Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal"— Előadás másolata:

1 Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal
Dr. Vincze Árpád

2 Mitől függ a kölcsönhatás?
VÁLASZ: Az anyag felépítése A sugárzások típusai, forrásai és főbb tulajdonságai A sugárzások és az anyag lehetséges fizikai kölcsönhatásai Kémiai hatások

3 Atomok és molekulák H-atom: e- p+ ~10-10m Rutherford: az atommag sugara

4 1932 - Chadwick felfedezte a neutront:
Z db elektron a héjakon, Z db proton és A-Z db neutron a magban A tömegszám Vegyjel Z A = Z + N rendszám Azonos A ======> IZOBÁROK Azonos Z ======> IZOTÓPOK Azonos N ======> IZOTÓNOK

5 A proton és a neutron finomszerkezete
A neutron nem stabilis, átlagos élettartalma 16.9 perc: A neutron és a proton is tovább osztható! ==============> STANDARD MODELL

6 Az atom finomszerkezete

7 Elemi részecskék

8 Alapvető kölcsönhatások

9 Az egyes sugárzások típusai és forrásai
Kérdés: Mit nevezünk sugárzásnak? Válasz: Térben és időben terjedő energia Hogyan jellemezhetjük? Az energiát hordozó részecskék a., típusa b., energia szerinti (spektrális) eloszlása c., intenzitása (fluxusa) alapján

10 Forrásaik alapján: a., atommag eredetű (nukleáris) alfa, béta, gamma, neutron, proton b., elektron-héj eredetű röntgen, Auger, UV c., atomok, molekulák gerjesztéséből származó UV, VIS, IR d., elektromágneses térrel kapcsolatos mikro-, rádió-hullámok e., atomok, molekulák kollektív mozgásából eredő hanghullámok

11 Hatásuk alapján: a., Közvetlenül ionizáló (alfa, béta, gamma, röntgen, UV) b., Közvetve ionizáló (neutron) c., Nem ionizáló (UV, VIS, IR, mikro, rádió és hanghullámok)

12 Az atommag kötési energiája:
Nukleáris sugárzások Becquerell:==> RADIOAKTIVITÁS -Léteznek nem stabil atomok, amelyek spontán bomlanak Hogyan jellemezhetjük a stabilitás mértékét? Az atommag kötési energiája:

13 Az egy nukleonra eső átlagos kötési energia a tömegszám függvényében

14 N/Z változása a rendszám függvényében

15 -bomlás Nagy energiájú részecskék (3-9MeV)
Spektrális eloszlásuk vonalas N E

16 Alfa Sugárzás Leány mag 231Th Kiindulási mag 235U Alfa részecske
Hélium atommag

17 -bomlások Nagy energiájú elektronok (0.01-3MeV)
Folytonos energiaspektrum (Emax).

18 Béta negatív részecske (elektron)
Béta sugárzás 40Ca 40K Béta negatív részecske (elektron)

19

20 -bomlások

21 Elektron befogás K L K L XC

22 -bomlás, izomer átalakulás
Nagy energiájú fotonok Vonalas spektrum Belső konverzió Konverziós elektron sugárzás

23

24 Gamma sugárzás Gamma sugarak 60Co 60Ni

25 Neutron sugárzás Neutrínó sugárzások Forrásai:
spontán neutronbomlás (137Xe)--> reaktormérgek maghasadás (spontán, atomreaktorok) (a,n) magreakciók (hordozható neutronforrások) Neutrínó sugárzások Forrásai: radioaktív bomlások kozmikus (nap)

26 Töltött részecske sugárzások
Lineáris gyorsító Ciklotron

27 Röntgensugárzás 1895 W.C. Röntgen német fizikus:
légritkított kisülési csövek vizsgálata közben fedezte fel. Karakterisztikus (elem analitika) Fékezési (diagnosztika)

28 Fékezési Röntgensugárzás keletkezése
elektron Cél atommag W, Cu, Pb X-sugárzás X-sugárzás

29 Szinkrotronsugárzás relativisztikus sebességű könnyű elemi részecskék (elektronok, pozitronok)  gyorsulásakor (fékezésekor) keletkezik Fluxusa szerese a röntgencsővekének (spektrális fényesség: megadott energiatartományú fotonok száma /s /vertikális szög /horizontális szög /forrás területe) Synchrotron SOLAIL

30 Szinkrotronsugárzás tulajdonságai
Nagy intenzitás Rövid hullámhosszú fotonok melyek behatolnak az anyagba, és kölcsönhatnak az atomokkal Széles spektrális tartomány folytonos energiaeloszlással, monoenergetikus nyalábok széles energiatartományban) Magas polarizációfok az elektronpálya síkjában, amely nagyon fontos a röntgenfluoreszcenciás kísérleteknél a háttér redukciója miatt A röntgensugarak rövid impulzusok formájában emittálódnak, amelyek 1 ns-nál is rövidebbek, és az impulzusok közötti idő 20 ns vagy ennél is több Természetes kollimáció, a röntgensugarak a teljes szögtartományban emittálódnak horizontális irányban, de függőleges irányban jól kollimáltak.

31 Elektromágneses sugárzások
Frekvencia [Hz] Hullám- hossz Sugárzás típusa Sugárzás forrása Foton energia 3*1020 1 pm 1.24 MeV Radioaktív magok gamma elektron fékeződés, belső héjak gerjesztése 3*1017 1 nm röntgen 1.24 keV ibolyán túli (UV) 100 nm külső héj ionizációja ~ 10 eV Látható (VIS) nm Nem-ionizáló vörösen inneni (IR) 750 nm - 1 mm molekula rezgések 300 GHz 1 mm 1.24 meV molekula rezgések és forgások 30 GHz mikrohullámok 1 m 1.24 meV 10 MHz elektromos rezgőkörök rádióhullámok 300 kHz 1 km 1.24 neV

32 A fény Elektromágneses sugárzás l Kettőstermészet Részecsketermészet
James Clerk Maxwell (1831 – 1879) l Elektromágneses sugárzás Kettőstermészet Részecsketermészet Albert Einstein (1879 – 1975) 1905: fotoelektromos jelenség fényenergia-kvantum: foton 1924: minden anyagra: Louis-Victor de Broglie (1892 – 1987)

33 UV sugárzások típusai (100 - 400 nm)
UV-C: nm UV-B: nm UV-A: nm Higanygőz lámpa: A gerjesztett higanygőz többek között UV-t bocsát ki mindhárom tartományban Wood üveg (Na-Ba-Szilikát üveg 9% NiO) Forrásai: 1. Nap 2. Gáztöltésű kisülési csövek (higanygőz) 3. Ívlámpák 4. Plazmavágó berendezések 5. UV lézerek

34 Izzó tárgyak – Wolfram szál, halogén lámpák
Látható fény (400 – 750 nm) Izzó tárgyak – Wolfram szál, halogén lámpák Elektrolumineszcencia, LED- technológia Szín Hullámhossz(nm) Összetétel Kék In0.06Ga0.94N Zöld 556 GaP1.00As0.00 Sárga 578 GaP0.85As0.15 Narancs 635 GaP0.65As0.35 Vörös 660 GaP0.40As0.60 Infravörös GaAs

35 Fekete test hőmérsékleti sugárzása
Kirchoff: e(l,T)/a(l,T) = anyagfüggetlen E(T)= s T4                  Stefan - Boltzmann törvény Wien-törvénye: lmax= b/T b= állandó

36 IR sugárzások típusai (750 nm - 1 mm)
Közeli (IR-A): 750 nm - 1,4 mm Közepes (IR-B): 1,4 mm - 3 mm Távoli (IR-C): 3 mm - 1 mm Globár: szilícium-karbid kerámia ~ 1600 oC Forrásai: 1. Nap 3. Ívlámpák 4. Villanócsövek 5. Gáztöltésű csövek

37 Mikrohullámú és rádiófrekvenciás sugárzások
Források: mikrohullámú sütők mikrohullámú adatátvitel radar (impulzus modulált) rádióantennák

38 Mikrohullámú sugárzás keltése Magnetron
Mágneses tér körpályára készteti az elektronokat Az üregek előtt elhaladva mikrohullámú sugárzási tér keletkezik

39 Radióhullámok keltése adóantennák

40 Egyéb sugárzások Ultrahang: 16 kHz - 20 GHz frekvenciájú rezgések
Előállítása: Piezoelektromosság


Letölteni ppt "Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések