intézmény vezetője elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát az egyszerűsített előgondozás keretében. A vizsgálat elvégzése a változatlan tartalmú értékelő adatlapon történik.

7 A gondozási szükségletvizsgálat Házi segítségnyújtás II. Megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét ennek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Az intézményvezető a vizsgálat eredményéről nem szakvéleményt, hanem igazolást állít ki. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát át kell adni az ellátást igénylőnek és törvényes képviselőjének.

8 Intézményvezető hiányában, a gondozási szükségletvizsgálatokat a települési önkormányzat jegyzője által felkért szakértő végzi el. Nincs vezetője a házi segítségnyújtást végző szolgáltatónak, mert az önkormányzat szakfeladatként nyújtja. A személyes gondoskodásban közreműködő szakképzett szociális gondozót vagy vezető gondozót kér fel a jegyző Nincs a településen házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató A szolgáltatást igénylő a jegyzőnél kérheti a gszv-t A jegyző a szakképzett szociális gondozót vagy vezető gondozókra meghatározott képzettséggel rendelkező személyt kér fel szakértőként A házi segítségnyújtás speciális szabályai

9 A gondozási szükségletvizsgálat Idősek otthona Kérelem Az igénylőnek be kell mutatnia - a rendelkezésre álló leleteket és szakvélemények másolatát, és - a rendelkezésre álló leleteket és szakvélemények másolatát, és - a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményekre vonatkozó igazolásokat. (Ha nem állnak rendelkezésre, akkor az intézmény segítséget nyújt a beszerzéséhez.) - a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményekre vonatkozó igazolásokat. (Ha nem állnak rendelkezésre, akkor az intézmény segítséget nyújt a beszerzéséhez.) A kérelem nyomtatvány módosult, meg kell jelölni azt az indokot, amely alapján a gondozási szükséglet megállapítását kérik.

10 A gondozási szükségletvizsgálat Idősek otthona II. Az intézmény vezetője elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát az előgondozás I. keretében. (A vizsgálat elvégzése a változatlan tartalmú értékelő adatlapon történik.) Megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét.

11 A gondozási szükségletvizsgálat Idősek otthona III. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy az egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Az intézményvezető a vizsgálat eredményéről nem szakvéleményt, hanem igazolást állít ki. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát át kell adni az ellátást igénylőnek és törvényes képviselőjének

12 Jogorvoslat A gondozási szükséglet felülvizsgálatát a fenntartótól lehet kérni. A fenntartó a vizsgálatba olyan szakképzett személyt köteles bevonni, aki a gondozási szükséglet vizsgálatába nem vett részt. Szolgáltató, intézmény hiányában a jegyző egy másik szakképzett szakértőt jelöl ki felülvizsgálatra. A gszv-ért, és felülvizsgálatáért az ellátást igénylőtől térítés nem kérhető. A gszv-ért, és felülvizsgálatáért az ellátást igénylőtől térítés nem kérhető.

13 Átmeneti rendelkezések A hatálybalépést megelőző napon (= 2010. augusztus 16.) folyamatban lévő gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát a hatálybalépést megelőző napon hatályban lévő szabályok alapján kell lefolytatni. A korábbi szabályok alapján kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül.

14 A gondozási szükséglet vizsgálata során házi segítségnyújtás esetén napi óraszámban határozzák meg a gondozási szükségletet, amelynél rövidebb időtartamú gondozást az ellátott a hatályos szabályok alapján is igényelhet. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 19. §-a egy új mondattal egészül ki, amely egyértelműen rögzíti a megállapított óraszámoknak megfelelő gondozási tevékenységek időtartamának összevonásának lehetőségét.

15 A változások várható irányai Adminisztrációs terhek csökkentése Egyszerűsítés Szektorsemlegesség biztosítása Jogszabályi anomáliák megszüntetése, a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A jogszabályi változások irányai 2010. dr. Andráczi-Tóth Veronika Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya."

Hasonló előadás


Google Hirdetések