Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A területi szervek fő feladatai a nukleárisbaleset - elhárítás területén Jogszabályi háttér § §248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A területi szervek fő feladatai a nukleárisbaleset - elhárítás területén Jogszabályi háttér § §248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási."— Előadás másolata:

1 A területi szervek fő feladatai a nukleárisbaleset - elhárítás területén Jogszabályi háttér § §248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről § §165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről

2 Nukleáris veszélyhelyzet esetén a megyei, fővárosi védelmi bizottság az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) területi irányító és végrehajtó szerve. A nukleárisbaleset- elhárítással kapcsolatos tevékenységét az illetékes miniszter által vezeti, irányításával szervezi és hajtja végre. A döntések előkészítését a védelmi bizottság munkacsoportjai végzik, a hozott döntések végrehajtásáért pedig a védelmi bizottság irányítása alá tartozó szervek, szervezetek a felelősek. A Megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzs a megyei, fővárosi Védelmi Bizottság munkaszervezete, annak döntés-előkészítő szerve. Alapvető feladata a katasztrófák megelőzésére, a katasztrófaveszély elhárítására, következményeinek csökkentésére, illetve megszüntetésére hozandó védelmi bizottsági döntések előkészítése. A katasztrófa bekövetkezése esetén az irányító és ellenőrző tevékenység végzése, valamint a helyreállításra irányuló döntés-előkészítő tevékenység koordinációja. Az Operatív Törzs vezetője a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, illetve a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatója. A védelmi felkészítés időszakában gyakorolt testületi hatásköröket, minősített időszakban a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke veszi át. A fővárosi védelmi bizottság elnöke a főpolgármester, a megyei védelmi bizottságé a megyei közgyűlés elnöke. A védelmi bizottságok és szerveik által ellátandó feladatokat lásd a Honlapon. lásd a Honlapon.

3 A nukleárisbaleset - elhárítás országos irányítása és tervezése A nukleáris veszélyhelyzetre való felkészülés, a megelőzés és a végrehajtás koordinációját a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) végzi. A fentiek figyelembevételével 2008-ban elkészült új Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv (Országos BEIT, illetve OBEIT) határozza meg a tervkészítésre kötelezett szerveket (a nukleáris veszélyeztetettség alapján), azok felelősségi körét, mellékletként tartalmazza az Országos Lakossági Tájékoztatási Tervet is. Az OBEIT célja mindazon követelmények és feladatok összefoglalása, amelyek a Magyar Köztársaság területét érintő nukleáris veszélyhelyzetben a telephelyen kívüli nukleárisbaleset- elhárítás során a fenti, alapvető célkitűzések szempontjából fontossággal bírnak. Az OBEIT keretet és iránymutatást ad az ágazati, területi, helyi és létesítményi tervek elkészítéséhez. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerepe a nukleárisbaleset-elhárításban: a monitoring rendszer Az OKF felelős a NVH-ra felkészülés és védekezés feltételeinek megteremtéséért, továbbá az országos ágazati és területi szintű feladatok koordinálásáért.. Az OKF gyűjti és a Kormányzati Koordinációs Bizottság munkaszervei, valamint a fővárosi és megyei védelmi bizottságok részére folyamatosan továbbítja a sugárhelyzet értékelésével kapcsolatos információkat, állandó összeköttetést tart fent az ONER szerveivel. A nukleárisbaleset-elhárítási tervezés alapvető céljainak megismeréséért és a OKF-en működő Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központ által ellátandó feladatok leírásáért lásd a Honlapot.lásd a Honlapot.

4 Lakossági tájékoztatás A lakosság hiteles és időben történő tájékoztatása érdekében Lakossági Tájékoztatási Tervet kell készíteni: – – a) országos szinten, – – b) ágazati szinten, – – c) megyei szinten, – – d) nukleáris létesítményekben, valamint radioaktív anyagokat előállító, alkalmazó és tároló létesítményben. Az Országos Lakossági Tájékoztatási Tervet (OLTT) - a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) útmutatója alapján - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) készíti el. A Lakossági Tájékoztatási Tervek egységes elvek szerinti elkészítését a KKB Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság vezetője biztosítja, aki országos szinten irányítja, ellenőrzi a Lakossági Tájékoztatási Tervek megalkotását. A Lakossági Tájékoztatási Terv végrehajtása a megelőzés időszakában a koordinátorok, veszélyhelyzeti időszakban a Lakossági Tájékoztatási Munkacsoportok feladata. Az Lakossági Tájékoztatási Tervek célja a megelőzés időszakában a lakosság bizalmának megszerzése és építése, a hatékony információcsere megalapozása, veszélyhelyzetben a lakosság életének, egészségének és az anyagi javaknak a megóvása. A megvalósítás lehetséges formái: – – középiskolai tantervek, felsőoktatási programok vonatkozó tantárgyaiba beépítve, – – kiadványok, pl. "Vele vagy nélküle", "Sugárzó környezetünk„ – – elektronikus média eszközeinek felhasználása, stb. További információ a Honlapon.Honlapon.


Letölteni ppt "A területi szervek fő feladatai a nukleárisbaleset - elhárítás területén Jogszabályi háttér § §248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések