Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségügy a mindennapokban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségügy a mindennapokban"— Előadás másolata:

1 Minőségügy a mindennapokban
Peszleg József 2013 Ennek a tananyagnak a célja a „nemszeretem” minőségügy emberközelbe hozásának elősegítése, a mindennapi minőségszemlélet támogatása és ösztönzés az ÉN munkaterületen a minőségügyi normák és gondolkodásmód alkalmazására. Célcsoport lehet valamennyi munkatárs, aki tanúsított területen dolgozik.

2 A minőségügy szükséges rossz, a felső vezetés mániája,
az én munkakörömben nem értelmezhető. Ez az általános vélemény a minőségügy megítéléséről.

3 A minőségügy szükséges,
mindannyiunk kincse, minden munkakörben értelmezhető. Ezzel szemben azt a véleményt szeretném megerősíteni.

4 Érdekelt felek megfelelő kezelése Egyensúly
A tartós siker kulcsa: Hosszú távú tervezés Környezet figyelése Érdekelt felek megfelelő kezelése Egyensúly Kockázatok azonosítása és kezelése Erőforrásigények kezelése Stratégia megvalósítása Megfelelőség értékelése Tanulás, innováció Folyamatos fejlesztés Nem vitás, hogy valamennyien a Vállalat és benne mi magunk tartós sikerére törekszünk. Ennek legfontosabb elemei a következők: Hosszú távú tervezés – ahogy a családban, úgy a Vállalaton belül is hosszú távra tervezünk, bár lehetnek rövid távú akciók, ezeket is a hosszú távú boldogulás tervében kell elhelyeznünk és vizsgálnunk. Környezet figyelése – nem elszigetelten dolgozunk, sem mi, sem szervezeti egységünk, sem a Vállalat. Folyamataink szervezeti egységeken ívelnek át, munkánk mások munkájára épül és tevékenységünk eredményeit is mások fogják felhasználni, tovább alkalmazni és használni. Tágabb értelemben a társadalom és a természeti környezet vesz körül bennünket; nem lehetünk közömbösek közvetlen és tágabb értelemben vett környezetünk iránt. Érdekelt felek megfelelő kezelése – ismernünk kell, hogy üzleti és társadalmi szinten kik az érdekelt felek tevékenységünkben. Ők alá-, mellé- vagy fölérendelt viszonyban állhatnak velünk és közvetlen környezetünkkel. Arra törekszünk a minőségügyi rendszer keretében végzett tevékenységeinkkel, hogy mindannyian meg legyenek elégedve. Egyensúly – minden tevékenységünkben és döntéseinkben egyensúlyra kell törekednünk. Ez sokszor egyszerű, mert az erőforrások ráfordításai szabályozottak és kimértek, de gyakran magunknak kell az optimális döntéseket meghozni. Kockázatok azonosítása és kezelése – minden folyamat lépésnek vannak kockázatai, amelyeket folyamatosan vizsgálnunk és értékelnünk kell. Sok lépés alacsony kockázatú, és előre meghatározott, de felléphetnek váratlan fejlemények is. A kockázatok megvalósulása ronthatja eredményességünket és veszélybe sodorhatja terveink megvalósulását. Erőforrásigények kezelése – erőforrásaink végesek. A pazarló felhasználás az eredményességre is hátrányosan hat és a környezetünket is károsíthatja. Stratégia megvalósítása – Vállalatunk egy hosszú távú célkitűzés, stratégia megvalósulásáért dolgozik, amely valamennyi érdekelt fél boldogulását szolgálja. Bár nem mindig látszik azonnal, de a ránk kirótt folyamatlépések sikeres végrehajtása kis lépésekben ugyanezt a célt szolgálja. Megfelelőség értékelése – ha végrehajtottuk a feladatunkat, mindig át kell gondolnunk, hogy az eredmény az lett-e, amit elképzeltünk illetve nem hagytunk-e olyan konkolyt, hibalehetőséget a kimenetben, ami kockázatot jelent az utánunk következő érdekelt fél számára. Tanulás, innováció – a tartós siker egyik legfontosabb összetevője a folyamatos megújulásra való képesség. Csak akkor lehetünk sikeresek, ha megvan bennünk az igény a megismerésre, az ismereteink bővítésére illetve eddigi tapasztalatainkból jobbító, előremutató ötleteket szűrünk le. Folyamatos fejlesztés – önmagunk és Vállalatunk, érdekelt társaink sikerét folyamatos fejlesztéssel kell támogatnunk. Nincs az a folyamat, termék, megoldás, munkamódszer, amit ne lehetne még jobbá, még eredményesebbé, még hatékonyabbá tenni.

5 Tekintsük át szereplőtársainkat
Tekintsük át szereplőtársainkat. Végső megközelítésben nincs olyan embertársunk, akire munkánk eredménye ne lenne hatással.

6 Stratégia* és politika** az ÉN szintemen:
egyértelmű meghatározás a küldetés, jövőkép és értékek támogatására környezet figyelése érdekelt felek igényeinek azonosítása folyamatképesség erőforrások értékelése erőforrás/technológia igények azonosítása stratégia és politika aktualizálása *Stratégia: hosszú távra tervezett reagálás az érdekelt felek igényeire **Politika: a szervezet útmutató irányelvei A szervezeti politika és stratégia az egyén szintjén megfelelően lebontva jelenik meg. Stratégia: hosszú távra tervezett reagálás az érdekelt felek igényeire Politika: a szervezet útmutató irányelvei Mi a mi dolgunk ezekkel? egyértelmű meghatározás a küldetés, jövőkép és értékek támogatására – tanulmányozzuk a politikát és a stratégiát, és találjuk meg a saját helyünket ezekben. Ehhez jó kiindulást jelentenek a minőségügyi rendszer alapdokumentumai illetve a Vállalat egyéb működési előírásai (etikai előírások, fenntartható fejlődés dokumentumai, jelentések, összefoglalók, stb.) Ha nehézséget tapasztalunk, bátran kérdezzünk. környezet figyelése – figyeljünk a közvetlen és tágabb környezetünk jelzéseire. Legyünk nyitottak az információkra, ne szigetelődjünk el. érdekelt felek igényeinek azonosítása – éljük bele magunkat a többi érdekelt fél helyzetébe. Mi lehet az ő érdekük? Hogyan tudom én a munkámmal ezeket az érdekeket kiszolgálni? folyamatképesség – gondolkozzunk folyamatokban! A folyamatokat tudják társaink végrehajtani, a folyamatok foglalják egységbe a szak- és szervezeti tudást. A folyamat az a nyelv, amit az érdekelt felek megértenek. erőforrások értékelése – vegyük számba a rendelkezésre álló, a szükséges erőforrásokat és gazdálkodjunk velük. A mi területünkön is sokat tehetünk azzal, ha nem rovunk tárainkra fölösleges munkát, ha csökkentjük a papírfelhasználást, leoltjuk a villanyt stb, erőforrás/technológia igények azonosítása – mindig törekedjünk a feladataink megoldásához szükséges és elégséges eszközök meghatározására. stratégia és politika aktualizálása – vegyünk tevékenyen részt a stratégia és a politika jobbításában és aktualizálásában. Erre a minőségügyi rendszerben és a munkafolyamatokban megfelelő fórumok és lehetőségek vannak, bátran éljünk ezekkel.

7 A stratégia és a politika lebontása: mérhető célok időterv felelősség
intézkedések saját hatáskörben és vezetői intézkedés kérése eredmények és stratégia összhangja törekvés a folyamatok közötti kapcsolat meghatározására Az előbbi gondolatokat folytatva: intézkedések saját hatáskörben és vezetői intézkedés kérése – amit mi megtehetünk, tegyük meg, és csak akkor eszkaláljuk a nehézségeket, ha erre nincs módunk. Tartsuk szem előtt, hogy utóbbi esetben többlet erőforrásokat használunk fel élőmunkában, anyagokban egyaránt. eredmények és stratégia összhangja – helyezzük el az elért eredményeket a nagy stratégiában. törekvés a folyamatok közötti kapcsolat meghatározására – ne feledjük, hogy a mi általunk megvalósított folyamat kapcsolódik más folyamatokhoz, a vállalati tevékenység egészéhez. Ha csikorognak a kapcsolódási pontok, tegyünk jobbító javaslatokat, az eltérések feltárása pedig kötelességünk.

8 A tanulás biztosítja az alapot az eredményes és hatékony fejlesztéshez és innovációhoz
Integrált tanulás: a szervezeti és az egyéni tanulás összhangja alapozza meg a folyamatos fejlesztést és a hosszú távú sikert A tanulás fontosságáról már szóltunk. A mi fejlődésünkkel a szervezet is fejlődik, fogadjuk el és be a kínált tudást!

9 Érettségi szintek felmérése – hol tartunk:
1. Reagáló: ad hoc jelleg dominál, előre nem jelezhető eredmények, vevők kényszerítik ki az intézkedéseket 2. Kezdeményező: bevezetett MIR, fejlesztési, megelőző intézkedések jól szervezettek 3. Kiegyensúlyozott: folyamatirányítás, előre jelezhetők az eredmények, néhány érdekelt félre összpontosít 4. Dinamikus: érdekelt felekre összpontosít, állandósult pozitív eredmények, tanulás és tudás megosztás 5. Sikeres: képesség a jó teljesítmény időbeli és hosszú távú megtartására Ismételjük át az egyes értékelések elvégzése utáni lehetséges konklúziókat. Ugye, hogy a tökéletesnek hitt 2. fokozat fölött még milyen lényeges fokozatok vannak? 1. Reagáló: ad hoc jelleg dominál, előre nem jelezhető eredmények, vevők kényszerítik ki az intézkedéseket 2. Kezdeményező: bevezetett MIR, fejlesztési, megelőző intézkedések jól szervezettek 3. Kiegyensúlyozott: folyamatirányítás, előre jelezhetők az eredmények, néhány érdekelt félre összpontosít 4. Dinamikus: érdekelt felekre összpontosít, állandósult pozitív eredmények, tanulás és tudás megosztás 5. Sikeres: képesség a jó teljesítmény időbeli és hosszú távú megtartására

10 Példa az egyéni minőségtudat áttekintésére:
Erősség/Előny Gyengeség/Hátrány Lehetőség/Előny Veszély/Hátrány Tanulási folyamat Tájékozatlanság Megbízhatóbb működtetés Eltereli a figyelmet az alap- követelményekről Jobb partneri kapcsolatok Szaktudás hiánya Szervezet imázsát erősíti Tanácsadás irányába való aránytalan elmozdulás Megbízhatóság erősítése Speciális területeken való jártasság hiánya Képzések irányát segíti meghatározni Személyes adatok kezelése fokozottan előkerül Csoportmunka igénye Egyéni (partizán) akciók Felkészültséget , tapasztalatokat növeli Zavar a kapcsolatokban (okoskodás) Folyamatos fejlődés „Maximalizmus” Kreatív modellezés „Nálam a siker kulcsa” Egyéni minőségtudatunk előnyeinek és hátrányainak áttekintésére tekintsük át ezt a kis táblázatot.

11 Köszönetnyilvánítás You are free to use these templates for your personal and business presentations. Do Use these templates for your presentations Display your presentation on a web site provided that it is not for the purpose of downloading the template. If you like these templates, we would always appreciate a link back to our website. Many thanks. Don’t Resell or distribute these templates Put these templates on a website for download. This includes uploading them onto file sharing networks like Slideshare, Myspace, Facebook, bit torrent etc Pass off any of our created content as your own work You can find many more free PowerPoint templates on the Presentation Magazine website Az anyagban alkalmazott összes template, kép és clipart szabadon felhasználható verziójú. Köszönöm a Magyar Szabadalmi Testület minőségügyi rendszermenedzser-képzésén kapott ismereteket.


Letölteni ppt "Minőségügy a mindennapokban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések