Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanév-előkészítő értekezlet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanév-előkészítő értekezlet"— Előadás másolata:

1 Tanév-előkészítő értekezlet
2008. szeptember 9. Szaktanácsadó: Gyuriczáné Boczkó Ágnes Telefon: 30/

2 Az értekezlet témái - A Pedagógiai Intézet szolgáltatásai
- Tanulmányi versenyek - Törvényi változások - Az érettségi eredmények értékelése - A 2008/2009-es tanévre tervezett előadások megbeszélése

3 1. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Béke-ligeti u. 1.
A Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete Elérhetősék: 1. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Béke-ligeti u. 1. 2. Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 40 3. Telefon: 92/ 4. Fax: 92/ 5. 6. Honlap:

4 A Pedagógiai Intézet szolgáltatásai
- Pedagógiai értékelés - Szaktanácsadás - Pedagógiai tájékoztatás, munkajog - Tanügy-igazgatási szolgáltatás - Képzés, továbbképzés - Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek - Tájékoztatás, tanácsadás tanulók számára

5 Zalai Tanügyi Információk

6 Tanulmányi versenyek 1. OKTV
a. Jelentkezési határidő: szeptember 26. b. Első forduló: november A pályamunkák témái: 1. Földrajz és történelem – századi szerzők leírása Magyarországról 2. Reformkori magyar utazók Nyugat-Európa- és Amerika- képe 3. Sportélet, sportegyesületek lakóhelyemen között

7 2. Európai Uniós Műveltségi Vetélkedő
3. Megyei Történelem Verseny téma: 9-10. évf.: Zalaiak részvétele a világháborúban évf.: Mutassa be hogyan változott Mo. háborús részvételének megítélése az elmúlt 60 évben A dolgozatok leadásának határideje: február 13. két példányban, jeligével, adatokat lezárt borítékban

8 Törvényi változások (A tanév rendje alapján, OM)
Csak központi (OH által készített) feladatlapok A hat vagy nyolc évfolyammal működő középiskolák nem szervezhetnek szóbeli vizsgát A min. 30 órás akkreditált továbbképzés időtartamának csökkentése min. 5 órára Továbbképzés távoktatási formában Kiszámíthatóbb finanszírozás Az ÚMFT keretében zajló képzések esetén 100%-ban finanszírozott képzések, ill. az okatási-nevelési intézménybe helyezik a képzést Középiskolai felvételi: Tanári továbbképzések (a 277/1997.(XII.22.) Korm. rend. tervezett módosításai):

9 Szakmai munkaközösségek
Részt vesznek a belső értékelésben, ellenőrzésben Gondoskodnak a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítéséről Új szakmai munkaközösségek a gyermek- és ifjúságvédelmi, az SNI-s és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját szolgáló feladatok ellátására Szakmai munkaközösségek

10 Az Európai Bizottság előrehaladási jelentése az oktatás-képzés
munkaprogram megvalósulásáról: Referenciaértékek: PISA –vizsgálat eredményei Korai iskolaelhagyók Legalább középfokú végzettségű évesek aránya Matematikai, természettudományos, műszaki végzettségűek aránya Tanuló felnőttek aránya Minősítés: egy kivétellel felzárkózó, csökkent az értő-olvasás terén érzékelhető lemaradás.

11 A as tanév érettségi eredményei

12 Tények, számok a vizsgákról
H Tények, számok a vizsgákról 2008 május-júniusában érettségi vizsgát tett Csak központi (OH által készített feladatlapok) Az összes értékelt tantárgyi vizsga: középszintű tantárgyi vizsga emelt szintű tantárgyi vizsga (tényleges kb ) korábbi vizsgaeredmények beszámítása Érettségi bizonyítványt kapott Tanúsítványt kapott fő – vizsgáról

13 „Új” vizsgafajták Vizsgaszámok mentességek nélkül:
H „Új” vizsgafajták Vizsgaszámok mentességek nélkül: Kiegészítő: Ismétlő: Szintemelő: Előrehozott:

14 Vizsgatárgyankénti vizsgaszámok mentességek nélkül:
H Az előrehozott vizsgák adatai Vizsgatárgyankénti vizsgaszámok mentességek nélkül: vizsga Középszint Darabszám informatika 9 089 angol nyelv 8 231 földrajz 7 318 német nyelv 4 689 történelem 2 932 magyar 2 715 matematika 2 105 biológia 1 632 testnevelés 1 302 kémia 774 fizika 468 ének-zene 443 társadalomismeret 298 rajz és vizuális kultúra 228 művészettörténet 168 1395 vizsga Emelt szint Darabszám angol nyelv 554 német nyelv 228 földrajz 67 informatika 64 történelem 51 kémia 46 magyar 43 matematika 41 biológia testnevelés 39 latin nyelv 37 francia nyelv 23 fizika 17 spanyol nyelv 9

15 A tanulói észrevételek bírálatának eredménye
O H A tanulói észrevételek bírálatának eredménye Az eredeti értékelés helybenhagyva Pontszám emelkedés Pontszám csökkenés 2005. 27% 72% 1% 2006. 30% 68% 2% 2007. 67,5% 2,5% 2008. 27 % 66 % 7 % A javítás „minősége” tehát nem romlott.

16 Törvényességi kérelmek 2005. – 2006. – 2007 – 2008.
O H Törvényességi kérelmek – – 2007 – 2008. Összesen: Elutasítás (a vizsgabizottság döntése helybenhagyva) : Elutasítás/elkésett kérelem: Az eljárás megszűntetése (kérelem visszav.): A vizsgabizottság döntésének megsemmisítése: A vizsgabizottság döntésének megváltoztatása:

17 Érettségi vizsgaeredmények
O H Érettségi vizsgaeredmények Év Összesített érettségi átlag az osztályzatokból 2001. 3,44 2002. 3,48 2003. 3,52 2005. 3,66 2006. 3,65 2007. 3,55 2008.

18 Vizsgatárgyankénti érettségi átlagok %-ban (középszint)
H Vizsgatárgyankénti érettségi átlagok %-ban (középszint) Vizsgatárgy 2005. 2006. 2007. 2008. Eltérés (%) a 4 év átlagához képest Magyar nyelv és irodalom 56,12 55,17 56,64 54,91 -0,80 Történelem 61,00 62,81 57,36 61,58 0,89 Matematika A vizsga megismétlése miatt nem értelmezhető. 54,93 44,00 46,92 -1,70 (3 év átlagához) Angol 54,01 52,38 61,94 61,27 3,87 Német 56,45 56,84 61,41 57,28 -0,71 Fizika 61,85 60,81 56,81 62,57 2,06 Kémia 60,40 58,19 61,89 65,33 3,88 Biológia 63,68 66,75 57,03 54,36 -6,10 Informatika 54,74 59,72 64,49 56,67 -2,24

19 O H A korábbi vizsgarendszer és a középszintű vizsgák osztályzatainak összehasonlítása korábbi vizsgarendszer – – – – 2008.

20

21

22 O H Az összes középszintű vizsgaeredmény megoszlása 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban (mentességek nélkül)

23 Magyar nyelv és irodalom
Az egyes vizsgázói rétegek átlageredményeinek összehasonlítása %-ban, emelt szinten – 2008. O H Vizsgatárgy Összes Gimnázium Szakközép Felnőttoktatás Tanulói jv. kívül Magyar nyelv és irodalom 58,89 58,90 59,88 61,25 60,56 62,15 51,74 52,46 51,99 47,04 42,64 41,42 55,21 54,38 56,09 Történelem 68,04 67,56 68,68 70,61 69,43 70,93 61,95 61,94 61,00 58,72 53,85 58,26 63,07 62,20 61,37 Matematika 61,26 77,86 72,20 64,78 80,93 75,05 52,42 67,74 58,55 37,24 61,86 47,93 50,38 63,78 60,58 Angol 62,97 70,97 71,25 64,81 73,19 74,32 56,09 65,46 66,95 59,02 65,44 57,21 66,18 72,51 70,34 Német 69,38 69,45 73,44 71,27 72,37 75,77 63,75 63,34 71,20 65,68 76,75 66,13 72,50 72,59 73,24 Fizika 70,12 69,28 75,63 73,45 71,82 78,20 62,02 57,86 61,77 58,10 54,25 52,75 58,54 58,69 65,35 Kémia 68,91 67,02 74,33 73,22 69,13 78,13 62,49 60,39 74,67 58,78 62,43 22,00 (1 vizsgázó) 61,45 62,23 64,64 Biológia 70,65 64,36 69,94 72,38 65,41 71,51 63,53 56,48 57,63 61,79 51,67 58,54 67,90 63,33 67,68 Informatika 56,26 60,60 59,40 59,76 62,72 63,22 55,52 60,12 56,39 44,73 44,86 41,00 49,82 55,06 55,01

24 Az emelt szintű eredmények megoszlása 2005. - 2006. – 2007. – 2008.
H Az emelt szintű eredmények megoszlása – – 2008. 5400 – –

25 O H A vizsgarészek összehasonlítása vizsgatárgyanként – – – 2008. Írásbeli Szóbeli Történelem K Történelem E

26 Zala megyei eredmények
történelem (közép) 2310 fő 63,25% 3,76 történelem (emelt) 185 fő 70,67% 4,72

27 történelem (emelt) - 1-es 0 db - 2-es 0 db - 3-as 14 db - 4-es 23 db - 5-ös 148 db

28 Az írásbeli vizsgarész eredményei
Középszint Emelt szint Zala megye Országos 10-19% 8,7% 6,7% 7,3% 1,7% 20-29% 11,6% 12% 4,9% 30-39% 15,3% 14,4% 19,5% 12,6% 40-49% 17,4% 17,2% 26,8% 18,2% 50-59% 14,8% 15,1% 24,4% 21% 60-69% 12,5% 9,8% 19,8% 70-79% 12,4% 80-89% 7,2% 7,9% 0% 6,2% 90-100% 1% 1,8%

29 A szóbeli vizsgarész eredményei
Középszint Emelt szint Zala megye Országos 0-9% 0,5% 0,4% 0% 0,8% 10-19% 4,2% 3,7% 2,4% 1,5% 20-29% 8,2% 6,5% 2,9% 30-39% 8,4% 4,4% 40-49% 10,4% 10,6% 4,9% 7,2% 50-59% 9,3% 9,8% 9,7% 50-69% 10,3% 11,4% 12,6% 70-79% 10,7 11,1% 12,2% 14% 80-89% 11,7% 12,5% 26,8% 15,6% 90-100% 26,5% 25,5% 39% 30,2%

30 Tervezett programok Központi történelem szakkör elindítása.
Tanulmányi kirándulás kollegák részére

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tanév-előkészítő értekezlet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések