Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KEOP 2007. Június Ádám Tamás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KEOP 2007. Június Ádám Tamás."— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KEOP 2007. Június Ádám Tamás

2 Környezet és Energia Operatív Program célja: A Környezet és Energia Operatív Programban megfogalmazott fejlesztések célja, hogy mérsékelje hazánk környezeti problémáit, ezzel javítva a társadalom életminőségét és a gazdaság környezeti folyamatokhoz történő alkalmazkodását. Alapdokumentum: KEOP 2007-2008. évre vonatkozó akciótervének 2007.05.18-i változata – JELENLEG MÉG BÁRMIKOR VÁLTOZHAT!

3 Kihívások a környezetvédelem területén Gazdasági növekedés és munkahelyteremtés a fenntartható fejlődés jegyében történjen(EU Fenntartható Fejlődés Stratégia)! Nagyobb figyelmet igénylő kiemelt terület a klímaváltozás elleni küzdelem – a megelőzést szolgáló intézkedésekre megfelelő források kell biztosítani ÚMFT szinten! A Csatlakozási Szerződésben vállalt környezetvédelmi „derogációs” kötelezettségek és az egyéb határidőhöz kötött kötelezettségek (Aquis) időben történő teljesítése

4 Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) prioritás tengelyei: Egészséges tiszta települések (szennyvíz, hulladék, ivóvíz) Vizeink jó kezelése (árvízvédelem, víz-gazdálkodás, kármentesítés, rekultiváció) Természeti értékeink jó kezelése A megújuló energiaforrás felhasználás növelése Hatékony energia felhasználás Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Projekt előkészítés Technikai segítségnyújtás

5 KEOP forrásallokáció Egészséges tiszta települések (szennyvíz, hulladék, ivóvíz) Vizeink jó kezelése (árvízvédelem, víz-gazdálkodás, kármentesítés, rekultiváció) Természeti értékeink jó kezelése Megújuló energiahordozók növelése Hatékonyabb energia felhasználás Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Projekt előkészítés Technikai segítségnyújtás

6 Környezet és Energia Operatív Program PrioritásMrd Ft folyó áron Egészséges, tiszta települések701 398 507 336 szennyvíz391 716 709 685 hulladék117 324 552 303 ivóvíz192 357 245 348 Hatékonyabb energiafelhasználás41 581 535 223 A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése51 988 589 018 Vizeink jó kezelése379 849 162 571 árvíz163 379 001 932 Vízgazdálkodás, VKI67 605 918 063 kármentesítés41 722 887 741 rekultiváció100 999 287 094 vízbázis-védelem6 142 067 742 Természeti értékeink jó kezelése36 661 396 651 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése37 614 058 867 Projekt előkészítés53 047 084 518 Technikai segítségnyújtás21 259 160 525 Összesen1 323 399 494 710

7 A KEOP prioritásai 1. Egészséges, tiszta települések Támogatási konstrukciók: 1.Szennyvízelvezetés és tisztítás 2.Ivóvízminőség javítása 3.Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek 4.Önkormányzati felelősségi körbe tartozó állati hulladék kezelése

8 A KEOP prioritásai 2. Vizeink jó kezelése Támogatási konstrukciók: 1.Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések 2.Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések 3.Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) 4.Komplex vízvédelmi beruházások 5.A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése 6.A Vízbázis-védelem (3 komponens) 7.A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése 8.Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése 9.Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (A), árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési tervkészítés

9 A KEOP prioritásai 3.Természeti értékeink jó kezelése Támogatási konstrukciók : 1.Élő- és élettelen természeti értékek megőrzése, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése 2.Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése 3.Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása 4.Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális fejlesztése 5.Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése

10 A KEOP prioritásai 4. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Támogatási konstrukciók: 1.Hő- és/vagy villamosenergia előállítás támogatása 2.Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása

11 A KEOP prioritásai 5. Hatékony energia felhasználás Támogatási konstrukciók : 1.Energetikai hatékonyság fokozása 2.Harmadik feles finanszírozás – KEOP kiegészítés

12 A KEOP prioritásai 6. Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Támogatási konstrukciók : 1.Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedés mintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) 2.Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások 3.Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem )

13 A KEOP prioritásai 7-8. Prioritás tengelyek Projekt előkészítés (Önkormányzatok, társulások és állam kedvezményezetti körrel) Technikai segítségnyújtás (KSZ finanszírozás, Monitoring Bizottság, útmutatók, tanulmányok készítése, éves értékelés feladatok elvégzése) Kapcsolódási pont –Végrehajtás OP (TA keret 2.5 %)

14 Regionális Operatív Programokkal való kapcsolat belterületi bel- és csapadékvíz rendezés A 2000 Le alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése, barnamezős beruházásokhoz kapcsolódva a szennyezett területek kármentesítése. Ökoturisztikai fejlesztések Lakó-, köz- és magánépületek azbesztmentesítése földtani veszélyforrások (természetes partfalak omlása) elhárítása, megelőzése. Vizeink mennyiségi és minőségi védelme intézkedés regionális jelentőségű vízvédelmi területeken: –Meder rehabilitáció a „jó állapot” elérése érdekében – vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció-,, tavak, holtágak, mellékágak) –Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása, –Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében

15 KEOP támogatás – Kecskemét MJV projektjei Projekt megnevezése ProjektgazdaTervezett költség (ezer Ft) Támogatási konstrukció Alkalmazott eljárás Támogatás formája, mértéke Támogatási konstrukció indítása, zárása Hulladékból nyert biogáz hasznosítása Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. 120.000Hő- és/vagy villamos energia előállítás támogatása Egyfordulós, nyílt pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 10-50 % 2007-2013 Építési törmelék és egyéb inert hulladékok hasznosítása KMJV Önkormányzata, Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. 150.000Települési szilárd hulladék- gazdálkodási rendszerek Kétfordulós pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 70 % 2007-2013 Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó bővítése KMJV Önkormányzata, Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. 200.000Települési szilárd hulladék- gazdálkodási rendszerek Kétfordulós pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 70 % 2007-2013 Települési szilárd kommunális hulladék válogatómű építése KMJV Önkormányzata, Duna-Tisza Nagytérségi Konzorcium 100.000Települési szilárd hulladék- gazdálkodási rendszerek Kétfordulós pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 70 % 2007-2013

16 KEOP támogatás – Kecskemét MJV projektjei Projekt megnevezése ProjektgazdaTervezett költség (ezer Ft) Támogatási konstrukció Alkalmazott eljárás Támogatás formája, mértéke Támogatási konstrukció indítása, zárása Kecskemét Kisfái felhagyott hulladéklerakó I/A, I/B ütem rekultivációja KMJV Önkormányzata200.000A települési hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése Kétfordulós pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 100 % 2007-2013 Kecskemét I. és II. számú vízmű telep kútjai védőterületének a hatályos jogszabálynak megfelelő kijelölése KMJV Önkormányzata BÁCSVÍZ Rt. 30.000Vízbázisvédelem (3 komponens) Egyfordulós pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 100 % 2007-2013 Biomassza hasznosító kazán fejlesztése TERMOSTAR Kft.1.000.000Hő- és/vagy villamos energia előállítás támogatása Egyfordulós, nyílt pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 10-50 % 2007-2013 Gázmotorok átállítása biogázra TERMOSTAR Kft.500.000Hő- és/vagy villamos energia előállítás támogatása Egyfordulós, nyílt pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 10-50 % 2007-2013

17 KEOP támogatás – Kecskemét MJV projektjei Projekt megnevezése ProjektgazdaTervezett költség (ezer Ft) Támogatási konstrukcióAlkalmazott eljárás Támogatás formája, mértéke Támogatási konstrukció indítása, zárása Hőszivattyúk telepítése egyes közintézményekbe KMJV Önkormányzata 100.000Hő- és/vagy villamos energia előállítás támogatása Egyfordulós, nyílt pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 10-50 % 2007-2013 Távhőhálózat rekonstrukció TERMOSTAR Kft.390.000Energetikai hatékonyság fokozásaEgyfordulós, nyílt pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 10-50 % 2007-2013 Helyi védelem alatt álló természeti értékek védelme, kezelése KMJV Önkormányzata 46.000Élőhely védelem,- helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése Kétfordulós pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 100 % 2007-2013 Tájidegen, adventív, allergén és gyomnövény fajok visszaszorítása KMJV Önkormányzata 46.000Élőhely védelem,- helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése Kétfordulós pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 100 % 2007-2013

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket.


Letölteni ppt "KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KEOP 2007. Június Ádám Tamás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések