Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az RMK és RMNY összefüggései, használata, mutatórendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az RMK és RMNY összefüggései, használata, mutatórendszere"— Előadás másolata:

1 Az RMK és RMNY összefüggései, használata, mutatórendszere
Az RMK és RMNY összefüggései, használata, mutatórendszere. Kiadványtípusok és szellemi áramlatok az RMNY-ben.

2 Szabó Károly (1842-1890) Tanár és történész
1859-ben került Kolozsvárra A kolozsvári Erdélyi Múzeum Egylet könyvtárosa ig tartó időszak bibliográfiáját gyűjtötte Célja: a kutatás segítése Sorra járta a magán- és közkönyvtárakat Főműve: a Régi Magyar Könyvtár (1531-től 1711-ig)

3 Az RMK kötetei 1. kötet: Magyar nyelvű nyomtatványok 1531-től 1711-ig (1793 tétel) 2. kötet: Magyarországon ig megjelent nem magyar nyelvű művek (2452 tétel) 3. kötet: Magyar szerzőktől külföldön ig megjelent művek. Két részben jelent meg. Hellebrant Árpád fejezte be - gyűjtését a bibliográfia csillaggal jelöli. (4831 tétel)

4 Az RMK összesen 9076 tételt tartalmaz
Mind három kötet végén névmutató található A leírásokhoz jegyzetek is vannak Felépítésük: Megjelenési idő – Nyomdahely – majd szerzői betűrendben vagy rendszó szerint Az 1-2. kötetben a lelőhely is fel van tüntetve AZ RMK kötetek a régi magyar könyvek lelőhely-katalógusa is egyben! Az RMK összesen 9076 tételt tartalmaz. Mind három kötet végén névmutató található.

5 Szabó Károly az ig terjedő időszaknál az egész akkori ország területére kiterjesztette anyaggyűjtési tevékenységét Anyagát szinte folyamatosan bővítették többek között a Magyar Könyvszemle hasábjain ( )

6 „Adalékok korszaka” 1912-ig megjelent pótlásokat Sztripszky Hiador jelentette meg: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár című munkájának I-II. kötetéhez (ezek sok esetben pontatlanok)

7 Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár című munkájának I-II
Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár című munkájának I-II. kötetéhez A címmások egész terjedelmükben betűhívek, nyomtatási hely, év, a könyv alakjának, a levelek vagy lapok számának pontos megjelölésével Az egyes munkák lelőhelye fel van jegyezve (minden munkánál, melynek címmása adva van, meg vannak jelölve a könyvtárak, melyben megtalálhatók) Betűrendes index a kötet második részéhez van csatolva A bibliográfiák magyar, latin, német, angol, francia nyelvűek Nyomdahely + Évszám + Nyomdász

8 Ezen kötet tartalmát, mely 2453 címmást ad, összehasonlíva az RMK 1793 számával, a pótlásokkal együtt majdnem 2000-re szaporodott Ezen kötet tartalmának nagy részét néhány levél, egy-két ívre terjedő iskolai vitairatok, értekezések, alkalmi nyomtatványok teszik ki

9 RMNY 1960-as években kezdődött a Régi Magyarországi Nyomtatványok című új összefoglaló munka tervezése. A mindenkori Magyarországon nyomtatott, és/vagy a magyar nyelvű nyomtatványokat tartalmazza, a személyi, vagy tematikus hungarikumokat nem Eddig három kötet jelent meg: (1971) (1983) (2000) A könyvek mellett az egyleveles nyomtatványokat is magában foglalja (gyászjelentés, plakát, kisnyomtatványok, stb.) Borsa Gedeon vezetésével készült az MTA és az OSZK berkeiben

10 Az egyes tételek sorrendjét a kronológia, a nyomdahely és a szerző kiléte határozza meg.
Részletes mutatórendszer tartozik hozzá Minden nyomtatvány egyedi azonosítóval (tételszámmal) rendelkezik A tételek felépítése: Sorszám; Címleírás; Bibliográfiai hivatkozás; A tartalom meghatározása, részletezése; Variánsok; Szövegkiadások; Kutatási eredmények; Kapcsolódó tételek; Példánykimutatás;

11 Az I. kötet felépítése Történeti bevezetés Útmutató a mű használatához
Az általános rövidítések magyarázata A rövidített idézett művek jegyzéke Régi Magyarországi nyomtatványok (törzsrész) Appendix (téves meghatározások) A címlapok és mintalapok képei Mutatók A nyomdahelyek mutatója időrendi sorrendben Nyomdamutató, helységek és nyomdászok Személynévmutató Helynévmutató Címmutató A magyar nyelvű énekek és versek incipitmutatója Tárgymutató Nyelvi mutató Könyvtárak mutatója A fontosabb bibliográfiák konkordanciája Index  

12 Megjegyzések a mutatókhoz
A nyomdahelyek a korabeli magyar névalakjuk szerinti ábécé-sorrendben. A helységnevek is korabeli alakban, mai helyesírással Incipitmutató: Tartalmazza a magyar nyelvű versek és énekek kezdősorát Konkordancia: Tételes összevetés az RMK-val és kiegészítéseivel (Sztripszky)

13 Az RMNy-t 1800-ig tervezik elvinni.
Az egyes tételek leírásai gyakran új kutatási eredményeket is tartalmaztak A kötetekbe be nem került tételek (pl. személyi hungarikumok) kiegészítő kötetekben jelennek meg.

14 Bibliográfia 212 adalék Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 4-5. sz., 272. p. 300-ik adalék Szabó Károly Régi magyar könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (11. évf.), 1-6. sz., 205. p. A Magyar Nemzeti Múzeum régi magyar nyomtatványok gyűjteményének gyarapodása. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 3. sz., p. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának régi szabályai. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (12. évf.), 1-6. sz., p. A Régi Magyar Könyvtár III/XVIII. század . - In: Könyvtári levelező/lap, ISSN , (19. évf.), 8. sz., 37. p. A Régi Magyar Könyvtár újabb kötetei. - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (17. évf.), 1. sz., 55. p. Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (9. évf.), 1-6. sz., p.

15 Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Hatodik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (25. évf.), 4. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Hetedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (25. évf.), 5. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Kilenczedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (26. évf.), 6. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Negyedik közlemény (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (25. évf.), 1. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Nyolczadik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (26. évf.), 4. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Ötödik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (25. évf.), 3. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Tizedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (27. évf.), 1. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Tizenegyedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (27. évf.), 4. sz., p.

16 Ballagi Aladár: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához
Ballagi Aladár: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 6. sz., p. Ballagi Aladár: Régi magyar könyvtár. Az megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Írta Szabó Károly. Budapest, In: Századok, ISSN , (13. évf.), 6. sz., p. Bartha Dénes: Helyreigazítás a Régi Magyar Könyvtár I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Bartha József: Régi magyar könyvtár. Ism.. - In: Katholikus szemle, (13. évf.), 2. sz., p. Bartha József: Szabó Károly - Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár III. kötet. Ism.. - In: Katholikus szemle, (11. évf.), 3. sz., p. Békési Emil - Krausz Jenő - Majláth Béla - Ráth György: Adalék Szabó Károly " Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (9. évf.), 1-6. sz., p. Bónis Ferenc: Régi magyarországi nyomtatványok In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN , (13. évf.), 1. sz., p. Borsa Gedeon - Hervay Ferenc: Pótlások és kiigazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" (RMNy) első kötetéhez. (hat képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p.

17 Borsa Gedeon - Kükedi József: A kisalakú régi magyarországi nyomtatványokról. (három képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Pótlások és igazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" első két kötetéhez. VI. (három képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Pótlások és igazítások a 'Régi Magyarországi Nyomtatványok' első két kötetéhez IV.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (111. évf.), 3. sz., p. Borsa Gedeon: Pótlások és kiigazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" (RMNy) első kötetéhez. III. (hét képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Pótlások és kiigazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" első kötetéhez. V. (öt képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi könyvek lengyel könyvtárakban. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz, p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi nyomtatványok a cseh- és morvaországi gyűjteményekben. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p.

18 Borsa Gedeon: Régi magyarországi nyomtatványok a jugoszláviai gyűjteményekben. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi nyomtatványok a szlovákiai gyűjteményekben. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Régi nyomtatványok feltárása Magyarországon . - In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve, (1. évf.), 1. sz., 19. p. Borsa Gedeon: Tájékoztató "A régi magyarországi nyomtatványok" c. kiadvány munkálatairól. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Bucsay Mihály: A hallei magyar könyvtár régi magyar könyvei. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (65. évf. 3. foly.), 4. sz., p. Csanda Sándor: Ismeretlen régi kassai magyar nyelvű nyomtatványok (két képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Dézsi Lajos: Magyar Könyvesház. Adalékok a Régi Magyar Könyvtár II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (14. évf.), 2. sz., p. Ecsedy Judit, V.: A régi, magyar nyelvű nyomtatványok betűkarakterei ( ). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p.

19 Görög Gyula: Még egy adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárá"-hoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (8. évf.), 5-6. sz., p. Hegyi Ádám: A Magyar Országos Közös Katalógus - Régi nyomtatványok (MOKKA-R) fejlesztéséről. - In: Könyvtári figyelő, ISSN , (51. évf.), 2. sz., p. Hellebrant Árpád - Kudora Károly: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 2-3. sz., p. Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (16. évf.), 1-2. sz., p. Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának II. kötetéhez . - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (15), 3-4. sz., p. Helyreigazítás a Régi Magyar Könyvtárhoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Holl Béla: Ismeretlen régi magyar iskolai nyomtatványok. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz, p. Holovics Flórián: Régi magyarországi nyomtatványok a Csáky család levéltárában. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Horváth Ignácz - Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (16. évf.), 1-2. sz., p.

20 Horváth Ignácz: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I
Horváth Ignácz: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (15. évf.), 1-2. sz., p. Horváth Ignácz: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (15. évf.), 3-4. sz., p. Káldos János: Bibliotheca Eruditionum : régi magyarországi nyomtatványok és olvasmányok adatbankja. - In: Mercurius, ISSN , évf., p. Kanitz Ágost: A legrégibb, növényekre vonatkozó, magyar munkák címei, Szabó Károly régi magyar könyvtárából közölve és egy pár jegyzettel ellátva. (Vége). - In: Magyar növénytani lapok, (3. évf.), 26. sz., p. Kaufmann Dávid: Pótlék Szabó Károly Régi magyar könyvtára II. kötetéhez. - In: Századok, ISSN , (22. évf.), 8. sz., 769. p. Kokas Károly: Bibliotheca Eruditionis : Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok Adatbank ( ). - In: Csongrád megyei könyvtáros, ISSN X, (34. évf.), 1-4. sz., p. Köblös Zoltán: Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Harmadik közlemény). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (24. évf.), 4. sz., p.

21 Köblös Zoltán: Adatok a Régi Magyar Könyvtárhoz
Köblös Zoltán: Adatok a Régi Magyar Könyvtárhoz. - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (23. évf.), 1. sz., p. Kropf Lajos: Régi magyar nyomtatványok a British Múzeum könyvtárában. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (9. évf.), 1-6. sz., p. Kropf Lajos: Régi magyar nyomtatványok külföldi könyvtárakban. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (10. évf.), 1-6. sz., p. Kudora Károly - Kiss Áron: Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 4-5. sz., p. Kvacsala János: Kiegészítések és magyarázatok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (14. évf.), 1-4. sz., p. László Vince: Adalék Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar Könyvesház. (Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (VI.), 1. sz., p.

22 Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. és II. kötetéhez (Második közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (21. évf.), 4. sz., p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. és II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (35. évf.), 1-4. sz., p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. kötetéhez ( (Harmadik közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 4. sz., p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. kötetéhez ( Második közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 2. sz., p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. kötetéhez (Első közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 1. sz, p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. és II. kötetéhez. ( Ferenczi Zoltántól és Havrán Dánieltől). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. és II. kötetéhez. ( Ferenczi Zoltántól és Tóth Lászlótól). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p.

23 Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I
Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (25. évf.), 1-2. sz., p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának II. kötetéhez. (Borsos István-tól, Dr. Ferenczi Zoltán-tól, Dr. Gulyás Pál-tól, Harsányi István-tól, Kerekes Pál-tól, Rexa Dezső-től, Dr. Schönherr Gyulá-tól és Varju Elemér-től. (Két közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., , p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtárának II. kötetéhez. (Zoványi Jenőtől, Kemény Lajostól, Ferenczi Zoltántól és Hamar Istvántól. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Majláth Béla - Kudora Károly - Hellebrant Árpád - Magyari Szulpitz - Flórián Jakab: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 4-5. sz., p.

24 Majláth Béla - Kudora Károly: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 6. sz., p. Majláth Béla: Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 1. sz., 83. p. Majláth Béla: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (8. évf.), 1-4. sz., p. May István: Pótlás a Régi Magyar Könyvtárhoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., 92. p. Megjegyzések Szabó Károly „Régi Magyar Könyvtár” czímű kitűnő munkájára. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 1. sz., p. Megjelenés előtt áll "A régi magyarországi nyomtatványok" (Res Literaria Hungariae Antiqua) első kötete ( ). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., 80. p. Melich János: Sztripszky Hiador : Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának I II. kötetéhez. Pótlások és igazítások Budapest 1912, Lantos A. 8-r. 12 nyomtatott I géppel írott oldal. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 4. sz., p.

25 Miklós Ödön: Helyreigazítások a Régi Magyar Könyvtár III. kötetéhez
Miklós Ödön: Helyreigazítások a Régi Magyar Könyvtár III. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Németh S. Katalin: Régi magyarországi nyomtatványok, III, In: Irodalomtörténeti közlemények, ISSN , sz., P. Vásárhelyi Judit: A Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségének nyilvántartásai. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN , (9. évf.), 6. sz., 44. p. Péter Katalin:Papok és nemesek : magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból Budapest : Ráday Gyűjtemény, 1995 Pogány György: Régi magyar könyvtár III/XVIII. század. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN , (14. évf.), 12. sz., p. Pogány György: Régi Magyarországi Nyomtatványok hagyományos formában és CD-ROM-on. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN , (10. évf.), 8. sz., 56. p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának III. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (34. évf.), 1-2. sz., p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I-III. kötetéhez. A Todoreszku-Horváth Könyvtár ismeretlen régi magyar nyomtatványai. (Harmadik közlemény.). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (37. évf.), 1-2. sz., p.

26 Pukánszkyné Kádár Jolán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I-III. kötetéhez.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. II. és III.kötetéhez. . - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtárának III. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Ráth György: Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (10. évf.), 1-6. sz., 91. p. Ráth György: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (5. évf.), 5-6. sz., p. Ráth György: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (8. évf.), 5-6. sz., p. Régi Magyar könyvtár III. kötete. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 3. sz., 319. p. Régi Magyar Könyvtár III/XVIII. század. Magyarországi szerzők külföldön, nem magyar nyelven megjelent nyomtatványai. I Összeáll. Dörnyei Sándor és Szávuly Mária. Bp., OSZK, 357 l.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (122. évf.), 4. sz., p.

27 Régi Magyar Könyvtár. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1898
Régi Magyar Könyvtár. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 4. sz., 421. p. Régi magyar könyvtár. - In: Századok, ISSN , (30. évf.), 9. sz., p. Szabó Károly - Hellebrant Árpád: Régi Magyar könyvtár III.kötet I.rész. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 4. sz., p. Szabó Károly Régi magyar könyvtárának II. kötete. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (11. évf.), 1-6. sz., p. Szabó Károly: Észrevételek a "Régi Magyar Könyvtáram"-hoz közlött adalékokra. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 3. sz., p. Szabó Károly: Régi magyar nyomtatványok egyetlen példányai a British Múzeum könyvtárában. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (5. évf.), 4. sz., p. Szabó Sándor: Régi magyarországi nyomtatványok 2. köt Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum 2. tom Szerk. Borsa Gedeon és Hervay Ferenc. Bp Akadémiai Kiadó. 856 l., 36 t.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Székely Sándor: A régi magyarországi nyomtatványok új bibliográfiája. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p.

28 Széll Farkas: Adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárá"-hoz
Széll Farkas: Adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárá"-hoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (11. évf.), 1-6. sz., p. Szinnyei József: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 1. sz., p. Thaly Kálmán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 6. sz., p. Trócsányi Zoltán: A régi magyar budai nyomtatványok kérdése. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p.

29 Vágner József: Calepinusnak egy 1585-iki lyoni kiadása mint adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárához". (289. sz.). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (10. évf.), 1-6. sz., p. Velenczei Katalin: Szabó Károly: Régi magyar könyvtár : III. kieg. : pótlások, kiegészítések, javítások [Készült az Országos Széchényi Könyvtár Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségében, Borsa Gedeon irányításával összeáll. Dörnyei Sándor és Szálka Irma.] Bp. 1990– In: Magyar könyvszemle, ISSN , (117. évf.), 2. sz., p. < (letöltési idő: május 13.) < (letöltési idő: május 13.) < (letöltési idő: május 13.) < (letöltési idő: május 13.)


Letölteni ppt "Az RMK és RMNY összefüggései, használata, mutatórendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések