Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösség ökológia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösség ökológia."— Előadás másolata:

1 Közösség ökológia

2 Közösség ökológia Hogyan jönnek létre a kölcsönhatások a fajok között?
Milyen faktorok határozzák meg, hogy mely fajok lesznek közösségalkotók? Néhány közösség gazdag fajokban, néhány fajszegény, miért?

3 Interakciók Kompetíció fogyasztás, parazitizmus mutualizmus
kommenzalizmus

4 kompetíció intraspecifikus interspecifikus denzitás függő
denzitásfüggetlen interspecifikus niche szegregálódás kompetítiv kizárás

5 Közösség szerkezet Clements: a közösségek stabilak és megjósolhatóak, az interakciók és a koevolúciós jelenségek dominálnak, az egyedek függetlenek Gleason: a közösségek nem stabilak és megjósolhatóak: egyedek asszociációi, a hasonló környezeti (abiotikus) igényeik miatt

6 Közösség ökológia-produkcióbiológia
Primer produkció autotróf szervezetek Szekunder produkció Heterotróf szervezetek Mixotróf szervezetek

7

8

9 Közösség ökológia-produkcióbiológia
Anyagforgalmi szempontból: Termelők (producensek): Fotoszintézis, kemoszintézis Átalakítók (konverterek): Energiaforgalmi szempontból: Termelők (producensek)-konstitutív Átalakítók (konverterek)-rekonstitutív Fogyasztók (konszumensek) – diminutiv (energiafelhasználók) Visszatérítők (rekuperánsok) – restitutív (energiavisszaszerzők)

10 Közösség ökológia és biodiverzitás
Biodiverzitás - fajszám + valamilyen súlyozás (általában ritkaság) a biotikus és abiotikus interakciókból (predáció, kompetíció, stb.) következik Meglepő és következes mintázatok, de a mechanizmusok gyakran csalókák : Képesek vagyunk-e kikövetkeztetni a folyamatokat a mintázatból?

11 Biodiverzitás Fogalmak Mintázatok Mechanizmusok Kit érdekel?

12 (Bio)diverzitás mérése
Fajszám, egyedszám és az egyenletesség egyaránt fontos, néhány diverzitási statisztika használja is. A funkcionális típusok (fák, cserje, gyep) és a genetikai diverzitás A rang-dominancia görbék egy másik lehetséges módja a diverzitás kifejezésének abundance species rank

13 Mintázatok és biodiverzitás
Faj-terület görbék Diverzitási grádiens a szélességi körök mentén Produktivitás és diverzitás

14 Faj-terület görbék A fajszám függ a mintavételi terület nagyságától
mintavétel: Mennyi egyedet gyűjtöttünk? Környezeti variáció: Hány élőhelyről gyűjtöttünk? Számos módon skálázható (lokálistól a globálisig)

15 Diverzitás szélességi körök mentén
Tengeri kagylók Szélességi körök (egyenlítőtől a sarkokig)mentén a fajszám csökken számos taxon esetén. Feltűnő mintázatok: lombhullató fajfaj Észak-Amerikában, százas nagyságrendű a trópusokon. hangyák É-Am. madarak US. gyíkok

16 Produktivitás-diverzitás görbék
A diverzitás unimodális kapcsolatban van a produkcióval alacsony produkció:kevés faj él túl magas produkció: a diverzitás miért redukálódik? (kompetitív kizárás, heterogenitás hiánya és/vagy egyszerű forráslimitáltság) some of the reasons: productivity, environmental stability, higher density of parasites and predators, larger area

17 Mechanizmusok a biodiverzitás mögött
Ökológiai folyamatok: kompetíció predáció zavarás kolonizáció & kihalás (sziget biogeográfia) Evolúciós folyamatok

18 Biodiverzitás & kompetíció
A kompetíció közvetlen hatással van a biodiverzitásra az adott niche térben lévő fajok számával: Mi a limitálótényező? vs. produkció? Források száma (niche tengelyek)? habitat diverzitás?

19 Biodiverzitás &élőhelyek
az állatoknak:az élőhelyi sokféleség,mint pl. a lombkoronaszint tagoltsága nagyobb faji sokféleséget enged meg (Anolis sp.-USA) de az “élőhelyi sokféleség” gyakran a növényzeti struktúrából adódik a préda sokfélesége a préda közösség szerkezetéből adódik. Mi a alapvető oka a diverzitásnak?

20 Biodiversitás & predáció: “keystone” predátorok
A predáció növelheti a diverzitást, ha azokat a fajokat fogyasztja amelyek egyébként is kizáródnának: “keystone” predáció másik lehetőség: a predátor ellenállása

21 Közepes zavarási hipotézis
A diverzitás unimodális a zavarás mértékének függvényében alacsony zavarás esetén a domináns faj kizárja a többit nagy mértékű zavarás esetén minden egyed “sérül” - kevés faj él túl kapcsolatban a produktivitás-diverzitás görbékkel (unimodális), illetve a “keystone predációval (?) diversity disturbance too little too much

22 Sziget biogeográfia MacArthur and Wilson: A fajszintű diverzitás a szigeteken dinamikus egyensúly a kolonizáció és a kihalás között. Simberloff and Wilson: kísérlet - mangrove islands

23 Biodiverzitás & evolúciós folyamatok
A trópusi diverzitás egy lehetséges magyarázata, talán evolúciós folyamatok Geológiailag stabil környezet: idő a fajképződéshez Hubbell’s fajgazdagsági semleges modellje: egyensúly a fajképződés és a kihalás között Janzen: “a hegyek magasabbak a trópusokon” – élőlények alkalmazkodtak a stabil környezethez, ezért a földrajzi barrierek hatékonyabbak.

24 Kit érdekel? “biodiverzitás” a környezetvédők egyfajta tömeges csatakiáltása de, miért? Önző birtoklási vágy - “varietas delectat” etika funkció

25 Biodiverzitás és az ökoszisztéma funkció
bizonytalanság: “ védj meg mindent” Guildek, pontszerűség, ritkaság biodiverzitás és ökoszisztéma funkció: biodiverzitás megerősíti a közösség vagy ökolszisztéma stabilitását, produktivitását? Még nem tudjuk pontosan, de valószínű Azonban merész lehet a védelmi törekvéseket funkcionális csoportokra alapozni….

26 Irodalom Balogh János (1958): A zoocönológia alapjai. Akadémiai kiadó, Budapest Begon, M.,Harper J.L. and Townsend C.R.(1996):Ecology. Blackwell publishing, Malden, USA instructional1.calstatela.edu/ amuchli/Biol455/ ire.biol.wwu.edu/acevedo/BIOL204/


Letölteni ppt "Közösség ökológia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések