Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkaerő-piaci mentorképzés civil szervezetek részére

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkaerő-piaci mentorképzés civil szervezetek részére"— Előadás másolata:

1 Munkaerő-piaci mentorképzés civil szervezetek részére
Pál Attila (NET-DIVE Kft.)

2 Képzés célja A projektben az EMFA „munkaerő-piaci mentor” szakmai tréninget szervez a Közép-Mo-i és az Észak-Mo-i régió civil szervezetek dolgozói számára, amelyek felvállalják a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek – nők, fogyatékkal élők, romák stb. – érdekképviseletét, integrációjának elősegítését. Cél, hogy az eddiginél hatékonyabban segíthessék hátrányos helyzetű klienseik munkaerő-piaci integrációját, illetve pályázati források integrálását szervezetük fejlesztése érdekében.

3 Képzés módszere 2 régióban, régiónként megtartott 5 napos tréning,
a célcsoportra és az érintett régiókra jellemző specifikumokkal kibővített munkaerő-piaci mentor kézikönyv, a honlapon hozzáférhető részletes szakmai anyagok.

4 Képzés felépítése I. MODUL: MUNKAERŐ-PIACI MENTOROK;
II. MODUL: MUNKAÜGYI ISMERETEK; III. MODUL: MUNKAÜGYI TÁMOGATÁSOK RENDSZERE; IV. MODUL: EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSPOLITIKAI ISMERETEK; V. MODUL: PROJEKTMENEDZSMENT.

5 Képzés napi menete 9.00-10.30 képzés 1. szakasz
szünet (frissítők) képzés 2. szakasz ebéd (szendvicsek, frissítők) képzés 3. szakasz

6 I. MODUL: MUNKAERŐ-PIACI MENTOROK
1. A mentori személyiség 2. A munkaerő-piaci mentorok felkészítése (szakmai ismeretek) 3. Speciális ügyfélcsoportok 4. Szervezeti és szakmai kompetenciák 5. A munkaerő-piaci mentori tevékenység etikai kérdései

7 1. A mentori személyiség Legfontosabb „munkaeszköz”: a mentor személyisége. Önismeret, önreflexió, lelki egészség, stabilitás.

8 1. A mentori személyiség Kulcskompetenciák empátia, tapintat,
elfogadás és tisztelet, őszinteség, támogató attitűd, szakmai felkészültség, jó kommunikációs képesség, problémamegoldás diplomácia készség.

9 Segítő munka „feladatai”
1. A mentori személyiség Segítő munka „feladatai” Szimmetrikus kapcsolat kialakítása, Optimális távolság a mentor és mentorált között, Azonosulás a problémákkal, Saját kompetencia-határ felismerése, elérése esetén továbbítás szakemberhez, kreativitás.

10 2. A munkaerő-piaci mentorok felkészítése (szakmai ismeretek) I.
országos és helyi foglalkoztatási helyzet; a munkanélküliség és egyes társadalmi csoportok helyzetének alakulása; a munkanélküliséget befolyásoló szempontok és azok összefüggései; a foglalkoztatáspolitikai eszközök aktuális felhasználása, amelynek segítségével a mentor képessé válik ügyfele munkaerő-piaci helyzetének megítélésére (munkaerő - piaci képzés/átképzés; munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása; közhasznú foglalkoztatás; foglalkoztatást bővítő bértámogatás; önfoglalkoztatók munkahely-teremtésének támogatása; járulékok átvállalása; utazási költségek átvállalása; pályakezdők támogatási formái; rehabilitációs alaprészből adható támogatás; részmunkaidős foglalkoztatás és intenzív álláskeresés támogatása)

11 2. A munkaerő-piaci mentorok felkészítése (szakmai ismeretek) II.
foglalkoztatási kereslet-kínálat alakulása; milyen munkaterületre, milyen végzettségi, szakmai és egyéb követelményekkel keresnek a munkáltatók aktuálisan munkavállalókat; a munkaerő-piaci mentornak ismernie kell a munkaügyi központok támogatási lehetőségeit, szolgáltatásait, valamint a munkanélkülieket érintő ellátási formákat, aktív eszközöket, szolgáltatásokat; legalább ennyire fontos, hogy a mentor ismerje a szociális intézményrendszer biztosította lehetőségeket; civil szektor ismerete; a különböző hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos legfontosabb ismeretek megszerzése.

12 3. Speciális ügyfélcsoportok I.
Tartós munkanélküliek Negatív hatások: leépülnek és elavulnak a szakmai ismeretek; a sorozatos visszautasítások miatti alacsony önértékelés, illetve a bizonytalanság érzése állandósul; szociális értékvesztés következik be; anyagi bizonytalanság és az ezzel járó életszínvonal csökkenés lesz jellemző; a hasznosság érzése megszűnik a napi tevékenység elvesztése miatt.

13 3. Speciális ügyfélcsoportok I.
Tartós munkanélküliek Munkaerő-piaci mentor célja: ,,személyes hangon” való megszólítás; Személyre szabott szolgáltatás: pl. egyéni fejlesztési terv; Széleskörű tájékoztatás a mentorálás céljáról, és mibenlétéről; Irreális elvárások elkerülése.

14 3. Speciális ügyfélcsoportok II.
Pályakezdők (1991. évi IV. tv.) Meghatározás: ha valaki nem töltötte be 25. életévét (felsőfokú végzettség esetén a 30. életévet) iskolai tanulmányait befejezte, és nem tudott elhelyezkedni, regisztráltatta magát az illetékes munkaügyi központ kirendeltségén és vállalja velük az együttműködést.

15 3. Speciális ügyfélcsoportok II.
Pályakezdők Negatív hatások: Tapasztalat hiánya; Szakképzettség elégtelen volta; Felsőfokú végzettség esetén a hosszú tanulási folyamatból adódó „elavult” ismeretek; Cél: Ugyanaz, mint a tartós munkanélkülieknél, de könnyebb segíteni, ill. fordulni lehet a munkaügyi központok pályakezdő munkanélküliekkel foglalkozó szakembereihez.

16 4. Szervezeti és szakmai kompetenciák
Munkaközvetítő és a mentor között különbség! Munkaközvetítő: munkát találni a kliensnek vs. munkaerőt találni a munkaadónak. Mentor: központban a kliens: nemcsak képesítésbeli, hanem egészségügyi, szociális stb. problémák kezelése is!

17 Mentor „esetmenedzser”
Több szolgáltatás és erőforrás összehangolása, cél: a párhuzamosságok kiiktatása! Kliens szükségleteinek felmérése, képessé tétel az önállóságra! Az „eset” felmérése után a közös teljesítendő cél meghatározása, majd az ehhez vezető megoldási utak rögzítése!

18 Mentor kompetenciák Kompetencia: elméleti és gyakorlati tudás, tapasztalat. Szakmai ismeretek és készségek Kommunikációs képességek Konfliktuskezelési ismeretek Problémamegoldó képességek átadása Menedzselés képessége (pl. egyedi fejlesztési tervek, cselekvési programok esetében) Önismeret Együttműködési hajlandóság, kompetencia Elkötelezettség

19 Mentor stresszkezelés
Miért probléma a stressz?: túl sok stressz veszélyezteti a mentorok testi és lelki egészségét és ezzel együtt a tőlük várható segítség minőségét! Stressz leggyakoribb okai: Túlterhelés (munkaidő…) Érzelmi túlterhelés (pl. túlzott azonosulás) Szakmai lehetőségek hiánya

20 Megelőzési stratégiák
a kooperatív munkahelyi légkör; a támogató kollegiális kapcsolatok; jól körülírt szabályok, normák, elvárások; a terhelés felmérése és a lehetőségekhez mért követelményrendszer kialakítása; a tanulásra orientált munkahelyi kultúra, a szupervízió igénybevételének lehetővé tétele. Végeredmény: kompetens, érzékeny, segítő szándékú, hosszú távon pályán maradó szociális segítő.

21 5. A munkaerő-piaci mentori tevékenység etikai kérdései
A mentor tiszteletben tartja és felismeri, hogy a munkavállalási nehézségekkel küzdő emberek szeretnének dolgozni és hasznos tagjai lenni a társadalomnak. A mentor munkája során nem diszkriminál. Az ügyfél és a mentor kapcsolata bizalmon alapul. A segítő az ügyfél számára biztosított juttatásokból nem részesülhet. A mentor biztosítja az ügyfél jogát a bizalmon, titoktartáson alapuló kapcsolathoz, a titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és képanyagra vonatkozik. A mentor munkája során az ügyfél érdekeit tartja elsődlegesnek. A mentorálást végző elsősorban a segítő folyamat minőségéért tartozik felelősséggel (pl. kompetencia, összeférhetetlenség).

22 Köszönöm a figyelmet! Pál Attila tréner (info@emfa.hu) (30/660-2716)


Letölteni ppt "Munkaerő-piaci mentorképzés civil szervezetek részére"

Hasonló előadás


Google Hirdetések