Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Főbb szociális, gyámügyi jogszabályváltozások 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Főbb szociális, gyámügyi jogszabályváltozások 2011."— Előadás másolata:

1 Főbb szociális, gyámügyi jogszabályváltozások 2011.
KEM Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Vidáné Vági Judit

2 Szakmai anyagok, tájékoztatók
Elérhetőség: önkormányzatok\Szakmai tájékoztatók\Szociális és Gyámhivatal tájékoztatói Összegyűjtve a január 1-i jogszabályváltozásokkal kapcsolatos anyagok, iratminták

3 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. Pénzbeli ellátások: az aktív korúak ellátásával kapcsolatos szabályozás változott. A RÁT-ot felváltotta a bérpótló juttatás (BPJ), A jogosultsági feltételekben csak kismértékű a változás, pl. Az Szt. 33. §. (1) bekezdés f) pontjában előírt egy év együttműködésbe a keresőtevékenység ideje is beszámít. (Szt. 33. §. (3) bek.), A települési önkormányzat rendeletében a BPJ feltételeként előírhatja a lakókörnyezet rendben tartását. (Szt. 35. §. (2) bek.)

4 Újra megjelent a szünetelés intézménye:
max. 90 napig tartó keresőtevékenység idején, A közfoglalkoztatás ideje alatt (határidő nélkül), Ha olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében keresetpótló juttatásban részesül (a keresetpótló juttatás időtartama alatt) (Szt. 36. §. (1) bek.) A BPJ-ben részesülő köteles az állami foglalkoztatási szervvel álláskeresőként együttműködni (Szt. 35. §. (3) bek.) Közfoglalkoztatásban csak az MK által közvetített személy foglalkoztatható (Szt. 36. §. (2) bek. a) pont) A BPJ-ben részesülő köteles a felajánlott munkát elfogadni az iskolai végzettségtől függetlenül (Flt. 25. §. (2) bek. a) pont) Felülvizsgálat: a én RÁT-ra jogosultakat lekésőbb ig felül kell vizsgálni. Ezt követően a BPJ-re jogosultak jogosultsági feltételeit évente kell felülvizsgálni (Szt. 25. §. (4) bek. b) pont)

5 Rendszeres szociális segély
Jogosultsági feltételei nem változtak. Az RSZS is szünetel (új): Max. 90 napig tartó keresőtevékenység idején, Ha olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében keresetpótló juttatásban részesül. Az RSZS nem vállalhatja a közfoglalkoztatásban való részvételt, az önkormányzat és az rszs által kötött hatósági szerződések én megszűnnek (Szt. 140/A. §. (5) bek.) De a MK-nál álláskeresőként nyilvántartásba vetetheti magát.

6 2. Jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetén
től megszűnt a jegyzői jövedelemvizsgálat. Ettől az időponttól az intézmény (szolgáltató) vezetője végzi el az ellátás megkezdése előtt. (Szt. 119/C. §.) Azokra kell alkalmazni, akik jét követően kötöttek megállapodást (Szt. 140/B. §. a) pont) én ellátásban részesülők esetében a korábban kiadottak továbbra is érvényesek: A személyi térítési díj soron következő felülvizsgálatáig, Tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülők esetén a megállapodásnak az új szabályokra tekintettel, közös megegyezéssel történő módosításáig. Ápolási díj összege változott: alapösszege ,- Ft (kv-i tv.)

7 3. Gyámhatósági jogszabály változások
Új jelzőrendszeri tag: a munkaügyi hatóság (Gyvt. 17. §. (1) bek. k) pont) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény folyósítására augusztus hónapban kerül sor (a novemberi nem változott), összege: 5.800,- Ft. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás folyósítására szintén augusztus hónapban kerül sor, a pótlék összege 8.400,- Ft. Óvodáztatási támogatással kapcsolatos változások: Az óvodai nevelésben való részvétel ideje két hónapra csökkent, A rendszeres óvodába járást minden év május 5-ig, november 5-ig kell igazolnia, május 8-ig, november 8-ig a jegyzőnek megküldenie. Az önkormányzatot a támogatás kifizetéséhez előleg illeti meg.

8 Iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatban:
Védelembe vétellel összefüggő eseti gondnokhoz kapcsolódó változás (Gyer. 68/C. §. Új (3),) (4) bek. A települési önkormányzat az eseti gondnok által a családi pótlék felhasználásával összefüggésben a gyermeknek vagy családjának okozott kárért vétkességére tekintet nélkül teljes mértékben felel. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a gyermek vagy családjának felróható magatartása okozza. Az önkormányzat követelheti az eseti gondnoktól kárának megtérítését. Iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatban: Ha olyan gyermekre érkezik jelzés, aki nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban él, a jegyző a jelzést +50 óra hiányzásnál az iskola írásbeli véleményét megküldi a gyermekvédelmi szakszolgálatnak a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében.

9 4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények működésével, ellenőrzésével kapcsolatos hatásköri szabályok július 1-től megváltoznak. (Szt. 92/K. §. (2) bek.), (Gyvt §. (2) bek.) Az Szmr. 22/A, valamint a Gymr. 109/B. §-a értelmében a jegyző június 30-án a hatáskörében és illetékességébe tartozó szolgáltatók, intézmények működési engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos iratokat augusztus 31-ig megküldi az illetékes szociális és gyámhivatalnak.

10 Előzetes felmérés szerint: 71 szociális, 55 gyermekjóléti új engedélyes kerül hivatalunk hatáskörébe. Az Szmr. 11. §. (2) bek., a Gymra. 14. §. (1) bek. szerint a működést engedélyező szerv éves ellenőrzési tervet készít, amelyet minden év január 31-ig megküld a felügyeleti szervének, az illetékes módszertani intézménynek és annak a hatóságnak, amelyet a vonatkozó jogszabály alapján meg kell keresnie. Erre a jogszabályi előírásra ebben az évben is felhívtuk a kijelölt városi jegyzők figyelmét, ennek ellenére 3 jegyző ellenőrzési tervét nem kaptuk meg. 8. Az ügyek zökkenőmentes átadása érdekében az eredeti iratokat időrendben, hiánytalanul, iratjegyzékkel, a határidő pontos betartásával augusztus 31-ig kérjük megküldeni.

11 Felügyeleti ellenőrzések 2011.
Február: Ácsteszér-Aka Csatka, Várgesztes, Baj, Március: Komárom (komplex) Április: Piliscsév, Dunaalmás (komplex) Május: Szomód- Dunaszentmiklós Kocs Június: Nagysáp Szeptember: Réde- Bakonybánk Október: Szákszend Tarján November: Vértesszőlős

12 Kiemelt témák: Szociális területen: ápolási díj, időskorúak járadéka,
súlyos mozgáskorlátozottak ellátása Gyámügyi területen: Védelembe vétel Iskoláztatási támogatás felfüggesztése, Ideiglenes hatályú elhelyezések


Letölteni ppt "Főbb szociális, gyámügyi jogszabályváltozások 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések