Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) előkészítése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) előkészítése"— Előadás másolata:

1 Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) előkészítése
Magyar Tudományos Akadémia Közlekedéstudományi Bizottság ülése KKK BUDAPEST „Vásárhelyi Boldizsár” konferenciaterem, 2011. június 8. Völgyesi Zsolt főigazgató Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

2 Az előadás vázlata Előzmények, a Nemzeti Közlekedési Stratégia készítése, az EKFS vizsgálata, finanszírozás 2. A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) kidolgozásának szerkezeti javaslata, ütemezése, időhorizontja 3. Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) javasolt szerkezeti felépítése  4. A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) kidolgozásánál megvizsgálásra javasolható kérdések 5. További előkészítő lépések

3 Előzmények, a Nemzeti Közlekedési Stratégia készítése, az EKFS vizsgálata, finanszírozás
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési helyettes államtitkára februárjában megbízást adott szervezetünknek a KKK- nak, hogy kezdjük meg egy Nemzeti Összközlekedési Stratégia kidolgozásával kapcsolatos előkészítő lépéseket… A munka címe időközben az eredeti címről Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) címre változott…

4 Előzmények, a Nemzeti Közlekedési Stratégia készítése, az EKFS vizsgálata, finanszírozás
Az elrendelő levél olyan, a Stratégiába modulként be-építendő konkrét feladatokra is utalt, mint pld. az ITS és a szomszédos országok közötti határátmenet sűrítésének bilaterális, egyenkénti vizsgálata, amelynek előkészítési munkáit ugyancsak megkezdtük… A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) kidolgozásához az is kapcsolódik, hogy a légi közlekedési alágazatban, már korábban megindultak a stratégia készítési munkák és az NFM 2011-ben légügyi törvényt kíván jóváhagyatni…

5 Országos Vasútfejlesztési Koncepció
Előzmények, a Nemzeti Közlekedési Stratégia készítése, az EKFS vizsgálata, finanszírozás Az NKS készítéséhez ugyancsak kapcsolódó fontos további előzmény volt az, hogy elkészült az Országos Vasútfejlesztési Koncepció pályázat előkészítő tematikája számos egyeztetést követőleg 2010-ben, de a munka készítése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-nél (NIF Zrt.) még nem indulhatott meg, nem született döntés ugyanis az új kormány részéről a munka indítására vonatkozólag…

6 Előzmények, a Nemzeti Közlekedési Stratégia készítése, az EKFS vizsgálata, finanszírozás
Ennek a stratégiai munkának a készíttetési feladatait időközben a KKK átvette a NIF Zrt-től, és 2011-ben -többek között e feladatnak a végrehajtására- szervezetünknél egy új egységet, a Vasúti Infrastruktúrafejlesztési és Koordinációs Főosztályt hoztuk létre, amelyet Köller László főosztályvezető irányít…

7 Fontos meghatározó alapdokumentuma az előttünk álló 2020-ig szóló fejlesztéseknek Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia. Ez a munka több lépcsőben elkészült és az EU elfogadta az egységes közlekedési stratégiát és az alágazati stratégiákat (EKFS), majd végén elfogadta a műszaki indikátorokat is. 1. Néhány szó egy fontos stratégiai előz-ménytervről, az Egységes Közlekedés-fejlesztési Stratégiáról (EKFS)… 7 7

8 Előzmények, a Nemzeti Közlekedési Stratégia készítése, az EKFS vizsgálata, finanszírozás
Az EU irányelvnek megfelelően, a hazai közlekedési ágak stratégiai igényének meghatározására készült el 2008-ra, 3 ütemű 2020-ig szóló közép távú tervezési munkaként az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS)… Nagy és hosszú távú (2027) stratégia nem készült… Az EKFS fajsúlyosan a közút és vasút, továbbá a városi-elővárosi közlekedés kérdéskörére koncentrált, a vízi és légi közlekedés csupán 1-1 oldalon volt érintve…

9 Előzmények, a Nemzeti Közlekedési Stratégia készítése, az EKFS vizsgálata, finanszírozás
A 2008 óta időközben bekövetkezett változások miatt ma már az Egységes Közlekedés Fejlesztési Stratégia EKFS nem reprezentálja kellőképpen a ig elérendő stratégiai célokat és beavatkozásokat… igény jelentkezik továbbá egy nagy és hosszú távú összehangolt összközlekedési stratégia kidolgozására is …

10 Előzmények, a Nemzeti Közlekedési Stratégia készítése, az EKFS vizsgálata, finanszírozás
Mindemellett a közép távú (2020) EU stratégia tekin-tetében az Európai Unió a következő 7 éves költségvetési ciklusában várhatóan a vasúti fejlesztésekre kívánja a hangsúlyt helyezni… változás várható az EU TEN-T hálózati politikájában... többek között ezért is szükséges egy új Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) kidolgozása, amely már az egyes alágazatok aktualizált önálló stratégiáinak egy-másra hatását is vizsgálja...

11 Előzmények, a Nemzeti Közlekedési Stratégia készítése, az EKFS vizsgálata, finanszírozás
jelenleg egyes közlekedési alágazatokban folynak projekt előkészítési munkák, amelyeknek a stratégiai keretét a 2008-ban elkészített és Brüsszelben is jól ismert Egysé-ges Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS) biztosítja… Az új ig kitekintő összközlekedési stratégiának tehát bizonyos folytonosságot, illetve zökkenőmentes átmenetet is biztosítania kell az EKFS- ben időszakra már korábban megfogalmazott és előterjesztett stratégiai elvek és középtávú (2020) új célok között… A hosszútáv (2027) lehet az a tervezési időszak , ahol az összközlekedési szemlélet legelőször legteljesebben kibontakozhat…

12 lódó munkákat (ITS, Határon átnyúló bilaterális fejlesz-
Előzmények, a Nemzeti Közlekedési Stratégia készítése, az EKFS vizsgálata, finanszírozás Az NKS-t és a vele együtt elrendelt, az anyaghoz kapcso- lódó munkákat (ITS, Határon átnyúló bilaterális fejlesz- tések részletes vizsgálata című feladatokat) Európai Uniós finanszírozási forrásokból kívánjuk megvalósítani… E témakörben időközben több egyeztetésre illetve levele- zésre került sor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel… 2011. április 13-n az NFÜ „KözOP Jövőkép” tervezési workshopot szervezett, amelyen az EU jelen lévő képvi- selői úgy nyilatkoztak, hogy az NKS és megalapozó munkarészei elvileg finanszírozhatók a KözOP 6. prioritás „Technikai Segítségnyújtás” keret terhére.

13 Előzmények, a Nemzeti Közlekedési Stratégia készítése, az EKFS vizsgálata, finanszírozás
A forrásbiztosítás tekintetében az NFÜ és a KKK közötti tárgyalások eredményeképpen mára már megfogalma-zódtak a finanszírozás lehetséges feltételei... Az egyik megoldás az egyes alágazati stratégia elemek önálló pályáztatása az egyes KözOP prioritások keretein belül, (több pályázat és több szerződés…) Kedvezőbb az a megoldás, amelyhez a KözOP TA (Technical Assistance) keret biztosítana forrást… Ehhez az egypályázatos megoldáshoz szükséges a stratégiai feladatok elvégzésére kizárólagos joggal a KKK-t jogszabályban nevesíteni. E jogszabály előkészítését a KKK megkezdte…

14 Előzmények, a Nemzeti Közlekedési Stratégia készítése, az EKFS vizsgálata, finanszírozás
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) az NKS és más stratégiai dokumentációk finanszírozható-ságával kapcsolatban a következő további fontos előírást rögzítette felénk: A korábban indított országos vasúti koncepciót a Nemzeti Közlekedési Stratégia keretében kell megvalósítani…

15 2. A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) időhorizontja, kidolgozási elképzelése, ütemezése,

16 Előzőek alapján a Nemzeti Közlekedési Stratégiát 3 ütemre…
2. A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) időhorizontja, kidolgozási elképzelése, ütemezése, Előzőek alapján a Nemzeti Közlekedési Stratégiát 3 ütemre… Nagytávra 2041 Hosszútávra 2027 Középtávra 2020 javasoltuk elkészíteni alapul véve az EKFS szerkezeti felépítését …

17 2. A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) időhorizontja, kidolgozási elképzelése, ütemezése,

18 2. A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) időhorizontja, kidolgozási elképzelése, ütemezése,
Az elkészítendő Nemzeti Közlekedési Stratégiát az Európai Unió valószínűsíthető közlekedés politikáját alapul véve, az EU klíma, energetikai , környezetvédelmi és fenntarthatósági politikájából kell levezetni (Fehér könyv). Tekintettel kell lenni továbbá a prognosztizált nemzetközi és hazai gazdasági, társadalmi és fejlődési tendenciákra… Értékelve kell foglalkozni az egyes alágazatok fejlesztési elképzeléseiből levonható, a stratégiában figyelembe veendő összefüggésekkel, figyelembe véve a helyzetfeltárás további alapadatait, az egyes alágazatok egymásra gyakorolt hatásait…

19 2. A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) időhorizontja, kidolgozási elképzelése, ütemezése,
A projekteket is magába foglaló Nemzeti Közlekedési Stratégia előkészítése -mivel projektelemeket is kell rögzítenie- két irányból kezdődne meg. Az elkészítendő Stratégia tematikájának és módszertanának megrende-lése mellett a helyzetfeltárást tisztázó, jelenleg még hiányzó fontosabb dokumentációkat is el kívánjuk készít-tetni, hogy az egyes alágazatokról teljes körű információ álljon a tervezők rendelkezésére… Párhuzamos tervezési munkavégzéssel indulna meg tehát az összközlekedési stratégia készítése, amely két ütemű szerkezetben készülne el… Tematika és módszertan kidolgozása, egyeztetés, jóváhagyás… Helyzetfeltárást megalapozó munkák… 2. Jóváhagyott tematika és módszertan alapján az NKS kidolgozása

20 Miért szükségesek a helyzetfeltáráshoz a megalapozó munkarészek?
A megalapozó tanulmányok készíttetésének igénye könnyen átlátható a definíciókból. AZ NKS feladata ugyanis több mint a koncepció készítés, a stratégiában projekteket is kell szerepeltetni, amelyhez elengedhe- tetlen az alágazatok helyzetének az ismerete… A KONCEPCIÓ egy érintett szakterület szakpolitikai megala- pozását szolgálja. Meghatározza a belső és külső adott- ságokat és problémákat, jövőképet formál és rögzíti a jövőkép elérését biztosító célokat és prioritásokat… A STRATÉGIA egy adott területről készült átfogó, a koncep- ciót magába foglaló dokumentum, amely tartalmazza a tervezett beavatkozásokat és eszközöket, a beavatkozások pénzügyi hátterét , a megvalósítás és ennek ellenőrzé- sének monitoring alapelveit… Az AKCIÓTERV pedig tartalmazza a stratégiai célok eléréséhez szükséges feladatokat ezek határidejét és a felelősöket is…

21 A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS)
2. A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) időhorizontja, kidolgozási elképzelése, ütemezése, A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) kidolgozásának javasolt ütemezése Az elkészítendő stratégiát két tervezési ütemben kívánjuk elkészíttetni… ütem: a., Nemzeti Közlekedési Stratégia tematiká- jának és módszertanának elkészítése nov. 15. b., Hiányzó megalapozó tervek elkészítése okt. 15. ütem: Nemzeti Közlekedési Stratégia ápr. 15.

22 2. A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) időhorizontja, kidolgozási elképzelése, ütemezése,

23 A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) előzetesen elképzelt
szerkezeti felépítése  Nemzeti Közlekedési Stratégia

24 A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) előzetesen elképzelt
szerkezeti felépítése  3. Stratégiaalkotás az összközlekedési elvek és a megalapozó dokumentumok felhasználásával… Nemzeti Közlekedési Stratégia

25 4. A Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásánál megvizsgálásra
javasolható kérdések… Vasúti alágazat: Vasúti szállítási alapadatok (árú, honnan hová megy milyen nagyságrendben) Összközlekedési szemléletű forgalmi modell kidolgozása Ütemes kínálati menetrend kérdései Menetrendalapú infrastruktúra tervezés két- és többvágányú pályaszakaszok emelt sebességű vonalszakaszok meghatározása TEN-T hálózat fejlesztési programja Vasúti hidak, alagutak Villamosítási koncepció ITS alkalmazási lehetőségei

26 4. A Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásánál megvizsgálásra
javasolható kérdések … Vasúti alágazat: Elővárosi vasúti fejlesztési program Budapesti Elővárosi Koncepció továbbfejlesztése Vidéki nagyvárosok elővárosi vasútfejlesztése Tram-train rendszer kidolgozása Elegyrendezési koncepció, rendezőpályaudvarok felülvizsgálata V0 kiépítés és a széles nyomtávú vágányhálózat szükségessége Nagysebességű hálózat vizsgálata Liszt Ferenc Repülőtér kötöttpályás kapcsolata Kisterhelésű gazdaságtalan vasútvonalak kérdésköre Keskenyvágányú vasutak fejlesztése Turisztikai célú kötélpályák, siklók

27 4. A Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásánál megvizsgálásra
javasolható kérdések… Közúti alágazat: Útdíj stratégia hatásai Zsáktelepülések kérdésköre 3 szintű úthálózati hierarchia bevezetése, kezelési feladatok lehatárolása Új mérnökségi telepek létrehozása, meglévők fenntartása Hídfenntartás, hídkorszerűsítés Csomópontok átépítési, korszerűsítési igényei Szintbeni közúti-vasúti keresztezések vizsgálata, javaslattétel Közlekedésbiztonsági teendők

28 4. A Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásánál megvizsgálásra
javasolható kérdések … Közúti alágazat: ITS hatásai Koncessziós autópályák vissza vétele Kapcsolódás a nemzetközi hálózatokhoz,TEN-T Nyitott Európa hatása a szomszédos országokkal való kapcsolatban Ipari parkok, intermodális csomópontok, kikötők kapcsolatai Koncessziós fizetési kötelezettségek alakulása hatásai Kell-e a későbbiekben PPP rendszerű fejlesztés Komp és révátkelőhelyek fejlesztése

29 4. A Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásánál megvizsgálásra
javasolható kérdések… Vizi közlekedési alágazat: Adriai és Fekete tengeri kikötők (meglévő és tervezett) hatásai Bekapcsolódás más országok területén lévő fejlesztésekbe Az un. „tengeri autópályák” hatásai Kikötőben megoldani a hajókon keletkezett szennyvizek fogadását Hajók olajos fenékvizéből adódó problémák Humán problémák kezelése (magas életkor, szakmai képzés) RO-R0 közlekedés Duna és a Tisza hajóhatósága,

30 4. A Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásánál megvizsgálásra
javasolható kérdések … Vizi közlekedési alágazat : Kell-e Tiszán végig biztosítani a hajózást Kell-e Duna-Tisza csatorna Érdemes-e ismét tengeri szállítási flottát létrehozni Második balatoni komp Folyami hajóflotta korszerűsítése Csepeli szabad kikötő megközelíthetőségének javítása Igény van e újabb kikötőkre Duna folyamban rejlő lehetőségek kihasználása a fővárosi személyközlekedésben

31 4. A Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásánál megvizsgálásra
javasolható kérdések … Légügyi alágazat: Repülőterek vasúti és közúti kiszolgálása Kell-e új nagy, Ferihegy léptékű repülőtér a távlatban (pld. Sármellék térsége) Városi-elővárosi közlekedés: Fővárosi S-Bahn rendszer aktualizálása

32 4. A Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásánál megvizsgálásra
javasolható kérdések … Közös kérdések : Közösen vezetett vasúti közúti folyosók Közlekedés és területfejlesztés kapcsolata Közlekedés és környezetvédelem kapcsolata Útdíj hatásai a többi közlekedési alágazatra Az EU további kibővítésének várható hatásai Távol-keletről történő szállítások közúti, vízi és vasúti hatásai áru-, és személyszállítás, honnan hová megy milyen nagyságrendben Forgalmi terhelések folyamatos mérése (adatok feldolgozása, megjelenítése, alapadatok további tervezésekhez,)

33 5. további előkészítő lépések…
Az ütemterv szerint megindítottuk a tematika és módszertani dokumentáció készítésére vonatkozó ajánlatkérési eljárást saját intézményi forrásunkból, 5 olyan szervezettől kérve ajánlatot, akiket megfelelőnek ítéltünk a feladat elvégzésére… Elkészítettük a feladat elvégzésére vonatkozóan a KKK-t kijelölő jogszabály tervezetét… Készülünk az ütemterv szerinti további feladatok ellátására

34 Végezetül…

35 "Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésiről"
Az első modern hazai közlekedési hálózat fejlesztési koncepció gróf Széchenyi Istvántól… 1848 évi XXX. törvény "Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésiről" A Pest-Budáról kiinduló sugaras közlekedési vonalhálózatok elve még ma is de a történelmi fejlődés során is jól követhető volt. Reméljük, hogy a készítendő Nemzeti Közlekedési Stratégia hasonlóan fontos szerepet fog majd betölteni, mint egyik első jogelődje, meghatározva az elkövetkező évtizedekre a közlekedési stratégiai irányokat… Az első magyar közlekedéspolitikai koncepcióban rögzített elképze-léseket mai hálózataink most is őrzik.

36 Völgyesi Zsolt főigazgató KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház u. 39. Tel.: (36-1) Fax: (36-1) Internet: 36


Letölteni ppt "Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) előkészítése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések