Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Reakcióegyenletek Az egyenleteket Keglevich Kristóf gyűjtötte,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Reakcióegyenletek Az egyenleteket Keglevich Kristóf gyűjtötte,"— Előadás másolata:

1 Reakcióegyenletek Az egyenleteket Keglevich Kristóf gyűjtötte,
a fájlt Benkő Zsolt (2013B) hozta létre

2 Leírás A bemutató 127 egyenletet tartalmaz, tematizálva.
Az első kattintásra megjelenik az egyenlet (reakció) neve, ez a cím; majd második kattintásra az egyenlet. Nem mindegyik reakció megy végbe! Az egyensúlyi folyamatokat jelölni kell! Ahol lehet, fel kell tüntetni a reakció körülményeit (nyomás, hőmérséklet, katalizátor stb.)!

3 (szín, szag, halmazállapot, vízoldhatóság és kimutatás)
1. Gázok lab. eá., fiz. tul. (szín, szag, halmazállapot, vízoldhatóság és kimutatás)

4 Hidrogén előállítása Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

5 Klór előállítása 2 KMnO4 + 16HCl = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O

6 Hidrogén-klorid előállítása
2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl

7 Oxigén előállítása H2O2 = H2O + ½ O MnO2 kat.

8 Kénhidrogén előállítása
FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S

9 Kén-dioxid előállítása (2)
Na2SO3 + 2 HCl = 2NaCl + H2O + SO2 Cu + 2ccH2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O

10 Nitrogén-monoxid előállítása
3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

11 Nitrogén-dioxid előállítása
Cu + 4ccHNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

12 Ammónia előállítása NH4Cl + ccNaOH = NH3 + NaCl + H2O melegítve

13 Szén-dioxid előállítása
CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O

14 Szén-monoxid előállítása
ccHCOOH = H2O + CO kat.: ccH2SO4, melegítve

15 Etén előállítása CH3CH2OH = CH2=CH2 + H2O kat: ccH2SO4, SiO2, 180 oC

16 Etin (acetilén) előállítása
CaC2 + 2H2O = HC≡CH + Ca(OH)2

17 2. Gázok ipari előállítása

18 Szintézisgáz gyártása
CH4 + H2O(g) ⇌ CO + 3H oC, Ni kat.

19 Szintézis gáz II. (vízgáz)
C + H2O(g) ⇌ CO + H oC

20 Klór gyártása 2NaCl = 2Na + Cl olvadékelektrolízis

21 HCl gyátrás (vinil-klorid melléktermék)
(CH2=CH2 + Cl2 →) Cl–CH2–CH2–Cl = CH2=CHCl + HCl (E)

22 Kén-dioxid gyártás S + O2 = SO2 kőolajból kivont kén égetése

23 Kén-trioxid gyártása 2SO2 + O2 ⇌ 2SO3 kat: V2O5, nagy P

24 Ammóniagyártás N2 + 3H2 ⇌ 2NH3 kat., nagy P, mérsékelten magas T (2–300 oC), nitrogénfölösleg

25 Etén gyártása 2CH4 = CH2=CH2 + 2H2

26 Etin (acetilén) gyártása
2CH4 = HC≡CH + 3H2

27 3. Szervetlen kémia

28 Li égése 4Li + O2 = 2Li2O

29 Na égése 2Na + O2 = Na2O2

30 K égése K + O2 = KO2

31 Na reakciója vízzel Na + H2O = NaOH + 0,5H (Li, K is)

32 Na és klór reakciója 2Na + Cl2 = 2NaCl (Li, K – többi halogén is)

33 NaCl-o. elektrolízis bruttóegyenlet (Hg-katód)
2NaCl + 2H2O = 2NaOH + H2 + Cl2

34 Sütőpor (szalalkáli) bomlása hőre
NH4HCO3 = NH3 + H2O + CO2

35 Sütőpor (szódabikarbóna) bomlása hőre
2NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2

36 Szódabikarbóna megköti a gyomorsavat
NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2

37 Hypó és sósav reakciója
NaOCl + 2HCl = NaCl +Cl2 + H2O

38 NaOH elfolyósodik (reakció CO2-dal)
2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

39 Magnézium égése 2Mg + O2 = 2MgO (többi alkáliföldfém is)

40 Kalcium és víz reakciója
Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2

41 Mészégetés CaCO3 = CaO + CO2

42 Mészoltás CaO + H2O = Ca(OH)2

43 Frissen meszelt fal szárad (CO2 kimutatás)
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

44 A gipsz megköt CaSO4.0,5H2O + 1,5 H2O = CaSO4.2H2O

45 Mészkő oldódása / cseppkőképződés
CaCO3 + H2O + CO2 ⇌ Ca(HCO3)2

46 Változó vízkeménység Ca(HCO3)2 = CaCO3 + H2O + CO2 (Mg-hidrogénkarbonát is)

47 Kemény víz lágyítása (trisó)
3Ca2+ + 2Na3PO4 = 6 Na+ + Ca3(PO4)2

48 Al égése 2Al + 3/2O2 = Al2O3

49 Al és jód reakciója 2Al + 3I2 = 2AlI kat.: H2O

50 Alumínium és sósav 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

51 Alumínium és híg kénsav
2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2

52 Alumínium és tömény salétromsav
SEMMI!!! Al + ccHNO3 ≠

53 Alumínium oldódása lúgban
Al + ccNaOH + 3H2O = Na[Al(OH)4] + 1,5H2

54 Kikeverés (Al-gyártás I.)
Na[Al(OH)4] = Al(OH)3 + NaOH

55 Kalcinálás (Al-gyártás II.)
2Al(OH)3 = 3H2O + Al2O3 (T)

56 Olvadékelektrolízis (Al-gyártás III.)
2Al2O3 = 4Al + 3O adalék: Na3AlF6 ; 6 Farad

57 Termitreakció 2Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2Fe

58 Ólomakkumulátor (feltöltés és kisülés)
Pb + PbO2 + 2H2SO4 ⇌ 2PbSO4 + 2H2O

59 Vas égése 4Fe + 3O2 = 2Fe2O (vörös)

60 Vas és híg salétromsav reakciója
3Fe + 8HNO3 = 3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O

61 Vas és tömény salétromsav
SEMMI!!! Fe + ccHNO3 ≠

62 Vas, kobalt és nikkel reakciója klórral
Fe + 1,5Cl2 = FeCl (okker) Co + Cl2 = CoCl (kék, mert vízmentes) Ni + Cl2 = NiCl (sárga, mert vízmentes)

63 Vas és sósav Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 ([Fe(H2O)6]2+ halványzöld)

64 Vas és híg kénsav Fe + híg H2SO4 = FeSO4 + H2

65 Direkt redukció (Vasgyártás I.)
Fe2O3 + 3C = 2Fe + 3CO

66 Indirekt redukció (Vasgyártás II.)
Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2

67 Vas(II)-hidroxid redukálódik a levegőn
2Fe(OH)2 (piszkoszöld) + ⅟2O2 + H2O = 2Fe(OH)3 (barna)

68 Réz égése 2Cu + O2 = 2CuO (fekete)

69 Réz(II)-oxid bomlása 2CuO = Cu2O (vörös) + ⅟2O magas T, kb. 900 oC fölött

70 Réz(II)-oxid és hidrogén reakciója
CuO + H2 = H2O + Cu

71 Réz(II)-oxid és sósav CuO + 2HCl = H2O + CuCl ([Cu(H2O)4]2+ kék)

72 Réz és sósav SEMMI!!! Cu + HCl ≠

73 Réz és ecetsav Cu + 2CH3COOH + ⅟2O2 = Cu(CH3COO)2 + H2O

74 Ezüst a választóvízben
Ag + 2ccHNO3 = AgNO3 (színtelen) + NO2 + H2O

75 Ezüst korrodálódik (kénhidrogén)
2Ag + H2S + ⅟2 O2 = Ag2S + H2O

76 Hagyományos fotózás 2AgBr = 2 Ag + Br2

77 Ezüst(I)-ion reakciója halogenid-ionnal
Ag+ + X– = AgX (AgF és AgCl fehér, AgBr sárgásfehér, AgI fehéressárga)

78 Lugol-oldat (jód és KI reakció)
I2 + KI = KI3

79 Hypó gyártás, klór oldódása NaOH-ban
Cl2 + NaOH = NaCl + NaOCl + H2O

80 Klór oldódása vízben Cl2 +H2O ⇌ HCl + HOCl

81 Üvegmaratás SiO2 + 4HF = SiF4 + 2H2O

82 Kén gyártás H2S + SO2 = 3S + 2H2O

83 Nitrogén égése ívfény hatására (villám)
N2 + O2 = 2NO oC

84 Li reakciója nitrogénnel
6Li + N2 = 2Li3N

85 Nitrogén-dioxid oldódik vízben (vegyes anhidrid)
2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

86 Salétromsav bomlik fény hatására
4HNO3 = 4NO2 + 2H2O + O2

87 Fehérfoszfor égése P4 + 5O2 = 2P2O5

88 Szén égése (tökéletes és tökéletlen)
C + O2 = CO2 C + CO2 = 2CO

89 4. Szerves kémia

90 Metán és klór reakciója UV-fényre (4)
CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl CH4 + 2Cl2 = CH2Cl2 + 2HCl CH4 + 3Cl2 = CHCl3 + 3HCl CH4 + 4Cl2 = CCl4 + 4HCl

91 Dietil-éter előállítása
2CH3CH2OH = CH3CH2OCH2CH3 + H2O kat: ccH2SO4, SiO2, 120 oC

92 Etén brómaddíciója CH2=CH2 + Br2 = Br–CH2–CH2–Br

93 Etin (acetilén) és Na reakciója
HC≡CH + 2Na = Na2C2 + H CH3COCH3-os oldatban

94 Etin vízaddíciója, majd izomerizáció
HC≡CH + H2O = [CH2=CH–OH] = CH3–CHO kat: HgSO4

95 Etin és sósav (régi vinil-klorid gyártás)
HC≡CH + HCl = CH2=CH–Cl kat: HgCl2

96 Benzol brómszubsztitúciója
C6H6 + Br2 = C6H5Br + HBr kat: Fe, 50 oC, 1h

97 Benzol nitrálása C6H6 + ccHNO3 = C6H5NO2 + H2O kat: ccH2SO4 (S)

98 Klóretán és NaOH (2) CH3CH2Cl + ccNaOH = CH2=CH2 + NaCl + H2O forralva (E) CH3CH2Cl + híg NaOH = CH3CH2OH + NaCl langyosan (S)

99 Etén (etilén) hidratálása, etil-alkohol ip. eá.
CH2=CH2 + H2O ⇌ CH3–CH2–OH nagy P (70–80MPa), mérsékelten magas T (2–300 oC), kat., vízfölösleg

100 Etil-alkohol és Na CH3CH2OH + Na = CH3CH2ONa + 0,5H2

101 Primer alkohol enyhe oxidációja (etanol)
CH3CH2OH + CuO = CH3–CHO + Cu + H2O

102 Primer alkohol enyhe oxidációja (metanol)
CH3OH + CuO = HCHO + Cu + H2O

103 Szekunder alkohol enyhe oxidációja (izopropil-alkohol)
CH3CH(OH)CH3 + CuO = CH3–CO–CH3 + Cu + H2O

104 Keton erélyes, lánchasadással járó oxidációja
CH3–CO–CH3 → HCOOH, CH3–COOH, CO2 kat.: ccHNO3

105 Ezüsttükörpróba (Tollens-próba), általánosan
R–CHO + 2Ag+ + 2OH– = R–COOH + 2Ag + H2O

106 Formaldehid ezüsttükörpróbája
HCHO + 4Ag+ + 4OH– = CO2 + 4Ag + 3H2O

107 Hangyasav ezüsttükörpróbája
HCOOH + 2Ag+ + 2OH– = CO2 + 2Ag + 2H2O

108 Acetaldehid ezüsttükörpróbája
CH3–CHO + 2Ag+ + 2OH– = CH3–COOH + 2Ag + H2O

109 Glükóz ezüsttükörpróbája
C6H12O6 + 2Ag+ + 2OH– = C6H12O7 + 2Ag + H2O

110 Fehling-próba (általánosan)
R–CHO + 2Cu2+ + 4OH– = R–COOH + Cu2O + 2H2O

111 Formaldehid Fehling-próbája
HCHO + 2Cu2+ + 4OH– = HCOOH + Cu2O + 2H2O

112 Acetaldehid Fehling-próbája
CH3–CHO + 2Cu2+ + 4OH– = CH3–COOH + Cu2O + 2H2O

113 Etil-acetát (észter) előállítása
CH3–COOH + CH3–CH2–OH ⇌ CH3–COO–CH2–CH3 + H2O kat: ccH2SO4

114 Etil-acetát (észter) lúgos hidrolízise (elszappanosítás)
CH3–COO–CH2CH3 + NaOH = CH3–COONa + CH3CH2OH

115 Etil-acetát és ammónia reakciója
CH3–COO–CH2CH3 + NH3 = CH3–CO–NH2 + CH3CH2OH

116 Észter és amin reakciója
CH3–COO–CH2CH3 + CH3NH2 = CH3–CO–NH–CH3 + CH3CH2OH

117 Ecetsav és NaOH reakciója
CH3–COOH+ NaOH = CH3COO–Na+ + H2O

118 Ecetsav és ammónia reakciója
CH3–COOH + NH3 = CH3COO–NH4+

119 Karbonsav és amin reakciója
CH3–COOH+ CH3NH2 = CH3COO–NH3CH3+ metil-ammónium-acetát

120 Amin és kénsav reakciója
2CH3NH2 + H2SO4 = (CH3NH3)2SO4 metil-ammónium- szulfát

121 Polietilén gyártás n CH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n kat., T

122 Polipropilén gyártása
n CH2=CH-CH3 → (-CH-CH(CH3)-)n kat., T

123 Polivinil-klorid gyártása
n CH2=CH-Cl → (-CH2-CH(Cl)-)n kat., T

124 Polisztirol gyártása n kat., T

125 Teflon gyártása n CF2=CF2 → (-CF2-CF2-)n

126 Vége a gyakorlásnak Esc gombbal léphet ki!


Letölteni ppt "Reakcióegyenletek Az egyenleteket Keglevich Kristóf gyűjtötte,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések