Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató Egyszerűsített pályázat Pályázat benyújtása, értékelés, támogatási szerződés, módosítások, ellenőrzések, szabálytalanság Budapest, 20 12. július.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató Egyszerűsített pályázat Pályázat benyújtása, értékelés, támogatási szerződés, módosítások, ellenőrzések, szabálytalanság Budapest, 20 12. július."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató Egyszerűsített pályázat Pályázat benyújtása, értékelés, támogatási szerződés, módosítások, ellenőrzések, szabálytalanság Budapest, 20 12. július 17.

2 Benyújtandó dokumentumok (Útmutató III. pontja) 1.Pályázás módja pályázati adatlap és mellékletek kitöltése, lezárt borítékban határidőre történő benyújtása egy eredeti, egy másolati példány a pályázó szerv vezetője által cégszerűen aláírva roncsolásmentesen, nem bontható módon összetűzve/összefűzve 2.Benyújtandó dokumentumok: Kitöltött, utolsó oldalon pályázó szerv vezetője által cégszerűen aláírt pályázati adatlap Kimutatás a Schengen Alapból és Külső Határok Alapból beszerezett eszközökről (táblázat) Költségigényt alátámasztó ártájékoztató, szerződés egyéb dokumentum kivonatának másolata Egyéb, a pályázat megalapozottságát alátámasztó dokumentum

3 1.Személyesen vagy postai úton lezárt borítékban Felelős Hatóság részére 2.Beérkezési határidő: 2012. augusztus 08. 10.00 óra (késve beérkezett pályázatok nem bocsájthatók értékelésre) 3. A borítékon az alábbi adatokat kell feltüntetni: a pályázó szervezet neve és címe, a pályázati felhívás hivatkozási száma, „Külső Határok Alap pályázati adatlap, 2012. augusztus 08. 14.00 óráig ne nyissák fel!” 4. Borítékbontás nyilvános Pályázatok benyújtása (Útmutató III. pontja) (Útmutató III. pontja)

4 Hiánypótlás, tisztázó kérdések (Útmutató III. pontja) 1.Az Értékelő Bizottság amennyiben szükséges telefaxon hiánypótlást kérhet 2.Hiánypótlás teljesítése felszólító telefaxban megadott határidőre és módon 3.Határidő módosítás az Útmutatóban megjelölt határidőig kezdeményezhető, határidő elmulasztása esetén póthatáridő kitűzhető (de nem kötelező) 4.A póthatáridő elmulasztása esetén a pályázat érdemi bírálatára nem kerül sor 5.Pályázattal összefüggésben benyújtandó dokumentumok benyújtásának helye, elérhetősége

5 A pályázatok értékelése A támogathatóság vizsgálata A technikai (formai) szempontból való megfelelés A pályázat szakmai (tartalmi) értékelése A pályázat pénzügyi értékelése Zárulhat: Pályázat támogatása Pályázat elutasítása Támogatási összeg és/vagy tevékenység csökkentése Pályázatok értékelése (Útmutató IV. pont)

6 Szerződés módosítása (ÁSZF 5. pont) Kedvezményezett és a FH egyaránt kezdeményezheti Bármely módosítás csak írásban és közös megegyezéssel történhet Az ÁSZF 5.2. pontja szabályozza, hogy milyen esetekben nem módosítható a Szerződés Az ÁSZF 5.3. pontja alapján a Kedvezményezett köteles a Szerződés módosítását kezdeményezni Módosítás írásban indoklással ellátva Változás-bejelentési kérelem ÁSZF 5.3. pontban meghatározottakon kívül eső módosítási igények kezelésére

7 Támogatások ellenőrzése (ÁSZF 8. pont) Ellenőrző szervezetek:  Felelős Hatóság  Hitelesítő Hatóság (BM Miniszteri Titkárság)  BM Ellenőrzési Főosztály  Ellenőrzési Hatóság (Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság)  Magyar Államkincstár  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal  Állami Számvevőszék  Európai Bizottság illetékes szervezetei  Európai Számvevőszék és  Európai Csalásellenes Hivatal  A FH ellenőrzési tevékenysége:projektek gyakorlati végrehajtása, pü-i műveletek és nyilvántartások szabályszerűsége A FH az ellenőrzést folyamatba épített, utólagos, dokumentum alapú ellenőrzéssel hajtja végre, illetve helyszíni ellenőrzést folytat le.  Célja: hiányosságok kijavítása, korrekciók megelőzése  Intézkedései:  Szabálytalanságok megelőzése, feltárása és kiigazítása  Feltárt szabálytalanságok eredményeként bekövetkezett veszteségek behajtása, késedelmes fizetések után adott esetben kamatok felszámítása  Bizottság folyamatos tájékoztatása

8 Szabálytalanság 23/2012. (IV.26.) BM rendelet Szabálytalanság 23/2012. (IV.26.) BM rendelet Szabálytalanság fogalma: az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK EURATOM rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak, továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, a támogatási szerződésben és a közvetlen támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek jogszabály vagy támogatási szerződés sértése + pénzügyi érdeksérelem lehetősége Felelős Hatóság gyanú észlelése esetén köteles megindítani, azonban ez nem büntető eljárás! Elsősorban az a cél, hogy közösen tisztázzuk, mi történt, illetve a pénzügyi érdeksérelem lehetősége bekövetkezett-e. Az eljárás során még van lehetőség a hiba javítására (és így elkerülhetőek a negatív következmények)

9 Köszönöm figyelmüket! Homokiné Demény Anita BM Támogatás-koordinációs Főosztály Bel- és Igazságügyi Támogatások Osztálya Tel.: (1)441-1679 Fax: (1)999-4846 E-mail: anita.demeny.homokine@bm.gov.hu


Letölteni ppt "Tájékoztató Egyszerűsített pályázat Pályázat benyújtása, értékelés, támogatási szerződés, módosítások, ellenőrzések, szabálytalanság Budapest, 20 12. július."

Hasonló előadás


Google Hirdetések