Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÚMFT Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és strukturális alapjainak felhasználásához szükséges stratégiai keretdokumentum.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÚMFT Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és strukturális alapjainak felhasználásához szükséges stratégiai keretdokumentum."— Előadás másolata:

1 ÚMFT Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és strukturális alapjainak felhasználásához szükséges stratégiai keretdokumentum.

2 Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) forrás megosztás (7000 Mrd Ft) 15 Operatív Program (OP): Gazdaságfejlesztés OP/GOP Közlekedés OP/KÖZOP Társadalmi Megújulás OP/TÁMOP Társadalmi Infrastruktúra OP/TIOP Környezet és Energia OP/KEOP Államreform OP/ÁROP Elektronikus közigazgatás OP/EKOP 7 Regionális OP/ROP-ok Végrehajtás OP/VOP

3 Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 7 Regionális OP: Nyugat-dunántúli OP/NYDOP Dél-alföldi OP/DAOP Észak-alföldi OP/ÉAOP Közép-magyarországi OP/KMOP Észak-magyarországi OP/ÉMOP Közép-dunántúli OP/KDOP Dél-dunántúli OP/DDOP ERFA 50%-a: 1600 Mrd Ft

4 KEOP forrásallokáció

5 Közvetlen környezetvédelmi beruházások: –1323 milliárd Ft a KEOP-ból (központi költségvetési résszel együtt) Környezetvédelmi szempontból hasznos beruházások más ágazati operatív programokban: –73,9 milliárd Ft a tömegközlekedés fejlesztésére (KÖZOP) –15 milliárd Ft a fenntartható termelés támogatására (GOP) Környezetvédelmi célokat támogató mezőgazdasági fejlesztések és kifizetések: –Több mint 438 milliárd Ft az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében (pl. Natura 2000 kifizetések, szántó-gyep konverzió, természetvédelmi célú szántó és gyepgazdálkodás, bio- gazdálkodás, mezőgazdasági terület erdősítése, energia-ültetvények létrehozása, természetszerű erdőgazdálkodás, szántóföld vizes élőhellyé alakítása, stb.) Környezetvédelmi fejlesztések az ágazati programokban

6 belterületi bel- és csapadékvíz rendezés szennyvízkezelés (2000 Le alatti agglomerációk) barnamezős beruházások ökoturisztikai fejlesztések azbesztmentesítés vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció- tavak, holtágak, mellékágak) vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében természetes partfalak omlásának elhárítása, megelőzése. Környezetvédelmi fejlesztések a ROP-okban A regionális operatív programoknak is elsősorban a nagyobb környezetvédelmi problémákkal kell foglalkozniuk

7 Egészséges, tiszta települések prioritás HulladékgazdálkodásÁltalános: konstrukciók kedvezményezettjei: Települési Önkormányzatok, társulások Specifikus: 1. Új, térségi szintű, települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása nagyprojektek és kiemelt projektek Nem képezik részét a konstrukciónak az anaerob rendszerekben történ ő biogáz termelésre irányuló fejlesztések, amennyiben a létesítményben a települési hulladékon kívül más hulladék kezelését is végzik, valamint a képződő biogázok energetikai hasznosítására irányuló fejlesztések. (Ez esetben a megújuló energiatermelésre irányuló konstrukciókat kell igénybe venni.) 2. 2. Meglévő, működő, térségi szintű, települési szilárdhulladék-kezelési rendszer/rendszerek technológiai és/vagy területi kiegészítése kétfordulós pályázat Jelen konstrukciónak nem képezik részét a hulladékkezelés ártalmatlanításra és égetéssel történő hasznosításra, tárolásra, valamint a begyűjtésre, gyűjtésre és a hozzájuk kapcsolódó szállításra irányuló beruházásai.

8 Egészséges, tiszta települések prioritás Szennyvízkezelés: 49,5 milliárd Ft 2007-2008 konstrukcióA támogatott projektek méreteelvárt önerő mértéke min. a teljes projektköltség 1. Szennyvízelvezetés és - tisztítás, – kezelés és folyékony hulladékkezelés, szennyvíztisztító telepi elhelyezés – kiemelt és nagyprojekt Nagyprojekt: min. 25 M Euró Kiemelt projekt: 400 M Ft – 25 M Euró 15 -50 % 2. Szennyvízelvezetés és-tisztítás, folyékony hulladék kezelése és szennyvíztisztító telepi elhelyezése, iszapkezelés és - hasznosítás - kétfordulós pályázat 1. forduló - előkészítés a bruttó beruházási összköltség maximum 6%-a 2. forduló - megvalósítás 500 M Ft – 25 M euró 15 -50 % Általános: konstrukciók kedvezményezettjei: Helyi önkormányzatok és társulások; A Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; A Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen

9 Egészséges, tiszta települések prioritás Ivóvízminőség-védelem: 24,31 milliárd Ft 2007-2008 konstrukcióA támogatott projektek méreteelvárt önerő mértéke min. a teljes projektköltség 1. Ivóvízminőség-javítás komplex program - kiemelt és nagyprojekt Nagyprojekt esetén: minimum 25 M euró; Kiemelt projekt esetén: 1 Mrd Ft – 25 M euró; 10 -50 % 2. Ivóvízminőség-javítás program kétfordulós pályázat 1. forduló - előkészítés a bruttó beruházási összköltség max. 6 %-a: max. 180 M Ft 2. forduló -megvalósítás 20 M Ft – 3 Mrd Ft 10 -50 % Általános: Kedvezményezettek: helyi önkormányzatok és társulások; Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen Specifikus: A megvalósítás földrajzi területe 1. Az Észak-alföldi Régió, a Dél-alföldi Régió, a Dél-dunántúli Régió, valamint a Borsod-Abaúj- Zemplén megye területén lévő egyes települések 2. A Nyugat-dunántúli Régió, a Közép-dunántúli Régió, a Közép-magyarországi Régió, valamint Heves és Nógrád megye területén lévő egyes települések

10 Környezeti és Energia Operatív Program PrioritásMrd Ft folyó áron Egészséges, tiszta települések701. 398 507 336 szennyvíz391. 716 709 685 hulladék117. 324 552 303 ivóvíz192. 357 245 348 Hatékonyabb energiafelhasználás41. 581 535 223 A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése51. 988 589 018 Vizeink jó kezelése379. 849 162 571 árvíz163. 379 001 932 Vízgazdálkodás, VKI67. 605 918 063 kármentesítés41. 722 887 741 rekultiváció100. 999 287 094 vízbázis-védelem6. 142 067 742 Természeti értékeink jó kezelése36. 661 396 651 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése37. 614 058 867 Projekt előkészítés és technikai segítségnyújtás74.306 245 043 Összesen1 323. 399 494 710

11 Magyarország európai uniós kötelezettségvállalása nem csak a kormányzat, hanem az önkormányzatok számára is jelentős feladat, mert a projektek kedvezményezettei az önkormányzatok lehetnek, így rájuk hárulnak a projektek társfinanszírozási és végrehajtási feladatai.

12 Projekt előkészítési prioritás Lehetséges kedvezményezettek 1 konstrukció: Önkormányzatok, önkormányzati társulások, VKKI: 2 konstrukció: Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások; A Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; A Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen, Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI); Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek), Központi költségvetési szervek: 3 konstrukció: Központi költségvetési szerv; Honvédelmi Minisztérium szervei; ÁPV Rt.; Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek); Nemzeti Park Igazgatóságok, Kincstári Vagyonigazgatóság, Települési önkormányzat vagy települési önkormányzati társulás, amennyiben a kármentesítés kötelezettje 4 konstrukció: Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások; A Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; A Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen, Nemzeti Park Igazgatóságok; Vízgazdálkodási társulatok; mezőgazdasági termelők; vállalkozások, illetve ezek társulása, Állami erdőgazdasági ZRt.-k; Civil szervezetek; Közhasznú társaságok; Közalapítványok

13 belterületi bel- és csapadékvíz rendezés szennyvízkezelés (2000 LE alatti agglomerációk) barnamezős beruházások ökoturisztikai fejlesztések azbesztmentesítés vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások, tavak, holtágak, mellékágak) vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás természetes partfalak omlásának elhárítása, megelőzése. Környezetvédelmi fejlesztések a ROP- okban A regionális operatív programoknak is elsősorban a nagyobb környezetvédelmi problémákkal kell foglalkozniuk!!!

14 KEOP pályázati lehetőségek és eljárások KEOP prioritások (6db) 1. Egészséges és tiszta települések (Hulladék, Ivóvíz, Szennyvíz) 2. Vizeink jó kezelése (Üzemelő vízbázisok diagnosztikája) 3. Megújuló energia (Hő és/vagy villamosenergia) 4. Hatékony energiafelhasználás 5. Természetvédelem (Védett természeti értékek megörzése, mező és erdőgazd., vonalas létesítm., erdei iskola) 6. Fenntartható termelés és fogyasztás (Termelésfejlesztés, kampányok, mintaprojektek) PEP (Projekt előkészítési prioritási tengely) 1067-es projektek Nagy és kiemelt projektek Kétfordulós pályázatok (meghívásos) Kétfordulós pályázatok

15 A támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól A projekt kiválasztás eljárásai Előzetes projekt javaslatok szelekciója- kétfordulós pályázat első fordulója Részletes projektjavaslatok kiválasztása – nagyprojekt, kiemelt projekt, egyfordulós pályázat, kétfordulós pályázat második fordulója Támogatási szerződések megkötése, módosítása Közbeszerzési eljárások lefolytatása A megvalósítás nyomon követése A projektek fenntartása, dokumentumainak nyilvántartása, megőrzése A közmű beruházások támogatására vonatkozó speciális szabályok A közvetett támogatásokra vonatkozó speciális szabályok

16 Projekt kiválasztás eljárásai, jóváhagyások ideje *1 mrd felett + 15 nap ** 5 mrd felett + 45 nap Nagyprojektek180 nap Kiemelt projektek**75 nap Kétfordulós pályázatok* **75 nap Egyfordulós pályázatok* **50 (+25) nap

17 Kétfordulós pályázat első fordulója Pályázati felhívás tartalma:  Támogatási konstrukció akcióterv szerinti bemutatása  Projekt adatlap  Projekt javaslat elkészítéséhez összeállított útmutató  Támogatási szerződés tervezete Pályázati felhívás megjelentetése  Nyílt  meghívásos

18 Kétfordulós pályázat első fordulója II. Pályázat benyújtása Teljesség, jogosultság vizsgálata Hiánypótlás Befogadó nyilatkozat Értékelés Döntési javaslat - Bíráló Bizottsági ülés Támogatás jóváhagyása/elutasítása - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázó értesítése

19 Nagyprojekt, kiemelt projekt, egyfordulós pályázat, kétfordulós pályázat második fordulója NFÜ felhívásban tájékoztat a támogatás igénylésének feltételeiről (akciótervben meghatározott ill. kétfordulós pályázat kiválasztott, lehetséges projekt gazdái) Részletes projekt javaslat benyújtása – mellékletek Teljesség, jogosultság ellenőrzése – hiánypótlás hosszabb, rugalmas Tartalmi értékelés – nincs pontozás (kivéve: egyfordulós pályázat) Bíráló Bizottság Támogatási döntés- tájékoztatás - közzététel Támogatási szerződés megkötése, módosítása

20 EU alapelvek Versenysemlegesség az üzemeltető kiválasztásakor Költséghatékonyság Fenntarthatóság: a megépített eszközök pótlásához szükséges források beépülése a díjba Szennyező Fizet Elv teljesülése Az EU támogatással létrejött eszközök üzemeltetésen képződő túlzott profit tilalma (díjpolitika) Üzemeltetés

21 Üzemeltetés jelentősége a KA projektekben Az Európai Bizottság ellenőrzései (auditok) során kiemelten vizsgálja a magyar jogszabályok és az „acquis communautaire” teljesülését a létrejövő létesítmények üzemeltetése kapcsán  A műtárgyak nem megfelelő módon történő üzemeltetése végső soron a támogatási összeg visszafizetéséhez vezet(het) [EU példa: Görögország  35%-os visszafizetési kötelezettség]

22  Az eszközök újrapótlásához szükséges pénzeszközöket a Kedvezményezett tartja nyilván, az e célra létrehozott Fejlesztési Alapban  A közszolgáltatási díjban megképzett felújítási célú pénzeszközöket a Kedvezményezett kizárólag az érintett eszközállomány rekonstrukciójára, újrapótlására használhatja  A beruházást és a későbbiek során végzett bővítéseket is a saját könyveiben tartja számon  Vagyonkezelésbe adás esetén a felújítási hányad a vagyonkezelőnél jelenik meg, aki saját maga végzi az eszközök folyamatos újrapótlását Fenntarthatóság - díjpolitika -

23 Az EU egyazon célra csak egyszer ad támogatást, a továbbiakban a rendszernek önfenntartónak kell lennie, a Szennyező Fizet Elv figyelembevételével Ennek érdekében:  A létrejövő eszközállomány amortizációjának, pótlási szükségletének ellenértékét be kell építeni a közszolgáltatási díjakba  Ez a legtöbb esetben a díjak emelésével jár  A díjak kalkulációja során figyelemmel kell lenni a lakosság terhelhetőségére a helyi életszínvonal tükrében EU 15 átlag  Víz és csatornadíj: 3% Hulladékdíj: 1%


Letölteni ppt "ÚMFT Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és strukturális alapjainak felhasználásához szükséges stratégiai keretdokumentum."

Hasonló előadás


Google Hirdetések