Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Agrárgazdasági aktualitások 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Agrárgazdasági aktualitások 2013."— Előadás másolata:

1 Agrárgazdasági aktualitások 2013.
Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. január 31.

2 I/1. Agrárgazdasági helyzetkép
2012. I-III. negyedévében a mezőgazdaság részesedése a GDP-ből 3,8%, teljes agrobiznisz kb. 15%. A mezőgazdaság kibocsátása 2012-ben (előzetes) 2,183 Mrd. Ft-ra növekedett az előző évben realizált 2,168 Mrd Ft-hoz képest. A mezőgazdaság kibocsátásának értéke +1%-kal nőtt, termelőiár-színvonal +13%, volumen -11%. Az állattenyésztés kibocsátásának értéke +10%-kal nőtt, termelőiár-színvonal +10%, volumen +2%. A növénytermesztés kibocsátásának értéke -5%-kal csökkent, termelőiár-színvonal +17%, volumen -19%.

3 I/2. Agrárgazdasági helyzetkép
Magyar export 83 %-a az EU-ba irányul – fő piacaink Németország, Szlovákia, Románia, Olaszország, Ausztria – a teljes nemzetgazdasági exporthoz képest a mezőgazdasági export koncentráltabban irányul az EU tagországaiba Az agrárgazdaság a teljes nemzetgazdasági export közel 10%-át adja (2011 ugyanezen időszakában 7,4%) Export-szerkezet: 46% nyersanyag, 20% félkész termék, 34% késztermék Import-szerkezet: 25% nyersanyag, 29% félkész termék, 47% késztermék

4 I/3. Agrárgazdasági helyzetkép
Dinamikus növekedés az exportban, 2004 óta több mint kétszeresére nőtt az exportunk (2004-ben 3 Mrd €, 2011-ben 7,2 Mrd €) 2012-ben eddig (január-októberi adatok): Export növekedés +12,9% → 6,72 Mrd € (2011 – 5,95 Mrd euro) Import növekedés -1,2% → 3,64 Mrd € (2011 – 3,68 Mrd euro) Egyenleg + 35,7 %-os növekedés → 3,08 Mrd €

5 II/1. Növénytermesztési eredmények
Főbb növénykultúra 2012. évi termés (tonna) Betakarított terület (ha) Termésátlag (tonna/ha) (5 év) Őszi árpa 3,8 3,7 Őszi búza 4,05 Repce 2,5 2,2 Napraforgó 2,1 2,3 Kukorica 4,0 6,1 Cukorrépa 16 041 42,3 52,9 Zöldség 1492 83 551 n.a. Gyümölcs 888 85 270

6 II/2. Őszi munkák Főbb növénykultúra Vetési szándék (ha)
Elvégzett munka (ha) Teljesítés (%) Őszi káposztarepce 85 Őszi árpa 101 Őszi búza Rozs 34 694 35 579 103 Triticale 2012. dec.07.ei állapot szerint

7 II/3. Őszi állapotminősítés
Növény A jelentett vetésterület ha-ban A vetésterület minőségi megoszlása közepes gyenge összesen százalék 2012.december 7-i állapot Őszi búza 67 25 8 100 Rozs 35 618 57 32 14 Őszi árpa 68 26 6 Triticale 61 30 9 Őszi káposztarepce 62 28 11 Összesen:

8 Állatállomány (június)
III. Állatállomány Állatállomány (június) (1000 db) Megnevezés 2004 2011 2012 (jún.1.) Szarvasmarha 723 692 733 Ebből: tehén 345 327 335 Sertés 4 059 3 142 2 913 Ebből: anyakoca 296 220 205 70 77 Juh 1 397 1 050 1 168 Ebből: anyajuh 1 088 828 839 Tyúkféle 32 814 37 947 34 692 Lúd 4 641 3 558 3 333 Kacsa 6 239 5 294 4 520 Pulyka 4 534 3 222 3 150 Forrás: KSH

9 IV/1. A 2012. és a tervezett 2013. évi agrár és vidékfejlesztési támogatások (millió forint)
Az előirányzat megnevezése 2012. évi előirányzat 2013. évi előirányzat Nemzeti támogatás EU forrás/ Bevétel Összesen EUforrás/Bevétel Nemzeti támogatások 59 377,1 2 000,0 61 377,1 57 041,4 4 000,0 61 000,0 Nemzeti erdőprogram 565,0 467,7 Vadgazdálkodás 101,6 Állattenyésztési feladatok 906,3 815,7 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 2 600,0 Fejlesztési típusú támogatások 96,4 61,4 Folyó kiadások és jövedelem támogatások 55 809,4 48 995,0 Nemzeti agrár kárenyhítés** 8 000,0 Állat és növénykártalanítás 1 000,0 Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások**** 1 300,0 EU társfinanszírozással működő támogatások 68 003,2 ,2 ,4 70 463,7 ,7 ,4 Méhészeti Nemzeti Program* 560,0 601,8 Igyál tejet program* 1 200,0 1 500,0 Iskolagyümölcs program* 511,0 1 211,0 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása* 1 833,0 2 200,0 Egyes állatbetegségek ellenőrzése, felszámolása* 1 680,0 1 180,0 Nemzeti diverzifikációs program 2 704,3 0,0 Uniós programok áfa fedezete 910,3 1 560,0 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 57 704,6 ,2 ,8 61 582,7 ,1 ,8 Halászati Operatív Program 900,0 2 700,0 3 600,0 628,2 1 884,6 2 512,8 EU által közvetlenül térített támogatások ,0 ,3 Piaci támogatások 19 937,3 18 414,3 Közvetlen támogatások*** ,7 ,0 ,3 ,2 ,5 ,1 ,0 ,7

10 IV/2. Közvetlen támogatások
SAPS területalapú támogatás: a évben előlegként mintegy 140 Mrd Ft került kifizetésre. A támogatás kifizetett összege ,70 Ft/ha évben várhatóan Ft/ha lesz. 68. cikk szerinti támogatások (SAPS-boríték 10%-a) Különleges tejtámogatás (termeléshez kötött): 2010-től áll rendelkezésre, évi közel 45 millió € ban várhatóan 9,10 Ft/kg körül fog alakulni. Különleges rizstámogatás (termeléshez kötött) 1,3 millió €, Kérődző Szerkezetátalakítási Program: 2013-ban 44,5 millió €, Dohány szerkezetátalakítás: 24,2 millió €, Zöldség-gyümölcs szerkezetátalakítás: 9 millió euró, Biztosítási díjtámogatás: 2013-ban 8 millió €.

11 IV/3. EMVA források felhasználása
Összes forrás: Mrd Ft Kötelezettség vállalás Kifizetés teljesülése Teljesülése I. tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 650 MRD Ft 97,5% 350 MRD Ft 50,2% II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 470 MRD Ft 99,5% 261 MRD Ft 54,7% III. tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 140 MRD Ft 72,4% 77 MRD Ft 36,6% IV. tengely: a LEADER program, azaz a közösségi vidékfejlesztés a helyi igényeknek megfelelően, akciócsoportokon keresztül 44 MRD Ft 57,3% 11 MRD Ft 12% Összesen 1367 MRD Ft 92,9% 740 MRD Ft 47,8%

12 IV/4. EMVA- támogatások Kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók támogatása (KAT) (keretösszeg 3,3 Mrd Ft, támogatási és kifizetési kérelem benyújtása az egységes kérelemmel együtt) Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken (keretösszeg 2,5 Mrd Ft, 38€/ha, támogatási kérelem benyújtása az egységes kérelemmel együtt) Folyamatosan megnyíló további jogcímek: Mezőgazdasági területek első erdősítése Agrár-erdészeti rendszerek kialakítása Erdő- környezetvédelmi intézkedések

13 V/1. Kamattámogatott hitelek
MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram feltételrendszerének átalakítása: A hitelfelvevői kör kibővítése a szarvasmarha, nyúl ágazatban (beleértve a tej- és húshasznosítást) termeltető tevékenységet folytató gazdasági egységeket is, hitelprogram maximális türelmi idejének 1 évről 3 évre, futamidejének 3-ról 6 évre történő emelése, 50 százalékos, de maximum évi 4 százalékpontos mértékű költségvetési kamattámogatás nyújtása, termeltetők által felvehető hitelösszeg a korábbi 250 millió Ft-ról 500 millió Ft-ra emelkedik, hitelkiváltás engedélyezése.

14 V/2. Kamattámogatott hitelek
Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel feltételei: KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági vállalkozások és természetes személyek igényelhetik. Szabad felhasználású hitel, 1, 2 vagy 3 éves lejárattal. Támogatás 2 százalékpontnyi kamattámogatást nyújt, valamint maximum az AVHGA kezességvállalási díj 50%-a A hitel biztosítéka 15 millió Ft hitelösszegig magánszemély készfizető kezességvállalása, 15 millió Ft felett a hitelnyújtó és az AVHGA által elfogadott egyéb fedezet bevonása is szükséges. 15 millió Ft hitelkeretig 1 teljes naptári év lezárt gazdálkodói, 15 millió Ft hitelkeret felett 2 teljes naptári lezárt gazdálkodó múlt szükséges. Fiatal gazdálkodó esetén maximum 10 millió Ft-ig speciális feltételek mellett 1 teljes lezárt gazdálkodói év nélkül is jogosult lehet a folyószámlahitelre

15 VI. Fontosabb kormányzati tervek 2013
a) Vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kialakítása; b) Földtörvény; d) Agrárkamara újjáalakulása; e) A Közös Agrárpolitikához kapcsolódó szabályozás előkészítése és programozás. f) Ágazati stratégiák kidolgozása (sertésstratégia megvalósítása); g) Agrárfinanszírozás fejlesztése; h) Feketegazdaság visszaszorítása, hazai piac viszonyainak rendezése; i) Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer továbbfejlesztése.

16 VI/1. Fordított adózási rendszer
Jelenleg egyes gabonafélék értékesítésekor közötti időszakban (2012/624/EU tanácsi határozat ) Alkalmazás azon ügyletekre, amelyeknél a teljesítés a után történt, kivétel: az adófizetési kötelezettség előtt keletkezett Kukorica, búza, árpa, rozs, zab, triticale, napraforgó, repce, szójabab 2013. április 1-jétől élő sertés, félsertés és egyes takarmányfélék értékesítésekor

17 VI/2. Öntözési stratégia
A Kormány az aszály megelőzésében és kezelésében való részvételt szervezett állami feladatnak tekinti; 2013. június 30-ig kidolgozzuk a Nemzeti Vízgazdálkodási, Öntözési és Aszálystratégiát; A feladat végrehajtásához szükséges műszaki, infrastrukturális feltételrendszer, a humánerőforrás és pénzügyi erőforrások feltérképezése folyamatban van;

18 VI/3. Kárenyhítési tapasztalatok
kockázatközösségi tag (2011-ben ) db kárbejelentés kormányhivatalokhoz; 5.831 db kárenyhítési kérelem érkezett az agrárkár-megállapító szervhez; 8,3 Mrd Ft áll rendelkezésre Kb támogatott biztosítási szerződés, kb, 1,6 Mrd Ft támogatott szerződéses állománydíj.

19 Közvetlen támogatások
KAP I. pillér II. pillér Piaci intéz-kedések Közvetlen támogatások (pl.:területalapú) Vidék- fejlesztés (+ nemzeti társfinanszírozás +nemzeti kiegészítések) Intervenció, magántárolás, stb. Különleges támogatások 4 tengely Egyre szűkülő alkalmazási lehetőségek moduláció +top-up támogatások EU12-ben

20 A közvetlen támogatások új rendszere
A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása Minden tagállam számára kötelező elemek Tagállamok által választható önkéntes elemek CAPPING + CAPPING Alaptámogatás „Zöld” komponens Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás Nemzeti tartalék Termeléshez kötött támogatás Természeti hátrányokkal sújtott területek támogatása VAGY Tagállam számára kötelező, a gazdák számára választható elem A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer Zöldítés követelménye alól mentesül Kölcsönös megfeleltetés be nem tartása esetén közvetlen támogatása nem szankcionálható

21 Vidékfejlesztési prioritások 2014-2020
A időszak vidékfejlesztési céljait a hat vidékfejlesztési uniós prioritáson keresztül kell elérni: Tudás transzfer a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban Mezőgazdaság versenyképessége, üzemek életképessége (beruházások) Élelmiszerlánc-szervezés, kockázatkezelés a mezőgazdaságban Mezőgazdaságtól és erdőgazdálkodástól függő ökoszisztémák megőrzése, javítása (AKG, Natura, biogazdálkodás, génmegőrzés, stb.) Erőforrás hatékonyság és alacsony szénfelhasználású és szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés az agrár-élelmiszer és erdőgazdálkodási ágazatokban A vidéki területek foglalkoztatási és fejlesztési lehetőségeinek kiaknázása

22 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Agrárgazdasági aktualitások 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések