Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos Széchényi Könyvtár A MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos Széchényi Könyvtár A MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR."— Előadás másolata:

1 Országos Széchényi Könyvtár A MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR

2

3 A NEMZETI KÖNYVTÁR FELADATRENDSZERE 1.A nemzeti irodalom gyűjtése, megőrzése – kötelespéldány szolgáltatás 2.Külföldi megjelenésű dokumentumok gyűjtése – kiemelten a patriotika anyag 3.A nemzeti bibliográfia rendszerének gondozása 4.Egyéb tájékoztató és más központi szolgáltatások (központi katalógusok, könyvtárak nyilvántartása, Magyar Bibliográfiák Bibliográfiája stb.)

4 http://www.oszk.hu/

5

6 TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁSOK

7 LIBINFO VIRTUÁLIS REFERENSZ KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatása http://libinfo.oszk.hu/

8 SZAKIRODALMI ADATBÁZISOK, KATALÓGUSOK

9

10 KÖZÖS KATALÓGUSOK

11 KÜLSŐ ADATBÁZISOK

12 DIGITÁLIS KÖNYVTÁR

13 Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis http://epa.oszk.hu TARTALMA: magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok archiválására, lehetőleg teljes szövegű hozzáférés biztosítása CÉLJA: létrejöjjön és minél tovább rendelkezésre álljon az elektronikus időszaki kiadványok szervezett, több szempontból visszakereshető katalógusa, illetve hogy minél több digitális periodika juthasson stabil hozzáférésű megjelenési módhoz és szakmai támogatáshoz; a felhasználók pedig minél könnyebben tájékozódjanak az e-periodikumok világában. ADATÁLLOMÁNYA: 1620 időszaki kiadvány (sok közülük retrospektív digitalizálással) TÍPUSAI: Archivált kiadvány Távoli kiadvány Offline kiadvány

14 MEK MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR http://mek.oszk.hu/ TARTALMA: 1.Csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok 2.Elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották. 3.Elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok. 4.Jelenlegi adatállománya: 7882 mű

15 CÉLJA: hozzáférhetővé tenni és szolgáltatni a humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait, a kezdetektől napjainkig. TARTALMA: 150 ezer cikk, 120 ezer tanulmány + Időszaki Kiadványok Repertóriuma (1987-2002) Tudományterületek: irodalomtudomány, nyelvtudomány, néprajz, történelem, könyvtártudomány, filozófia, vallás, teológia, művészetek, neveléstudomány, helytörténet, kisebbségtudomány, politológia stb. MŰKÖDÉSI FORMÁJA: könyvtárak, kiadók, szerkesztőségek együttműködése HUMANUS HUMÁNTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK ÉS CIKKEK ADATBÁZISA http://www.oszk.hu/humanus/

16 E-CORVINÁK http://www.corvina.oszk.hu/ A Bibliotheca Corviniana Digitalis program célja: digitális eszközökkel virtuálisan visszaállítsa Mátyás király egykori könyvtárát, a könyvtár tudományos feldolgozását és az eredmények Internetes publikálását és a könyvtár népszerűsítését. TARTALMA: A BC gyűjteménye darabjainak metaadatai teljes szövegű hozzáférések Lelőhelyjegyzék A könyvtárról és a könyvtár egyes darabjairól szóló írások, konferenciák közzététele MŰKÖDÉSI FORMÁJA: nemzeti és nemzetközi együttműködés könyvtárak és kutatóintézetk együttműködése

17 http://www.kepkonyvtar.hu/ A Magyar Digitális Képkönyvtár 2008-2009-ben az Országos Széchényi Könyvtár irányításával és 48 magyar könyvtár összefogásával jött létre. TARTALMA: az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött képanyag; egyéb gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra). PARTNEREK: egyetemi könyvtárak, szakkönyvtárak, egyházi könyvtárak, múzeumok.

18 http://keptar.oszk.hu/

19 http://www.oszk.hu/oszk_dk

20 http://www.oszk.hu/virtualis_kiallitasok

21 21 A MAGYARORSZÁGI NAGYOBB KÖNYVTÁRAK TARTALOMSZOLGÁLTATÁSAI 2-a témakör

22 22 DIGITÁLIS KÖNYVTÁR http://www.lib.unideb.hu/hun/diglib.php

23 23 AZ ADATBÁZIS TARTALMA: 1.Debreceni Főiskolai lapok (1896- 1914) 2.Debreceni Képes Kalendárium (1901-1948) 3.Debreceni Szemle (1912-1915) 4.Debreceni Szemle (1927-1944) 5.Az Egyetem (1915-1917) 6.Egyetemi Élet (1963-1972) 7.Hortobágy (1861-1867) 8.Kelet Népe (1935-1942) 9. Könyv és könyvtár (1953-1991) 10. Magyar Exlibris (1935-1935) 11. Magyarok (1945-1949) 12. Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező (1870-1878) 13. Néplap (1944. november 15 - 1945. április 16) 14. Régi Okiratok és Levelek Tára (1905-1906) 15. Tiszántuli Figyelő (1934-1935) 16. A Város (1904-1915) TIBI adatbázis elérhetősége http://webpac.lib.unideb.hu:8082/tibi/CorvinaWeb

24 24 ÉSZAK TISZÁNTÚLI FOLYÓIRATOK BIBLIOGRÁFIÁJA (A DIGITÁLIS KÖNYVTÁRBAN)

25 25

26 26 Az egyetemen létrehozott dokumentumok digitális tárhelye. A Debreceni Egyetem szervezeti egységei (centrumok, karok) kategóriáin belül gyűjteményekbe szervezve kereshetünk/böngészhetünk a szakdolgozatok, PhD dolgozatok, oktatási anyagok, digitalizált dokumentumok, publikációk között. Az Open Access elveinek megfelelően a dokumentumok egy része mindenki számára hozzáférhető, mások kizárólag a Debreceni Egyetem számítógépein olvashatók. Elérhetőség: http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/

27 27 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA E-KÖNYVTÁR  DIGITÁLIS GYŰJTEMÉNYEK http://mtak.hu/index.php?name=v_5_4

28 28

29 29

30 30 NKR - Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=876

31 31 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

32 32

33 33 II. Világháborús hadifogoly adatbázis http://www.hadifogoly.hu/

34 34 LEHETŐSÉGEK MÉG: 1.SZAKKÖNYVTÁRAK 2.KÖZKÖNYVTÁRAK (HELYISMERETI, HELYTÖRTÉNETI DOKUMENTUMOK; MEGYEI KÖNYVTÁRAK, TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK) 3.ISKOLAI KÖNYVTÁRAK (AZ ISKOLÁRA VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK: TÖRTÉNET, TANULÓK, ÉPÜLET, TANÁROK STB.)

35 35 EGYÉNI FELADATOK 1.Mutassa be a Reuters Hírügynökség tevékenységét és archívumát! 2.Mutassa be a L’Agence France-Presse (AFP) hírügynökség tevékenységét (és, ha van archívumát)! 3.Mutassa be az UPI Hírügynökség tevékenységét (és, ha van, archívumát)! 4.Mutassa be az MTI tevékenységét és archívumát! 5. Mutassa be az Austria Presse Agentur (APA) tevékenységét és archívumát (ha van)!


Letölteni ppt "Országos Széchényi Könyvtár A MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR."

Hasonló előadás


Google Hirdetések