Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Feladataink az új Mt. és a vízi-közmű törvény tükrében Halasy Károly titkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Feladataink az új Mt. és a vízi-közmű törvény tükrében Halasy Károly titkár."— Előadás másolata:

1 Feladataink az új Mt. és a vízi-közmű törvény tükrében Halasy Károly titkár

2 Hatályba lépett a vízi-közmű törvény, aminek hatására /várhatóan/ jelentősen átalakul a hazai üzemeltetői struktúra /2014-16-ig/ - fogyasztói egyenérték /50 ezertől-150 ezerig/ - új típusú üzemeltetői szervezetek alakul/hat/nak Hatályba lép júliustól az új Munkatörvénykönyv - várható a munkahelyi KSZ-ek felmondása, módosítása - változik a munkaidő kedvezmény /pénzben nem lehet megváltani/ - változik a munkahelyi szakszervezeti struktúra /tisztségviselők száma, munkajogi védelme Jelentős változások 2012-ben

3 A vízi-közmű törvényből adódó általános feladataink - Konzultációk kezdeményezése a jogalkotókkal, az érintett hatóságokkal és a minisztériumokkal, részvétel az ágazatot érintő rendeletek előkészítésében / Magyar Energia Hivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium, MNV Zrt. stb./ - Együttműködési megállapodás a MAVÍZ-zel /szakmai egyeztetések az átalakulásról, a foglalkoztatás megőrzéséről, az ágazati kollektív szerződésekről stb./ - A törvény értelmezése, feldolgozása választmányi szinten /információk folyamatos biztosítása az ágazatot érintő intézkedésekről, konferencia, szakmai programok, műhelybeszélgetések szervezése/ - álláspontunk, véleményünk rendszeres eljuttatása a döntéshozók felé

4 A törvényi változások értelmezése, hatása tagszervezeti szinteken -Elemezni kell az érintettséget /kit milyen formában érint a változás/ - integráló szerep - új gazdasági társasággá alakulás helyzete - integrált szerep - egyéb szervezetek /pl. privatizált/ -A VKDSZ érdekképviseleti stratégiájának kialakítása Az előzőek ismeretében meg kell fogalmazni: - hol, milyen szintű VKDSZ képviseletre, közreműködésre lesz szükség – rövid és hosszabb távon - ütemszerű feladatok megfogalmazása 2012-2016 közötti időszakra vonatkozóan -VKDSZ – monitoring rendszer kialakítása – rendszeres és folyamatos visszajelzések a változásokról Feladataink választmányi szinten

5 Feladatok tagszervezeti szinteken Külön kell értelmezni az érintettség szerint: - az integráló szervezet feladatai, viszonya a változásokhoz, együttműködés az integrált szervezet érdekképviseleti vezetőivel - az újonnan létrejövő gazdasági társaságoknál felmerülő érdekképviseleti feladatok értelmezése /KSZ, jogutódlás kérdései, szakszervezetek működése, tisztségviselők sorsa, üt, stb./ - az integrált szervezetek esetében megjelenő feladatok – a jogutódlás és a foglalkoztatás kérdései, a szakszervezetek viszonya a változáshoz, a tisztségviselők és a tagság érdekeinek képviselete - egyéb szervezetek /pl. privatizáltak/

6 VKDSZ helye, szerepe a változások tükrében A változások hatásának vizsgálata a VKDSZ működésére: - az átalakuló üzemeltetési struktúra hogyan érinti a tagszervezeteket - az átalakulás hatására hogyan változik a szervezettség, a taglétszám - milyen szervezeti, strukturális változások várhatók a VKDSZ működésében /pl. Választmány és az IB összetétele/ - az átalakulás, ill. változás milyen hatással lesz a VKDSZ ágazati érdekképviseleti munkájára /ÁPB-k szerepe, kapcsolatrendszerek stb./

7 Feladataink az új Mt.-vel kapcsolatban Általánosságban: - VKDSZ szinten fel kell dolgozni az új Mt.-t, kiemelt figyelemmel a munkaügyi kapcsolatok fejezetre /szakértő bevonásával/ - Érdekképviseleti konferencia szervezése – szakszervezeti és üt tisztségviselők, valamint a munkáltatók képviselőinek részvételével - Együttműködés a munkaadói szövetségekkel /MAVÍZ, Magyar Fürdőszövetség/, kiemelten az új ágazati kollektív szerződések elkésztése érdekében

8 Feladataink Választmányi szinten Az új Mt. tagszervezetek munkájára gyakorolt hatásának elemzése - a munkahelyi szintű szakszervezetek működési feltételeinek vizsgálata - kollektív szerződések módosítása, szakértő bevonása az új ksz-ek készítésénél, VKDSZ segédanyag összeállítása - a munkajogi védelemmel rendelkező tisztségviselők számának alakulása, helyi megállapítása és a munkaidő kedvezmény felhasználásának alakulása - a VKDSZ mint felsőbb szerv lehetőségeinek vizsgálata /munkajogi védelemmel rendelkező /munkahelyi/ tisztségviselők kijelölése

9 Az új Mt. hatása a VKDSZ működésére - a tagszervezeti tisztségviselők számának alakulása - a munkaidő kedvezmény pénzbeli megváltása megszűnésének hatása a tagszervezetek gazdálkodására - a változások hatásának elemzése a Választmány összetételére - a VKDSZ működési feltételeinek elemzése - a VKDSZ tagdíj kérdésének vizsgálata - a változásokhoz igazodó új stratégia kialakítása VKDSZ programok, képzések és továbbképzések lehetőségeinek elemzése

10 A változások hatása az ágazati érdekérvényesítésre Az országos érdekérvényesítés elemzése - Autonóm tagságunk kérdése - együttműködés más konföderációkkal /?/ Ágazati érdekegyeztetés helyzetének áttekintése - ÁPB – ék helye, szerepe a változásokkal összefüggésben Új ágazati szintű érdekszövetségek létrehozásának vizsgálata: - vezetékes közszolgáltatók együttműködése /EVDSZ, VDSZ/ - HVDSZ, TÁVHŐ, egyéb szolgáltatók

11 EGYÜTT-EGYMÁSÉRT! Köszönöm a figyelmet! Halasy Károly VKDSZ titkár www.vkdszsz.hu VÉDELEM-KÉPVISELET-DEMOKRÁCIA-SZOLIDARITÁS


Letölteni ppt "Feladataink az új Mt. és a vízi-közmű törvény tükrében Halasy Károly titkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések