Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A történelmi tanulás sajátosságai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A történelmi tanulás sajátosságai"— Előadás másolata:

1 A történelmi tanulás sajátosságai
Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes

2 Történeti elbeszélés – narráció
Az egyén mentális cselekvése által a történelemből, és a történelem által formálódik Az emberi tudat alakítja Tanulási folyamat eredménye Kompetenciák által realizálódik

3 „Narratív kompetencia”
A történelmet megismerni (kultúraközvetítő funkció) A történelmet értelmezni (értékközvetítő funkció) A történelem segítségével orientálódni (szocializációs és perszonifikációs funkció)

4 A történeti tanulás fázisai
Tradicionális történeti tanulás (a történelmi tradíciók megismerése, elsajátítása) Cél: kollektív (nemzeti, csoportos, egyéni orientáció megerősítése „Példaszerű” történeti tanulás (egyedi példák, esetek megtapasztalásából általánosítás) Cél: általánosabb érvényű szabályok, összefüggések belátása

5 A történeti tanulás fázisai
Kritikai történeti tanulás (a saját értelmezési kerettől, élethelyzettől való elvonatkoztatás, a miénkkel nem egyező értelmezési keretbe helyezés) Cél: az egyedi, konkrét tapasztattól független megtanulása)

6 A történeti tanulás fázisai
Genetikus történeti tanulás (a saját történelmi tudást és tudatot reflektív módon megközelíteni, saját történelmi tudatot alkotó módon építeni, az egyén saját magát, mint „történelmi produktumot” értelmezni) Cél: múlt és jelen megértő, oknyomozó, értelmező megközelítése, a saját történelmi tanulást, mint történetileg változót látni.

7 A történelem rekonstrukciója és dekonsrtukciója
Múlt csak egy van – történelem több. A történelmi érdeklődés szelektív. Történelem az, amit a mából nézve annak tartunk (amit a tudományos kutatás szabályai szerint igazolni tudunk). Rendelkezünk a „múlt rekonstruálásának” képességével.

8 A történelmi rekonstrukció mozzanatai
A múlt rekonstrukciója (a korábban volt „történések”, illetve ezek objektivizációinak feltárása) A történelem rekonstrukciója (a múlt történelemmé formálása; tények szinkron, diakron rendezése; összefüggések, hasonlóságok, különbségek stb. feltárása; a múlt kontextusba helyezése)

9 A történelmi rekonstrukció mozzanatai
3. A történelem jelenre vonatkoztatása (múltbeli tényekre, valamint történészek „történeteiből” a jelen történésze (új) történelmet alkot. dekonstrukció

10 A történelmi dekonstrukció
Kész „történetekből”, „narratívákból” indul ki. A kész történetek értelmezése, magyarázata A kontextus feltárása: milyen elvek, kategóriák stb. alapján született meg a történet, milyenek a források, mennyire autentikusak, kik hagyományozták ránk. Fontos kérdéseket tesz-e fel, ezek neki voltak fontosak, vagy nekünk is azok? Vannak-e kérdések, amelyeket nem tett fel, viszont nekünk fel kell tenni? Stb.

11 A történelemtanítás feladata
Ismeretközvetítés Ismeretek Tények Fogalmak Összefüggések Általános Történelmi műveltség Gondolkodásfejlesztés Intellektuális kompetenciák, képességek kialakítása Önállóság Kritikai készség Vitakészség Beleérző/átérző képesség Kreativitás problémamegoldás Érték/normaközvetítés Pozitív életszemlélet Nemzeti identitás Európaiság Demokrácia Humanizmus Az élet, a környezet védelme Nyitottság Tolerancia Szociális felelősség


Letölteni ppt "A történelmi tanulás sajátosságai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések