Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ETT alapítás hazai gyakorlata és tapasztalatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ETT alapítás hazai gyakorlata és tapasztalatai"— Előadás másolata:

1 Az ETT alapítás hazai gyakorlata és tapasztalatai
Előadó: dr. Zöld-Nagy Viktória Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatás Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkár 2012. szeptember 24.

2 Az ETT-k nyilvántartásba vétele Magyarországon két fázisú folyamat:
Jogi háttér és az eljárás Uniós jogszabály: 1082/2006/EK Rendelet az európai területi együttműködési csoportosulásról Hazai jogi háttér: 2007. évi XCIV. törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól Az ETT-k nyilvántartásba vétele Magyarországon két fázisú folyamat: 1. JÓVÁHAGYÁS Eljáró hatóság: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárság, Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya 2. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL Eljáró hatóság: Fővárosi Törvényszék

3 Sajátosságok legalább két tagállam jogalanyai (önkormányzatok, megyék, állam, ezek társulásai stb.) hozhatják létre nem uniós tagállam jogalanya is részt vehet garancia: az uniós jog hatálya (elsődlegesen alkalmazandó) alatt jön létre, nem nemzetközi jog szerint jogi személyiség és teljes jogképesség delegálható önkormányzati hatáskörök! (kivételek: hatósági, rendőrségi feladatok) Horizontális alkalmazás (a területi együttműködés mindhárom formájára): Határokon átnyúló Transznacionális Régiók közötti együttműködés Vertikális alkalmazás: Programmenedzsment Projektmenedzsment Uniós és hazai finanszírozású fejlesztések Saját költségvetésű projektek

4 ETT-k Magyarországon Abaúj Abaújban ETT Arrabona ETT Banat-Triplex Confinium ETT Ister-Granum ETT Novohrad-Nógrád ETT Rába-Duna-Vág ETT Ung-Tisza-Túr-Sajó ETT Pons Danubii ETT Pannon ETT Bodrogközi ETT Európa-Kapu ETT Nyilvántartásba vett ETT-k Jóváhagyást kapott ETT-k Békés Arad ETT Európai Közös Jövő ETT Gömör-Tornai ETT Európai Határvárosok ETT EUKN ETT CETC- Közép-európai Közlekedési Folyosó ETT

5

6 Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya
ETT jóváhagyások kiadása, információ nyújtás – az ETT honlap folyamatos működtetése (magyar és angol nyelven) Jogszabályok Hazai, külföldi ETT-k Külföldi együttműködések, kapcsolatok Támogatás: a megalakult ETT-k működési, financiális nehézségeinek kezelése (működési költségek állami támogatás nyújtása – évre 195 millió Ft, évre 135 millió Ft Határon Átívelő Vegyes Bizottságok ülései előkészítése – határ menti területek problémáinak kezelésére Európai Uniós, Európa Tanácsi részvétel, véleményezés Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagok felkészítése plenáris ülések anyagaival Uniós forrásokról tájékoztatás – H-4 HUNOR Iroda – megyei képviselet Brüsszelben Eredmények: Az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény módosítása (nemzetközi szerződés kötéséhez fűzte a határvonalat metsző építkezéseket – uniós források elvesztése) Keret-megállapodások kötésének előkészítése a jövőbeni fejlesztésekről valamennyi határszakaszon (Ipoly hidakhoz fűződő projektek, egyéb infrastrukturális projektek) ETE problématérkép -prioritásoka következő, as uniós költségvetési periódusra ETT honlap (www.egtc.gov.hu)

7 EGTC Rendelet Felülvizsgálata – 1082/2006/EK R. 17. cikk
A spanyol-belga-magyar trióelnökség idejére esett (2011). A magyar tapasztalatok és a „jó gyakorlatok” is beépíthetőkké váltak a Rendelet felülvizsgálata során. Cacares-konferencia: I. félév Kérdőív az EGTC rendelet felülvizsgálatához, melyet a Régiók Bizottsága elején adott ki. A konzultációs folyamat a Régiók Bizottsága, az Európai Unió Tanácsának hármas elnöksége (Spanyolország-Belgium-Magyarország), az Európai Bizottság és az INTERACT program közös kezdeményezése. Célja a tagállamok, a már működő és a kialakítás alatt lévő EGTC-k, a helyi és regionális önkormányzatok és egyéb érintett felek véleményeinek összegyűjtése. A konzultáció elsősorban azokra a jogalkotási szempontokra összpontosított, amelyeken a következő felülvizsgálatra való tekintettel javítani vagy változtatni kellene Open Days: A kérdőív eredményeit október 6-án a rendezvényen mutatták be Brüsszelben 2011. március között Gödöllőn megrendezésre került "Európai Területi Társulás és többszintű kormányzás" konferencia: - kiterjedt az EGTC Rendelet felülvizsgálatára, - az eddigi jogalkalmazási, gyakorlati tapasztalatainak és ezek szabályozási javaslatainak áttekintésére, valamint a többszintű kormányzás, mint új modell bemutatására.

8 Magyarország javaslatai:
A Bizottság 2011 októberében hozta nyilvánosságra a rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos álláspontját Módosítások: ►Tagságra ►Csoportosulás egyezményének és alapszabályának tartalmára ►Nemzeti hatóságok általi jóváhagyás folyamatára ►A foglalkoztatás és a közbeszerzés tekintetében irányadó jogra ►Az eltérő pénzügyi felelősséget vállaló tagoknak a csoportosulással való viszonyaira ►Kommunikációra Magyarország javaslatai: a már megalakult ETT-hez való csatlakozás szabályainak további egyszerűsítését módosítás részletesebb kidolgozását a pénzügyi felelősségre vonatkozóan Jóváhagyó hatóságok találkozójának – éves jellegű – megrendezését Jóváhagyási eljárás 3 hónapos időtartamát Kiemelten támogatjuk a Régiók Bizottságának álláspontját, hogy az ETT-ket, mint az európai területi együttműködési politika végrehajtásának választható eszközét az Európai Bizottság fokozottabban vegye figyelembe + nagyobb mértékben illessze be a 2014 és 2020 közötti időszak kohéziós politikájára vonatkozó jogalkotási intézkedésekbe.

9 Jóváhagyó hatóságok találkozója Lovasberény, 2012. február 27-28.
Cél: jobb kommunikáció a jóváhagyó hatóságok között, ETT-k alapításának segítése, a megalakult ETT-k tapasztalatainak megismerése. Résztvevő államok: Ausztria (Burgenland), Szlovákia, Románia, Horvátország, Szlovénia, Lengyelország + Európai Bizottság Főbb vitapontok: a Rendelet eltérő értelmezése, elhúzódó jóváhagyási eljárások, az egyes tagállami és nem tagállami eljáró hatóságok beazonosítása, javaslat arról, hogy az eltérő tagállami jogszabályok elemzésére készüljön egy összehasonlító tanulmány. Konklúziók: Uniós adatbázis a Régiók Bizottsága gondozásában: a jóváhagyó hatóságok megnevezését, elérhetőségét tartalmazó nyilvántartás vezetése; 3. államok jóváhagyási eljárása: a 3. államoknak ki kell alakítaniuk az ETT-kben részt vevő jogalanyaik tagi jóváhagyásának rendjét, a támogatást kiadó hatóság elnevezését és adatait meg kell küldeniük a Bizottságnak. Párbeszéd: a jóváhagyó hatóságok éves találkozójának szakmai támogatása; Szakfordítás.

10 Területi kohézió 2007: Lisszaboni Szerződés a – gazdasági és társadalmi kohézió erősítésén – túl harmadik célkitűzést is bevezet: a területi kohéziót. > Nagyobb forrás - Új fejlesztési eszközök. Finanszírozás Az európai területi együttműködés kohéziós politikán belüli részaránya növekszik. A javaslat szerint az ETE programok kohéziós forrásokból való részesedése 11,7 milliárd (3,48%) euró, ami növekedést jelent a jelenlegi 8,7 milliárd (2,52 %) euróhoz képest. Integrált Helyi Fejlesztési Kezdeményezések A szubregionális, helyi („local”) szintű, szektorokon átívelő beavatkozások ösztönzése érdekében a Bizottság megerősítené a közösségi tevékenységen alapuló integrált helyi, területi fejlesztési kezdeményezéseket (Community led local development). A helyi fejlesztések tervezési és végrehajtási keretét integrált helyi fejlesztési stratégiák adják. A helyi fejlesztési stratégiákat a LEADER-ből ismert módszertanhoz hasonlóan a valós partnerség elve szerint kialakított helyi akciócsoportoknak kell kidolgozni és végrehajtani. Integrált Területi Beruházások A területi fejlesztés és városfejlesztés több prioritási tengelyhez és programhoz tartozó tevékenységének összehangolására. Ezeket az Operatív Programokban előre kellene rögzíteni, megadva az egyes Integrált Területi beruházásokra szánt pénzügyi allokációt. A tagállam vagy az IH kijelölhet egy vagy több közreműködő szervezetet, beleértve helyi hatóságokat, regionális fejlesztési testületeket, vagy non-profit szervezeteket az ITI irányítására és végrehajtására. A javaslat szerint közreműködő szervezetként az ETT-k is megjelenhetnek.

11 Területi Tervezés a Határtérségekben Konferencia 2012. június 6.
Határspecifikus programtervezés a as uniós költségvetési periódusban kiírásra kerülő Határon Átnyúló Együttműködési Programokban (3 szintű) Miniszteri egyeztetés a szomszédos államok felé képviselendő kormányzati álláspontról Ágazati Jelentés: az európai területi társulásokkal, valamint az ágazati stratégiák határon átnyúló vonatkozásaival kapcsolatos feladatokról szóló 1025/2012. (II.14.) Korm. Határozat Területi tervezés a határtérségben konferencia: június 6. Résztvevők: minisztériumok, megyék és a helyi szint képviselői, Európai Területi Társulások

12 2012. június felmérés 11 tematikus célkitűzés- 4 választható

13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
dr. Zöld-Nagy Viktória Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatás Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkár Tel:


Letölteni ppt "Az ETT alapítás hazai gyakorlata és tapasztalatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések