Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FT-IR spektroszkópia Kovács Attila

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FT-IR spektroszkópia Kovács Attila"— Előadás másolata:

1 FT-IR spektroszkópia Kovács Attila
BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék MTA-BME Anyagszerkezeti és Modellezési Kutatócsoport

2 FT-IR spektroszkópia Az infravörös sugárzás
(Wikipédia)

3 Termografikus fényképek
(Wikipédia)

4 IR spektrum Tartomány: 10 - 12800 cm-1 (ill. 780 - 106 nm)
közeli (fényhez) IR: cm-1 közép vagy analitikai IR: cm-1 távoli IR: cm-1 IR spektrum: x = hullámszám: = 1/l ill. n/c (cm-1) y = transzmittancia: T = I/I0.100 (%) I0 = referenciából kijövő intenzitás! y = abszorbancia: A = -lg T Abszorpciós sávok = foton elnyelés: rezgések gerjesztődnek (rezgési energia nő = amplitúdó nő) ~ n

5 Rezgések

6 Rezgések

7 Rezgések Belső koordináta változások (primitív rezgések):
vegyértékrezgés (kötéshossz változás) deformációs rezgések (kötésszög változás) - síkbeli deformáció - síkra merőleges deformáció torziós rezgés

8 Hexanol: OH vegyértékrezgés
(Perkin-Elmer oktatóprogram)

9 Hexanol: COH deformáció

10 Hexanol: OH torziós rezgés

11 Hexán: szimmetrikus CH2 vegyértékrezgés

12 Hexán: aszimmetrikus CH2 vegyértékrezgés

13 Hexán: aszimmetrikus CH3 vegyértékrezgés

14 Hexán: CH2 deformációs rezgés

15 Hexán: szimmetrikus CH3 deformációs rezgés

16 Hexán: aszimmetrikus CH3 deformációs rezgés

17 Toluol: vázrezgés (C=C vegyértékrezgés)

18 Toluol: CH síkra merőleges deformációs rezgés (szimmetrikus)

19 Toluol: gyűrűtorzió

20 Rezgések Belső koordináta változások (primitív rezgések):
vegyértékrezgés (kötéshossz változás) deformációs rezgések (kötésszög változás) - síkbeli deformáció - síkra merőleges deformáció torziós rezgés Ekvivalens atomok esetén: szimmetrikus (azonos fázis) aszimmetrikus (180°-os fáziskülönbség) Egy rezgésben különböző kötéshossz illetve kötésszög változások is kombinálódhatnak!!

21 Hexanol: CO+CC vegyértékrezgés (kb. 50% - 50%)

22 Rezgések Normálrezgés (alaprezgés)
 ezek adják az abszorpciós sávokat a spektrumban Komponensei az előbbiekben bemutatott belső koordináta változások. Egy normálrezgés során a molekula minden atomja mozog ugyanazzal a frekvenciával (=normálfrekvencia). Egy részük azonos, a többi pedig az előzőkkel ellentétes fázisban. Az egyes komponensek (belső koordináta változások) amplitúdói jelentősen eltérhetnek.

23

24 Rezgések vs. IR spektrum
Normálrezgés (alaprezgés)  sávok a spektrumban Csoportrezgés - csoportfrekvencia (közelítés): Az adott normálrezgésben egy funkciós csoport atomjainak mozgása dominál. Felhang: magasabb rezgési nívóra (v = 2, 3, 4,…) gerjesztés Kombinációs sáv: egy foton energiája megoszlik két rezgés gerjesztése között. Sávintenzitás = elnyelt fotonok száma: rezgés során bekövetkező dipólusmomentum változás függvénye m = d.d (Debye) Poláros csoportok (nagy parciális töltésű atomok mozognak) IR sávjai általában intenzívek! d(+) d(-) d

25 Miért sávos az IR spektrum?
Rezgés gerjesztése: jól definiált energia DEv Rezgés gerjesztés + forgás gerjesztés DEv + DEr Rezgés gerjesztés + forgási energia leadás DEv - DEr

26 IR spektroszkópia alkalmazásai
Minőségi analízis: azonosítás: minden vegyületnek más az IR spektruma: pl. CaCO3 szerkezetmeghatározás: a funkciós csoportok jellemző sávjai (csoportrezgések) alapján Mennyiségi analízis Lambert-Beer törvény: csúcsmagasság alapján: A = elc sávterület felhasználásával: aragonit kalcit = Elc ò n ~ A 2 1 d

27 FT-IR spektrométer Fényforrás: Globár izzó, Nernst izzó, Cr-Ni tekercs
Diafragmák: B-stop, J-stop Fényosztó(féligáteresztő tükör): Ge, Si, polietilén tereftalát film Detektor: piroelektromos, fotovezető cella Számítógép, plotter He-Ne lézer

28 Fourier transzformáció
Interferogramból egy un. egysugaras IR spektrumot csinál. FT 4000 3000 2000 1500 1000 450 cm-1 0.0 20.0 40.0 60.0 Int. 400 200 -200 -400 -20.0 -10.0 10.0 x cm Interferogram Egysugaras spektrum A minta (I) és háttér (I0) egysugaras spektrumának hányadosa a transzmittancia spektrum: T=I/I0

29 Fourier transzformáció
Függvény és Fourier transzformáltja közötti összefüggés: F y f x e xy FT ( ) = - 1 2 p i d FT visszabontja az interferogramot. Iterációval meghatározza, hogy az interferogram (= hullámok szuperpozíciója) egyes hullámkomponenseiből hány darab van. Pl: 4000 cm-1: x darab 3999 cm-1: y darab 3998 cm-1: z darab Ez adja az egysugaras spektrum függőleges (intenzitás) tengelyét. Egysugaras spektrum

30 FT technika előnyei Számítógéppel vezérelt mérés, készülék diagnosztika Gyorsaság: egy spektrum kész kb. 1 s alatt Érzékenység: spektrumakkumuláció (N-szeres javulás) Felbontás: cm-1-ig Számítógépes spektrumértékelés: nagyítás alapvonal korrekció spektrumkivonás sávterület meghatározás átlapoló sávok felbontása - görbeillesztéssel:

31 Méréstechnikák I. Belső reflexió (ATR) Szilárd fázis:
Mintaelőkészítéssel: transzmissziós üzemmódban pasztilla (KBr, CsI, polietilén) Nujolos szuszpenzió Film Mintaelőkészítés nélkül: reflexiós technikák, mikroszkóp Belső reflexió (ATR) (Attenuated Total Reflection = gyengített teljes reflexió)

32 Méréstechnikák II. Folyadékfázis Gázfázis:
film két ablak között ( mm): tiszta folyadékok folyadékcella ( mm): oldatok ! Oldószerelnyelés ! ATR (belső reflexió) módszer: vizes oldatok, tiszta folyadékok kis optikai úthossz: oldószersávok nem zavarnak ! kisebb érzékenység ! Gázfázis: gázcella: 10 cm m

33


Letölteni ppt "FT-IR spektroszkópia Kovács Attila"

Hasonló előadás


Google Hirdetések