Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a környezeti hatásvizsgálatban A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a környezeti hatásvizsgálatban A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló."— Előadás másolata:

1 Változások a környezeti hatásvizsgálatban A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V.18) Korm. rendelettel a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet előírásaiban bekövetkezett változások KÖVOSZ Oktatásszervező Nonprofit Kft. – SZTE Mérnöki Kar Felnőttképzési Iroda Szeged 2011. December 14.

2 Tartalom A környezeti hatásvizsgálati szabályozás alapjai, jogszabályi háttere, korábbi változások A jogszabály módosításának szükségessége, érintett eljárások, jellemzőik Problémás területek, megoldási javaslatok A magyar hatásvizsgálati rendszer új eleme, a szakhatósági eljárás bemutatása

3 A környezeti hatásvizsgálat
Egyik legátfogóbb környezetpolitikai eszköz Kulcsfogalmak: jelentős környezeti hatás, környezeti szempontok figyelembe vétele a döntésben, nyilvánosság bevonása a döntés előkészítésébe Részletes szabályozás Magyarországon 1993 óta

4 A környezeti hatásvizsgálat
Környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló tevékenységek Komplex rendszer: egyes környezeti elemekre, illetve azok rendszereire, folyamataira, szerkezetére továbbá az érintett népességre való hatás Környezeti hatásvizsgálat szükségessége eldöntésének módjai (eleve jelentős hatás / egyedi eljárásban megállapított jelentőség)

5 A környezeti hatásvizsgálat szabályozása
Nemzetközi jogszabályok Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv, valamint módosításai Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló ENSZ EGB egyezmény (Espoo-i egyezmény), kihirdette a 148/1999. (X.13.) Korm. rendelet Fontos: Európai Bíróság ítéletei, élőhely-védelmi irányelv (92/43/EGK), Aarhusi egyezmény

6 A környezeti hatásvizsgálat szabályozása
Hazai jogszabályok A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (Kvt.) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.23.) Korm. rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.)

7 A hazai szabályozás korábbi változása (2008-2010)
Elmúlt évek 2 irányú tendenciája „Klasszikus” eljárási rend átalakulása Előzetes vizsgálat, előzetes konzultáció, szakhatósági dereguláció, egyéb változások

8 A hazai szabályozás korábbi változása (2008-2010)
Előzetes vizsgálat Alapvető funkciói: hatások jelentőségének megállapítása, kulcskérdések meghatározása (tartalmi követelmények) ig: 1. és 3. mellékletben lévő tevékenységeknél egyaránt (eltérő tartalom) Jelenleg: csak a 3. mellékletben lévőkre (kivéve, ha tv. írja elő – gyorsforgalmi utak); kérhető 3. mellékletben lévő, de küszöböt el nem érő tevékenységre [3.§ (7)] től: szakértői jogosultság a dokumentáció szakterületi részeinek elkészítéséhez

9 A hazai szabályozás korábbi változása (2008-2010)
Előzetes konzultáció től a kérelmező választhatja (1., 2. melléklet) Környezetvédelmi hatóság véleményt ad (nem Ket. szerinti döntés); közigazgatási szervek észrevételt tesznek 45 nap, nem meghosszabbítható; nincs közmeghallgatás Eljárási lépései minden másban megegyeznek az előzetes vizsgálatéval (szakértő, nyilvánosság értesítése, igazgatási szolgáltatási díj)

10 A hazai szabályozás korábbi változása (2008-2010)
Környezeti hatásvizsgálat, kapcsolat más eljárásokkal től: szakértői jogosultság a dokumentáció szakterületi részeinek elkészítéséhez 3. mellékletben lévő tevékenység esetén előzetes vizsgálat nélkül KHV kérhető [1.§ (5)] Összevont eljárás - kérelemre, összekapcsolt eljárás – köztes végzés megszűnt Építésügyi eljárások (Kvt. 66. § (5) – létesítési, építési típusú engedélyek a környezetvédelmi, egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhetnek el)

11 A jogszabály módosításának szükségessége
Kötelezettségszegési eljárás az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv nem megfelelő átültetése miatt A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.23.) Korm. rendelet módosítása vált szükségessé (3. mellékletre vonatkozó előírások vonatkozásában) – 82/2011. (V.18.) Korm. rendelet

12 Érintett eljárások vízjogi engedélyezési eljárás (A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet); általános építési engedélyezési eljárás (Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet); a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal építési és létesítési engedélyezési eljárása (A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet); a Nemzeti Közlekedési Hatóság létesítési, üzemeltetési és műszaki engedélyezési eljárásai (A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet; A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet); honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás (A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet); a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal építésügyi engedélyezési eljárásai (A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet; A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet );

13 Érintett eljárások a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal erdőterület igénybevételi engedélyezési eljárása, erdőtelepítési engedélyezési eljárása, továbbá élelmiszer-előállító hely működésének engedélyezésére irányuló eljárása (A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet); az Országos Gyógyszerészeti Intézet gyógyszerkészítmény gyártó létesítmény engedélyezésére irányuló eljárása (Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet); A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet

14 Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII. 25. ) Korm
Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete Projektek megítélése a mérethez vagy kapacitáshoz kapcsolódó kizárólagos küszöbérték / abszolút kritérium alapján; Környezeti hatások jelentőségének megítéléséhez figyelembe vett jellemzők szűk(ebb) köre Kibővülnek a beruházások elhelyezkedésével kapcsolatos szempontok; küszöbérték csökkentése / eltörlése; érzékeny területen minden esetben előzetes vizsgálati kötelezettség (háztartási méretű tevékenységek kiszűrése)

15 Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII. 25. ) Korm
Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete Projektek bővítésének nem megfelelő kezelése Projektek bővítése esetén megszűnik a kettős (25%-os bővítés + a vonatkozó küszöb elérése) kritérium (amennyiben a 3. melléklet küszöbértéke alatti tevékenység a bővítés következtében eléri vagy meghaladja a vonatkozó küszöbértéket, előzetes vizsgálat / hatásvizsgálat köteles lesz)

16 Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII. 25. ) Korm
Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete „Szalámizás”, kumulatív hatás Projektek feldarabolása több esetben a hatásvizsgálati eljárás kikerüléséhez vezetett EU finanszírozott fejlesztéseknél felmerülő problémák Összetartozó tevékenység, mint új fogalom és kapcsolódó eljárási szabály bevezetése [2.§ (2) e, pont] 2.§ (2) d, és f, pontok – kapcsolódó létesítmény, területfoglalás

17 Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII. 25. ) Korm
Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete „Összetartozó tevékenység” fogalmának bevezetése (függetlenül attól, hogy azonos vagy különböző beruházó végzi), hozzá kapcsolódó eljárási szabállyal együtt - 2. § (2) e): összetartozó tevékenység: a 3. számú melléklet szerinti és az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel azonos, a környezethasználó által e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, közös beruházási céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték alá esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel együtt a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték teljesül; - A Kr. 3. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: [A környezethasználó – az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével – előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a felügyelőséghez, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely] „c) összetartozó tevékenységnek minősül és a 2/A. §-ban meghatározott (szakhatósági) eljárás lefolytatására nem került sor.”

18 Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII. 25. ) Korm
Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete Esetenkénti vizsgálat lehetőségének hiánya a küszöbérték alatti / kritériumoknak meg nem felelő projekteknél Esetenkénti vizsgálat lehetősége a küszöbérték alatti / kritériumoknak meg nem felelő projekteknél szakhatósági eljárás keretében

19 Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII. 25. ) Korm
Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete Melléklet formai változáson ment keresztül Tevékenység sem ki, sem be nem került

20 A magyar hatásvizsgálati rendszer új eleme, a szakhatósági eljárás bemutatása
Meglévő hatósági rendbe illeszkedő javaslat A szóba jöhető alternatívák közül a legegyszerűbb és a lehető legkisebb többlet adminisztrációs és közteherrel járó megoldás Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata a küszöbérték alatti / kritériumoknak meg nem felelő tevékenységeknél től; az ezután megindult vagy megismételt eljárásokban (ügyekben)

21 A magyar hatásvizsgálati rendszer új eleme, a szakhatósági eljárás bemutatása
Tevékenység végzéséhez több engedély szükséges Ebből van, amit a felügyelőség ad ki => saját eljárásában vizsgál Egyiket sem a felügyelőség adja ki, de van építési eljárás => ebben vizsgál Egyiket sem a felügyelőség adja ki, és nincs építési eljárás => egyéb eljárásban vizsgál

22 A magyar hatásvizsgálati rendszer új eleme, a szakhatósági eljárás bemutatása
Környezeti hatások nem jelentősek A felügyelőség hozzájárul az adott (más) engedély kiadásához Környezeti hatások jelentősek Hatásvizsgálati eljárás lefolytatása Adott alapengedélyezési eljárás felfüggesztése

23 Környezeti hatások jelentősek Környezeti hatások nem jelentősek
SZAKHATÓSÁGI ELJÁRÁS Szakhatósági eljárásban vizsgálandó dokumentáció Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata Kérelem benyújtása Önálló igazgatási szolgáltatási díj ( Ft) 30 nap (Ket: eljáró hatóság kérésére, indoklással 15 nap) Nincs közmeghallgatás alapeljárásban benyújtandó tervdokumentáció + egyszerűsített adatlap (314/2005. (XII.25.) Kr. 13. melléklet) adatlap elkészítése nem igényel külön szakértőt Környezeti hatások jelentősek Környezeti hatások nem jelentősek Eljárás felfüggesztése és környezeti hatásvizsgálati eljárás Eljárás nem kerül felfüggesztésre és az alapeljárás folytatódik Egy engedélyezési eljárás (szakhatósági eljárással)

24 Előzetes szakhatósági eljárás kizárólag az ügyfél kérelme alapján
Leválogatott tervdokumentáció összeállítása Alapeljáráshoz szükséges teljes tervdokumentáció Előzetes szakhatósági eljárás Közúti, vasúti és hajózási létesítmények esetén 1 szakkérdésre (környezeti hatások jelentőségének vizsgálata, Ft) Előzetes szakhatósági eljárás építésügy, bányászati hatósági, légiközlekedési eljárás esetén 6 szakkérdésre (környezeti hatások jelentőségének vizsgálata+ levegő, zaj, hulladék, víz, természetvédelem; Ft Ft) Környezeti hatások jelentősek Környezeti hatások nem jelentősek Környezetei hatások jelentősek Környezeti hatások nem jelentősek Környezeti hatásvizsgálati eljárás (alapeljárás felfüggesztve) Teljes tervdokumentáció elkészítése Környezeti hatásvizsgálati eljárás (alapeljárás felfüggesztve Alapeljárás (a felügyelőség szakhatósági közreműködése nélkül) Alapeljárás + felügyelőség szakhatósági közreműködése 5 szakkérdésben ( Ft)

25 Adatlap

26

27

28

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Adamovics Orsolya osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési és –fejlesztési Főosztály Környezetmegőrzési Osztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. telefon: (06-1) fax: (06-1)


Letölteni ppt "Változások a környezeti hatásvizsgálatban A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések