Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 1 ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 1 ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon."— Előadás másolata:

1 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 1 ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon

2 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 2 A MÚLT Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál Ie.387 ………… Ie.387 …………

3 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 3 SZABÁLYOZÁSA 2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.) 2013. évi V.tv. új Ptk 2013. évi V.tv. új Ptk 2011. évi CLXXXI. tv. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 2011. évi CLXXXI. tv. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

4 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 4 JOGI STÁTUSZA

5 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 5 MIRE JÖN LÉTRE? alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósításra

6 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 6 MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE gazd. tevékenység folytatására, de az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. gazd. tevékenység folytatására, de az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

7 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 7 ALAPÍTÓK TERMÉSZETES SZEMÉLY TERMÉSZETES SZEMÉLY (alapító okiratot tartalmazó végrendelettel is lehet!) jogi személy jogi személy Jogi szem-el nem rend. szervezet Jogi szem-el nem rend. szervezet (Több személy együttesen is)

8 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 8 ALAPÍTÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT MEDDIG VONHATÓ VISSZA? nyilvántartásba történő bejegyzés jogerőre emelkedéséig

9 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 9 LÉTESÍTÉS KÜLÖNLEGES MÓDJA írásbeli végrendeletben vagy öröklési szerződésben írásbeli végrendeletben vagy öröklési szerződésben NYTBA VÉTELI fa. kuratórium tagjának kijelölt személyé NYTBA VÉTELI fa. kuratórium tagjának kijelölt személyé NEM JÁR EL? NYt-ó bíróság által kijelölt ügygondnok jár el. NEM JÁR EL? NYt-ó bíróság által kijelölt ügygondnok jár el.

10 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 10 Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt nem létesíthet alapítványt nem csatlakozhat alapítványhoz. nem csatlakozhat alapítványhoz.

11 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 11 VAGYONA (NEV.LEN)

12 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 12 alapító az alapító okiratban meghatározza juttatott vagyont juttatott vagyont alapítvány szervezetét alapítvány szervezetét

13 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 13 MEDDIG KELL A VAGYONT ÁTRUHÁZNI? működésének megkezdéséhez szükségest: NYT-ba-vételi kérelem benyújtásáig működésének megkezdéséhez szükségest: NYT-ba-vételi kérelem benyújtásáig Hiányzót: NYT-ba vételtől 1 éven belül Hiányzót: NYT-ba vételtől 1 éven belül

14 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 14 Ha nem adja át? kuratórium határidő tűzésével felszólítja kuratórium határidő tűzésével felszólítja MÉG AKKOR SEM ADJA ÁT? MÉG AKKOR SEM ADJA ÁT? Kuratórium bejelenti, nyilvántartó bíróság az alapítói jogok gyakorlását felfüggeszti és gyakorolja az alapítói jogokat Az alapítói jogok felfüggesztése nem mentesíti az alapítót az alapító okiratban vállalt kötelezettségei alól!!!!!!

15 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 15 Csatlakozás az alapítványhoz Nyt-ba vetthez vagyoni juttatás teljesítésével Nyt-ba vetthez vagyoni juttatás teljesítésével Feltétel az alapító okiratban Feltétel az alapító okiratban

16 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 16 Az alapítvány vagyonának kezelése, védelme AlapítóCsatlakozó a juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza (jogutód sem)

17 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 17 Alapító és csatlakozó hozzátartozójának kedvezményezettsége ha az alapítvány célja - alapító tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása - hozzátartozó./.

18 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 18 - tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása - tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása - hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, - egészségügyi ellátási költségeinek viselése, - iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása.

19 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 19 KEDVEZMÉNYEZETT CSAK MIKOR TÁMASZTHAT IGÉNYT? ha alapító okiratban a neki járó szolgáltatást és HI-t a teljesítéshez szükséges módon meghatározta; vagy alapító okiratban a neki járó szolgáltatást és HI-t a teljesítéshez szükséges módon meghatározta; vagy kuratórium a juttatásról döntött, vele közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit elfogadta. kuratórium a juttatásról döntött, vele közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit elfogadta.

20 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 20 LÉTESÍTŐ IRAT LÉTESÍTŐ IRAT (a.o.)

21 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 21 ALAPÍTÓI JOGOK GYAKORLÓJA alapító alapító alapító okiratban kijelölt személy vagy alapítványi szerv alapító okiratban kijelölt személy vagy alapítványi szerv kuratórium kuratórium NINCS EGYIK SEM? NYT-ó bíróság gyakorolja. NINCS EGYIK SEM? NYT-ó bíróság gyakorolja.

22 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 22 ALAPÍTVÁNY SZERVEI Kuratórium (ügyvezető szerv) vagy kurátor Kuratórium (ügyvezető szerv) vagy kurátor Fb Fb Könyvvizsgáló is működik Könyvvizsgáló is működik

23 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 23 KURATÓRIUM 3 természetes személyből (legalább 2 állandó belföldi lakóhelyű) kedvezményezett és közeli hozzátartozója nem lehet tagja kedvezményezett és közeli hozzátartozója nem lehet tagja alapító és közeli hozzátartozói többségben nem lehetnek alapító és közeli hozzátartozói többségben nem lehetnek

24 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 24 Fb. Ha működik, tevékenységét az alapító részére végzi (év/beszámolás)

25 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 25 könyvvizsgáló

26 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 26 BEJEGYZÉS TÖRVÉNYSZÉKEN Nemperes eljárás Illetékmentes Itv. 57. § (1) Bejegyzést követően az alapító nem vonhatja vissza az alapítványt

27 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 27 OBH (Országos Bírói Hivatal) vezeti az interneten azonosítás nélkül elérhető országos névjegyzéket OBH (Országos Bírói Hivatal) vezeti az interneten azonosítás nélkül elérhető országos névjegyzéket Alapítvány adatai nyilvánosak Alapítvány adatai nyilvánosak

28 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 28 Közhasznúság Kérelemre nyilvántartást vezető bíróság dönt Kérelemre nyilvántartást vezető bíróság dönt Nem peres Nem peres

29 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 29 TEVÉKENYSÉG

30 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 30 TÖRVÉNYESSÉGI Felügyelet Nyilvántartó bíróság

31 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 31 GAZDÁLKODÁSA VAGYONÁVAL ÖNÁLLÓAN

32 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 32 Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt!!!!

33 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 33 MEGSZŰNÉS bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja ha : bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja ha : céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód  A bíróság az alapító kérelmére vagy az ügyészség indítványára állapítja meg ha - határozott időre alapították és a meghatározott időtartam eltelt - megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett - célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg - 3 éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet

34 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 34 alapító kérésére, vagy az ügyész indítványára a bíróság megállapítja alapító kérésére, vagy az ügyész indítványára a bíróság megállapítja

35 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 35 MEGSZŰNÉS - JOGUTÓDDAL - JOGUTÓD NÉLKÜL

36 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 36 JOGUTÓD NÉLKÜLI 1.) HITELEZŐK KIELÉGÍTÉSE 2.) megmaradó vagyon az alapító okiratban megjelölt személyé, (de az alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, ezek hozzátartozóit csak az általuk juttatott mértékéig.) alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet, ha az alapító okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése lehetetlen. alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet, ha az alapító okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése lehetetlen. Juttatásról a nyilvántartó bíróság dönt ha az alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik vagy az alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik vagy ha az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. ha az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

37 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 37 VAGYON SORSA megmaradt nem pénzbeli vagyonáról kimutatást alapján a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa gondoskodik a vagyonra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásáról. megmaradt nem pénzbeli vagyonáról kimutatást alapján a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa gondoskodik a vagyonra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásáról.xxxxxxxxxx

38 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 38 JOGUTÓDDAL ÁTALAKULÁS csak alapítvánnyal egyesülhet csak alapítvánnyal egyesülhet csak alapítványokra válhat szét csak alapítványokra válhat szét (más jogi személlyé nem alakulhat át) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Letölteni ppt "DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 1 ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések