Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - 1. ESZMECSERE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - 1. ESZMECSERE"— Előadás másolata:

1 Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - 1. ESZMECSERE
Szenvedélybetegségek megelőzése - mentálhigiénés és szociális közösségi megközelítés Berényi András Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ Menetrend: Szeptember végén előzetes stratégiai anyagok elkészülnek – felsővezetői döntés Október elejétől társadalmi vita November végén társadalmi vita lezárása, módosítások December elején Kormány-előterjesztés December 15.: Országgyűlés elé terjesztés Közösségi Lelki Egészségfejlesztés ESZMECSERE Budapest, március 26.

2 A Drogmegelőzés – „hagyományos felosztás”
Elsődleges megelőzés Másodlagos megelőzés Harmadlagos megelőzés Mit is étünk drogprevenció alatt? Mindennek ellenére mi az amit tettünk-teszünk? Preventív szemlélet volt az uralkodó. Elsődleges, másodlagos, harmadlagos megelőzés Úgy is tekinthetünk rá, mint az egészségmegőrzés preventív modelljére

3 Elsődleges megelőzés Célcsoportja: a drogot még ki nem próbálók köre
a fiatalok eleve ne is nyúljanak drogokhoz Színtere: az óvodától kezdve az általános iskola alsó tagozata (egyes iskolákban a felső tagozatos osztályok is) Mindennek ellenére mi az amit tettünk-teszünk? Preventív szemlélet volt az uralkodó. Elsődleges, másodlagos, harmadlagos megelőzés Úgy is tekinthetünk rá, mint az egészségmegőrzés preventív modelljére

4 A rendszeres, súlyosabb szerhasználat kialakulásának megelőzése
Másodlagos megelőzés Célcsoportja: a drogokat már kipróbáló, de drogot rendszeresen még nem fogyasztó fiatalok Célja: A rendszeres, súlyosabb szerhasználat kialakulásának megelőzése Színtere: a felső tagozatos és a középiskolás korú fiatalok, illetve a felsőoktatásban hallgatók. Mindennek ellenére mi az amit tettünk-teszünk? Preventív szemlélet volt az uralkodó. Elsődleges, másodlagos, harmadlagos megelőzés Úgy is tekinthetünk rá, mint az egészségmegőrzés preventív modelljére

5 Harmadlagos megelőzés
Célcsoportja: a problémás használók, drogfüggők Célja: a szenvélybetegek társadalmi visszahelyezését, beilleszkedését kívánja segíteni; a különféle betegségek, ill. elhalálozás, valamint a drogkarrier továbbfejlődésének a megelőzése Színtere: fekvő intézmények, rehabilitációs otthonok Mindennek ellenére mi az amit tettünk-teszünk? Preventív szemlélet volt az uralkodó. Elsődleges, másodlagos, harmadlagos megelőzés Úgy is tekinthetünk rá, mint az egészségmegőrzés preventív modelljére

6 Drogmegelőzés „új felosztás”
Általános prevenció (Universal prevention) – mindenkire kiterjedő megelőző munka, amely az általános populációt célozza meg, legfőképp az iskolai és közösségi alapú munkánál használjuk. Idejétmúlt ez a felosztás, de ezt használjuk, a legújabb szakirodalom ezt használja, az EMCDDA is ezen felosztás alapján gyűjti az információt a prevenciós tevékenységekről.

7 Drogmegelőzés „új felosztás”
Szelektív prevenció (selective prevention) - kockázati csoportokat célzó megelőző munka. A megelőző munka során megcélzott csoport nem minden tagja fogyasztott már feltétlenül drogot. Példa lehet szerfogyasztó szülők gyermekeinek csoportja. (a drogfogyasztás kialakulása szempontjából fontos pszichoszociális, demográfiai, környezeti vagy biológiai kockázati tényezők jelenléte a csoportnál).

8 Drogmegelőzés „új felosztás”
Indikált (javallt) prevenció (indicated prevention) Az egyén szükségleteire alakított a megelőző munka. Olyan személyeket célzunk meg egyénileg, akiknél már valamiféle probléma felfedezhető a szerfogyasztással kapcsolatban (pl. kipróbálás történt), vagy egyéb kockázatos viselkedést folytatnak. A másodlagos prevenció az indikált prevencióval hasonlatos fogalom. A szelektív és indikált típusok esetében a megelőző munka során megcélzott egyének még nem lehetnek rendszeres fogyasztók, legfeljebb kipróbálók, alkalmi fogyasztók, hiszen rendszeres fogyasztás, kialakult függőség esetén már kezelésről beszélünk nem megelőzésről. A korábbi hármas felosztás (elsődleges, másodlagos, harmadlagos) valójában a megelőző munka két aspektusát kombinálta: a célcsoportot és a megelőző munka célját. A fenti felosztás esetén csupán egy aspektust veszünk figyelembe: a célcsoportot, anélkül hogy kijelentenénk, mi a munkánk célja. Ezen a módon könnyebb az egyes programok csoportosítása is.

9 Szemléleti megközelítések a drogmegelőzésben
as évek: Elrettentésen alapuló módszerek es évek: Információközlésen alapuló módszerek-felvilágosítás (jogi,rendőrségi,egészségügyi)

10 Szemléleti megközelítések a drogmegelőzésben
1990-es évek Az egészségfejlesztés szemléletéhez szorosan kötődik. Az egyénre és az őt körülvevő környezetre koncentrálva a protektív (védő) tényezők kerülnek központba, azzal szemben,hogy a kockázati tényezők elleni küzdelemre fókuszálnának.

11 Szemléleti megközelítés
Betegség megelőzés a betegség kialakulásának megakadályozását szem előtt tartó megközelítés. A betegség, illetve annak súlyosbodásának a megelőzésére irányul. Az előző cél elérését biztosítja az, ha az egészségfejlesztés szemléletét alkalmazzuk. Hogy ez mit jelent az iskolai színtéren, arról majd a végén lesz szó.

12 Szemléleti megközelítés
Egészségfejlesztés – pozitív szemlélet, értékek magfogalmazása, hangsúlyozása, amit erősíteni fejleszteni kell és lehet. Cél, hogy az egyén képes legyen az egészséges életvezetés megvalósítására, melynek része a szermentesség is.

13 Betegségmegelőzés Medikális szemléletű Speciális tudásokra épít
Szűk szakmai kör végezheti A betegségből mint negatívumból indul ki Az egészséget a betegség hiányaként értelmezi Hierarchikus személetű A szakemberek részvételét hangsúlyozza A speciális problémákra összpontosít

14 Egészségfejlesztés Egészségből mint pozitívumból indul ki
Az egészség testi-lelki-szociális jól-lét Alulról építkező A közösségi részvételt hangsúlyozza Teljes környezetet és közösséget megcélzó Interdiszciplináris Többszörös erőforrásra épít Több szektorra támaszkodik (önkormányzat, civil szektor, egészségügy, oktatás stb.)

15 Az egészségfejlesztés folyamat
„Az egészségfejlesztés az a folyamat, melynek során az emberek fokozódó kontrollt nyernek saját életük, következésképpen pedig saját egészségi állapotuk felett, annak érdekében, hogy egészségük jobb legyen.” (Ottawa Charta, 1986)

16 Az egészségfejlesztés akcióterületei
Egészséget támogató társadalompolitika Egészséget támogató környezet Helyi közösségi akciók erősítése Az egészségügyi szemlélet megváltoztatása Egyéni készségek,kompetenciák fejlesztése

17 Egészségfejlesztés - résztvevői
iskola Civil szerve- zetek egészségügy önkormányzat TÁRSADALOM

18 Pszichoszociális komplex szemlélet
Korszerű egészségfejlesztési (health protion) szemlélet A döntéshozók bevonása Az egészséget támogató rendszerek együttgondolkodása és közös munkája Szoros kapcsolat a tágabb társadalommal Szemlélet formálása a korosztályok specialitását figyelembe véve

19 Pszichoszociális komplex szemlélet
Civil és egyházi szervezetek bevonása a tevékenységekbe A közösség bevonása a munkába Multidiszciplináris teamek A mentálhigiénés, szociális és egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezetek összefogása

20 Köszönöm a figyelmet. Berényi András berenyi. andras@unideb
Köszönöm a figyelmet! Berényi András


Letölteni ppt "Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - 1. ESZMECSERE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések