Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos intézeti könyvtárak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos intézeti könyvtárak"— Előadás másolata:

1 Országos intézeti könyvtárak
Nagy Imréné OPNI

2 Országos intézetek Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Országos Sportegészségügyi Intézet Orvos és Kórháztechnikai Intézet Országos Gyógyintézeti Központ Országos Onkológiai Intézet Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Gyógyszerészeti Intézet Parádfürdői Állami Kórház Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet Állami Szanatórium Sopron Állami Szívkórház Balatonfüred Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház Héviz

3 Meghatározás, szabályozás
51/1968. sz. EüM utasítás szabályozza működésüket ESzCsM szervezési és módszertani intézetei Minisztérium közvetlen irányítása alatt működő önálló jogi személyek Önállóan - vagy részben önállóan - gazdálkodó költségvetési intézmények Fenntartásuk a Minisztérium költségvetési fejezetében jóváhagyott keretből történik

4 Intézmény típusok 1. Gyógyító országos intézetek - kórházi háttérrel működnek. Nagy ágyszámú fekvőbeteg intézmények, amelyek nagy népegészségügyi jelentőségű betegségcsoport legmagasabb szintű ellátására szakosodtak. Szakembergárdájuk magas színvonalú, felszereltségük korszerű. 2. Közegészség-járványügyi, epidemiológia, gyógyszerészeti, orvostechnikai intézetek - kórházi háttér nincs. Vizsgáló, monitorozó, hatósági, kutatási, oktatási, tanúsítási, szabványosítási feladatokat látnak el, esetenként ambuláns rendelést is tartanak

5 Intézmény típusok 2. 3. Szervezési-módszertani intézetek - kórházi háttér nincs Egy szakterület módszertani irányelveinek kidolgozása, javaslattétel a megelőzés és gyógyítás korszerűsítésére, monitorozás, szaktanácsadás, oktatás - tisztán elméleti munka. 4. Speciális intézetek - MEDINFO, GYÓGYINFOK

6 Feladatok Betegellátás - fekvő, ambuláns
Oktatás - szakorvosképzés, PhD képzés, tanfolyamok, továbbképzések Szervezés-módszertan - monitorozás; szakmai irányelvek kidolgozása; adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás; minőségbiztosítás; szabványosítás, jogszabályok kidolgozásának szakmai segítése; új diagnosztikai és gyógyító eljárások kidolgozása Kutatás, tudományos munka - ETT, OTKA, OM K+F, Eu kutatási projektekben részvétel; új gyógyító és vizsgálati módszerek kidolgozása; a szakma képviselete nemzetközi fórumokon, kongresszusokon; publikációk megjelentetése

7 Országos intézeti könyvtárak
Minden intézetben van könyvtár A könyvtárak gyűjtőköre speciális - egy két szakterület és határterületei Dokumentumállományuk sok esetben (nagymúltú intézetek) egyedülálló - történeti anyagok, egy szakterület „teljes” gyűjteménye A szolgáltatásuk színvonala egyenetlen - fenntartó intézmény határozza meg A könyvtárak nem nyilvánosak A könyvtárak részei az orvos-egészségügyi könyvtári hálózatnak Működésük jogi szabályozása hiányos, elavult (könyvtári törvény, 13/1980. sz. EüM utasítás az egészségügyi-orvostudományi könyvtári hálózatokról)

8 Ellátandók köre Orvosok
Egyéb diplomások (vegyész, gyógyszerész, biológus, pszichológus, gyógytornász, statisztikus, esetenként jogász stb.) Szakdolgozók Egyetemisták, főiskolások, PhD hallgatók Érdeklődő laikusok, betegek

9 Információ és dokumentum igények
Konkrét dokumentum - minden olvasói réteg, külső belső felhasználók Eseti, gyors információ, tényszerű adatszolgáltatás - helyben dolgozó orvosok, egyéb diplomások, szakdolgozók Bibliográfiai adatközlés hivatkozásokhoz -publikációt, előadást készítő munkatársak Egy témához kapcsolódó információ - előadást, posztert, szakdolgozatot készítő orvosok, szakdolgozók, egyetemisták Egy téma rendszeres nyomonkövetése - kutatók, oktatók, Phd hallgatók, tudományos munkát végző munkatársak

10 Információ és dokumentum igények 2.
Összegzések készítése (pl. az éves tudományos tevékenységről), publikációk listák összeállítása - intézet vezetése Impakt faktor, citáció keresése - pályázatot benyújtók, tudományos fokozatra pályázók, publikációra készülők A betegségemről szeretnék megtudni valamit - érdeklődő laikus Egyéb információ - menetrend; jogszabály; mit kell csinálni, ha nem működik a számítógép; hol található ez meg az; mikor van nyitva/zárva valamilyen könyvtár stb. - boldog-boldogtalan

11 A szolgáltatás forrásai
Konkrét dokumentum - saját állomány, könyvtárközi kölcsönzés, adatbázisok Eseti, gyors információ, tényszerű adatszolgáltatás - kézikönyvek, szakkönyvek, szótárak, folyóiratok, Internet, bibliográfiai adatbázisok stb. Bibliográfiai adatközlés - bibliográfiai adatbázisok Medline, EMBASE, Current Contents, PsycInfo stb. Egy témához kapcsolódó információ - könyvek, folyóiratok, adatbázisok Egy téma rendszeres nyomon követése - folyóiratok, adatbázisok

12 A szolgáltatás forrásai 2.
Összegzések készítése, publikációk listák összeállítása - saját gyűjtés, esetleg saját adatbázis Impakt faktor, citáció keresése - ISI Journal Citation Report, SCI (EISZ) A betegségemről szeretnék megtudni valamit - könyvek, folyóiratok, Internet Egyéb információ - minden információ forrás, hangsúlyosan az Internet

13 Országos intézeti könyvtárak állománya, ellátottsága
A könyvtárak állománya 5 ezer kötettől 27 ezer kötetig terjed Az állomány legtöbb könyvtárban elavult Külföldi folyóiratot minden könyvtár előfizet - ez 2 és 75 között mozog Mindenhol van szakképzett könyvtáros A legtöbb könyvtár helyhiánnyal küzd, helységeit más célra is használják Intézetek könyvtárra fordítható költsége stagnál vagy csökken - nagy része külföldi folyóirat előfizetésre fordítódik Számítógépet az intézetek 80%-a használ, szinte ugyanennyi Internetet is

14 Egyes könyvtárak állományadatai

15 Új kihívások, feladatok
Gyarapítási stratégiát át kell gondolni - kevesebb dokumentumot tudunk vásárolni Gyors könyvtárközi szolgáltatás - Ariel Együttműködés a szakterület egyetemi, klinikai, kórházi könyvtáraival Elektronikus eszközök, Internet használatának elsajátítása Nyilvánosság - támogatások megszerzése, pályázatok Könyvtárosok rendszeres továbbképzése Angol nyelvtudás A könyvtáros tudjon mindenről, értsen mindenhez, minden kérést próbáljon meg teljesíteni

16 Összegzés Intézetek Minisztériumi fenntartásúak
Különböző típusúak más-más szakterületen működnek Csúcsintézmények Feladataik sokban megegyeznek az önkormányzati fenntartású kórházakkal, egyetemi klinikákkal Speciális feladataik: szervezési módszertani munka Hangsúlyos feladat: oktatás és kutatás Együttműködésük nem szabályozott

17 Összegzés Könyvtárak Feladataik, információ és dokumentum igényük hasonlatos az egészségügyi hálózatban működő könyvtárakéhoz A könyvtárak ellátottsága, szolgáltatásaik színvonala egyenetlen Dokumentum állományuk számát tekintve kis illetve közepes könyvtárak Dokumentumállományuk értékét a történetiségük, valamint a szakterület irodalmának teljességre törekedő gyűjtése adja Költségvetésük csökkenő tendenciát mutat A könyvtárak és könyvtárosok új kihívások előtt állnak


Letölteni ppt "Országos intézeti könyvtárak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések