Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Keresztmetszet és jövőkép- orvosi antropológia a kereszteződésekben Lázár Imre Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Keresztmetszet és jövőkép- orvosi antropológia a kereszteződésekben Lázár Imre Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet."— Előadás másolata:

1 Keresztmetszet és jövőkép- orvosi antropológia a kereszteződésekben Lázár Imre Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet

2 Az orvosi antropológia és a (kulturálisan) reflexív pályaszocializáció
Az orvosi antropológia oktatása megoszlik a preklinikum (az un. pályaszocializációs moratórium) szakasza és a klinikai képzési időszak között Kötelezően választható tárgy hét őszi szemeszter - kb 270. zömmel másodéves hallgató tavaszi szemeszterben többségben első évesek választják (60-80 fő) IV évben a Magatartásorvoslás részeként klinikailag alkalmazott orvosi antropológiát oktatunk 8 órában

3 Képzés Előadások (meghívott előadók is : Hoppál Mihály, Gryneaus Tamás, Koltay Erika, Frecska Ede, Antal Z. László) Szemináriumi gyakorlat (antropológia filmek elemzése, többszerzős PPT prezentációk, irodalmi referálás, terepmunka felkészülés, beszámolók) Terepmunka (résztvevő-megfigyelés, megfigyelő-részvétel, mélyinterjúk, fókuszcsoport stb- színhely- természetgyógyászat, „research at home”- kórházi , családorvosi terepmunka, az orvosi antropológiai témák vizsgálata elérhető „civil” környezetben család, nevelési intézmények, orvosi antropológia és média stb)

4 Számonkérés és értékelés
évközi és évvégi zárthelyi össz. 100 p. ( tesztkérdés) 2-2 esszé kérdés 60 p. Terepmunka p. Prezentáció p Szemináriumi aktivitás p.

5 Intézetközi együttműködések keretei
Mesterképzési tervezet (egyetemi szinten a kar és a szenátus által elfogadva) Az orvosi antropológia a PhD képzés része (Mentális Egészségtudomány (4. sz.) Tudományági Doktori Iskola) További együttműködési lehetőségek az orvosi antropológia diszciplináris nyitotságából adódnak ld jövőkép

6 Az új népegészségügy globális kérdései
-globális egészségügyi egyenlőtlenségek Lehetőségeink – tájékozódási alap – Hungarostudy regionális aspektusai roma egészségügy, hátrányos helyzetű települések kutatása, a ‘falusorvasztás’ orvosi antropológiája

7 Tudomány és a technológiai változások orvosi antropológiája
- a kritikai kultúratudomány befolyása STS (science and technology studies) Hogyan készül, reprodukálódik, milyen a fogadtatása az orvosi tudásnak, technológiának (Veena Das, M. Lock, Emily Martin) Genetika Bioetika „local moral worlds”(Kleinman) Szebik Imrével való együttműködés új távlatokat kínálhat

8 Egészségpolitika, közügyek
Mark Nichter – az orvosi antropológus állásfoglalása szükséges a társadalmi igazságtalansággal szemben Aktuális biztosításpolitikai változások kutatása A döntéshozók körében az orvosi antropológiai elemzők megjelenése, befolyása (orvosi mesterszak célkitűzései között szerepelt)

9 Szociális munka és az orv.ant.
kettős PhD program – orv. ant és szoc. munka Munkaegészségügy és az orv. ant. Gelya Frank Itt főként az outsorcing cégek területén végzett kutatáskezdemény, a munkahely szervezeti kultúrájának és a CSR egészségügyi vonatkozásainak átfedő területén van kutatni való A készülő tankönyv Balázs Péterrel együtt írt fejezete érinti ezt a kérdést

10 Rokkantság és az orv. ant.
S. R. Whyte Culture and Dysability Itt sajátos területet kínál a haldoklás orvosi antropológiája Zana Ágnes kutatási területe Orvostörténet és az orv. ant. Ackerknecht, Margaret Lock, Charles Briggs Együttműködési lehetőség Forrai Judittal

11 Gender tanulmányok Susánszky Anna és Járay Vojczek Judit PhD témája
A médiaantropológia és a gendertanulmányok- A Hungarostudy kínálta háttér mentén előtérbe került a háztartásbeli nők helyzete

12 Orvosi antropológia mesterképzés tervezet

13 Alapozó tárgyak Az orvosi antropológia magatartástudományi kérdései A környezetvédelemorvosi antropológiai kérdései A kulturális antropológia eszmetörténete A fizikai antropológia és a paleopathológia kérdései Az orvosi antropológia eszmetörténete Az egészségügy szervezeti szociológiája Az egészségügy szervezeti antropológiája Történeti orvosi antropológia Technológia és gyógyítás A test antropológiája és szociológiája A betegség antropológiája. Bevezetés a francia orvosi antropológiába

14 Módszertani modul A kulturális antropológiai kutatás módszertana
Az orvosi antropológia epidemiológiai vonatkozásai.      Idegennyelvi képzés,antropológiai szakirodalomfordítás, Idegen nyelvű szakszövegek kritikus olvasása A bioetika orvosi antropológiai vonatkozásai és az orvosi antropológiai kutatás etikai kérdései Kutatástervezés, kutatásmenedzsment Szakdolgozati szeminárium Az alternatív medicína orvosi szociológiája és kutatásmódszertana

15 Szabadon választható Humán ethológia és orvosi antropológia
A filozófiai antropológia és orvosi vonatkozásai Az egészségügy menedzsmentje és marketingje Az orvosi antropológia  szemiotikai és hermeneutikai  kérdései   A szexualitás antropológiája Vallásantropológia és a Közép -Kelet A sámánkutatás orvosi antropológiai vonatkozásai

16 A termékenység orvosi antropológiája
Klinikai orvosi antropológiai szakirány A termékenység orvosi antropológiája A gyógyíthatatlan betegségek antropológiai kérdései,  és a halál orvosi antropológiája Orvosi pluralizmus antropológiája: biomedicína, etnomedicína, alternatív medicína A romák orvosi antropológiája                        A dietétika orvosi antropológiája A gyógyfürdőkultúra

17 Pszichiátriai orvosi antropológiai szakirány
Az orvos és a beteg kapcsolatának, kommunikációjának történelmi aspektusai Kultúraközi pszichiátria és pszichiátriai antropológia Klinikai etnopszichiátria : a Dakari iskola Gyógyító szertartások és a szimbolikus gyógyítás A mozgás és a tánc antropológiája. A ceremoniális drogok ésa drogfüggőség orvosi  antropológiája A sámánkutatás orvosi antropológiai vonatkozásai

18 Orvosi antropológia és népegészségügy szakirány
A népegészségügy antropológiai vonatkozásai Az orvosi antropológia epidemiológiai vonatkozásai.      A fertőző betegségek (STD, AIDS, új járványok) orvosi antropológiája Orvosi pluralizmus antropológiája: biomedicína, etnomedicína, alternatív medicína Egészségügy és médiaantropológia Az orvosi antropológia  ökológiai és globális kérdései                            A teljes munkaidős tanárok aránya a meghívottakkal összevetésben

19 Az orvosi antropológia magyar tankönyve
Pikó Bettina Lázár Imre

20 I. rész Az orvosi antropológia tárgya, kialakulása, fejlődése, alapkoncepciói Az orvosi antropológia helye az angolszász antropológiában (Kürti László) A francia etnológia és az orvosi antropológia (Zempléni András) Az orvosi antropológia története és hazai vonatkozásai (Lázár Imre) II. rész Az orvosi antropológia illeszkedése a társtudományokhoz Az orvosi antropológia helye a magatartástudományokban (Molnár Péter) Az orvosi antropológia és az orvosi szociológia (Pikó Bettina) Az orvosi antropológia heurisztikája (Lázár Imre)

21 III. rész Az orvosi antropológia szimbolikus keretei Az orvosi szemiotika alapvonalai (Lázár Imre) Tudás, észjárás, hiedelem, ritus és technika (Lázár Imre) Paradigmák, reprezentációk és diskurzusok: az orvosi szemlélet alakító tényezői (Császi Lajos) A közvetett orvosi kommunikáció antropológiája: képzés, marketing, média (Császi Lajos) IV. rész Az orvosi antropológia biokulturális kérdései Az orvosi antropológia és humán ethológia (Molnár Péter) Az evolúciós pszichológia orvosi antropológiai kérdései (Bereczkei Tamás) Az ökológia orvosi antropológiai kérdései (Antal Z. László) Orvosi antropológia és humán ökológia (Lázár Imre)

22 V. rész A test orvosi antropológiája Evolúciós medicina (Nemes László) Alternatív testképek és a hazai természetgyógyászat (Lázár Imre) A testkép jelentősége az orvosi antropológiában (Csabai Márta, Túry Ferenc) A test és az orvosi csúsztechnológia kérdései (transzplantáció, genomika, nanotechnológia, cyber test) (Szebik Imre) A test medikalizációja (Bánfalvi Attila) A táplálkozás orvosi antropológiája (Túry Ferenc) VI. rész Az antropológia pszichiátriai és pszichológiai kérdései Az orvosi antropológia pszichoanalitikus irányzatai és a pszichoantropológia kérdései (Roheim, Freud stb) (Lázár Imre) A pszichiátria orvosi antropológiája (Lajtai László) Testkép- és evészavarok (Túry Ferenc) A fájdalom és a kiszolgáltatottság orvosi antropológiája (Szebik Imre) Az addikciók orvosi antropológiája (Demetrovics Zsolt)

23 VII. Gyógyító rendszerek és a gyógyítás világai
A gyógyító rendszer tényezői: intézményi valóságok, és a gyógyító és a beteg szerepei, a sámánság (Hoppál Mihály) A népi orvoslásról (Gryneaus Tamás) Rontás, mágia és gyógyítás az élő hagyományban (Keszeg Vilmos) Népi orvoslás és természetgyógyászat (Koltay Erika) Etnobotanika (Babulka Péter) VIII. rész Az orvosi antropológia népegészségügyi kérdései Kulturális epidemiológia és az egészség társadalomföldrajza (Csépe Péter, Lobmayer Péter) A stressz, a modernizáció és a globalizáció orvosi antropológiája (Pikó Bettina) Szociális rétegződés, kulturális változatosság és az egészség (Pikó Bettina) Laikus egészség- és betegségkoncepciók orvos antropológiája (Pikó Bettina) A spirituális szubkultúrák népegészségügyi kérdései (Lázár Imre) A szexualitás és a nőgyógyászat orvosi antropológiája (Barabás Katalin, Forrai Judit) A roma kultúra orvosi vonatkozásai (Csépe Péter, Pilling János) Az ifjúsági kultúra orvosi antropológiai vonatkozásai (Rácz József) A szervezeti kultúra orvosi antropológiai kérdései és az egészségügy szervezeti antropológiája a társadalmi átmenetben (Lázár Imre, Balázs Péter)

24 IX.. rész A gyógyítás és a rehabilitáció szociálantropológiája Spiritualitás és medicina (Lázár Imre) Az orvossá válás és az orvosi hivatás orvosi antropológiája (Zsinkó-Szabó Zoltán, Bánfalvi Attila) Az orvosi hivatás emberképének antropológiája (Barabás Katalin, Kapocsi Erzsébet) A medikalizáció orvosi antropológiája (Bánfalvi Attila) Az alternatív medicina orvosi antropológiai megközelítése (Buda László) A thanatológia orvosi antropológiája (Pilling János, Zana Ágnes) Az orvoslás megjelenése a művészetekben (Juhász Anikó, Barabás Katalin) A víz szerepe a gyógyításban és a rehabilitációban (Lázár Imre)

25 Jelenlétünk az orvosi antropológia nemzetközi színterein 1987-2007

26 1987 The role of psychophysiology in medical anthropology Social-psychophysiology Sat. Symposium of IBRO at Gálosfa. Hungary 1990 Cultural-psychophysiology Sat. Symp. Of Vth Int Conf Psychophysiol. Szirák 1998 Teaching Medical Anthropology in Hungary Medical Anthropology at Home Zeist 2000 London Social Construction of Medical Doctors and the Deconstruction of Biomedicine The Postmodern Challenge of Medical Anthropology at "Generations: Continuity & Change. An International Conference to celebrate Ronnie Frankenberg"s Life, Work and Ideas", , Brunel. 2001 Dance as drug, dance as medicine Tarragona 2nd Conf. M-A-A-H 2002 Mind&Body&Spirit&Trialism in Medical Pluralism 6.th Biennial Conference of EASA Copenhagen (convenor) 2003 Radical eclecticism of unconventional medicine in Hungary, Medical anthropology, welfare state and political engagement Proccedings of MAAH 3. Perugia spt pp 2004 Passages through different realities 7th Biennial Conf. of EASA Vienna (convenor) 2005 Sacral communications and healing Budapest-Balaton Summer Course 2006 9th Bieannial conference of EASA Bristol (convenor)

27 Marja-Liisa Honkasalo - Reea Hinkkanen Boundaries and continuities: a genealogical approach to some illness representations in Finland Pino Schirripa Health, charismatic cults and contemporary folk culture Susana Ramírez Hita Gypsies: pentecostalism and health. The Vie et Lumière Evangelical Church Giovanni Pizza Politics of memory in 2001 Salento.The re-invention of tarantism and the debate on its therapeutical value HOSPITALS Vibeke Steffen Introduction Sjaak van der Geest Hospital care as liturgy: reconsidering magic,science and religion Josep M. Comelles Medicine, magic and religion in a hospital ward. An anthropologist as patient Juha Soivio Crossroads between transformation and stability. Hospitalisation in Finnish cardiac care as an example Els van Dongen Magic and ritual in mad stories THERAPEUTICS Antoni Agelet and Joan Vallès Medicinal plants and rituals. Magicotherapeutic and agicoprophylactic plant uses in Pallars (Pyrenees, Catalonia, Iberian Peninsula) Imre Lazar Dance as drug, dance as medicine Claudie Haxaire - Pierre Bodénez - Philippe Bail Prescription of antidepressant medication by general practitioners: total social reality? EPILOGUE Els van Dongen Reflections and future paths Tarragona 2001

28 9th EASA Biennial Conference: Bristol, UK September 18th - 21st, 2006
European discourse gone global: shaping the lives of people worldwide and being shaped by them        (W042) Location Biol B75 Date and Time 21st September, 2006 at 11:30 Convenor(s) Roos Willems (Catholic University Leuven, Belgium) Alexander Rödlach (Creighton University Effects of the media on female gender after the change of regime in Hungarian society Author(s): Judith Jaray-Vojcek (Medical University of

29 Attributing meaning to health and illness: the interaction between the local and the global        (W026)
Location Queens 1.15 Date and Time 20th September, 2006 at 11:30 Convenor(s) Imre Lázár (Institute of Behavioural Sciences, Semmelweis University, Hungary) Mail All Convenors Global medical 'initiations' versus local medical 'exitiations' in Hungary Author(s): Zoltán Zsinkó-Szabó (Institute of Behavioural Possession and stigmata in Hungary: where medicine and media meet Author(s): Imre Lázár (Institute of Behavioural Sciences, Semmelweis University,

30

31

32

33

34 Book Description Nowadays a plethora of treatment technologies is available to the consumer, each employing a variety of concepts of the body, self, sickness and healing. This volume explores the options, strategies and consequences that are both relevant and necessary for patients and practitioners who are manoeuvring this medical plurality. Synopsis Medical pluralism is a hallmark of the postmodern world, argue Johannessen (public health, U. of Southern Denmark) and Lazar (medical anthropology, Semmelweis U., Budapest). They introduce a dozen case studies by international contributors on the diverse forms of medical practice that coexist within cultures from South London to South America, Hardcover: 202 pages Publisher: Berghahn Books (1 Nov 2005) Language English ISBN-10: ISBN-13: Product Dimensions: 22.9 x 15 x 1.5 cm Nowadays a plethora of treatment technologies is available to the consumer, each employing a variety of concepts of the body, self, sickness and healing. This volume explores the options, strategies and consequences that are both relevant and necessary for patients and practitioners who are manoeuvring this medical plurality. Although wideranging in scope and covering areas as diverse as India, Ecuador, Ghana and Norway, central to all contributions is the observation that technologies of healing are founded on socially learned and to some extent fluid experiences of body and self.

35 Review-k Multiple medical realities: patients and healers in biomedical, alternative and traditional medicine - Edited by Helle Johannessen & Imre Lázár Gooberman-Hill, Rachael1 The Journal of the Royal Anthropological Institute, Volume 12, Number 4, December 2006 , pp (2) Publisher: Blackwell Publishing Nancy Burke, University of California American Anthropologist, Vol.109, Issue 3, pp , Katarina Greifeld Anthropos Vinh-Kim Guyen Université de Monrreal Anthropogical Notebooks XII/2 2006

36 Average Customer Review: No customer reviews yet. Be the first.
                                                         Advanced Search   |   Browse Genres New & Future Releases Bestsellers Paperbacks Audio Books Bargain Books Special Offers Sell Your Books Search                                          Shop at Amazon.com           Join Amazon Prime and get unlimited Free One-Day Delivery. Already a member? Sign in.                        Cosmologies of Suffering: Post-Communist Transformation, Sacral Communication, and Healing (Hardcover) by Galina Lindquist (Author), Tatiana Barchunova (Author) Vilmos Keszegh (Author), Dorota Hall (Author), Barbara Potrata (Author) , Michaela Schäuble (Author), Tomasz Rakowski (Author), Alexander Rödlach (Author), Imre Lazar (Editor, Author), Agita Luse (Editor) Hardcover: 235 pages Publisher: Cambridge Scholars Publishing (1 Sep 2007) Language English ISBN-10: ISBN-13: Product Dimensions: 20.6 x 14.6 x 2.6 cm The edited volume elaborates on a range of themes that emerged during a workshop of the 8th biennial of the European Association of Social Anthropologists in Vienna in Among these themes are: the paradoxical permanence of transition in post-communist countries, the accompanying persistence of social suffering and the structural conditions that give rise to it. A final theme focuses on the re­sources that people mobilize to cope with suffering and trauma. Ways of coping manifest a stance towards agency shared by sufferers from diverse post-communist regions, such as ethnically divided Croatia, politically and economically unstable Zimbabwe, relatively more peaceful countries such as Hungary, Poland and Slovenia, and, finally, two religiously unique areas in Siberia, Russia. Ethnographic accounts from these diverse settings testify that agency has often involved relinquishing reliance on one s self and turning towards a power higher than the self, whether this is conceptualized through the lens of transcendence, religion, or cosmology. This is a fascinating new series of ethnograhic studies of specific, mostly Eastern European and ex-Soviet mystically-orientated communities, grappling with existential issues of suffering and meaning(lessness). Following the collapse of Soviet hegemonic communism and the well-known revitalisation of traditional and New Age worldviews, many people have embraced alternative cosmologies to generate new identities and meanings that are not dependant on empirically- derived positivistic perspectives. This book is major theoretical and ethnographically-based contribution to understanding the profound social and personal transformations of worldviews and lived practices that have subsequently developed. Professor Iain Edgar, Senior Lecturer in Social Anthropology, University of Durham, UK Availability: Usually dispatched within 3 to 5 weeks. Dispatched from and sold by Amazon.co.uk. RRP: £34.99 Price: £23.09 & this item Delivered FREE in the UK with Super Saver Delivery. See details and conditions Product details Average Customer Review: No customer reviews yet. Be the first. Amazon.co.uk Sales Rank: 366,558 in


Letölteni ppt "Keresztmetszet és jövőkép- orvosi antropológia a kereszteződésekben Lázár Imre Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések