Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Varga Tamás Általános Iskola

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Varga Tamás Általános Iskola"— Előadás másolata:

1 Varga Tamás Általános Iskola
Készítette: Kovács Anita 8.o Bang Norbert 7.o Varga Tamás Általános Iskola 2010.március 24.

2 Klauzál Gábor élete és kora

3 A pesti forradalom Előzmények:
1840- Magyarországon kialakult egy fiatal értelmiségi csoport (Pilvax kávéház)Közéjük tartozott pl.: Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór, Bulyovszky Gyula, Vajda János A Pilvax ifjai szerették volna a 12 pontot több ezer pesti aláírásával eljuttatni Pozsonyba.Ezért a márciusi ifjak, az azonnali cselekvés mellett döntöttek. Március 15-én reggel a Tizenkét pont utcai kihirdetésével, Petőfi Nemzeti dalának elszavalásával tüntetés kezdődött. Az utcára vonultak és felkeresték az egyetemistákat. A tömeg Landerer és Heckenast nyomdája elé vonult(12 pont és a Nemzeti dal kinyomtatása). Délután a Nemzeti Múzeum előtt gyülekeztek a pesti városházára mentek Budán felkeresték a Helytartótanácsot Budán kihozták börtönéből Táncsics Mihályt. 1848. március 15-én Pesten vérontás nélkül győzött a forradalom.

4 Áprilisi-törvények Megfogalmazták a polgári átalakulás alaptörvényeit.
Az uralkodó április 11-én szentesítette ezeket. Mgyarországon a végrehajtó hatalom a parlamentnek felelős,Bécstől független kormány kezébe került. Évente országgyűlést kell tartani Pesten. Népképviseleti országgyűlés jött létre. Felszabadították a jobbágyokat. Eltörölték a cenzúrát. Elfogadták a közteherviselés elvét. Eltörölték az ősiség törvényét. Létrehozták a nemzetőrséget. Magyarország és Erdély egyesülése.

5 A Batthyány- kormány

6 Batthyány-kormány A Batthyány-kormány tagjai:
Magyarország első felelős kormánya volt. 1848.márc.23.-az országgyűlés alsótábláján Batthyány Lajos kihirdette Minisztériumának névsorát. gr. Széchenyi István (közmunka és közlekedésügy), Kossuth Lajos (pénzügy), Deák Ferenc (igazságügy), Mészáros Lázár (hadügy), Szemere Bertalan (belügy), herceg Esterházy Pál (király személye körüli miniszter), Klauzál Gábor földművelés- és iparügy), Eötvös József (vallás és oktatásügy).

7 Batthyány-kormány tevékenysége
A Batthyány-kormány előtt álló nehézségek : A kormányzás során derültek ki az áprilisi törvények hiányosságai: A jobbágyfelszabadítás sem oldott meg minden problémát. A régi jobbágyok több mint fele föld nélküli zsellér volt. Ők földtulajdont akartak. Sok helyen földfoglaló mozgalmak bontakoztak ki. A Batthyány-kormány honvédzászlóaljak toborzását rendelte el.

8 Az első népképviseleti országgyűlés
Július 4-én ült össze az első népképviseleti országgyűlés,amelyben biztos többsége volt a Batthyány-kormánynak. Legfontosabb feladata: áprilisi törvények továbbfejlesztése és kiegészítése. A testület azonban augusztus végéig 3 törvényt alkotott a kincstári birtokokon eszközlendő magyar telepítésekről, a magyar hadseregről és a bankjegykibocsájtásról KOSSUTH-BANKÓK Az önállóság fontos biztosítéka volt az önálló pénzügy megteremtése(Kossuth Lajos). Kossuth szinte teljesen üres államkincstárat vett át 1848 áprilisában, ám csakhamar úrrá lett a helyzeten: Kamatos kincstári utalványokat bocsátott ki(ezzel próbálta megerősíteni az ország pénzügyi helyzetét.) Önálló bankjegyeket bocsátott ki.

9 Klauzál Gábor élete (1804-1866)
1804. november 18-án, született, Pesten. Reformkori magyar politikus, miniszter. Apja:Klauzál János (cseh származású katonatiszt) Anyja:Babarczy Ágnes 1824-ügyvédi vizsga 1825-fizetéses táblabíró 1832-Országgyűlési követ, liberális ellenzék tagja, majd egyik vezetője. 1844-Az országos politikától visszavonult. 1848-a Batthyány-kormányban az ipar-és kereskedelemügy minisztere; a mérséklő egyezkedő politika híve. Klauzál Gábor élete ( )

10 Első felesége:Prezetska Mária Antónia
20 év házasság után tűdőgyulladásban meghalt,ezért Klauzált agyvérzés érte. 1848-Az osztrák rendőrség az Újépületbe zárta, haditörvényszék elé állították. 1850-Kistétényben telket vásárolt. 1853-feleségül vette Schmidt Emmát. Gyermekeik:Emma,Gábor Mária Az 1861-es országgyűlésen Szeged képviselőjeként a Deák vezette Felirati Párt tagjaként vett részt. 1866-II.felesége váratlanul meghalt, Szegeden temették el. 1866. augusztus 3. Kalocsán meghal. Schmidt Emma

11 Varga Tamás Általános Iskola
Köszönjük a figyelmet! Készítette: Kovács Anita 8.o Bang Norbert 7.o Varga Tamás Általános Iskola 2010.március 24.


Letölteni ppt "Varga Tamás Általános Iskola"

Hasonló előadás


Google Hirdetések