Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Belügyminisztérium Az önkormányzatok 2014. évi várható finanszírozása 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Belügyminisztérium Az önkormányzatok 2014. évi várható finanszírozása 1."— Előadás másolata:

1 Belügyminisztérium Az önkormányzatok 2014. évi várható finanszírozása 1

2 2014. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer forrásszabályozás átalakítása 2014-ben folytatódik a feladatalapú finanszírozás, első év tapasztalatai szerinti „finomhangolások” elvégzése, 2013. évi kiegészítő források (Szerkezetátalakításai tartalék) beépülnek a jövő évi források közé 2014. évi költségvetési törvényjavaslat (T/12415.) jelenleg parlamenti szakaszban elérése: www.mkogy.hu (Irományok/Irományok egyszerűsített lekérdezése/Irományszám: 12415)www.mkogy.hu IX. fejezet főösszege a benyújtott javaslat szerint: 703,6 milliárd forint 2

3 Általános működési és ágazati feladatok támogatása Kötelező települési önkormányzati feladatok támogatása (hivatali, település-üzemeltetési feladatok, egyéb kötelező feladatok), Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (nem új jogcím!) Megyei önkormányzatok támogatása, Köznevelési feladatok támogatása (óvoda bér, óvoda működtetés, bejáró gyermekek utaztatása), Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatása (étkeztetés itt szerepel!), Időskorúak és hajléktalanok szociális szakellátása, Kulturális feladatok támogatása 3

4 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Lényegi változás az előző évhez képest, hogy a támogatást kizárólag a székhely önkormányzat kapná, az elismert hivatali létszám a községek és a városok esetében korrigálásra került a törvényjavaslatban, kiegyenlítve a meglévő különbséget a közel azonos lakosságszámú községi és kisvárosi hivatalok finanszírozott létszáma között, a korrekció után a központi költségvetés által finanszírozott létszám továbbra is 25.000 fő. 4

5 Település-üzemeltetési feladatok finanszírozása Továbbra is a o zöldterület gazdálkodás, o közvilágítás, o közutak, o köztemetők fenntartásának támogatásához kapcsolódik költségvetési forrás. A kiinduló adatokat továbbra is az önkormányzatok által szolgáltatott költségvetési beszámoló adatok (2012. évi) jelentik, illetve az egyes feladatokhoz tartozó – közhiteles nyilvántartásokból származó - naturáliák. Változás: az egy egységre jutó településkategória szerinti átlag és naturália szorzata nem kerül viszonyításra az önkormányzat ténylegesen teljesített nettó működési kiadásához. Településkategóriánkénti fajlagos összegek szerinti finanszírozás kerül bevezetésre. 5

6 Beszámítás 2014-ben változik a beszámítás rendszere: differenciált beszámítás egy főre jutó adóerő-képesség szerint, településkategóriánként : ◦ a nagyon kevés bevétellel rendelkező önkormányzatokat egyáltalán nem érintené a beszámítás (5000 forint/fő adóerő-képesség alatt 0%, 15 000 forint/fő adóerő-képesség felett 100%-os mértékű lenne a beszámítás) ; a közös hivatal székhely önkormányzatait a rá irányadó %-os beszámításnál 5 százalékponttal kisebb beszámítás érinti a rá háruló többletfeladatok miatt; az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni, egyúttal bővül az érintett jogcímek köre ( Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, Önkormányzati hivatal működésének támogatása). 6

7 Kiegészítő támogatás kistelepüléseknek Kiegészítő támogatás a gyengébb jövedelem-termelő képességű kistelepüléseknek: 2000 fő lakosságszám alatti településeknek jár, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képessége 20.000 forint alatti; ezen települések az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása jogcímen az eddigi minimum 3 millió forint helyett 4 millió forint támogatást kapnának, a szociális feladatok ellátásához pedig 1000 Ft/fő, de legalább 600.000 Ft támogatásban részesülnének. 7

8 Ágazati feladatok támogatása Köznevelés: Az óvodai feladatok tekintetében lényegi változás nem várható, a pedagógus életpályamodellel kapcsolatos többletigények jelennek meg a rendszerben. Étkeztetés: A gyermekétkeztetés továbbra is önkormányzatok feladata, melynek finanszírozása – az idei évhez hasonlóan – a kedvezményes étkeztetésben részesülők létszáma alapján történik (102 000 Ft/fő/év). Változás, hogy kiegészítő támogatásban részesülhetnek az alacsony adóerő-képességű önkormányzatok a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához. A gyermekétkeztetési feladatok támogatása a szociális ágazat támogatásai között jelenik meg. 8

9 Ágazati feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: E támogatások esetén jelentős változás nem várható. 2014. évben az ágazat alaptámogatásai közé épül be a szerkezetátalakítási tartalékból a strukturális problémák kezelésére nyújtott támogatás. A többletforrás alapvetően a bölcsődék finanszírozását javítja. Kulturális támogatások: Alapvető változás nem várható. Egyes támogatások esetén növekszik a költségvetési forrás mértéke (pl. a megyei hatókörű városi múzeumok feladatellátásának, a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak, illetve a megyei könyvtárak kistelepülési könyvtári szolgáltatásainak támogatása, az előadó-művészeti szervezetek támogatása). 9

10 További támogatások Továbbra is az önkormányzatok rendelkezésére állnak: központosított előirányzatok, pl. ◦ EU Önerő Alap támogatás, ◦ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása ◦ „Létszámcsökkentési” támogatás, stb.; a működőképesség megőrzését segítő támogatás biztosított az önkormányzatoknak; vis maior támogatás. 10

11 Várható többletforrások a benyújtott törvényjavaslat alapján Központosított előirányzatok: EU Önerő Alap: +3000 millió forint, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: +300 millió forint, Helyi közösségi közlekedési feladatok (települési önkormányzatok): +1023 millió forint Új jogcímek: E-útdíj miatti kompenzáció (10 000 millió forint) Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztéseinek támogatása (10 000 millió forint) Egyéb fejlesztések támogatása 11

12 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 12


Letölteni ppt "Belügyminisztérium Az önkormányzatok 2014. évi várható finanszírozása 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések