Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió : 500 milli ó ember – 27 ország Az Európai Unió tagállamai Tagjelölt országok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió : 500 milli ó ember – 27 ország Az Európai Unió tagállamai Tagjelölt országok."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió : 500 milli ó ember – 27 ország Az Európai Unió tagállamai Tagjelölt országok

2 Az alapító atyák Úttörő gondolatok a béke és a jólét szolgálatában … Konrad Adenauer Robert Schuman Winston Churchill Alcide De Gasperi Jean Monnet

3 Az EU jelképei Az európai zászló Az európai himnusz Európa Nap: május 9. Az EU mottója: egység a sokféleségben

4 23 hivatalos nyelv

5 Bővítés: hat országról 27 országra 19521973 1981 1986 1990199520042007

6 A legnagyobb horderejű bővítés : Eur ópa megosztottságának megszüntetése A berlini fal leomlása – a kommunista korszak vége Az EU gazdasági támogatást nyújt: beindul a Phare-program Az Európai Unióhoz való csatlakozás kritériumai: demokrácia és jogállamiság működő piacgazdaság az uniós joganyag átvétele Megkezdődnek a hivatalos csatlakozási tárgyalások A koppenhágai csúcstalálkozó jóváhagyja a bővítést 10 új tagállam: Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia, Szlovénia  1989  1992  1998  2002  2004  2007 Bulgária és Románia csatlakozik az EU-hoz Tagjelölt országok: Horvátország, Izland, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Törökország © Reuders

7 A Szerződések – a jogra épülő, demokratikus együttműködés alapkövei 1952 Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 1958 Római Szerződések: Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 1987 Egységes Európai Okmány: az egységes piac 1993 Maastrichti Szerződés: Szerződés az Európai Unióról 1999 Amszterdami Szerződés 2003 Nizzai Szerződés 2009 Lisszaboni Szerződés

8 A Lisszaboni Szerződés – Európa a 21. század küszöbén A Lisszaboni Szerződés életbe lépése nyomán az EU: Hatékonyabb lesz Egyszerűsödnek az eljárások, állandó elnöke lesz a Tanácsnak stb. Demokratikusabb Az Európai Parlament és a tagállami lesz parlamentek nagyobb szerephez jutnak, az európai polgárok kezdeményezési jogot kapnak, az alapjogi charta beépül az EU joganyagába stb. Átláthatóbb leszEgyértelműbb lesz, kinek mi a feladata, több dokumentum és ülés lesz nyilvános. Egységesebben Közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő stb. lép fel a világban BiztonságosabbÚj lehetőségek a klímaváltozás és a leszterrorizmus elleni küzdelemben, növekszik az energiaellátás biztonsága stb.

9 Átlátható Unió a polgárok szolgálatában: Az Európai Unió honlapja europa.eu Másfél millió nyilvános dokumentum EUROPE DIRECT tájékoztató szolgálat Tárcsázza, és választ kap kérdéseire: 00 800 6 7 8 9 10 11 Europe Direct központok Több mint 400 tájékoztató központ EU-szerte Az Európai Unió dokumentumai Kérésre hozzá lehet férni a belső dokumentumokhoz Az európai ombudsman A z ombudsman az uniós intézmények eljárásaival szembeni panaszokkal foglalkozik Nikoforos Diamandouros, az EU ombudsmanja

10 Az EU és a nagyvilág – lakosság Lakosság millió főben, ( 2009) 500 1339 128 142 307 EUKínaJapánOroszországUSA

11 Az EU és a nagyvilág – területi összehasonlítás Terület, 1000 km²-ben EUKína Japán OroszországUSA 16 889 9327 9159 4234 365

12 Az EU és a nagyvilág – gazdasági helyzet EU KínaJapánOroszországUSA EU KínaJapán Oroszország USA 12 508 1 326 3 329 468 9 819 25100 4 400 27 800 12 200 38 700 Bruttó hazai termék (GDP) milliárd euróban, 2008-ban Egy főre jutó bruttó hazai termék vásárlóerő-paritáson mérve, 2008-ban

13 Mekkora az EU tagországainak a területe? Terület 1000 km²-ben Franciaország Spanyolország Svédország Németország Lengyelország Finnország Olaszország Egyesült Királyság Románia Görögország Bulgária Magyarország Portugália Ausztria Cseh Köztársaság Írország Litvánia Lettország Szlovákia Észtország Dánia Hollandia Belgium Szlovénia Ciprus Luxemburg Málta 544,0 506,0 410,3 357,0 312,7304,5 295,1 243,8230,0 130,7 111,0 93,091,982,5 77,368,462,762,349,043,4 43,1 33,830,3 20,1 9,39,3 2,62,60,30,3

14 Hány ember él az EU tagállamaiban? Lakosság millió főben, 2009-ben Összesen 500 millió fő 82,1 64,4 61,6 60,1 45,8 38,1 21,5 16,5 11,3 10,8 10,6 10,510,09,38,4 7,6 5,55,45,4 5,35,3 4,5 3,3 2,32,3 2,02,0 1,31,30,80,80,50,50,40,4 Franciaország Spanyolország Svédország Lengyelország Finnország Olaszország Egyesült Királyság Románia Görögország Bulgária Magyarország Belgium Ausztria Cseh Köztársaság Írország Litvánia Lettország Szlovákia Észtország Dánia Hollandia Portugália Szlovénia Ciprus Luxemburg Málta Németország

15 Az egy főre jutó bruttó nemzeti termék megoszlása a tagállamok között Egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson mérve, 2008-ban Az EU 27 tagállamának átlaga = 100 271 137 135 123 122 118 117 116 115 114 107 103 101 100 95 94 91 80 76 72 68 63 61 58 56 46 40 Luxemburg Írország Hollandia Ausztria Svédország DániaEgyesült KirályságNémetország Finnország Belgium FranciaországSpanyolország Olaszország EU-27 Ciprus GörögországSzlovénia Cseh Köztársaság Málta Portugália Szlovákia Észtország Magyarország LitvániaLengyelországLettország RomániaBulgária

16 Mire költi az EU a pénzt? Az EU teljes költségvetése 2011-ben: 141,9 milliárd euró = a GDP 1, 13%-a Európai uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 1% Igazgatási és egyéb költségek 6% Fenntartható növekedés: munkahelyteremtés, versenyképesség, regionális fejlesztés 46% Az EU mint globális szereplő (beleértve a fejlődő országok támogatását) 6% Természeti erőforrások: mezőgazdaság, környezetvédelem 41%

17 Éghajlatváltozás – világméretű kihívás A globális felmelegedés megállítása érdekében az EU vezetői 2007-ben úgy döntöttek, hogy:  2020-ig az üvegházhatású gázok kibocsátását 20%-kal csökkentik (vagy 30%-kal, ha más fejlett országok is hasonló kötelezettséget vállalnak)  2020-ig 20%-kal javítják az energiahatékonyságot  2020-ig 20%-kal növelik a megújuló energiaforrások (a szél-, a nap- és a vízenergia, valamint a biomassza) részarányát az energiatermelésben

18 Energiaforrások változó világunkban Energiafelhasználás az EU- tagállamokban 2008-ban, a teljes felhasználás százalékában Az Unión kívülről importált energiahordozók részaránya 2008-ban Kőolaj 36% Földgáz 25% Atomenergia 13% Szén 18% Megújuló energiaforrások 8% 45% 84%84% 60% 100% 54% KőolajSzénFöldgázAtomenergia (urán) Megújuló energiaforrások Összesen 0%

19 Foglalkoztatás és gazdasági növekedés Kihívások:  Demográfia: az európaiak várható élettartama nő, a születések száma csökken  Globalizáció: Európának szembe kell néznie a világ más gazdasági régiói jelentette versennyel  Éghajlatváltozás: csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását Megoldások: Az európai vezetők közös stratégiát dolgoztak ki. A stratégia célja:  a kutatási és az innovációs tevékenység ösztönzése  dinamikusabb üzleti környezet kialakítása  az emberi erőforrások fejlesztése  környezetbarát gazdaság kiépítése

20 Kutatás – befektetés a tudásba K+F kiadások 2006-ban (a GDP százalékában) 1,8% 3,0% 1,3% 2,6% 3,4% EUEU-cél Kína Japán USA

21 Szolidaritás a gyakorlatban: az EU kohéziós politikája 2007–2013: 347 milliárd euró támogatás a kevésbé fejlett régiók és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára az infrastruktúra és a vállalkozások fejlesztésére, a környezet védelmére és a munkavállalók képzésére  Regionális Alap  Szociális Alap  Kohéziós Alap Konvergencia-célkitűzés: az alapok 81,5%-a azokhoz a régiókhoz kerül, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el az EU-átlag 75%-át Regionális versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzés

22 Az euró – az európai polgárok közös valutája Eurót használó tagállamok Eurót nem használó tagállamok Az euróövezeten belül bárhol fizethetünk vele  Érmék: nemzeti jelképek az egyik oldalon, egységes mintázat a másik oldalon  Bankjegyek: mindkét oldaluk egységes

23 Az infláció visszaszorítása Európai gazdasági és monetáris unió: az árstabilitás záloga Éves átlagos infláció a 2008-ban eurót használó 15 országban

24 Az egységes piac: a választás szabadsága  Áruk  Szolgáltatások  Személyek  Tőke © Getty Images Az egységes piac a következő eredményeket hozta:  sok termék és szolgáltatás, többek között az internet hozzáférés és a repülőjegyek árának jelentős csökkenése.  40%-kal olcsóbbak lettek a telefonhívások 2000-től 2006-ig  2.8 millió új munkahely

25 Az utazás szabadsága „Schengen”:  A határellenőrzés megszűnése az uniós tagállamok többsége között  A határellenőrzés megerősítése a külső határok mentén  Bővülő rendőrségi együttműködés  Személyes használatra szabadon hozhatunk be más EU- tagországban vásárolt árukat © Corbis

26 Tanulás külföldön Uniós támogatással napjainkig több mint kétmillió fiatal folytathatott tanulmányokat, szerezhetett tapasztalatokat külföldön:  Comenius: általános és középiskolai oktatás  Erasmus: felsőoktatás  Leonardo da Vinci: szakképzés  Grundtvig: felnőttoktatás  „Fiatalok lendületben” program: önkéntes munka és nemformális tanulás © Getty Images

27 Az egészség és a környezet védelme A szennyezés nem ismer határokat – közös cselekvésre van szükség Az EU tevékenységének eredményeként ma:  tisztábbak természetes fürdővizeink  sokkal kevesebb savas eső esik  ólommentes benzint tankolhatunk a kutaknál  használt elektronikus cikkeinket ingyenesen és biztonságosan ártalmatlaníthatjuk  szigorú élelmiszer-biztonsági szabályok védik egészségünket  teret nyertek a biogazdaságok és a környezetbarát mezőgazdasági módszerek  hatékonyabban figyelmeztetnek egészségünk védelmére a cigarettásdobozokon elhelyezett címkék  a hatóságok minden vegyi anyagot regisztrálnak és ellenőriznek (REACH) © Van Parys Media

28 A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség  Alapjogi Charta  Közös harc a terrorizmus ellen  Együttműködés a tagállamok rendőrségei és bűnüldöző hatóságai között  Összehangolt bevándorlási és menekültpolitika  Polgári jogi együttműködés © European Union Police Mission

29 EU: a béke és a fejlődés követe  Világkereskedelmi szabályok  Közös kül- és biztonságpolitika  Fejlesztési és humanitárius segélyek Az EU vezető szerepet vállal a béke fenntartásában és az újjáépítésben Bosznia-Hercegovinában és más háború sújtotta országokban.

30 EU: nagyhatalom a világkereskedelemben Nemzetközi áruforgalom (2007) Nemzetközi szolgáltatáskereskedelem (2007) Többi ország 53,2% EU 17% USA 14,5% Japán 5,8% Kína 9,5% Többi ország 40,6% EU 28,5% USA 18,2% Japán 6,8% Kína 5,9%

31 Az EU a világ legnagyobb fejlesztési segélyezője Egy főre jutó hivatalos fejlesztési segélyek (2007) 93€ 44€ 53€ EU Japán USA Az EU nyújtja a világ fejlesztési segélyeinek 60%-át

32 A három főszereplő Európai Parlament - a polgárok érdekképviselete Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke Miniszterek Tanácsa - a tagállamok érdekképviselete Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke Európai Bizottság - a közös érdekek képviselete José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke

33 Európai Parlament Az EU intézményei Bíróság Számvevő- szék Gazdasági és Szociális Bizottság Régiók Bizottsága Miniszterek Tanácsa (Az Európai Unió Tanácsa) Európai Bizottság Európai Beruházási BankEurópai Központi Bank Ügynökségek Európai Tanács (csúcstalálkozó) Az EU intézményei

34 Az Európai Unió jogalkotása Polgárok, érdekcsoportok, szakértők: megbeszélések, konzultációk Európai Bizottság: hivatalos javaslat Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa: közös döntés Európai Bizottság és Európai Bíróság: a végrehajtás nyomon követése Országos vagy helyi hatóságok: végrehajtás

35 Egyesült Királyság Európai Parlament – a polgárok érdekképviselete 12 22 72 13 Olaszország Írország 22 Magyarország Görögország 99 Németország Franciaország Finnország 6 Észtország 1313 Dánia 2 Cseh Köztársaság 6 Ciprus 1717 Bulgária 2 Belgium 1717 Ausztria  A Miniszterek Tanácsával együtt dönt az uniós jogszabályokról és költségvetésről  Demokratikus felügyeletet gyakorol az Európai Unió valamennyi tevékenysége felett Összesen 736 7272 18Svédország 50 Spanyolország 7Szlovénia 13Szlovákia 33 Románia 22 Portugália 50Lengyelország 25 Hollandia 5 Málta 6 Luxemburg 12 Litvánia 8Lettország Az egyes tagországokban megválasztott európai parlamenti képviselők száma (2010. január)

36 Az európai politikai pártok A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport 55 Európai Konzervatívok és Reformisták Csoportja 54 A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport 84 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) 265 Független képviselők 27 Összesen: 736 Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége 184 Egységes Európai Baloldal / Északi Zöld Baloldal 35 A Szabadság és a Demokrácia Európája 32 Az európai parlamenti képviselői helyek politikai csoportok szerinti megoszlása (2010. január)

37 Miniszterek Tanácsa – a tagállamok érdekképviselete  tagországonként egy miniszter  elnökségét rotációs rendszerben hathavonta másik tagállam tölti be  a Parlamenttel együtt dönt az uniós jogszabályok és költségvetés kérdésében  irányítja a közös kül- és biztonságpolitikát

38 Miniszterek Tanácsa – a szavazatok megoszlása 345Összesen: 3Málta 4Észtország, Ciprus, Lettország, Luxemburg és Szlovénia 7Dánia, Írország, Litvánia, Szlovákia és Finnország 10Ausztria, Bulgária és Svédország 12 Belgium, a Cseh Köztársaság, Görögország, Magyarország és Portugália 13Hollandia 14 Románia 27Spanyolország és Lengyelország 29 Németország, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság Számos döntés meghozatalához ún. minősített többségre, azaz 255 szavazatra és a tagállamok többségének jóváhagyására van szükség. 2014-től a tagállamok 55%-a fogja adni a lakosság 65%-át

39 Az Európai Tanács csúcstalálkozója Az uniós tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozója  évente legalább 4 alkalommal megrendezik  résztvevői meghatározzák az EU által követendő általános szakpolitikai irányvonalakat  Elnök : Herman Van Rompuy

40 Az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Catherine Ashton Kettős felelősségi köre van: elnököl a Külügyek Tanácsa ülésein + az Európai Bizottság alelnöke A közös kül- és biztonságpolitikát irányítja Az Európai Külügyi Szolgálat vezetője

41 Európai Bizottság – a közös érdekek képviselete Uniós tagországonként egy biztos, összesen 27 független tag  jogszabályjavaslatokat fogalmaz meg  végrehajtó szerv  a szerződések őre  képviseli az EU-t a nemzetközi színtéren

42 Az Európai Unió Bírósága – a közösségi jog védelme Uniós tagországonként egy, összesen 27 független bíró  ítélkezik az uniós jog értelmezésével kapcsolatos ügyekben  biztosítja az uniós jogszabályok egységes alkalmazását az EU egész területén

43 Európai Számvevőszék: értéket a pénzünkért 27 független tag  ellenőrzi az EU pénzgazdálkodását  minden uniós forrásokat kezelő személyt, illetve szervezetet pénzügyi ellenőrzésnek vethet alá

44  biztosítja az árak stabilitását  felügyeli a pénzkínálatot, és meghatározza a kamatlábakat  tevékenységét kormányoktól függetlenül végzi Európai Központi Bank: az euróövezet jegybankja Mario Draghi az Európai Központi Bank elnöke

45 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság: a civil társadalom érdekképviselete  344 tag  szakszervezetek, munkaadók, gazdálkodók, fogyasztók stb. képviselete  új uniós jogszabályokkal és szakpolitikákkal kapcsolatos tanácsadás  a civil társadalom részvételének elősegítése az uniós döntéshozatali folyamatban

46 Régiók Bizottsága: a helyi önkormányzatok érdekképviselete  344 tag  városok, régiók képviselete  új uniós jogszabályokkal és szakpolitikákkal kapcsolatos tanácsadás  a helyi önkormányzatok részvételének elősegítése az uniós döntéshozatali folyamatban

47 Az Európai Unió köztisztviselői Az Európai Bizottság kb. 23 000 köztisztviselőt, és 11 000 alkalmazottat illetve szerződéses munkatársat foglalkoztat Egyéb uniós intézmények: kb. 10 000 alkalmazottat foglalkoztatnak  Állandó tisztviselők  Nyílt versenyvizsgához kötött felvétel  Az EU minden tagországából  Jogszabályban meghatározott fizetés  Az EU igazgatási költségei uniós polgárokra lebontva fejenként 15 eurót tesznek ki évente


Letölteni ppt "Az Európai Unió : 500 milli ó ember – 27 ország Az Európai Unió tagállamai Tagjelölt országok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések