Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

főosztályvezető-helyettes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "főosztályvezető-helyettes"— Előadás másolata:

1 főosztályvezető-helyettes
Felnőttképzési programok a HEFOP-ban Dr. Fedor Mihály főosztályvezető-helyettes NFÜ HEP IH

2 Az IH feladatai Az IH felelős
a rábízott operatív programok (HEFOP, EQUAL KK, TÁMOP és TIOP) és projektek szakmai és pénzügyi irányításáért, a kitűzött célok megvalósításáért; az OP-k szakmai előrehaladásának nyomon követésért és szabályszerű végrehajtásáért; az operatív programot érintő értékelési tevékenység lefolytatásáért; az operatív program monitoring bizottságának működéséért; a benyújtott pályázatok/projekt javaslatok támogatási döntéseinek meghozataláért; más szervezetekre, testületekre, munkacsoportokra delegált feladatok ellátásának folyamatos ellenőrzéséért.

3 A HEFOP zárásával kapcsolatban felmerülő legfontosabb IH feladatok
A megvalósítás alatt álló HEFOP és EQUAL projektek hatékony szakmai és pénzügyi lebonyolításának elősegítése, felügyelete; Abszorpciós beavatkozások végrehajtása; A befejezett programok értékelése; A HEFOP és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés lezárása együttműködésben az Európai Bizottsággal.

4 II. NFT I. és a HEFOP Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT): a Strukturális Alapok támogatásainak felhasználására készített stratégiai dokumentum, amelynek átfogó célkitűzése az EU átlaghoz viszonyított jövedelemkülönbség csökkentése. Az NFT részcéljai: a gazdaság versenyképességének javítása, a humán erőforrások jobb kihasználása, a környezet javítása és a kiegyensúlyozott regionális fejlődés elősegítése. Magyarország öt (NFT) operatív programja közül a Strukturális Alapok forrásaiból a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) részesedik a legnagyobb mértékben. A HEFOP költségvetése 191 milliárd forint.

5 A program stratégiája négy prioritás mentén valósul meg:
1. prioritás: Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása 2. prioritás: A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépés segítésével 3. prioritás: Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség javítása 4. prioritás: Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

6 III. HEFOP számokban Mutató HEFOP IH által támogatott projektek száma
2693 darab IH által megítélt támogatás összege ~199 Milliárd Ft Hatályos szerződéseink száma 2463 darab Hatályos szerződések támogatási összege ~197 Milliárd Ft Hatályos szerződések teljes költségvetése ~211 Milliárd Ft Eddig kifizetett támogatás ~156 Milliárd Ft

7 IV. Felnőttképzés a HEFOP-ban –
HEFOP 3.5 „A felnőttképzés rendszerének fejlesztése” intézkedés (több intézkedés keretében is megjelennek felnőttképzéssel kapcsolatos elemek - 2.2; 2.3; 3.2; 3.4 intézkedések) Az intézkedés átfogó célja az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek kiterjesztése és javítása a felnőttképzés támogatása révén, beleértve az e-tanulást is. A gazdasági változásokkal lépést tartó rugalmas képzési rendszerre van szükség, amely képes figyelembe venni a folyamatosan növekvő számú, a képzési programokban részt vevő felnőttek igényeit.

8 Kiemelt jelentőséget kap a rugalmas tanulási rendszer, ami a moduláris képzést, az előzetesen megszerzett tudás felmérését, a bizonyítványokat, a portfoliót és az elektronikus tanulási környezetet jelenti. A tanulási módszerek, a metodika a különböző programoktól, lehetséges kvalifikációktól, a tanulás szintjétől, stb. függnek. Annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű személyek számára biztosítani lehessen a felnőttoktatási és felnőttképzési lehetőségekhez való hozzáférést, az intézkedés támogatja ezen célcsoportok speciális igényeihez igazított tananyagok és képzési módszerek kifejlesztését.

9 A 3.5 intézkedés tartalma Az intézkedés keretében három központi programot és egy (kétszer meghirdetett) pályázatot indítottunk: Név Kedvezményezettek köre Támogatási összeg 3.5.1 Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása – központi program NSZFI, FSZH, RKK 4 301 millió Ft 3.5.2 Intézményhálózat kialakítása a hátrányos helyzetű felnőttek digitális oktatásának és szakmai képzésének támogatására és foglalkoztatásuk elősegítésére – központi program Apertus KA 589 millió Ft 3.5.3 Lépj egyet előre – központi program FSZH 4 816 millió Ft 3.5.4 A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával non-profit szervezetek, önkormányzatok, közhasznú társaságok, RKK-k 1 515 millió Ft Összesen - millió Ft

10 V. HEFOP 3.5.1 – központi program
Áttekintés: „Nehézkes indulás” – májusában útjára indult a program: a feladatok összetettsége, a 11 tagú konzorciumi formával együtt járó szervezési többletfeladatok, továbbá az igen jelentős adminisztrációs terhek mind a kedvezményezettek, mind a támogatói oldalon nehézségeket, időbeli csúszásokat jelentettek; 2006. második felére sikerül a program hátterét normalizálni – költségvetési problémák megoldódnak, azonban a külső tényezők (SZVK-k kiadásának csúszása) továbbra is nehezítik a megvalósítást; 2006. év végén feladatbővülés – általánosan hozzáférhető nyelvoktató programok kidolgozása, kísérleti képzések;

11 2007. közepén újabb feladatbővülés - tananyag-fejlesztési és tanár-továbbképzési alprogram kibővítése (e-learning fejlesztések), illetve „Minden Tanulás” televíziós műsorsorozat keretében a program eredményeinek országos elterjesztése jóváhagyásra kerül; Jelenlegi kihívás – a program abszorpciójának növelése érdekében szükséges beavatkozások megtétele – új feladatok támogatása (képzés, programfejlesztés).

12 Összegzés A Kedvezményezettek által vállalt feladatok a hatályos szerződésben rögzített ütemezés szerint teljesülnek/teljesültek; A KSZ által lefolytatott időközi ellenőrzések alapján a Kedvezményezettek által elvégzett munka jónak tekinthető (a program értékelésére második felétől kerül sor); Kiemelendő a konzorciumvezető operatív munkatársai által elvégzett szervezési és koordinációs munka.

13 Köszönöm a figyelmüket!
További információ:


Letölteni ppt "főosztályvezető-helyettes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések