Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Befektetés a jövőbe a kamara szerepe a duális szakképzésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Befektetés a jövőbe a kamara szerepe a duális szakképzésben"— Előadás másolata:

1 Befektetés a jövőbe a kamara szerepe a duális szakképzésben
Kompetencia Végzettség Befektetés a jövőbe a kamara szerepe a duális szakképzésben

2 Új időszámítás a magyar szakképzésben 2013. szeptember
A magyar duális szakképzési rendszer 2013. szeptembertől válik teljessé: 8. osztályra épülő 3 éves szakmunkásképzés 9. évfolyamon már vállalati tanműhelyben Tankötelezettség: általános és szakmai Új OKJ, kerettantervi rendszer Híd programok rendszere a szakmatanuláshoz 39 ágazati szakközépiskola, technikusképzés Gyakorlatorientált FSZ képzés bevezetése A kamarák megnövekedett felelőssége, szerepvállalása

3 A változtatások iránya
Tartalomszabályozás: 1/3 közismeret, 2/3 szakmai ismeret Duális képzés: Lehetőség egy életszerűbb rendszer működtetésére: Üzemi képzőhely és az iskola szoros együttműködése, de az üzemi képzés meghatározó szerepe érvényesül A munkavállalói státusz erősítése Munkatevékenységbe ágyazott szakképzés pedagógiai modellje Tevékenységből születő kézzelfogható termék legyen Fő stratégiai cél: a szakképzés vonzerejének növelése és a munka világába történő átmenet erősítése

4 A változtatások iránya, az új OKJ
Minél több alkalmazásképes, használható gyakorlati tudás: A szakiskola a szakmatanulásról szóljon Egyidejűleg alulról és felülről történő expanzió: fizikai és igényes szakmák egyensúlya. Széles alapozású, konvertálható ismeretekre épülő szakmák keretrendszere. Vizsgáztatás rendbetétele: komplex záróvizsga: Modulokon átnyúló legfontosabb munkaműveleteket helyezi a középpontba. Atomizált, virtuális ismeretek helyett használható gyakorlati tudás. A végső értékelésben a gyakorlat súlya 55-60% Tantárgyi szemlélet és modulrendszer összhangja:élhetőbb világ az iskolák számára. Áttekinthető, letisztult szakmarendszer

5 Az MKIK részvétele a szakmai fejlesztőmunkában
I. Pilot szakasz: kormány kamara megállapodás: november duális képzés 48 szakmában: szeptember 1.-től a gyakorlati idő 50%-kal nőtt, megszűntek a maratoni vizsgák II. Új szakmaszerkezet: Új OKJ és szvk-k kifejlesztése 2011 szeptember – 2012 április között III. Kerettantervi rendszer bevezetése: 77 szakmában kísérleti jelleggel kerettantervek szeptember 1-től IV. Kerettantervi rendszer teljes körű bevezetése, duális képzés általánossá válása: szeptember 1. Öntanuló, önfejlesztő rendszer: gyermekbetegségek korrekciója, pedagógusok töltik meg tartalommal Életszerűbb, a tanulók számára több sikert biztosító rendszer

6 A tartalom fejlesztések eredményei
Stratégiai cél az egyharmados lemorzsolódás megállítása és minél több fiatal kezébe szakképesítés adása A szakiskola presztízsének, vonzerejének helyreállítása. Azok a fiatalok, akik nem akarnak a hét minden napján iskolapadban ülni a munkával egybekötött szakmatanulást választják Az eddigi átláthatatlan, kezelhetetlen OKJ rendszer helyett egy szélesebb alapozású szakmai keretrendszert sikerült kialakítani, amelynek köszönhetően a kimenetek számát sikerült a felére csökkenteni. Az elméletorientált, bölcsész jellegű szakmatanulás helyett a munkával egybekötött szakmatanulás került a középpontba. A szakma tanulás súlypontja a vállalati-üzemi gyakorlati képzésre helyeződött, amely a teljes képzési időkereten belül meghatározóvá vált.

7 A kerettantervek kidolgozása
TÁMOP / keretében történt A kerettanterv koncepcióját az NGM határozta meg, a formai előírásait Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága készítette el A szakértőket a szakképesítésért felelős államtitkárságok delegálták (6 szakképesítésekért felelős minisztérium 10 államtitkársága 450 szakértő) MKIK a szakmai megvalósítást koordinálta A szabályozás előnyei: képzési tartalmakba ágyazott kompetencia fejlesztés, curriculum jellegű szabályozás, iskolák és gazdálkodók tehermentesítése a helyi tantervkészítésben

8 A tanulószerződések számának csökkenése
Objektív körülmények: Demográfiai változások miatt az elmúlt 10 évben 26%-kal csökkent a 14 évesek száma A középfokú képzésben a szakiskolákba járók arányának folyamatos csökkenése: az elmúlt 20 évben 44%-ról 22%-ra A gazdasági válság hatására különösen a válságágazatokban a duális képzésben a szakmunkás utánpótlás számaránya csökkent

9

10

11 A tanulószerződések számának csökkenése
2. Jogszabályi változásból adódó deficitek: Az új OKJ változása: bolti eladó szakma feltételrendszerének megváltozása: 8 ezer tanulószerződés van veszélyben: kerettanterv módosítása szükséges! Eladni kell megtanulni: nem külön-külön élelmiszer, vegyi áru, gyógynövény, műszaki cikk és ruházat 3. A változások az iskolákat még nehezebb helyzetbe hozta: Szakképzők kapacitáskihasználtsága 50% körül mozog 60 milliárdos TISZK fejlesztés kihasználatlan kapacitások A szakiskolák a kapacitások kihasználása miatt bent tartják a tanulókat az iskolai tanműhelyekben 103 ezer szakiskolai tanulóból 40 ezer főnek van tanulószerződése 93 ezer érettségire épülő szakmát tanulóból 6 ezer főnek van tanulószerződése

12 Megoldási módok A tanulók gyakorlati képzésre történő kihelyezése az első szakképzési évfolyam után Kamarai garanciavállalással történjen. A közintézmények, alapítványok, egyházak körében népszerűsíteni kell a tanulószerződéses gyakorlati képzést. Az együttműködési megállapodások kötésének kiszélesítése. Jobb együttműködés a szakképző iskolákkal, a gyakorlati oktatásvezető státusz visszaállítása az iskolákban. A nyári szakmai gyakorlatok szervezése szabálytalan az iskolaszövetkezetek és munkaközvetítők közbeiktatásával. Vállalati tanműhelyi kapacitások növelése, üzemek feletti képző központok kialakítása Középiskolai képzési szerkezet befolyásolása: a szakiskolai tanulók arányát legalább 30%-ra célszerű felemelni.

13 „Dolgozva tanulj” Tájékoztató a „Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben” című TÁMOP B projekttervről „A” alprojekt: Gyakorlati képzést végző szakemberek módszertani felkészítése 750 fő képzése „B” alprojekt: Külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végzők mestercím megszerzésének támogatása 3 000 fő képzése: 2015 szeptembertől kötelező a gyakorlati oktatók mestervégzettsége „C” alprojekt: Gyakornoki programba belépést ösztönző szolgáltatások nyújtása, a programban résztvevő mentorok és a gyakornokok támogatása tanácsadói rendszeren keresztül

14 Felnőttképzéshez kapcsolódó kamarai feladatok 2013. évi LXXVII. tv
Felnőttképzéshez kapcsolódó kamarai feladatok évi LXXVII. tv. szerint Szakmai programkövetelmények nyilvántartása (kamarai szakmajegyzék) Akkreditált szakmai célú képzési programok felülvizsgálata Döntési jogkör a programkövetelmény elfogadásában: MKIK által működtetett Bizottság Programszakértői névjegyzék nyilvántartása Közreműködés a gyakorlati képzések ellenőrzésében

15 Szakképzési akadálymentesítő csomag
Eredmények konszolidálása, visszarendeződés megakadályozása A tanulószerződés intézményrendszerének megerősítése kamarai szerepvállalással A szakképzés integrált állami irányítása: a teljes szabályozási kör, és az intézményirányítás az NGM hatáskörébe tartozzon A szakmafejlesztés finomhangolása: eladó-, gyakorló-fodrász és kozmetikus, gyakorló ápoló A nappali képzésben a 21 éves korhatár felülvizsgálata A gyakorlati oktatásvezető munkakör visszaállítása A középfokú képzés szerkezetének befolyásolása: általános iskola után kimeneti mérés bevezetése Gazdálkodók képzési hajlandóságának növelése Kamarai felelősségvállalás növelése 2018-ban az EuroSkill megrendezése Magyarországon Kamarai egységes minőségbiztosítási rendszer bevezetése

16 Érvek a duális képzés mellett
Előnyök a gazdaság számára + előnyök a fiataloknak Európai dimenzió Az európai szakképzési rendszerek központi pillérévé kell tenni a duális képzést A munkanélküliség visszaszorításának eszköze Szakadék csökkentése az oktatás és a munka világa között Munkahelyi környezetben történő szakmatanulás: tanulási eredmény: szakmai és készségprofil

17 Előnyök a gazdaság számára
szakemberigény biztosítása betanítási költségek csökkentése motiváció és munkahelyi hűség növelése megfelelő szakképzettség +

18 Előnyök a fiatalok számára
jó esélyek a munkaerőpiacon elismert bizonyítvány gyakorlatközelség szakképzési javadalmazás +

19 A duális képzés előnyei
A fiatal tanonc szempontjából nézve: · A szakmában történő magasabb arányú elhelyezkedés · Gyakorlatorientált minőségi képzés · Cégek részére hozzáértő, azonnal működőképes munkaerő · Tanulószerződés: Munkaszerződés és munkabér · Szociális státusz és anyagi függetlenség A cég szempontjából nézve: ·   A cég versenyképességének javítása ·   A foglalkoztatás színvonalának és minőségének javítása ·  A cég kompetencia igényeinek megfelelő képzés ·   A betaníttatás költségeinek megspórolása · A téves foglalkoztatás veszélyének minimalizálása

20 Közép és felsőfokú képzés szerkezete
Különböző szintű képzési formákban résztvevő fiatalok a gazdaság és a társadalom szempontjából optimális száma és aránya Szükség van e a gazdaságnak és a társadalomnak ennyi felsőfokú végzettségű szakemberre: Magyarország termelési központ kíván lenni, gazdaság reindustralizációja A korszerű termelőüzemek nem állhatnak csak menedzserekből. Exportorientált gazdaságnak szüksége van jól képzett szakmunkásokra, technikusokra és mesterekre Az országnak jó diplomásokra és jó szakmunkásokra egyaránt szüksége van.

21 Duális képzés: elmélet-gyakorlat
Egyre nehezebb éles határvonalat húzni a szakmai elmélet és gyakorlat között A szakmai elmélet jelentős változáson ment át: gyakorlatorientáltabb lett Az elmélet arra koncentrál, hogy megtanítsa a gyakorlati végrehajtáshoz szükséges lépéseket A szakmai elmélet úgy alakult, hogy azt rögtön ki kell próbálni a gyakorlatban A duális képzés élő környezetben szocializálja a tanulót, a tanuló megtanulja hogyan működik a valós gazdaság, gondolkodásában erősödik a cselekvőképesség. Megtanulja, hogy cselekedeteiért felelősséget kell vállalni.

22 Forrás: KSH

23 Szakmai Versenyek (OSZTV, SZKTV) Egy jó szakma felér egy diplomával
A Szakma Kiváló Tanulója Versenyt 2007/2008-as tanévben rendezte először az MKIK, az átvett 16 szakképesítésből 15 szakmában. Szakítva a korábbi NSZFI hagyományokkal fesztivál jellegű rendezvényt kívántuk megrendezni, nem elszigetelten akartuk a szakmai versenyeket lebonyolítani, hanem nagy nyilvánosság előtt. Vidékről az akkori országos döntő helyszínére diákot szállítottunk fel. Látogatói középpontban állítva a szakmai versenyt, a magyar társadalomnak kívántuk bemutatni, hogy kétkezű szakmákkal is lehet eredményeket, karriereket elérni. Nem feltétlenül a diploma megszerzésének az útja az egyedüli boldogulási lehetőség az egyén és a társadalom számára. A rendezvényeken való részvétel ingyenes! Akár versenyzőként, akár látogatóként kíván rajta részt venni az érdeklődő. szakmavilág.hu

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Befektetés a jövőbe a kamara szerepe a duális szakképzésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések