Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Királyi kenet Heidelbergi KT 31., 32..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Királyi kenet Heidelbergi KT 31., 32.."— Előadás másolata:

1 Királyi kenet Heidelbergi KT 31., 32.

2 HK 31. 31. kérdés: Miért neveztetik Krisztusnak, azaz Felkentnek?
Felelet: Azért, mert őt az Atya rendelte, és Szentlélekkel felkente a mi legfőbb prófétánkká és tanítónkká, ki nekünk a mi váltságunk felől az Istennek titkos tanácsát és akaratát tökéletesen kijelentette, és a mi egyetlenegy főpapunkká, ki az ő testének egyszeri áldozatával minket megváltott és érettünk az Atya előtt könyörgésével szüntelenül közbenjár, és örökkévaló királyunkká, aki minket Igéjével és Szentlelkével kormányoz és a nekünk szerzett váltságban oltalmaz és megtart.

3 Isten uralkodik „Krisztussal minden teremtményen uralkodjam”
„Mondjátok el a népeknek, hogy URALKODIK az ÚR!” (Zsolt. 96,10) Jehova -> Adonáj = ÚR Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az URALOM az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! (Ézs. 9,5) „Úr Isten neki (Krisztusnak) adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig URALKODIK a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.” (Lk. 1,33)

4 „A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog URALKODNI örökkön-örökké”. (Jel. 11,15)

5 Megalkotta Isten a két nagy világító testet: (1Móz. 1,16)
...a nagyobbik világító testet, hogy URALKODJÉK nappal... ...és a kisebbik világító testet, hogy URALKODJÉK éjszaka; meg a csillagokat.

6 Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: URALKODJÉK a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. (1Móz. 1,26)

7 Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? (1Móz. 4,6-7) Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te URALKODJÁL rajta.

8 Világi / isteni uralom A világ gondolkodása szerint: a közösség ÉNÉRTEM Isten gondolkodása szerint: én a KÖZÖSSÉGÉRT „Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, URALKODNAK rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája”. (Mk. 10,43-44)

9 Királyság az Ószövetségben
Teokrácia (A királyság nem Isten jó terve): Hallgass a nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk (1Sám. 8,7) Sámuel (1Sám. 9,16) Kend fel őt népemnek, Izráelnek a fejedelmévé Bir. 9.6 Sikem polgárai elmentek és királlyá tették Abímeleket 5Móz. 17,14...

10 Királyság az Ószövetségben (5Móz 17. és 1Sám. 9. alapján )
Isten választja ki, A választott nép közül való, Felkent (Sámuel próféta keni fel), Az egész választott nép fejedelme, Szabadító, Nem viszi vissza népét Egyiptomba (a szolgaságba), Nem gyűjt nagy gazdagságot, sok feleséget, Őrzi, betölti és betartatja a törvényt, Nem gőgös.

11 Jézus királyi kenete Ti engem így hívtok: Mester, és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. (Ján. 13,13) Az Uralom az ő vállán lesz (Ezs. 9,5) Hol van a zsidók királya, aki most születtt? (Mt. 2,2) „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba.” (Lk. 23,42) Áldott, a ki jő az Úrnak nevében ... az Izráel Királya! (Jn. 12,13) Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a Bárány trónusa lesz benne: szolgái imádják őt, (Jel. 22,3)

12 Jézus betölti a királyi kenetét
törvényadás, és a törvény betartatása Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem (Jn. 14,21) gondoskodás „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. (Jn. 10,11) rendelkezik is, mint szuverén úr De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. (Mk. 10,44) elöl megy Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért (Mk. 10,45) kormányoz bennünket Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. (Jn. 13,13) oltalmaz és megtart („a nekünk szerzett váltságban…” ) Sereget gyűjt és hódit „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, (Mt. 28,18-19)

13 Összefoglalás

14 Miért neveztetik Krisztusnak, azaz Felkentnek?
Azért, mert őt az Atya rendelte, és Szentlélekkel felkente és a mi egyetlenegy főpapunkká, ki az ő testének egyszeri áldozatával minket megváltott és érettünk az Atya előtt könyörgésével szüntelenül közbenjár a mi legfőbb prófétánkká és tanítónkká, ki nekünk a mi váltságunk felől az Istennek titkos tanácsát és akaratát tökéletesen kijelentette és örökkévaló királyunkká, aki minket Igéjével és Szentlelkével kormányoz és a nekünk szerzett váltságban oltalmaz és megtart.


Letölteni ppt "Királyi kenet Heidelbergi KT 31., 32.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések