Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MSZE 595 – 6 Kiürítés MIÉRT? „…ezt most nem értem, alig jelent meg az OTSZ, most meg szabványt akarnak alkotni, tanulhatjuk meg újra, miért kell ez,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MSZE 595 – 6 Kiürítés MIÉRT? „…ezt most nem értem, alig jelent meg az OTSZ, most meg szabványt akarnak alkotni, tanulhatjuk meg újra, miért kell ez,"— Előadás másolata:

1 MSZE 595 – 6 Kiürítés MIÉRT? „…ezt most nem értem, alig jelent meg az OTSZ, most meg szabványt akarnak alkotni, tanulhatjuk meg újra, miért kell ez, csak nehezíti a munkánkat...”

2 MSZE 595 – 6 Kiürítés MIÉRT?

3 MSZE 595 – 6 Kiürítés MIÉRT?

4 Építmények tűzvédelme
MSZE 595 – 6 Kiürítés MIT? MSZE 595-6 Építmények tűzvédelme 6. rész: Kiürítés

5 MSZE 595 – 6 Kiürítés Hogyan? Az építményt, illetve annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a benntartózkodók megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak, illetőleg az építmény elhagyásával a szabadba juthassanak.

6 Kiürítés tervezése - befogadóképesség, - szintszám, - építési mód,
MSZE 595 – 6 Kiürítés Kiürítés tervezése - befogadóképesség, - szintszám, - építési mód, - épület/létesítmény/tűzszakasz • kiterjedése • rendeltetése, • tűzállósági fokozata

7 Kockázati osztályok - alacsony kockázatú épületek (K1)
MSZE 595 – 6 Kiürítés Kockázati osztályok - alacsony kockázatú épületek (K1) - átlagos kockázatú épületek (K2) - magas kockázatú épületek (K3) - kiemelt kockázatú épületek (K4)

8 Kiürítés tervezése - lépcsőház(ak) - kiürítési folyosó
MSZE 595 – 6 Kiürítés Kiürítés tervezése -         lépcsőház(ak) -         kiürítési folyosó -         kiürítési út hossza • helyiségen belül • teljes út hossza

9 Átlagos kockázatú épületek (K2)
MSZE 595 – 6 Kiürítés Kiürítés tervezése Átlagos kockázatú épületek (K2) ide tartoznak pl. a nem középmagas közösségi épületek Lépcsőház   A felsőbb szintekről a kiürítést lépcsőházon, vagy szabadban lévő lépcsőn keresztül kell biztosítani. Ha csak egy lépcső, vagy lépcsőház szolgál kiürítésre, akkor a nettó szintalapterület legfeljebb 600 m2 lehet. Több lépcső, lépcsőház elhelyezése esetén, minden lépcsőre, lépcsőházra legfeljebb 900 m2 nettó alapterület juthat. A lépcsőket, lépcsőházakat úgy kell elhelyezni, hogy azoktól a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség, illetőleg az önálló rendeltetési egység bejárata legfeljebb 30 m-re legyen. Több lépcső, lépcsőház esetén úgy kell elhelyezni, hogy egymástól független menekülési irányok keletkezzenek. A lépcsőházi ajtókat önműködő csukószerkezettel kell ellátni. Tűzszakaszokat összekötő lépcsőházak esetén, az ajtószerkezetre az adott épület tűzállósági fokozatának megfelelő tűzgátló ajtót kell alkalmazni.

10 Kiürítés tervezése MSZE 595 – 6 Kiürítés Kiürítési folyosó
A kiürítési folyosókat az épület/tűzszakasz tűzállósági fokozatának megfelelő tűzgátló szerkezettel kell határolni. A folyosót a lépcsőig, illetve lépcsőházig kell vezetni. Átriumos épületek esetében a kiürítési útvonalak nem haladhatnak át a lefedett udvaron vagy nem nyílhatnak bele.

11 Kiürítés tervezése MSZE 595 – 6 Kiürítés Kiürítési út hossza
Helyiségen belül: Ha a helyiségnek egy kijárata van, akkor annak egyetlen pontja sem lehet 20 m-nél távolabb a kijárattól. Két, vagy több kijárat esetén a kijárattól lévő maximális távolság legfeljebb 35 m lehet. A kijáratokat egymástól távol, úgy kell elhelyezni, hogy különböző menekülési irányok keletkezzenek és a menekülők egymást ne akadályozzák. A kiürítési útvonal teljes hossza: Ha a kiürítési utak csak egy lépcsőhöz, lépcsőházhoz vezetnek, vagy egy szabadba vezető kijárat van, akkor a teljes útvonalhossz legfeljebb 35 m lehet. Ha legalább két, egymástól távol elhelyezkedő lépcsőház, vagy szabadba vezető kijárat van, akkor a teljes hossz 50 m lehet.

12 Kockázati osztályok - alacsony kockázatú épületek (K1)
MSZE 595 – 6 Kiürítés Kockázati osztályok - alacsony kockázatú épületek (K1) - átlagos kockázatú épületek (K2) - magas kockázatú épületek (K3) - kiemelt kockázatú épületek (K4)

13 Fogalmak MSZE 595 – 6 Kiürítés
Kiürítés: veszélyhelyzet esetén az épületben, építményben, rendeltetési egységben tartózkodó személyek távozása erre a célra kijelölt, ill. szolgáló útvonalakon a biztonságos tér eléréséig. A kiürítés alapvetően az érintett személyek járó mozgását jelenti, ez alól kivételt képez a menekülésben korlátozott személyek mozgása, valamint egyes olyan munkahelyekről, tartózkodási helyekről való távozás, ahol a járástól eltérő mozgásra alkalmas helyi adottságok (pl. létra, hágcsó) vannak.

14 Fogalmak MSZE 595 – 6 Kiürítés
Kiürítési útvonal: a tartózkodási helytől a biztonságos térbe jutást veszélyhelyzetben biztosító, erre a célra megtervezett és kijelölt útvonal, ha ott emberek tartózkodásával lehet számolni a kiürítés első szakaszára előírt időtartam eltelte után.

15 Új fogalmak átmeneti védett tér biztonságos tér kétirányú kiürítés
MSZE 595 – 6 Kiürítés Új fogalmak átmeneti védett tér biztonságos tér kétirányú kiürítés szakaszos kiürítés vészkijárat mentésre alkalmas építményrész

16 Új fogalmak MSZE 595 – 6 Kiürítés Átmeneti védett tér:
olyan, tűzgátló szerkezetekkel körülhatárolt tér, ami megvédi a benne tartózkodókat a tűztől, hőtől, füsttől, toxikus égésgázoktól, és kialakításánál fogva lehetővé teszi a menekülésben korlátozott, menekítendő személyek átmeneti (és a többi menekülő személy menekülését és a mentést nem akadályozó) tartózkodását a tűz által érintett tűzszakaszon belül addig, amíg részükre a biztonságos menekülés vagy mentés további feltételeit (mentőegységek, mentőeszközök helyszínre érkezése, menekülő felvonó üzemelése) meg nem teremtik.

17 Átmeneti védett tér kialakításának feltételei:
MSZE 595 – 6 Kiürítés Átmeneti védett tér kialakításának feltételei: -      Az átmeneti védett tereket az épület tűzállósági fokozatának megfelelő tűzgátló szerkezetekkel kell körülhatárolni. -    Amennyiben az átmeneti védett térbe szabvány szerint kialakított hő- és füstelvezetéssel, valamint légpótlással ellátott, tűzterhelés nélküli közlekedő kapcsolódik, az átmeneti védett térbe vezető ajtót elegendő Sm jelű füstgátló ajtóval felszerelni. Amennyiben az átmeneti védett térbe szabvány szerint kialakított hő- és füstelvezetéssel, valamint légpótlással ellátott, de éghető anyagokat is tartalmazó helyiség kapcsolódik (pl. átrium, teremgarázs), az átmeneti védett teret túlnyomásos szellőzésű előtérrel kell kialakítani, amelynek külső ajtószerkezete az épület tűzállósági fokozatának megfelelő tűzgátló kivitelű, belső ajtószerkezete Sa kivitelű füstgátló szerkezet. Hő- és füstelvezetéssel, illetve légpótlással nem rendelkező helyiségből nem szabad átmeneti védett teret nyitni.

18 Átmeneti védett tér kialakításának feltételei:
MSZE 595 – 6 Kiürítés Átmeneti védett tér kialakításának feltételei: Az átmeneti védett térhez mindig kapcsolódnia kell az akadálymentes közlekedési elvek alapján szerkesztett lépcsőháznak és tűz esetén is működtethető, akadálymentes menekülő felvonónak (lásd e szabvány 1 sz. mellékletében közölt elrendezési változatok). Az átmeneti védett tér vagy a hozzá kapcsolódó lépcsőház és tűz esetén is működtethető felvonó a földszinten a biztonságos tér fogalmát kielégítő szabad térbe vezető kijárattal rendelkezzen. Meg kell akadályozni a tűz során keletkező hő és füst átmeneti védett térbe jutását az alábbi módszerek bármelyikével: Épületgépészeti eszközökkel létrehozott, legalább 25, de legfeljebb 75 Pa közötti túlnyomással, amely nyitott és csukott ajtók esetén egyaránt biztosítandó; Az átmeneti védett tér jól átszellőző külső téren keresztül történő megközelíthetőségével.

19 Átmeneti védett tér kialakításának feltételei:
MSZE 595 – 6 Kiürítés Átmeneti védett tér kialakításának feltételei: Az átmeneti védett térben a túlnyomást tűz esetén biztosító légtechnikai rendszer beszívónyílását úgy kell kialakítani, hogy oda a tűz során keletkező hő és füst ne juthasson el (pl. terepszinten). A rendszer üzemképességét legalább 1 órán keresztül, de legalább az átmeneti védett térben tartózkodó személyek szabadba juttatásának számított időszükségletéig szavatolni kell. Átmeneti védett terekben és a hozzájuk kapcsolódó lépcsőházakban biztonsági világítást kell létesíteni. Az átmeneti védett tér és az épület bejárata, portaszolgálata, biztonsági szolgálata, tűzoltósági vezetési pontja között kétirányú, tűzálló kábelezésű kommunikációs összeköttetést kell kiépíteni. Az átmeneti védett tér rendeltetését jól látható módon jelölni kell, a mozgáskorlátozottaknak szóló irányfényeket megfelelően el kell helyezni. Magas épületben vagy tömegtartózkodásra szolgáló épületben az átmeneti védett térhez kapcsolódó, tűz esetén is használható menekülő felvonót és a tűzoltó felvonót úgy kell kialakítani, hogy az átmeneti védett térben tartózkodók ne akadályozhassák a Tűzoltóság egységeit a tűzfészek megközelítésében, az oltási munka végzésében.

20 Átmeneti védett tér kialakításának feltételei:
MSZE 595 – 6 Kiürítés Átmeneti védett tér kialakításának feltételei: Tűztől védett tűzszakasz 1fő/1,5 m2 Az ott tartózkodók rendelkezésére álló nettó hasznos alapterületet figyelembe véve. Tetőfödém 1fő/1,5 m2 Az ott tartózkodók rendelkezésére álló nettó hasznos alapterületet figyelembe véve. Átmeneti védett tér 1fő/1,5 m2 Az ott tartózkodók rendelkezésére álló nettó hasznos alapterületet figyelembe véve. Füstmentes lépcsőház 2 fő/lépcsőfok

21 Új fogalmak MSZE 595 – 6 Kiürítés
Kétirányú kiürítés: huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségből, helyiségcsoportból, önálló rendeltetési egységből két, egymástól független kiürítési útvonalon történhet a biztonságos helyre, vagy az átmeneti védett térbe, füstmentes lépcsőházba, szomszéd tűzszakaszba. Kétirányú kiürítést kell biztosítani a következő esetekben: -    - azon önálló rendeltetési egységekből, amelyek magas épületek 30 m feletti szintjein vannak - tömegtartózkodásra szolgáló helyiségekből - menekülésben korlátozott személyek huzamos tartózkodására szolgáló épületekben, önálló rendeltetési egységekben 50 fő befogadóképesség fölött

22 Új fogalmak MSZE 595 – 6 Kiürítés
Szakaszos kiürítés: huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekből, helyiségcsoportokból, önálló rendeltetési egységekből, a bent tartózkodók időben késleltetett kiürítése. Szakaszos kiürítés feltételei Épületek, önálló rendeltetési egységek szakaszos kiürítésének tervezése során, a bent tartózkodók számára biztonsági jelzéssel ellátott átmeneti védett tere(ke)t kell kialakítani.

23 MSZE 595 – 6 Kiürítés Biztonsági jelek

24 Biztonsági jelek MSZE 595 – 6 Kiürítés
A kiürítési utakon a kijárati, vészkijárati ajtóknál és az egyes helyiségekből a kiürítési útvonalra nyíló ajtóknál az MSZ ISO szerinti menekülési útirányt jelző rendszert kell kiépíteni. Az alkalmazott biztonsági jeleket olyan módon kell telepíteni, hogy a menekülő emberek számára a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt nyújtsanak a kiürítés irányáról és az esetleges alternatív útvonalakról is. Az építmény, épület, szabad tér bármely pontjáról legalább egy menekülési útirányt jelző biztonsági jel minden esetben látható legyen. A menekülési útvonaljelzések szempontjából kiemelten kezelendő területeket középmagas, magas elhelyezésű biztonsági jellel kell megjelölni: A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább 60 percig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására.

25 MSZE 595 – 6 Kiürítés Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "MSZE 595 – 6 Kiürítés MIÉRT? „…ezt most nem értem, alig jelent meg az OTSZ, most meg szabványt akarnak alkotni, tanulhatjuk meg újra, miért kell ez,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések