Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógiai szakszolgálat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógiai szakszolgálat"— Előadás másolata:

1 Pedagógiai szakszolgálat
Füves Zsuzsanna Füves Zsuzsanna 2013

2 Jogszabályi háttér 2011.évi CXC. tv. a köznevelésről
Minden gyermek számára hozzáférhető kell, hogy legyen Klik költségvetésének a terhére biztosítva a szakszolgálati ellátás Pedagógus: Gondoskodjék a gyermek személyiségfejlődéséről Füves Zsuzsanna 2013

3 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet (R.)
Hatálya: pedagógiai szakszolgálatok, köznevelés intézményei, állami intézményfenntartó központ, kormányhivatalok, járási hivatalok, országos szakértői bizottság Alkalmazottak, pedagógusok, szülők Füves Zsuzsanna 2013

4 Füves Zsuzsanna 2013

5 Szűrések Időben, tanév elején, folyamatosan
BTM (Rendelet 24.§ (1) bek. db ) logopédiai szűrések (R.25.§ (3) bek. ) Korszerű vizsgálati eszközökkel (Klik) Egységes protokollal (országos szakmai szervezetek) Arra jogosult személy ( jogszabályi előírás) Szakszolgálat szűr- utazó gyógypedagógusi hálózat ellát SNI megállapítása esetén (SZB. EGYMI) Füves Zsuzsanna 2013

6 Diagnosztizálás Szakmai team munka
Szűréstől nem elválasztható tevékenység (pedagógiai jellemzés R. 13.§ (1) bek. 4/2000(II.25.) EüM r. orvosi adatlap) Nem iskolaérett (járási hivatal 15.§(3) bek.) Kontroll (R.22.§ bekezdései) Kötelező megjelenés az SzB. előtt ( 13.§ (3) bek.a) járási hivatal 40.§(3) Vizsgálati kérelem (Intézmény köteles tájékoztatni a szülőt a vizsgálat eredményeinek lehetséges következményeiről R. 13.§ b) HHH- ( OH R. 13.§ (4) bek. b) Füves Zsuzsanna 2013

7 Terápiás ellátás Nem sajátos nevelési igényű gyermekeknél
Partneri viszony más intézményekkel (nevelési tanácsadás védőnő, gyermekorvos R. 24.§ (1) da)) Ellátás intézményben, otthon v. a szakszolgálatban Fejlesztő foglalkozás-nevelési tanácsadás keretében is Gyógytestnevelés- óvoda fenntartójával kötött megállapodás Füves Zsuzsanna 2013

8 Alaptevékenységek I. Korai fejlesztés,oktatás, gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás (R. 4.5.§) : 0-3. év aki nem jár óvodába (3-5. év ) SzB. tesz javaslatot neurológiai javaslat bölcsődében is megkaphatja heti időkeret Füves Zsuzsanna 2013

9 Alaptevékenységek I. szakmai team (orvos, védőnő, gyógypedagógus)
neurológiai ellenőrző kontroll bölcsődei jellemzés védőnői tanácsadás: szülővel való folyamatos találkozás bölcsődei integráció: önellátás, szocializáció Füves Zsuzsanna 2013

10 Alaptevékenységek II. Fejlesztő nevelés (R.6.§):
5. életévtől legalább heti 5 óra Cél: fejlesztő-nevelés oktatásra felkészítés otthoni ellátás keretében is tanácsadás a szülők és a szakemberek számára is Füves Zsuzsanna 2013

11 Alaptevékenységek III.
Szakértői bizottsági tevékenység (R.7-23.§) ( megyei ): komplex vizsgálat SNI-BTM megállapítása, kizárása tankötelezettség meghosszabbítása közösségi szolgálat alóli mentesség 3 év alatti gyermekek vizsgálata, juttatások, Országos illetékesség: országos SzB. Füves Zsuzsanna 2013

12 Alaptevékenységek III.
Szakértői bizottság (tankerületi): 3.életév feletti gyermekek BTM megállapítása, kizárása, felülvizsgálata iskolaérettség Füves Zsuzsanna 2013

13 Alaptevékenységek IV. Nevelési tanácsadás (R. 24.§):
segítség nyújtása a neveléshez pszichés állapot feltárása prevenciós tevékenység konzultáció, 4. életév felett-szűrés terápiás gondozás Füves Zsuzsanna 2013

14 Alaptevékenységek IV. Elérhető „programok”: kommunikáció fejlesztése, relaxáció, magatartásterápiák, Ayres terápia, iskolaelőkészítő krízishelyzet Győrben besegítenek a dyslexia prevencióba szülő kezdeményezheti a vizsgálatot-összefoglaló vélemény Füves Zsuzsanna 2013

15 Alaptevékenységek V. Logopédiai ellátás (R.25.§):
szülő felelőssége a támogatás hang-beszéd és nyelvfejlődés elmaradás beszédhibák, „disz”-ek megelőzése 5.év felett nyelvi fejlettség szűrése - kötelező logopédiai vizsgálati vélemény készítése Füves Zsuzsanna 2013

16 Alaptevékenységek V. további vizsgálat szülő hozzájárulásával
óvodától pontos adatszolgáltatás (5.év szűrés) logopédiai ellátás a helyszínen v. a központban (infrastruktúra, kapacitás) heti 2 alkalom, órabontás Füves Zsuzsanna 2013

17 Alaptevékenységek VI. Továbbtanulási,pályaválasztási tanácsadás (R. 26.§): (székhelyintézmény) a tanuló szakszerű vizsgálata - tesztekkel tanuló és szülő meghallgatása iskolaválasztás ajánlata pszichológus, pedagógus Füves Zsuzsanna 2013

18 Alaptevékenységek VII.
Konduktív pedagógiai ellátás (R.27.§): Pethő módszer mozgás, beszéd, önellátás rávezetéssel központi idegrendszeri sérültek fejlesztése, gondozása SZB. vélemény alapján (Mozgásvizsgáló) lehet: egyéni v. csoportos tanév rendjéhez igazodik Füves Zsuzsanna 2013

19 Alaptevékenységek VIII.
Gyógytestnevelés (R. 28.§): iskolaorvos ill. szakorvosi javaslatra (május 15.) nevelési-oktatási intézményben is tartható 3 - 5 óra hetente, úszás is óvodával (fenntartó) megállapodás keretében nevelési év során bármikor elkezdhető tanév rendjéhez igazodik Füves Zsuzsanna 2013

20 Alaptevékenységek IX. Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás (R. 29.§): koordinátori munka szűrések koordinációja preventív szűrések feladatok koordinálása Füves Zsuzsanna 2013

21 Alaptevékenységek IX. Kiemelten tehetséges gyermekek gondozása (R. 30.§): tanácsadás támogatás csoport szervezése mérések koordinálás Füves Zsuzsanna 2013

22 Alaptevékenységek IX. óvodákkal, iskolákkal kapcsolat
mentori tevékenység (32 óra terhére) diákkör középiskola: angol általános iskola: matematika, képzőművészet, idegen nyelv nem csak „Klik-es intézmény” gyermekeinek is Füves Zsuzsanna 2013

23 Szakmai team munka intézményen belül, több szakember együttműködése
gyógytestnevelés - közös értékelés testnevelésből nyelvi fejlesztés-logopédus tanácsával az óvodában folyamatos figyelemmel kísérés - fogyatékosság gyanúja esetén korai fejlesztés: bölcsődei dolgozóknak tanácsadás Füves Zsuzsanna 2013

24 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Füves Zsuzsanna 2013


Letölteni ppt "Pedagógiai szakszolgálat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések