Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 1 Welcome to the Committee of the Regions.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 1 Welcome to the Committee of the Regions."— Előadás másolata:

1 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 1 Welcome to the Committee of the Regions European Union LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG RO Regionsudvalget CS DA DE ET EL EN FR IT LV ES Comité de las Regiones Výbor regionů Ausschuss der Regionen Regioonide Komitee Επιτροπή των Περιφερειών Committee of the Regions Comité des Régions Comitato delle regioni Reģionu komiteja Regionų komitetas Régiók Bizottsága Kumitat tar-Reġjuni Comité van de Regio's Komitet Regionów Comité das Regiões Výbor regiónov Odbor regij Alueiden komitea Regionkommittén Comitetul Regiunilor Комитет на регионите

2 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 2 A Régiók Bizottsága Az Európai Unió helyi és regionális önkormányzatokat képviselő politikai testülete.

3 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 3 Miért van szükség a Régiók Bizottságára?  Hogy a helyi és regionális önkormányzatok is beleszólhassanak az uniós jogalkotásba (az uniós jogszabályok 70%-át helyi, illetve regionális szinten hajtják végre).  Hogy Európa közelebb kerülhessen a polgáraihoz, és erősödjön a szubszidiaritás kultúrája.  Hogy legyen egy hely, ahol a régiók és városok megoszthatják egymással bevált gyakorlataikat és párbeszédet folytathatnak az európai intézményekkel.

4 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 4 Az RB és az uniós döntéshozatal Európai Bizottság Európai Parlament Az EU Tanácsa DÖNTÉS JAVASLAT EGYÜTTES DÖNTÉSHOZATAL KONZULTÁCIÓ EGSZB RB

5 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 5 Néhány fontosabb évszám  1992 Maastrichti Szerződés: Az RB létrejötte  1994 Első plenáris ülés Brüsszelben  1995 Az RB tagsága a 12 tagú EU 15 tagúvá bővülésének következtében 189-ről 222 főre bővül.  1997 Amszterdami Szerződés: Az RB helyzete megerősödik: bővül a kötelező konzultációs illetékességi köre, és már az Európai Parlament is kikérheti a véleményét.  2003 Nizzai Szerződés: Csak megválasztott vagy politikai felelősséggel tartozó képviselő lehet RB-tag.  2004 Az RB tagsága a 25-ök Európájában 222-ről 317 főre bővül  2004 Az európai alkotmányt létrehozó szerződés: erősödik az RB intézményi pozíciója és politikai szerepe  2007 Az RB tagsága a 27-ek Európájában 317-ről 344 főre bővül  2007 A 2007-es reformszerződés megerősíti az RB jogállását és politikai szerepét

6 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 6 Az RB-ről dióhéjban  344 rendes tag: helyi, illetve regionális önkormányzati képviselők + 344 póttag  27 nemzeti delegáció:  4 politikai csoport  6 szakbizottság (albizottságok)

7 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 7 Az RB tagjainak kinevezése  A tagállamok által javasolt helyi és regionális képviselők  Hivatalosan a Tanács nevezi ki őket  4 éves, megújítható mandátum

8 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 8 344 rendes tag és 344 póttag Németország, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság……………………………………………24 Lengyelország, Spanyolország……………………….………21 Románia…………………………………………………………15 Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország, Magyarország, Hollandia, Portugália, Svédország……….12 Dánia, Írország, Finnország, Szlovákia, Litvánia…………….9 Észtország, Lettország, Szlovénia…………………………….7 Ciprus, Luxemburg…………………………….………………..6 Málta………………………………………………………………5 Tagok

9 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 9 Szervezeti felépítés ELNÖK és elnöki kabinet Főtitkár (az EGSZB-vel) közös szolgálatok Politikai csoportok titkárságai Konzultatív Munkák Főosztálya „Kommunikáció, sajtó és protokoll” osztály Ügyviteli Főosztály Nyilvántartási és Jogi Főosztály

10 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 10 Az elnök  A Régiók Bizottsága élén az elnök áll. Ő vezeti a plenáris üléseket és ő képviseli az RB-t a külkapcsolatok terén.  A jelenlegi elnök (2006–2008): Michel DELEBARRE (FR/PES), Dunkerque polgármestere, francia parlamenti képviselő  Az első alelnök (2006–2008): Luc VAN den BRANDE (BE/EPP), a belga szenátus tagja, flamand parlamenti képviselő  Az elnököt és az első alelnököt a Régiók Bizottsága tagjai választják két évre.  Ezenkívül a tagállamokat is képviseli egy-egy alelnök. Michel Delebarre Luc Van den Brande

11 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 11 Az Elnökség  Összetétele: 60 bizottsági tag, akiknek tagállamonkénti eloszlása a nemzeti és politikai egyensúlyt tükrözi.  Az elnök és az első alelnök  Tagállamonként egy-egy alelnök  A 4 politikai csoport elnökei  27 egyéb tag  Az RB munkájának megszervezése  Évente 7 ülés  A plenáris ülések napirendjének előkészítése  Az RB politikai programjának kialakítása  A szakbizottságok megbízása a vélemények megírásával  Határozathozatal saját kezdeményezésű vélemények készítéséről

12 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 12 A politikai csoportok UEN–EA Unió a Nemzetek Európájáért – Európai Szövetség ALDE Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért ENP Európai Néppárt ESZP Európai Szocialisták Pártja

13 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 13 A (szak)bizottságok  COTER – „Területi kohéziós politika” szakbizottság  ECOS – „Gazdaság- és szociálpolitika” szakbizottság  DEVE – „Fenntartható fejlődés” szakbizottság  EDUC – „Kultúra, oktatás és kutatás” szakbizottság  CONST – „Alkotmányos ügyek, európai kormányzás, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége” szakbizottság  RELEX – „Külkapcsolatok és decentralizált együttműködés” szakbizottság  CAFA – Adminisztrációs és pénzügyek bizottsága

14 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 14 Plenáris ülések  Az RB teljes tagsága összeül  Évente 5 alkalommal  Vélemények elfogadása és politikai viták

15 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 15 Kötelező konzultáció  Gazdasági és társadalmi kohézió  Oktatás és ifjúság  Kultúra  Közegészségügy  Transzeurópai hálózatok  Közlekedés  Foglalkoztatás  Szociális ügyek  Környezetvédelem  Európai Szociális Alap  Szakképzés A konzultáció kötelező az alábbi politikai területeken :

16 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 16 Nem kötelező konzultáció  A Tanács, az Európai Bizottság és a Parlament felkérheti az RB-t vélemény kidolgozására, ha azt indokoltnak tartják.  Az RB saját kezdeményezésre is adhat véleményt olyan esetekben, amikor azt indokoltnak tartja.  Az RB maga is dönthet vélemény kidolgozása mellett, ha az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal már konzultáltak, és sajátos regionális érdekekről van szó.

17 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 17 A véleményalkotás folyamata 1. 1.Az Európai Bizottság, a Miniszterek Tanácsa vagy az Európai Parlament konzultációs felkérése 2. 2.Az Elnökség a javaslattal megbízza az RB egy szakbizottságát. 3. 3.A szakbizottság előadót jelöl ki. Az előadó megkezdi a munkát. 4. 4.Első tervezet beterjesztése a szakbizottság elé 5. 5.Az előadó folytatja a munkát. 6. 6.Vita, módosító indítványok, majd a vélemény szakbizottsági elfogadása 7. 7.A véleményt a plenáris ülésen elfogadják, majd megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

18 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 18 A konzultáció típusai  Vélemény  Állásfoglalás – gyorsított eljárás keretében elfogadott nyilatkozat  Előretekintő vélemény – olyan vélemény, amelyeket az RB azelőtt dolgoz ki, hogy az Európai Bizottság zöld/fehér könyvet adott volna ki a témában  Előretekintő jelentés – előzetes jelentés az Európai Bizottság javaslatainak közzététele előtt  Hatástanulmány – politikák regionális vagy helyi szintű hatásának kiértékelésére  Tanulmány – az EU regionális és helyi vetületeinek különféle szempontjairól

19 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 19 Az RB és a bővítés Az RB minden bővítés előtt konferenciákat szervez, konzultatív vegyes bizottságokat állít fel, továbbá létrehozott egy állandó információs fórumot is, hogy ezzel biztosítsa a csatlakozó államok helyi és regionális hatóságainak részvételét a folyamatban.

20 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 20 Az RB és a reformszerződés  A Bíróság illetékes az RB által előjogainak védelmében benyújtott keresetek elbírálásában  Az RB keresetet indíthat, ha egy jogszabály megsérti a szubszidiaritás elvét.  A tagok megbízatásának időtartama 4- ről 5 évre nő.

21 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 21 További információk: www.cor.europa.eu


Letölteni ppt "Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 1 Welcome to the Committee of the Regions."

Hasonló előadás


Google Hirdetések