Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Széles Ivett szakreferens Hungarikum Bizottság Titkárság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Széles Ivett szakreferens Hungarikum Bizottság Titkárság"— Előadás másolata:

1 Széles Ivett szakreferens Hungarikum Bizottság Titkárság
Helyi értéktől a hungarikumig Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Széles Ivett szakreferens Hungarikum Bizottság Titkárság

2 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és a hungarikumokról
A törvény célja azonosítani és számba venni nemzeti értékeinket; a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körű kiterjesztéssel végezni; gondoskodni a regisztrált nemzeti értékek megismerhetőségéről; kiválasztani a regisztrált nemzeti értékekből a hungarikumokat; minél szélesebb körben megismertetni a nemzeti értékeket és a hungarikumokat belföldön és külföldön; gondoskodni a hungarikumok fennmaradásáról, védelméről. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja. A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő népek, a magyar nemzetalkotó nemzetiségek és a határon túli, valamint szerte a világban élő, magukat magyarnak valló egyének, közösségek értékei. A nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló. törvényt áprilisában fogadta el az Országgyűlés, amely ugyanazon hónapban kihirdetésre került. Ezt követően októberében 16 taggal megalakult a Hungarikum Bizottság április 17-től pedig hatályossá vált a törvény végrehajtási rendelete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról.

3 Nemzeti érték és hungarikum
nemzeti érték – a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék; kiemelkedő nemzeti érték - nemzeti szempontból meghatározó jelentőségű, a magyarságra jellemző és közismert, jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, továbbá hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez. hungarikum - kiemelésre méltó olyan nemzeti érték, amely jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével itthon és külföldön is a magyarság csúcsteljesítményét jelenti Ez a mi arany tartalékunk!

4 A nagy kihívás Egyszerre érvényesüljön a magyarság egészére kiterjedő társadalmi önszerveződés és az egységes szellemet közvetítő, az azonosítást, rendszerezést, nyilvántartást, széles körű megismertetést, védelmet biztosító jogi szabályozás! Közös kulturális, gazdasági értékeinkre alapozva töltsön be nemzetépítő, nemzetegyesítő feladatot

5 (Települési, Megyei) Értéktárak
Nemzeti értékek, hungarikumok - a szabályozás felépítése felfutó rendszerben építkezés 3 pillér területi elv szerint – települési, megyei értéktárak határon túl fellelhető értékek gyűjteményei ágazati elv szerint – településhez, régióhoz kevésbé köthető értékek különös szabályok tv. által nemzeti értékek - MÉ tv. által hungarikumok - HGy Hungarikum Gyűjtemény hungarikum Magyar Értéktár Hungarikumok Gyûjteménye: a nemzeti értékek körébõl a HB által hungarikummá nyilvánított, valamint e törvény erejénél fogva hungarikumnak minõsített nemzeti értékek gyûjteménye; O Magyar Értéktár: a települési, a tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárakat, valamint a külhoni közösségek értéktárait összesítõ Gyûjtemény Mitől lesz valami Hungarikum? OEgyrészt törvény erejénél fogva OMásrészt amit a Hungarikum Bizottság annak minősít kiemelkedő nemzeti érték Helyi (Települési, Megyei) Értéktárak Ágazati Értéktárak Külhoni Értéktár nemzeti érték

6 Az építkezés folyamata
Hungarikum Bizottság és Szakbizottságok Hungarikumok hungarikum előterjesztő UNESCO listák Ágazati Értéktár Bizottságok Magyar Értéktár Közösségi listák Nemzetközi listák Megyei Értéktár Bizottságok Megyei Értéktárak MÁÉRT Szakbizottság Külhoni Értéktár Külhoni civil szervezetek Határon kívüli Helyi Értéktárak Települési Értéktár Bizottságok Települési Értéktárak Nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi, vagy megyei értéktárba, valamint a külhoni magyarság értéktárába BÁRKI kezdeményezheti. Amennyiben a települési önk. TÉB-ot, és telep. Vagy tájegységi értéktárat hozott létre a Települési Értéktár Bizottság települési vagy tájegységi értéktárba felvett nemzeti érték adatait az értéktárba történõ felvételt követõ 8 napon belül megküldi a Megyei Értéktár Bizottságnak. Amennyiben az adott megye területén nem mûködik Megyei Értéktár Bizottság, a Települési Értéktár Bizottság az adatokat közvetlenül a HB-nek küldi meg. A megyei önkormányzat megyei értéktárat hozhat létre. A megyei önkormányzat Megyei Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint – szervezi a megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését, gondoskodik a még nem azonosított, de a megye területén fellelhetõ nemzeti értékek azonosításáról, létrehozza a megyei értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a HB-nek. A megyei önkormányzat a megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a Magyar Értéktárba történõ megküldésével megbízhat a megye területén mûködõ, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végzõ állami, megyei önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit. A Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a feladat ellátásával történõ megbízásról a megyei önkormányzat a létrehozást, megbízást követõ 30 napon belül tájékoztatja a HB-t. Az egyes ágazatokért felelõs miniszterek szakágazatukban meghatározzák a feladatkörükbe tartozó, egyéb szabályozás szerint önállóan nyilvántartott nemzeti értékek körét. Az ágazati értéktárba való felvételre javaslatot tehet az adott nemzeti értéket gondozó vagy fenntartó magánszemély, vállalkozás, szakmai vagy civli szervezet. Az egyes ágazatokért felelõs miniszterek az ágazati értéktár adatait tartalmazó listát az e törvény végrehajtására vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megküldik a HB részére. Amennyiben ezt követõen új értékkel bõvítik az ágazati értéktárukat, annak adatait az értéktárba történõ felvételt követõ 30 napon belül megküldik a HB részére. A Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban: MÁÉRT) külhoni magyarság értéktárat hozhat létre. A MÁÉRT Külhoni Bizottságot hozhat létre, amely – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint – szervezi a határon túl fellelhetõ nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a határon túl fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjteményt és megküldi azt a HB-nek. A MÁÉRT a külhoni magyarság értékeinek azonosításával, a külhoni magyarság értéktárának létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a Magyar Értéktárba történõ megküldésével megbízhat a határon túl mûködõ, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végzõ intézményt, szervezetet, vagy azok szervezeti egységeit. A Külhoni Bizottság létrehozásáról, vagy a feladat ellátásával történõ megbízásról a MÁÉRT a létrehozást, megbízást követõ 30 napon belül tájékoztatja a HB-t. Bárki kezdeményezhet Bárki kezdeményezhet Nemzeti értékek gyűjtése határon innen és határon túl

7 Hungarikum Bizottság feladata
dönt nemzeti érték Magyar Értéktárba történő felvételéről, a kiemelt nemzeti értékké nyilvánításról; kiválasztja a Magyar Értéktárból a hungarikumokat, indokolt esetben dönt e minősítés visszavonásáról; összehangolja, koordinálja az értéktár bizottságok tevékenységét meghatározza a nemzeti értékek és hungarikumok központi kommunikációjával kapcsolatos elvárásokat gondoskodik arról, hogy a Magyar Értéktár az országmárka stratégia szerves részét képezze;  véleményezi a hungarikumokkal kapcsolatos jogszabályok tervezetét; javaslatot tesz a Kormánynak a nemzeti értékek és a hungarikumok fenntarthatóságáról és hasznosíthatóságáról; pályázatokat ír ki a nemzeti értékek és a hungarikumok azonosítására, megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, megismertetésére, védelmére, a termékek hazai és nemzetközi piaci bevezetésére vonatkozóan;

8 Ágazati szakbizottság elnevezése
Hungarikum Ágazati Szakbizottságok Ágazati szakbizottság elnevezése 1. Agrár- és élelmiszergazdaság Szakbizottság 2. Egészség és életmód Szakbizottság 3. Ipari és műszaki megoldások Szakbizottság 4. Kulturális örökség Szakbizottság 5. Sport, turizmus és vendéglátás Szakbizottság 6. Természeti és épített környezet Szakbizottság 7. Hungarikum tanúsító védjegy Szakbizottság

9 Javaslat nemzeti érték felvételéhez
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.A javaslatot benyújtó neve: A kapcsolattartó adatai: Név: Levelezési cím Telefonszám: cím: II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása (következő dián) 3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 4. Az értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 7. Bibliográfia 8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe III. MELLÉKLETEK 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 2. A Htv. 1. § (1) bekezdésének j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok 3. Nyilatkozat (a csatolt fényképek és filmek felhasználásának engedélyezéséről)

10 Szakterületi kategóriák az adatlapon
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet  ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport  természeti környezet  turizmus és vendéglátás Értéktárak megnevezése az adatlapon  települési  tájegységi  ágazati  megyei  külhoni  Hungarikumok Gyűjteménye bárki kezdeményezhet érintettek, bizottságok kezdeményezhetnek

11 Hungarikum Védjegy

12 Hungarikum Védjegy A védjegy célja: a Hungarikumok Gyűjteményében szereplő tételek kiemelése, védelme A védjegy tulajdonosa: Vidékfejlesztési Minisztérium A védjegy használati jog elnyerése: pályázat/kérelem útján Feltétele: kiadványok, reklámok, ismertetők esetén: a dokumentum céljának, megjelenés helyének, megjelenítés módjának vizsgálata termékek, szolgáltatások: az elvárható magas színvonal folyamatos tartásának feltételei, az országimázs építés szolgálatának alkalmassága

13 Jogforrások 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és hungarikumokról 2012. évi CCXIII. törvény a htv. módosításával 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 2013. évi CCL. törvény a htv. módosításával

14 Köszönöm a figyelmüket!
herendi porcelán táncház mozgalom pálinka, törkölypálinka solymászat pécsi ókeresztény temető Köszönöm a figyelmüket! mohácsi busó-járás matyó népművészet Hortobágyi Nemzeti Park Fertő-tó és környéke Hollókő ófalu Budapest Duna-part, Várnegyed, Andrássy út Tokaj kulturtáj karcagi birkapörkölt aggteleki karszt Pannonhalmi Főapátság


Letölteni ppt "Széles Ivett szakreferens Hungarikum Bizottság Titkárság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések