Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gázelosztó Szakági Bizottság elnöke

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gázelosztó Szakági Bizottság elnöke"— Előadás másolata:

1 Gázelosztó Szakági Bizottság elnöke
Tervezett változások a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiben Kerekes Ferenc Gázelosztó Szakági Bizottság elnöke 2009. Április 15. Dunagáz Szakmai Napok

2 Az előadás témái 1. A 19/2009. (I. 30.) Kormány rendeletről
2. A 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet módosításáról 3. A 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosításáról 4. A Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata módosításáról 5. A Műszaki-biztonsági irányítási rendszerről 2009. Április 15. Dunagáz Szakmai Napok

3 Előzzük meg! 2009. Április 15. Dunagáz Szakmai Napok

4 1. A 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletről
1. Számú melléklet 38. § (3) A földgázelosztónak a szolgáltatási területén bekövetkezett súlyos üzemzavar helyszínére a tudomására jutástól számított 20 vagy a közlekedési viszonyoktól függően legfeljebb 60 percen belül kell kiérkeznie és a beavatkozást haladéktalanul megkezdenie. 60 percen belüli kiérkezés esetén a közlekedési viszonyok igazolására a földgázelosztó köteles. 2009. Április 15. Dunagáz Szakmai Napok

5 1. A 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletről
166. § (1) A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. Vhr.) 19/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Bt. Vhr „19/A. § (7) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók. Szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 méteres övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.” 2009. Április 15. Dunagáz Szakmai Napok

6 2. A 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet módosításáról
„4. § (1) A bányafelügyelet engedélye nélkül végezhető : ec) a már üzemelő elosztóvezeték egyszeri, legfeljebb 100 méterrel (nem beleértve a leágazásokat) történő meghosszabbítása, 7. § (1) A tervező az elvi építési, az építési, a fennmaradási, bontási és a rendeltetés-megváltoztatási engedély megkérése előtt az általa tervezett építészeti-műszaki dokumentációt és annak az állásfoglaláshoz szükséges tartalmát, példányszámát az érintett szakhatóságokkal, közművek üzemeltetőivel és szükség esetén az érintett útkezelővel egyezteti. Az érintettség tisztázása az építtető megbízása alapján a tervező feladata. 22.§ (5) Külterületi gázelosztó vezeték helyszínrajza a célnak megfelelő méretarányban is elkészíthető (legfeljebb 1:2000). Külterületi gázelosztó vezeték hossz-szelvénye helyettesíthető a keresztező létesítményeket is ábrázoló keresztszelvénnyel.” 1. 2. 3. 2009. Április 15. Dunagáz Szakmai Napok

7 3. A 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosításáról
„(2) E rendelet előírásait kell alkalmazni elosztóvezetékekre és a telephelyi vezetékekre, ezek alkotórészeire, tartozékaira, a hozzá tartozó nyomásszabályozó berendezésekre (a továbbiakban együtt: gázelosztó vezeték).” 1. 2. Magyar Hegesztőminősítő Testület részvétele a bizottsági munkában 6. § (1) A Bt. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti engedélyes a gázelosztó vezeték tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére, karbantartására, valamint elbontására, illetőleg felhagyására minőségbiztosítási, (műszaki-biztonsági irányítási) rendszert köteles kidolgozni, bevezetni és működtetni. (2) A bányafelügyelet hatósági felügyeleti jogkörében jóváhagyja és felügyeli az engedélyes minőségbiztosítási (műszaki-biztonsági irányítási) rendszerét. 3. 2009. Április 15. Dunagáz Szakmai Napok

8 4. A Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata módosításáról
2. A nyomvonal megjelölése 2.1. A gázelosztó vezeték felett - kivéve a feltárás nélkül épülő vezetéket a földfelszín alatt cm-rel, és a cső felső alkotójától cm-re jelzőszalagot kell elhelyezni. 2.3. Belterületen A nyomvonalat sárga színű „G” jelű táblával meg kell jelölni. A táblákon az azonosító egyezményes jeleket és a távolsági adatokat maradandóan szerepeltetni kell, és a helyét a geodéziai bemérésen rögzíteni kell.” 2009. Április 15. Dunagáz Szakmai Napok

9 4. A Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata módosításáról
Védelem: „4.4. A gázelosztó vezetéket burokcsőben kell elhelyezni, ha mechanikai védelemre van szükség, pl. út, árok keresztezésénél, fák mellett, stb. A burokcső végeit nem kell lezárni, gyűrűs terének ellenőrzésére nem kell szaglócsövet beépíteni. A burokcső - alkalmazásának szükségességét, anyagát és geometriai méreteit a várható igénybevételek figyelembevételével a tervező határozza meg, - színe műanyag esetén a műanyag gázelosztó vezeték színétől eltérő legyen, - anyaga nem lehet acél, ha a gázelosztó vezetéket aktív korrózióvédelemmel tervezték. 4.5. A gázelosztó vezetéket védőcsőben kell elhelyezni, ha - üreges közművet alulról keresztez, - csatornán, üregen, aknán halad át, - alkalmazását az adott helyen a tervező szükségesnek tartja. 4.6. A védőcső - vége a keresztezett létesítmény szélső vonalától, érintősíkjától legalább 1-1 m-rel érjen túl, - a végeit tömören le kell zárni, - légtere ellenőrizhető legyen, - színe műanyag gázelosztó vezetéknél eltérő legyen a haszoncsőétől.” 2009. Április 15. Dunagáz Szakmai Napok

10 4. A Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata módosításáról
Védőtávolságok „A nagynyomású gázelosztó vezeték védőtávolságait a 79/2005. (X.11.) GKM rendelettel hatályba helyezett A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata I. fej. 2. számú és 3. számú táblázatában előírtak szerint kell meghatározni.” vízvezetéktől: 0,7 m üreges csatornától: 1,0 m csapadék csatornától: 0,5 m erősáramú kábeltől: távhőellátó vezetéktől: távközlő kábeltől: 2009. Április 15. Dunagáz Szakmai Napok

11 4. A Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata módosításáról
Hegesztés: A hegesztési eljárást, a hegesztési rendet és az eljáráshoz tartozó személyi és tárgyi követelményeket a kivitelező határozza meg, felel annak megfelelőségéért. Műszaki felülvizsgálat: az érintett szakhatóságokat nem kell meghívni. Nyomáspróba: Az elosztóvezetéken a nyomáspróbát a kivitelező végzi el, és arra köteles a tervezett időpont előtt 4 nappal írásban meghívni a területileg illetékes bányakapitányságot, az építtetőt és az üzemeltetőt, amennyiben a műszaki felülvizsgálat meghívójában a nyomáspróba időpontját nem közölték.” 2009. Április 15. Dunagáz Szakmai Napok

12 4. A Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata módosításáról
Nyomáspróba: „ A nagynyomású gázelosztó vezeték esetén a szilárdsági nyomáspróbát lehetőleg vízzel kell elvégezni, amelytől eltérni csak az elosztói engedélyes előzetes hozzájárulásával lehet. Ebben az esetben a nyomáspróba közege levegő vagy inert gáz lehet.” Javítás: Polietilén csövet véglegesen csak hegesztéssel vagy a javítandó vezetékszakaszra vonatkozó műszaki követelményeket kielégítő javító idommal szabad javítani.” Elszorítás: „ A polietilén cső elszorítási helyén a szorítás megszüntetése után a csövet vissza kell kerekíteni, és DN >63 mm vezeték esetén a szorítási helyre javító elektrofittinget kell felhegeszteni, amelyet a megvalósulási tervben is fel kell tüntetni.” 2009. Április 15. Dunagáz Szakmai Napok

13 5. A Műszaki-biztonsági irányítási rendszerről
Az auditálás során a gázszakma elméletében és gyakorlatában jártas szakemberek ellenőrzik a gázüzemi tevékenységeket szabályozó jogszabályoknak való megfelelést. Az audit kérdések a DVGW TSM rendszerén alapulnak. 2009. Április 15. Dunagáz Szakmai Napok

14 Köszönöm a figyelmüket!
Kerekes Ferenc 2009. Április 15. Dunagáz Szakmai Napok


Letölteni ppt "Gázelosztó Szakági Bizottság elnöke"

Hasonló előadás


Google Hirdetések