Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Morális kihivások a csalad számára Péliföldszentkereszt

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Morális kihivások a csalad számára Péliföldszentkereszt"— Előadás másolata:

1 Morális kihivások a csalad számára Péliföldszentkereszt
Andreas Laun Morális kihivások a csalad számára Péliföldszentkereszt

2 A házasságról szólva tudatosítsuk:
Manapság a házasságot ideológiák veszélyeztetik, ezek szétrombolják a házasságot és a szeretet ellen irányulnak, az ellen a szeretet ellen, amelyről a Biblia ír, és ahogy azt az emberek mindig is értették.

3 a zsidó-keresztény értelemben vett házasság megszűntetése.
I. Jelen korunk ideológiái A Gender ideológia a zsidó-keresztény értelemben vett házasság megszűntetése.

4 A Gender ideológia szerint:
Nincs sem férfi, sem nő, csak emberek vannak, akik függetlenül biológiai nemüktől, önállóan választhatják meg és meg is kell választaniuk szexuális orientációjukat. Nincs jelentősége, hogy van-e az embernek gyereke, vagy nincs, a gyermeket az ember vagy akarja, vagy nem. A házasság sincs, csak kapcsolatok vannak, melyeket az ember maga választhat meg.

5 Ezen kapcsolatokat az állam jogilag szabályozza, méghozzá egyenrangúan
Ezen kapcsolatokat az állam jogilag szabályozza, méghozzá egyenrangúan. Ebben az értelemben a homoszexuálisok is „összeházasodhatnak”, amennyiben ezt a kapcsolatot házasságnak akarjuk nevezni. A kapcsolatok egyenrangúsága azt jelenti, hogy a homoszexuálisok is kapnak „özvegyi” nyugdíjat, megkapják az örökségből rájuk eső köteles részt, ahogy az korábban csak a házastársnak és a gyerekeknek járt. A homoszexuálisoknak is joga van gyermeket örökbe fogadni, a leszbikusok pedig igénybe vehetik a mesterséges megtermékenyítést.

6 Az Egyház tanítása Jézus ellenfeleivel a házasságról folytatott vitájában a Bibliára hivatkozik: „Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez és lesznek egy testté.”(Ter 2,24) Ez Jézus kiinduló pontja, hogy a válásra vonatkozó kérdést megválaszolja. Ez a mondat azonban többről szól. Amennyiben néhány egyéb rövidebb bibliai idézetet is hozzáveszünk, úgy megértjük a szeretetről, házasságról, szexualitásról szóló egész keresztény tanítást.

7 Fontos, hogy tisztán lássuk a házasság bibliai, katolikus megközelítését. Ebből a nézőpontból minden kérdésünkre választ kapunk és ezzel visszautasítjuk korunk tévtanait. A kiindulópont az „egység a testben”, melyről a Biblia és Jézus szól. Világos, hogy ezen nem pusztán „testi egyesülést” értünk. A csupán „testi egyesülés” házasságon kívül, erőszakos aktusban, a bordélyházban, állatok között is létre jön.

8 a házas egységen speciálisan emberi
Azt, hogy a Biblia a házas egységen speciálisan emberi és nem kizárólagosan testi egyesülést ért, az a szövegből is kitűnik. A Biblia ugyanis megnevezi a házasságban megvalósuló egy testté válás feltételeit, ezek pedig olyan feltételek, amelyeknek csak ember képes megfelelni, amelyek nem csupán a szexuális vágy következményei: A férfi elhagyja szüleit és kötődik feleségéhez.

9 : Mi a feltétele egység létrejöttének?
A kérdést szeretném egy egészen egyszerű hasonlattal megvilágítani: Ha valaki magyar gulyást akar főzni, akkor szüksége van néhány hozzávalóra. Ezen hozzávalók nélkül főzhet ugyan valamilyen levest, de az nem lesz magyar gulyás. Krumpli, paprika, bors, bor – és a szakácsnak szüksége van még bográcsra, tűzre vagy tűzhelyre. Ezen hozzávalók valamelyikének hiányában a legjobb magyar szakács sem képes gulyást főzni.

10 Kérdés: Mi szükséges tehát az emberi, házasságban megvalósuló „egy testté válás” létrejöttéhez – úgy, ahogy azt a Biblia, és ahogy Jézus is mondja? Válaszom: A bibliai értelemben vett jó házassághoz .. hét feltétel teljesülése nélkülözhetetlen.

11 Ezek a feltételek a tévedések felismeréséhez is elvezetnek. Rámutatnak, miként nem jön létre a valódi egy testté válás.

12 1. feltétel: Egy férfi és egy nő
Két férfi is megélhet együtt orgazmust, de ez az orgazmus nem a bibliai értelemben vett „egy testté válás”. Nem azért, mert az Egyház tiltja, hanem mert ez nem lehetséges. Tehát mondjunk nemet a homoszexuális házasságra.

13 2. feltétel: Szeretet: szeretet nélkül nincs egység. Egyéb motívumok elvezethetnek az egy testté váláshoz, de itt is érvényes, hogy nem minden testi egyesülés eredménye a bibliai értelemben vett egy testté válás. Épp ezért mondjunk nemet az egyéb okokra visszavezethető „ésszerű házasságra”!

14 3. :feltétel: Az Igen! A szeretet igényli a döntést, igényli a végérvényesen kimondott Igent! Épp ezért mondjunk nemet az élettársi kapcsolatra, a kötöttség nélküli együttélésre.

15 4.feltétel: Természetes érintkezés
A szexualitás nem csupán egy biológiai lehetőség a gyermek nemzésére és az gyönyör szerzésére. A szexualitás a szeretet testbeszéde, melynek azonban meg van a saját nyelvtana. Ez azt jelenti, hogy a házasságban sem vezet bármely szexuális érintkezés a bibliai értelemben vett szeretetben megélt egységhez, hanem csak a férfi és nő biológiai felépítésének megfelelő egyesülésről van szó.

16 5. feltétel: Nyitottság a gyermekvállalásra
A szexualitás a szeretet testbeszéde, gyümölcsöző szeretet is egyben, az élet szolgálatában. Épp ezért helytelen a védekezés, hiszen tönkreteszi a szeretet és a nemzés egységét. Megváltoztatja a partnert, a termékeny asszonyt steril nővé teszi. A védekezés beavatkozik a testbe, megakadályozza a tökéletes egységet, az egység helyett szétválaszt. Ezért nem valósulhat meg védekezéssel a bibliai értelemben vett egység.

17 . 6. feltétel: A szexuális szeretet spiritualitása
Egy régi mondás szerint a férj ne úgy szeresse feleségét, mint egy szajhát. XI. Inocenc pápa: a csak vágyaktól vezérelt szexuális egyesülés a házasságon belül is bűn! Amikor II. János Pál pápa ezt kijelentette, az egész világ kinevette. De: Igaz és ez könnyen meg is érthető: Senki sem szeretné, hogy csak azért öleljék át, mert a másik ebben kedvét leli. Ebből nem lesz ”szeretetben megélt egy testté válás”, bibliai értelemben vett egység. Ezeket a gondolatokat összevethetjük a szent áldozással: A szent áldozás nem csupán a kenyér elfogyasztása, szükséges hozzá hit és benső áhítat!

18 7. feltétel: Isten!!! A házastársi szeretet egysége nem valósulhat meg, ha a házastárs Isten helyére lép, ha „Isten-pótlékká”válik. Hiszen egy ember sem lehet a másik számára a teljes boldogság forrása, „életének értelme”. Ha Isten hiányzik, akkor légüres tér keletkezik, és az ember igyekszik ezt a vákuumot a partnere által, a szexuális szeretettel megtölteni. Ebből azonban nem jön létre a bibliai értelemben vett egység és félő, hogy a házasság összeroppan.

19 Csak e hét feltétellel valósul meg a gyümölcsöző szeretet egysége, a test és a szív egysége. A házas-pasztoráció és a házasság morálja e feltételek életünkre vonatkozó következményeiből adódik.

20 III. Az egyház és a korszellem küzdelme korunkban
Pál mondja: Az Egyház „az igazság oszlopa” (1Tim 3,15), Jézus az ördögöt „kezdettől fogva hazugnak nevezi. Ez a hazug most leginkább Isten 5. és 6. Parancsolata ellen támad. Ez a hazug tudja, hogyan kell hazudni és újból és újból sikerül neki megtéveszteni az embereket. Azt is mondhatnánk: Az ördög egy kaméleon, hol barna, hol vörös, hol meg lila – bármelyik színnel tud azonosulni.

21 Hogy szembeszálljunk a hazugsággal, szükségünk van az Egyház igazságára, az Egyház i Tanítóhivatalra. Az Egyház tesz bennünket immunissá a csábítással és a hazugsággal szemben. Az Egyházon belül is sikeres a hazugság, ha a katolikusok azt vallják, hogy képesek kiválasztani és meghatározni, miben hisznek és miben nem, mikor kell engedelmeskedniük és mikor nem.

22 Mindenki szabad akaratából dönthet úgy, hogy elhagyja az Egyházat
Mindenki szabad akaratából dönthet úgy, hogy elhagyja az Egyházat. Ha viszont valaki igazán hiszi, hogy az igazság Istentől ered, hálás lesz azért a fényért, melyet az Egyház őriz. A házasság esetében ez azt jelenti: váljunk nyitottá az Egyház egész tanításával szemben, anélkül, hogy kivételt tennénk. Ez a fajta megnyílás először is azt jelenti: ismerjük meg az Egyház tanítását!

23 IV. A család az Egyház tanításában
a. A család a házastársakból és gyermekeikből áll. Nem igaz, hogy a család fogalma meghatározhatatlan. Nem igaz, hogy az ”együttélésnek más formái” is vannak, melyek szintén családok. Osztrák politikusok szerint „a család az, ahol a gyermek van”. Amennyiben ez igaz lenne, úgy az iskola vagy egy gyermekotthon is családnak számítana.

24 b. Jog az élethez: senkinek nincs joga a még meg nem született életet elpusztítani.
A keresztényeknek ugyanolyan konzekvensen és kivétel nélkül el kell utasítaniuk az abortuszt, mint az ártatlan emberek meggyilkolását. A keresztények esetében is fennáll a veszély, hogy megtévesztik őket. Például különböző megfogalmazások által: „Tiszteletben kell tartanunk a nő döntését!” Szent Ágoston szerint: „A bűnt (=döntest) gyűlölni kell, a bűnöst szeretni.“

25 c. Nem igaz, hogy a nevelést más emberek ugyan olyan jól végzik, mint az apák és az anyák. A szülők a gyermekek elsődleges és legjobb nevelői. Ezen még egy gondozónő titulusa sem változtat, legyen ő akármilyen kifogástalan. Ebből következően az államnak csak akkor kell és szabad beavatkoznia, ha a szülők megtagadják kötelességüket.

26 Az államnak ahhoz sincs joga, hogy a gyermekeket elválassza szüleiktől és olyan törvényeket hozzon, mely a szülőket arra kényszeríti, hogy gyermekeiket állami gondozásba adják: Németországban és Ausztriában ma az a tendencia, hogy az anyák szülés után lehetőség szerint gyorsan munkába állnak, bölcsödébe kényszerítve ez által a gyerekeket.

27 A gyermekpszichológia felismerései (Christa Meves) és
a kommunista időszak tapasztalatai ellenére is jellemző ez a politika. d. M. Gorbacsov: Egyik legnagyobb hibánk volt az a politika, mely a kora gyermekkori állami nevelést lehetővé tette!

28 e. A szülőknek joguk és kötelességük a gyermekeik nevelése.
Joguk fölötte áll az állami jognak. Amennyire fontos, hogy az állam biztosítsa az iskolákat, annyira fontos, hogy ne hagyja figyelmen kívül a szülőik jogait. A szülők ”elsőbbségi jogából” következően a szülőknek szabad – amennyiben képesek rá – gyermekeiket otthon tanítani (home schooling). Ezek bizonyára kivételes esetek, de egy másik szempontból a szülői jogok elsőbbsége rendkívüli aktualitással bír.

29 Az államnak nincs joga ahhoz, hogy elvegye a szülők szexuális nevelési jogkörét gyermekeikkel szemben! Manapság azonban pontosan ezt teszi az állam a gyermekek rossz értelemben vett ’szexualizálásával’ és a szabadosság propagálásával (1968: propaganda iskolaban!).[1]

30 Begriff „Sexualisierung” in Ungarn nicht bekannt:
Sexualisierung azt jelent: Sexualitas mint a legfontosabb! Minden jo, minden lehet, csak 3 kivétel van: betegseg nélkül, foghaz nélkül, nem kivanatos gyermek nélkülonf08/listhp Nem jo, nem lehet nem szexuálisan aktív élni

31 Hogy a katolikusok (és más keresztények is, a muzulmánok is) védekezhessenek az állami szexuális neveléssel szemben, szükségük van más, katolikus és emberi programra szexuális nevelés terén. Egy ilyen lehetőség a „Teenstar”.-

32 Örülök: Mar magyarorszagban CSÉN
In Ungarn seit 2001 Program (CSÉN = Erziehung zu Familienleben ). Und:

33 Új feminizmus! Szükségünk van egy új feminizmusra, mondja II. János Pál Evangelium vitae 99 Mi jellemzi ezt ez a uj feminizmust? Úgy gondolom:

34 A nők bírnak mindazokkal a jogokkal, mint a férfiak.
Nem kell viszont mindenben a férfiakhoz hasonulniuk. Mivel nők, ezért lehetnek szívest-örömest édesanyák is. Nem szabad leértékelni azokat a nőket, akik „csak” gyermekeikről és családjukról gondoskodnak.

35 A törvényeknek nem szabad megakadályozniuk, hogy az anyák otthon maradhassanak gyermekeikkel és nem kényszeríthetik olyan helyzetbe őket, hogy a nevelés mellett dolgozniuk is kelljen. A női szabadság: Az anyák kapjanak elegendő pénzt, hogy önállóan dönthessenek. A pénz és nem pedig a tabletta tesz szabaddá! A szülőknek védekezniük kell az államnak (az iskolákban) jelentkező igényével szemben, hogy a gyermekeket az iskolában vezessék be a szexualitásba, valamint nyomást gyakoroljanak rájuk, hogy szexuálisan aktív életet éljenek.

36 Természetes családtervezés
Senkit nem ismerek, aki azt állítaná, hogy nem szexuálisan kell hűnek maradni a házastárshoz. Ezzel szemben sok olyan katolikust ismerek, akik úgy gondolják, hogy a védekezés eszközei jók. A Humanae Vitae kezdetű enciklikájában VI. Pál pápa szerint: A védekezés helytelen, még egy bűn!

37 János Pál pápa meggyőződéssel állította, hogy a Humanae Vitae –vel szembeni oppozíció fontos előidézője az európai egyház mostani válságának. Manapság mindenhol látjuk a védekezés által előidézett következményeket, melyeket VI. Pál pápa előre megjövendölt.

38 Ch. Schönborn biberos Israelban:
EUropa mondta 3 szer „nem a magas jövöhoz: Abortio Védekezés Homokos hazasság

39 A védekezés egy következményét nem látta még akkor a pápa:
a drámai gyermeklétszám-csökkenést. F. Dumont francia demográfus már évekkel ezelőtt figyelmeztetett a „demográfiai télre”, a „demográfiai jégkorszaka”, mely Európát veszélyezteti.

40 Azt gondolom Kezdjük el újra átgondolni a kérdést, az Egyház tanítását elfogadni és tanulmányozni, hogy valóban helyesen érthessük meg azt. Mert csak ha valóban értjük, akkor tudjuk megélni és továbbadni azt másoknak.

41 Meggyőződésem: A visszatérés a HV nem csak több gyermeket eredményez, hanem erősíti a házastársi szeretetet is.


Letölteni ppt "Morális kihivások a csalad számára Péliföldszentkereszt"

Hasonló előadás


Google Hirdetések