Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A STRATOSZ ÉRDEKKÉPVISELETI INTERNETES TÁVOKTATÁSI RENDSZERÉNEK (ITR) KIALAKÍTÁSA ( KONCEPCIÓ ÉS MEGVALÓSÍTÁSI TERV) dr. Karczag Éva, az „European Consultants.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A STRATOSZ ÉRDEKKÉPVISELETI INTERNETES TÁVOKTATÁSI RENDSZERÉNEK (ITR) KIALAKÍTÁSA ( KONCEPCIÓ ÉS MEGVALÓSÍTÁSI TERV) dr. Karczag Éva, az „European Consultants."— Előadás másolata:

1 A STRATOSZ ÉRDEKKÉPVISELETI INTERNETES TÁVOKTATÁSI RENDSZERÉNEK (ITR) KIALAKÍTÁSA ( KONCEPCIÓ ÉS MEGVALÓSÍTÁSI TERV) dr. Karczag Éva, az „European Consultants Unit” (ECU) tagja, által irányított tanácsadó csoport VÉGLEGES VÁLTOZAT

2 „Nincs oly bölcs a világon, ki még igen sok hasznossal ne nevelhetné tudományát, mint viszont: alig van oly tudatlan a föld kerekén, kitől egyet s mást nem lehetne nagy haszonnal tanulni.” SZ. I.

3 „Nincs biztosabb forrása a bőségnek és az új lehetőségek kiteljesedésének, mint a jól kiművelt emberi elme, és a haladásnak, boldogulásnak nincs nagyobb akadálya, mint az előítéletek és a korlátoltság által bilincsbe vert emberi elme.”

4 AZ ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKISMERETEKET MAGYARORSZÁGON INTÉZMÉNYES RENDSZERBEN NEM OKTATJÁK. AZ AZ ÉRDEKKÉPVISELETI VEZETŐ ÉS SZAKÉRTŐ, AKI FELELŐSSÉGTELJESEN, MAGAS SZÍNVONALON KÍVÁNJA ÉRDEKKÉPVISELETI FELADATAIT ELLÁTNI, KÉNYTELEN EZEKET AZ ISMERETEKET ÖNKÉPZÉS ÚTJÁN MEGSZEREZNI. AZ ÖNKÉPZÉS EGYIK LEGHATÉKONYABB ESZKÖZE A TÁVOKTATÁS !

5 Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az ECU ( European Consultants Unit) tanácsadó csoportban bevezettük az ELŐZETES VÁZLAT alkalmazását minden olyan esetben, amikor a megrendelő kizárólagos helyzetismeretére is szükség van a végleges anyagok elkészítéséhez. Az ELŐZETES VÁZLAT lehetőséget teremt arra, hogy a szakértőink által a hazai és nemzetközi szakirodalomból kigyűjthető ismertanyagokra épülő általunk kidolgozott koncepciót a megrendelő rendelkezésére bocsássuk, amit a megrendelő speciális igényeivel és helyzetismeretével kiegészítve készítjük el a végleges tanulmányt, javaslatot. Ennek megfelelően ez a VÉGLEGES VÁLTOZAT, a megrendelővel történt előzetesen egyeztetett ELŐZETES VÁZLAT alapján készült. ELŐZETES VÁZLAT VÉGLEGES VÁLTOZAT

6 Bevezető 1. A STRATOSZ érdekképviseleti internetes távoktatási rendszerének KONCEPCIÓJA 2.ÉRDEKKÉPVISELET A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁGBAN 3. A STRATOSZ érdekképviseleti internetes távoktatási rendszerének STRUKTÚRÁJA 4. A STRATOSZ érdekképviseleti internetes távoktatási rendszerének MEGVALÓSÍTÁSI PROGRAMJA 5. A STRATOSZ érdekképviseleti internetes távoktatási rendszerének HASZNÁLATI RENDJE Összefoglalás Irodalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

7 Az érdekképviseleti munka során az elmúlt években elért eredmények ellenére sok tekintetben továbbra is szükség van az érdekképviseleti ismeretek minden eddiginél szélesebb körű terjesztésére. Az EU tagság minden területen felerősítette a munkaadói érdekképviseleti munka színvonalának fejlesztési igényét. A korszerű, hatékony érdekképviselet elengedhetetlen az egyre erősödő versenypiacon való eredményes szerepléshez. Az érdekképviseleti munka fejlesztése különösen fontos a közszolgálat területén, mert a közszolgálati vállalkozások tevékenysége meghatározó hatással van a többi ágazat sikerességére is. Az országos átlaghoz viszonyítva a közszolgálati érdekképviseletben foglalkoztatott érdekképviseleti szakértők száma igen alacsony, talán a legalacsonyabb országos szinten. Bevezető

8 A STRATOSZ közszolgálati érdekképviseleti távoktatási szolgálat lényegében egy olyan távoktatási adatbázis és külső, alkalmi távoktatási szakértői csoport létrehozását jelenti, mely a STRATOSZ -ban, és a közszolgálati intézményekben felgyülemlett és a jövőben felgyülemlő érdekképviseleti tudást és információ bázist megfelelő feldolgozás és aktualizálás után távoktatási formában felhasználja a STRATOSZ tagszövetségeinek és tagvállalatainak érdekképviseleti ismereteinek fejlesztésére. ITR KONCEPCIÓ

9 ÉRDEKKÉPVISELET A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁGBAN ÉRDEKKÉPVISELET A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁGBAN A TUDÁSALAPÚ ÉRDEKKÉPVISELET INTERNETES ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI RENDSZER

10 A FIZIKAI ÉS A SZELLEMI TEVÉKENYSÉG RÉSZARÁNYÁNAK ALAKULÁSA AZ ÉRTÉKTEREMTÉSBEN KOROK VOLUMEN FIZIKAI TEVÉKENYSÉG SZELLEMI TEVÉKENYSÉG TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG IPARI TÁRSADALOM

11 A TUDÁS RÉSZARÁNYÁNAK ALAKULÁSA A TERMÉKEKBEN ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBAN IDŐ A TUDÁS RÉSZARÁNYA 2000 2002 2004 NÖVEKEDÉSI ÜTEM TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG

12 IDŐ A TUDÁS ELÉVÜLÉSÉNEK TENDENCIÁJA A TUDÁS ELÉVÜLÉSÉNEK TENDENCIÁJA VOLUMEN ELÉVÜLÉS ÉRTÉK

13 A TUDÁS RÉSZARÁNYÁNAK ALAKULÁSA A TERMÉKEKBEN ÉS ELÉVÜLÉSI TENDENCIÁJA IDŐ A TUDÁS RÉSZARÁNYA 2000 2002 2004 NÖVEKEDÉSI ÜTEM ELÉVÜLÉSI ÜTEM ELÉVÜLÉS

14 AZ INFORMÁCIÓTÓL A TUDÁSIG VEZETŐ SPIRÁL IDŐ PERIÓDUSOK SZÍNVONAL

15 IDŐ AZ INFORMÁCIÓ KÖLTSÉGE ÉS ÉRTÉKE (TENDENCIÁK) KÖLTSÉG ÉRTÉK PONTOSSÁG VOLUMEN

16 TUDÁSSZINT IDŐ PIACVEZETŐ TUDÁSSZINT VERSENYKÉPES TUDÁSSZINT PIACKÉPES TUDÁSSZINT T1 T2 TUDÁSTŐBBLET AZ ÉLETEN ÁT TÖRTÉNŐ TANULÁS A TUDÁSTÖBBLET-SZERZÉS LEGFŐBB ÚTJA!!! TUDÁSTÖBBLET KONCEPCIÓ TUDÁSTÖBBLET KONCEPCIÓ

17 PIACKÉPES TUDÁSSZINT AZON INFORMÁCIÓK, TUDÁS ÉS TAPASZTALATOK ÖSSZESSÉGE, MELYEK SZÜKSÉGESEK A PIACON ÁTLAGOS PROFIT MELLETT ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FENNTARTHATÓ ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ.

18 TUDÁSTÖBBLET TUDÁSTÖBBLET AZON ÚJ INFORMÁCIÓK, ÚJ TUDÁS ÉS ÚJ TAPASZTALATOK ÖSSZESSÉGE, MELYEK SZÜKSÉGESEK AHHOZ, HOGY A MÁR ELÉRT TUDÁSSZINTET „T” IDŐ MÚLVA IS MEGŐRIZHESSÜK.

19 A TUDÁSTÖBBLET-SZERZÉS HATÁSA AZ IDŐFELHASZNÁLÁSRA 8 16 24 MUNKA PIHENÉS SZÓRAKOZÁS MUNKA TANULÁS A TÖBBLETTUDÁS MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IDŐ PIHENÉSSZÓRAKOZÁS IPARI TÁRSADALOM TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM AZ ÉLETEN ÁT TÖRTÉNŐ TANULÁS A TUDÁSTÖBBLET-SZERZÉS LEGFŐBB ÚTJA!!! INTERNETES TÁVOKTATÁSI RENDSZER

20 INFORMÁCIÓ ORIENTÁLTSÁG ÉLETEN ÁT TÖRTÉNŐ TANULÁS GLOBÁLIS SZEMÉLYI KÉPESSÉGFEJLESZTÉS TUDÁSALAPÚ ÉLETSTÍLUS ALAPJAI INTERNETES TÁVOKTATÁSI RENDSZER

21 A TUDÁSALAPÚ ÉRDEKKÉPVISELET Amint azt már korábban is említettük, az érdekképviseleti munka alapvetően információ-feldolgozásból és hasznosításból áll. Az érdekképviseletben az a legfontosabb a versenyképes tudásszint és a tudástöbblet, ami biztosítja előnyünket a partnerekkel szemben. Az érdekképviseleti tudásszint az a lexikális tudás és érdekképviseleti tapasztalat, mely biztosítja az érdekek eredményes képviseletét. Napjainkban elengedhetetlen, hogy az érdekképviseleti szövetségek a gazdasághoz hasonlóan a tudásalapú tevékenységre alapozzák munkájukat.

22 Annak érdekében, hogy az érdekképviseleti tisztségviselők és szakértők eredményesen tudják érdekképviseleti munkájukat végezni elengedhetetlen, hogy versenyképes érdekképviseleti tudásszinttel rendelkezzenek. A kiemelkedő szintű érdekképviseleti munkához elengedhetetlen egy érdekképviseleti többlettudás. Az érdekképviseleti többlettudás megszerzésének egyik, talán a legfontosabb eszköze az érdekképviseleti távoktatási központ nyújtotta lehetőség. A tudástöbblet szerepe az érdekképviseletben

23 A.Az érdekképviselet általános területei 1.Az érdekképviselet alapkérdései 2.A hazai és nemzetközi társadalmi párbeszéd fórumai és azok működési rendje 3.Az EU érdekképviseleti szervei és tevékenységeik 4.Az érdekképviseleteket érintő törvények és rendeletek, valamint joghatályos állásfoglalások B.Konkrét és speciális érdekképviseleti kérdéskörök 1.Az EU érdekképviseleti fórumainak aktuális állásfoglalásai és kezdeményezései 2.A hazai érdekképviseleti Fórumok aktuális állásfoglalásai és kezdeményezései C.Oktatás és képzés jellegű témakörök 1.Az érdekképviselet alapismeretei 2.Az érdekképviseletek szervezetei és fórumai 3.Az érdekképviselet stratégiai és taktikai kérdései 4. Az érdekképviseleti szakértők képzése 5.Az érdekképviseletek tisztségviselőinek tájékoztatása, képzése ITR FŐBB TÉMATERÜLETEI

24 ITR STRUKTÚRÁJA ADATBÁZISA, *KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti távoktatási szolgálat elektronikus és nyomtatott ADATBÁZISA, *KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti távoktatási szolgálat folyamatos internetes, INTERAKTÍV SZOLGÁLTATÁSA, *KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti távoktatási szolgálat egyeztetett időpontokban személyes SZAKÉRTŐI TÁVOKTATÁS, *KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti távoktatási szolgálat INTERNETES KONFERENCIÁI, *KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti távoktatási szolgálat egyes általánosan érdekelt témákban rendszeresen tart NYILVÁNOS TÁJÉKOZTATÓKAT, melyekre meghívja az érdekelteket.

25 Az internetes távoktatási rendszer főbb változatai az alábbiak: * ÖNKISZOLGÁLÓ JELLEGŰ TÁVOKTATÁS * SZAKÉRTŐ ÁLTAL IRÁNYÍTOTT TÁVOKTATÁS * INTÉZMÉNYES TÁVOKTATÁS Az önkiszolgáló távoktatás esetében az igénybevevők a távoktatási bázisban található oktatási anyagokat szabadon, önállóan használják fel. A szakértő által irányított távoktatási rendszerben az oktatást egy felkért szakértő irányítja, tanácsaival segíti. Az intézményes távoktatás esetében a tananyagot és annak felhasználási módját az igénylő kérésének megfelelően állítja össze a STRATOSZ. AZ INTERNETES TÁVOKTATÁSI RENDSZER FŐBB VÁLTOZATAI

26 ITR MEGVALÓSÍTÁSI PROGRAMJA 1.A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI SZOLGÁLAT koncepciójának kidolgozása 2.A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI SZOLGÁLAT koncepciójának ismertetése és vitája a munkában résztvevőkkel 3.A KÖZSZOLGÁLATI MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI SZOLGÁLAT induló adatbázisának összeállítása 4.A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI SZOLGÁLAT internetes hátterének kialakítása 5.A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI SZOLGÁLAT zártkörű próbaüzeme 7. A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI SZOLGÁLAT zártkörű próbaüzeme során szerzett tapasztalatok alapján szükséges kiegészítések végrehajtása

27 ÉRDEKKÉPVISELETI NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZAKÉRTŐI INTÉZETEK TÁVOKTATÁSI ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKÉRTŐI KÖR TÁVOKTATÁSI ADATBÁZIS A. TÁVOKTATÁSI ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKÉRTŐK TÁVOKTATÁS KÉRÉS TÁVOKTATÁS ADÁS PONTOSÍTOTT KÉRDÉS JAVASOLT TÁVOKTATÁS A STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI RENDSZERÉNEK ÁLTALÁNOS FOLYAMATÁBRÁJA TÁVOKTATÁSI ADATBÁZIS B. „ÖNKISZOLGÁLÓ” SZAKÉRTŐ ÁLTAL IRÁNYÍTOTT INTÉZMÉNYES TÁVOKTATÁS TÁVOKTATÁST IGÉNYBEVEVŐK KÖRE INTERAKTÍV SZOLGÁLTATÁS INTERNETES KONFERENCIÁK

28 *a KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti távoktatási szolgálat A és B szolgáltatási csoportjában minden TÁVOKTATÁS ingyenes a STRATOSZ tagszövetségei és tagvállalatai részére, *a KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti távoktatási szolgálat C szolgáltatási csoportjába tartozó témákban az azt igénylőknek a szolgáltatás önköltségét meg kell téríteni, *a KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti távoktatási szolgálat A, B és C szolgáltatási csoportjaiba tartozó témákban a külső igénybevevőknek távoktatási díjat kell fizetni, melynek mértékében a felek a távoktatást megelőzően megállapodnak. *a KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti távoktatási szolgálat A, B és C szolgáltatási csoportjaiba tartozó témákban a külső igénybevevőknek távoktatási díjat kell fizetni, melynek mértékében a felek a távoktatást megelőzően megállapodnak. *a STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti távoktatási szolgálat által beszedett minden távoktatási díj a STRATOSZ támogatásának tekintendő és a STRATOSZ költségvetés bevételi oldalát növeli. A STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti távoktatási szolgálat szolgáltatásainak díjai (tervezet)

29 1.A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI SZOLGÁLAT koncepciójának kidolgozása 2.A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI SZOLGÁLAT koncepciójának ismertetése és vitája a munkában résztvevőkkel 3.A KÖZSZOLGÁLATI MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI SZOLGÁLAT induló adatbázisának összeállítása 4.A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI SZOLGÁLAT internetes hátterének kialakítása 5.A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI SZOLGÁLAT zártkörű próbaüzeme 7. A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI SZOLGÁLAT zártkörű próbaüzeme során szerzett tapasztalatok alapján szükséges kiegészítések végrehajtása A STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI SZOLGÁLAT megvalósításának főbb szakaszai és időütemterve

30 A STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEK- KÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI SZOLGÁLAT kiépítése rendkívül időszerű és nagyon összetett feladat, amibe a belső és külső szakértők szoros, koordinált együttműködésére van szükség. A tanulmányban arra törekedtünk, hogy a STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TÁVOKTATÁSI SZOLGÁLAT létrehozásának minél több elemét mutassuk be, és ezáltal alapvető irányelvként szolgáljon a munkában résztvevő szakértők és a szolgáltatást potenciálisan igénybevevők számára egyaránt. Összefoglaló

31 Duke, Chris, Teachers and new ICT in teaching and learning: Modes of introduction and implementation: Impact and implications for teachers, ILO Sectoral Activities Working Paper, Geneva, 2002 Eurydice, Basic Indicators on the Incorporation of ICT into European Education Systems: Facts and Figures, 2000/01 Report, Brussels, 2001 ---, ICT@Europe.edu, Brussels, 2001 ---, Lifelong Learning: the contribution of education systems in the Member States of the European Union, Brussels, 2000 ILO, Joint Meeting on Lifelong learning in the twenty-first century: The changing role of educational personnel, Geneva, 2000 ---, Note on the proceedings, Joint Meeting on Lifelong learning in the twenty-first century: The changing role of educational personnel, Geneva, 2000 OECD, Where are the Resources for Lifelong Learning?, Paris, 2000 ---, Education at a Glance: OECD Indicators, Paris, 2001 IRODALOMJEGYZÉK


Letölteni ppt "A STRATOSZ ÉRDEKKÉPVISELETI INTERNETES TÁVOKTATÁSI RENDSZERÉNEK (ITR) KIALAKÍTÁSA ( KONCEPCIÓ ÉS MEGVALÓSÍTÁSI TERV) dr. Karczag Éva, az „European Consultants."

Hasonló előadás


Google Hirdetések