Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETI MONITORING (BMEEOVKMJT3). Környezeti monitoring Célra orientált, szervezett mérési és kiértékelési tevékenység, amelynek segítségével a vizsgálandó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETI MONITORING (BMEEOVKMJT3). Környezeti monitoring Célra orientált, szervezett mérési és kiértékelési tevékenység, amelynek segítségével a vizsgálandó."— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETI MONITORING (BMEEOVKMJT3)

2 Környezeti monitoring Célra orientált, szervezett mérési és kiértékelési tevékenység, amelynek segítségével a vizsgálandó környezeti elem állapotát, annak változását és ezeknek az ismeretében az állapot romlást előidéző okokat figyelemmel tudjuk kísérni ill. meg tudjuk határozni. Cél: Információ nyerés egy aktív, tudatos környezetgazdálkodáshoz. Szükséges feltételek: Jól megszervezett mintavétel és adatfeldolgozás.

3 Tárgy célja Környezeti monitoring rendszerek szerkezete és működése, A működéshez szükséges jogi és gazdasági környezet bemutatása. A főbb természeti erőforrások (víz, talaj, levegő) különböző célú monitorozása. A monitorozás feladatai szerint: –a környezeti állapot felmérése, –az emberi tevékenység hatásainak nyomon követése, –környezetvédelmi beavatkozások hatáselemzéséhez szükséges monitorozás.

4 Témakörök Monitoring rendszerek elemei, tervezési szempontok Működő monitoring rendszerek –Vízminőségi és emissziós monitoring (FEVI, FAVI, KÁRINFO, PRTR-EPER, EU-WISE) –Vízrajzi monitoring –Légszennyezés, levegő minőségi monitoring –Talaj monitoring (TIM) Gyakorlat: –Mintavételezés, helyszíni mérés –Mérés hibája, adatok megbízhatósága (precizitás és pontosság) –Adatbázis kezelés, az információs rendszerek adatrendszerének felépítése, nagy számú adat kezelésére alkalmas eszközök –Adatfeldolgozás, idősor elemzés és az adatok térinformatikai interpretációja –Ökológiai monitoring célja, módszerei –Biomonitoring, élőhely térképezés GIS környezetben –Távérzékelési módszerek használata a környezet állapot felmérésben

5 Monitoring rendszer megtervezése 1.Mi a cél? ÁllapotÁllapot TrendekTrendek TúllépésekTúllépések Hatás elemzésHatás elemzés 2.Helykijelölés szempontjai Mérési hálózatMérési hálózat Helyszín (reprezentativitás)Helyszín (reprezentativitás) 3.Mérési időpont megválasztása Vizsgálati gyakoriságVizsgálati gyakoriság Mintavételi időpontMintavételi időpont

6 Monitoring rendszer megtervezése 4.Mintavétel módja, eszközei PontmintaPontminta SorozatmintaSorozatminta Speciális eszközigénySpeciális eszközigény Helyszíni (in situ) mérésHelyszíni (in situ) mérés Minta előkészítés, szállításMinta előkészítés, szállítás 5.Analitika, feldolgozás módszere Szabványos módszerekSzabványos módszerek Minőségbiztosítás, interkalibrációMinőségbiztosítás, interkalibráció 6.Adatok tárolása, megjelenítése → információs rendszerek 7.Szervezeti feltételek, működtetés

7 Helyszíni válogatás Biológiaimintavétel

8 BIOLÓGIAI ELEMEK Gerinctelen fauna egyedsűrűség összetétel érzékeny állomány jelenléte diverzitás Halak egyedsűrűség összetétel életciklus/korszerkezet érzékeny állomány jelenléte Perifiton egyedsűrűség összetétel érzékeny állomány jelenléte Makrofiton Egyedsűrűség összetétel érzékeny állomány jelenléte Fitoplankton egyedsűrűség összetétel virágzási gyakoriság/intenzivitás biomassza

9 Zala, Zalaapáti (1996-1998) Összes P (mg/l)

10 Kiemelten veszélyes elsőbbségi anyagok („First priority list of substances”) Alachlor, antracén, atrazin, benzol, brómozott difenil- éter, kadmium és vegyületei, klórozott alkánok (C 10 - C 13 ), klórfenvinfosz, klórpirifosz, 1,2-diklóretán, diklór-metán, di(2-etilhexil)ftalát (DEHP), diuron, endoszulfánok, hexaklórbenzol, hexaklórbutadién, hexaklórciklohexán (Lindán), izoproturon, ólom és vegyületei, higany és vegyületei, naftalin, nikkel és vegyületei, nonilfenolok, oktilfenolok, pentaklórbenzol, pentaklórfenol, többgyűrűs aromás szénhidrogének (beleértve a benzpiréneket, benzperiléneket, fluoronténeket és piréneket), simazin, tributil-ón vegyületek, triklórbenzolok, triklórmetán (kloroform), trifluralin. Kiemelten veszélyes elsőbbségi anyagok („First priority list of substances”) Alachlor, antracén, atrazin, benzol, brómozott difenil- éter, kadmium és vegyületei, klórozott alkánok (C 10 - C 13 ), klórfenvinfosz, klórpirifosz, 1,2-diklóretán, diklór-metán, di(2-etilhexil)ftalát (DEHP), diuron, endoszulfánok, hexaklórbenzol, hexaklórbutadién, hexaklórciklohexán (Lindán), izoproturon, ólom és vegyületei, higany és vegyületei, naftalin, nikkel és vegyületei, nonilfenolok, oktilfenolok, pentaklórbenzol, pentaklórfenol, többgyűrűs aromás szénhidrogének (beleértve a benzpiréneket, benzperiléneket, fluoronténeket és piréneket), simazin, tributil-ón vegyületek, triklórbenzolok, triklórmetán (kloroform), trifluralin.

11 Higany (2000)

12 Duna vízminőségének változása Szobnál (2001-2003)

13

14

15

16

17 TAVAK –FÜRDŐVÍZ MINŐSÉG

18


Letölteni ppt "KÖRNYEZETI MONITORING (BMEEOVKMJT3). Környezeti monitoring Célra orientált, szervezett mérési és kiértékelési tevékenység, amelynek segítségével a vizsgálandó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések