Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jegyzői értekezlet 2011.02.08.1 Jegyzői értekezlet 2011. február 8. Témakörök: Jogszabályváltozások A 2010. évi ellenőrzések tapasztalatai A 2011. évi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jegyzői értekezlet 2011.02.08.1 Jegyzői értekezlet 2011. február 8. Témakörök: Jogszabályváltozások A 2010. évi ellenőrzések tapasztalatai A 2011. évi."— Előadás másolata:

1 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.1 Jegyzői értekezlet 2011. február 8. Témakörök: Jogszabályváltozások A 2010. évi ellenőrzések tapasztalatai A 2011. évi ellenőrzési terv

2 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.2 A Ket. módosítása A Ket. módosítását a a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXX. törvény végezte el. A legfontosabb módosítást a határidők naptári napokban történő számításának visszaállítása, illetőleg a döntésekről való értesítés szabályainak megváltozása jelentette. A módosítás részletes ismertetője megtalálható a hivatal honlapján, az önkormányzatok menüpontban is.

3 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.3 A Jogalkotási törvény 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 3. A szabályozási átmenet 15. § (1) A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálybalépését követően a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint b) megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni. (2) A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint b) megkezdett eljárási cselekményekre a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.

4 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.4 Népszámlálás 2009. évi CXXXIX. törvény a népszámlálásról Ideje: 2011.10.01.-10.31-ig, 10.01. állapot szerint Kiterjed: a) Magyar Köztársaság területén élő vagy átmenetileg külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, b) a Magyar Köztársaság területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó ba) EGT-állampolgárokra, bb) harmadik országbeli állampolgárokra és bc) hontalan személyekre [a továbbiakban az a)-b) pont együtt: természetes személyek], valamint c) az ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre, lakott egyéb lakóegységekre (a továbbiakban együtt: lakások) és a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményekre (a továbbiakban: intézetek).

5 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.5 Népszámlálás Adatok : 2.§ (1) bek. Módjai: internetes vagy papír alapú önkitöltéses, avagy interjús a) a természetes személyekre vonatkozóan: nem, születési időpont, lakóhely, családi állapot, családi állás, élveszületett gyermekek adatai, iskolába járás, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és munkahely, tanulással, munkavégzéssel összefüggő napi közlekedés és utazás, egészségi állapot, fogyatékosság, állampolgárság, vallás, nemzetiség, anyanyelv, nyelvismeret, a lakáshasználat jogcíme; b) a lakásokra vonatkozóan: a lakás címe, rendeltetése (típusa), tulajdoni jellege, helyiségeinek száma, alapterülete, kommunális ellátottsága, felszereltsége, építési éve, falazata, a környezet lakóövezeti jellege; c) az intézetekre vonatkozóan: az intézet címe, rendeltetése, tulajdoni jellege, dolgozói létszáma, férőhelyeinek, egészségügyi helyiségeinek száma, kommunális ellátottsága, az étkeztetés formája; az intézeti épület típusa, nagysága, építési éve, utolsó felújításának éve, falazata, felszereltsége, helyiségeinek típusa és száma, az üzemeltetés időszaka; az intézet fenntartójának gazdálkodási formája, az intézet környezetének lakóövezeti jellege.

6 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.6 Népszámlálás Hatáskörök: 4. § (1) A népszámlálás előkészítésének és végrehajtásának a szakmai felügyeletét, az internetes adatgyűjtés előkészítését és lebonyolítását, az összeírás technikai feltételeinek biztosítását (így különösen az adatfelvétel előkészítési és végrehajtási munkáiban részt vevők felkészítését, a szükséges nyomtatványok és elektronikus kérdőívek, számítástechnikai programok biztosítását), a helyi előkészítés és az összeírás szakmai felügyeletét, továbbá az adatok feldolgozását és közzétételét a Központi Statisztikai Hivatal végzi. A feldolgozott adatoknak az Európai Bizottság (Eurostat) számára történő továbbításáról a Központi Statisztikai Hivatal gondoskodik. (2) A népszámlálás helyi előkészítéséről és a település közigazgatási területén az adatfelvétel végrehajtásáról, ideértve az ehhez szükséges technikai feltételek biztosítását - az internetes adatgyűjtés előkészítése és lebonyolítása, valamint a (3) bekezdésben foglaltak kivételével -, a települési (a fővárosban a kerületi) önkormányzat jegyzője gondoskodik.

7 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.7 Népszámlálás Végrehajtási rendelet: 305/2010.(X.23.) Korm. rendelet A résztvevők: 1.§ A népszámlálás területi előkészítésében és az adatfelvétel végrehajtásában részt vevők: KSH megyei (fővárosi) felelős), KSH területfelelős, felülvizsgálók, jegyzők, körjegyzők, számlálóbiztosok, megyei fővárosi közigazgatási népszámlálási felelősök, a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető központi szerv. Kormányhivatali hatáskör: 3.§ 4.§ (1) bekezés: jegyző=települési népszámlálási felelős 4.§ (2) bekezdés: kérdező biztos.

8 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.8 Népszámlálás 4.§ (1) A települési népszámlálási felelős feladatai: (a-r pontok) a) a népszámlálás helyi előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok b) 5000 főnél: egy fő népszámlálási előadó, 20 000 főnél: egy fő népszámlálási előadó és egy fő népszámlálási ügyintéző, 50 000 főnél: egy fő népszámlálási előadó és két fő népszámlálási ügyintéző, kijelölése, feladataik meghatározása, munkájuk irányítása; c) számlálóbiztosi hálózat létrehozása, működtetése) közreműködés a címek felülvizsgálatában, a címállomány teljességének ellenőrzésében,; h) együttműködve a KSH területfelelősével a kialakított számlálókörzetek ellenőrzése abból a szempontból, hogy valamennyi ismert cím a megfelelő számlálókörzetben szerepeljen és a település teljes területe számlálókörzetekkel lefedett legyen;

9 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.9 Egyéb jogszabályok Levegővédelem: 306/2010.(XII.23.) Korm. Rendelet Jegyzői hatáskör: Körzetközponti jegyzőhöz került a levegővédelmi hatáskör A jegyző hatáskörébe tartozó levegővédelmi ügyekben nincs szükség engedélyezési eljárásra Ellenőrzés, bírságolás 9. sz. Melléklet: 15-20. pontjai. A részletesebb szabályokat közzétesszük a hivatal honlapján, az önkormányzatok menüpontban

10 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.10 Egyéb jogszabályok Szabálysértés: 7/2010.(XII.22.) BM rendelet, a szabálysértési statisztika tartalmát határozza meg Határidő: 2010. február 4. –én lejárt

11 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.11 Egyéb jogszabályok A társasházakról szóló törvény módosításáról szóló 2010. CLXXVII. törvény 2. §-a módosította a társasházi törvény 18.§-t, és 50.§-át. Módosultak a nem lakás céljára szolgáló helyiségek használati módja megváltoztatásának engedélyezésére vonatkozó szabályok.

12 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.12 Egyéb jogszabályok A kormányhivatali integrációt megvalósító jogszabályok: Magyar Közlöny 2010. évi 199-200. számai

13 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.13 Az ellenőrzések tapasztalatai Komplex ellenőrzések: Összességében jó tapasztalatokat szereztünk A feladatellátás színvonala nem egyenletes Egyes területek erősítésre szorulnak: szakember ellátottság vagy a tárgyi feltételek javítása szükséges A részletesebb tapasztalatok: a hivatal honlapján, az önkormányzat menüpontban hamarosan elérhetők lesznek.

14 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.14 Ellenőrzések tapasztalatai Anyakönyv: selejtezés, jogosultságok nyilvántartása, eljárási hiányosságok Adó: szakmai állásfoglalások alkalmazása, költségmentességi döntések, eljárási illeték, és mulasztási bírság kiszabása, végrehajtási intézkedések, döntések Kereskedelem, ipar: igazolások kiadása, bejelentés elküldése az ellenőrzésre jogosult szerveknek, nyilvántartás közzététele a honlapon, ellenőrzési tevékenység ellátása

15 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.15 Ellenőrzések tapasztalatai Személyi adat és lakcím: címnyilvántartás felülvizsgálata, adatvédelmi szabályzat korszerűsítése Szabálysértés: határidő túllépés, jegyzőkönyv tartalmi ellenőrzése, (a most folyó célvizsgálat a szabálysértési bírság adók módjára történő beszedését érinti)

16 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.16 Ellenőrzések tapasztalatai Építésügy: határozat tartalmi elemei, döntés közlése, helyszíni szemle, szakhatósági állásfoglalások tartalma, nyilvántartások vezetése Ügyiratkezelés: Alapvető hiányosságok vannak az iratkezelés céljának érvényesülése területén (a beérkezett irat azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen)

17 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.17 A 2011. évi tervezett ellenőrzések Március:  Gyermely: Komplex  Kocs: kereskedelem, szabálysértés  Ászár: adó, anyakönyv, személyi adat és lakcím  Április:  Dorog: Komplex  Baj: kereskedelem, szabálysértés,  Almásfüzitő: anyakönyv, személyi adat és lakcím  Bajót-Mogyorósbánya: adó  Május:  Kecskéd: komplex  Súr: kereskedelem, szabálysértés,  Neszmély: adó, anyakönyv, személyi adat és lakcím

18 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.18 A 2011. évi tervezett ellenőrzések Szeptember:  Réde-Bakonybánk: komplex  Tát: kereskedelem, szabálysértés  Sárisáp: anyakönyv, személyi adat és lakcím  Kömlőd: adó  Október:  Tatabánya: komplex  Tárkány: kereskedelem, szabálysértés  Várgesztes: anyakönyv, személyi adat és lakcím  Császár: adó  November:  Dömös: komplex  Naszály: kereskedelem, szabálysértés  Vértessomló: anyakönyv, személyi adat és lakcím  Mocsa: adó

19 Jegyzői értekezlet 2011.02.08.19 Az ellenőrzések témakörei Komplex: Adó, anyakönyv, kereskedelem, szabálysértés, személyi adat és lakcímnyilvántartás, iratkezelés, és a Ket. hatályosulása az önkormányzati hatósági ügyekben Adó: Kiemelt téma a végrehajtás Személyi adat és lakcím: Kiemelt téma a címnyilvántartás felülvizsgálata

20 Köszönöm a figyelmet! Dr. Rácz Vanda, főosztályvezető Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztálya 2800. Tatabánya, Fő tér 4. Telefon: 34-515-150 fax: 34-515-109 E-mail: racz.vanda@komarom.kdrkh.huracz.vanda@komarom.kdrkh.hu


Letölteni ppt "Jegyzői értekezlet 2011.02.08.1 Jegyzői értekezlet 2011. február 8. Témakörök: Jogszabályváltozások A 2010. évi ellenőrzések tapasztalatai A 2011. évi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések