Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudatos épület felújítások tűzvédelmi kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudatos épület felújítások tűzvédelmi kérdései"— Előadás másolata:

1 Tudatos épület felújítások tűzvédelmi kérdései
Budapest, február 17. Készítette: Lestyán Mária

2 Hol találkozik az építész a tűzvédelmi előírásokkal?
ÉPÍTÉSI TÖRVÉNY (1997. évi LXXVIII.) 31. § (1) Az építmény elhelyezése során biztosítani kell: a) az építmény, továbbá a szomszédos ingatlanok és építmények rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát, b) az építmény közszolgálati (tűzoltó, mentő stb.) járművel történő megközelíthetőségét, c) a környezetvédelem és a természetvédelem sajátos követelményeit és érdekeit, d) a közhasználatú építmények esetében a mindenki számára biztonságos és akadálymentes megközelíthetőséget; e) a rendeltetésszerű telekhasználatot. (2) Az építmények és azok részeinek (önálló rendeltetési egység) építése, bővítése, felújítása, átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése során érvényre kell juttatni az országos építési szakmai követelményeket, különösen a)-b) c) a mechanikai ellenállás és stabilitás, d) a tűzbiztonság, e) a higiénia, egészség- és környezetvédelem, f) a használati biztonság, g) a zaj és rezgés elleni védelem, h) az energiatakarékosság és hővédelem, i) az életvédelem és katasztrófavédelem követelményeit. Az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése okán az építőanyag-ipar és ezzel szoros összefüggésben a tűzvédelem, építési minőségügy is egyre nagyobb kihívások elé tekint. Ahhoz, hogy épületeink energiafelhasználása és szennyezőanyag kibocsájtás csökkentése elérje a megkívánt szintet javítanunk kell azok „hőszigetelő” képességét. Az építőanyag gyártók évről évre újabb és újabb „megoldásokat” szállítanak a növekvő igények kielégítésére, amelyek beépíthetősége nem mindig megfelelően szabályozott amellett, hogy az érvényes vizsgálati módszerek sem mindig tudják kimutatni az anyagok közötti valós különbségeket, alkalmazási kockázatokat, valamint azok tűzzel szembeni viselkedései közötti valódi különbséget sem a nem járatos - évtizedek óta nem használt - szerkezeteknél. (pl. csak az EU területén több mint 30 fajta vizsgálati teszt létezik az anyagok tűzzel szembeni viselkedésére) amely csak egy szűk szegmense azoknak a mechanikai és anyag tulajdonságoknak, amelyek alapján különbséget tehetünk és kell tennünk a hőszigetelő anyagok között. Az építési anyagokra, azok beépíthetőségére számos jogszabályi előírás vonatkozik, itt most két alapvető jogszabályt szeretnék kiemelni, és ezek alapján levezetni kockázati oldalról vizsgálva, hogy milyen szempontokat fontos figyelembe venni, a kockázatok csökkentése, minimalizálása érdekében

3 Hol találkozik az építész a tűzvédelmi előírásokkal?
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről Tűzbiztonság 52. § Az építményt és részeit, az önálló rendeltetési egységet, helyiséget úgy kell megvalósítani, ehhez az építési anyagot, épületszerkezetet és beépített berendezést úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy az esetlegesen keletkező tűz esetén a) állékonyságuk az előírt ideig fennmaradjon, b) a tűz és a füst keletkezése és terjedése korlátozott legyen és mérgező elemet ne tartalmazzon, c) a tűz a szomszédos önálló rendeltetési egységre, építményre lehetőleg ne terjedhessen tovább, d) az építményben lévők az építményt az előírt időn belül elhagyhassák vagy kimentésük lehetősége műszakilag biztosított legyen, e) a mentőegységek tevékenysége ellátható és biztonságos legyen.

4 BEMELEGÍTŐ KÉRDÉS

5 Tervezési folyamat – választás szabadsága
Anyagok – Szerkezetek Mi alapján döntünk általában? Már többször jól bevált Ezt tanították az egyetemen A megrendelő kéri Amire van rétegrend Amire van hőtechnikai számítás Tetszik a gyártó katalógusa majd mindent felül ír az ÁR

6 Gyártói katalógusok Értékesítést támogatják
Kiemelik a termékek jó tulajdonságait Legtöbb esetben általános esetekre vonatkozó beépítési útmutatót tartalmaznak A beépíthetőségre való korlátozásokat az esetek többségében nem tartalmazzák

7 Melyikre voksoljak? Elsődleges az ára Hővezetési tényező (lambda),
páratechnikai tulajdonságok Az általánosan nagy mennyiségben használt anyagok vannak a köztudatban Tömeg termék a jobb termék?

8 De hol van a biztonság ? Sajnos az építészek által nem olvasott OTSZ-ben! Téma: élet és vagyonvédelem! Nem fontos? Nem jut be vagy nem jut ki?

9 Mi alapján kellene dönteni?
Tervezési folyamat – választás szabadsága Anyagok – Szerkezetek Mi alapján kellene dönteni? Követelmény meghatározás alapjai: Épület nagyság Szintszám Funkció Beépítési módja, szomszédos épületek távolsága tűztávolság Épület tűzállósági fokozata Épületet használók (pl. cselekvőképességükben korlátozottak) Meglévő épület adottságai

10 Tűzvédelmi osztály

11 Szigetelések a tűzállósági fokozat követelményei táblázatban
Tűzgátló tömítések, kiegészítők tűzszakasz határokon Hő és hangszigetelések menekülési útvonalak határoló szerkezetein belül (pl. A2-s1,d0) (pl. válaszfalban, álmennyezet felett, stb.) Hő és hangszigetelések általános helyen (amennyiben a szerkezet külső síkján találhatók) (pl. garázsfödém, padlásfödém)

12 Hőszigetelések éghetősége
A1 A2 B C D E F Építési termékek tűzvédelmi osztályai MSZ EN A magasépítészeti hőszigetelések CE kötelezettek ezért besoroltak MSZ EN szerint Csak a nem éghető anyag nem ég!!!!

13 Neméghetőség új megközelítésben
Füst fejlesztés: s1, s2, s3

14 Neméghetőség új megközelítésben
Égve csepegés: d0, d1, d2

15 Neméghetőség új megközelítésben
Épületszerkezetek tűzvédelmi osztályai (padlóburkolatok nélkül) A1 A2 B C D E Tűzállósági teljesítmény percben R – teherhordó képesség E – integritás I – szigetelés W – sugárzás M – mechanikai hatás C – önzáródás S – füstáteresztés G – „koromtűz”-zel szembeni ellenálló képesség P vagy PH – üzemképesség fenntartása K – tűzvédő képesség pl. A1 REI 60 Az egyes szerkezetek tűzállósági határértéke akkreditált laboratóriumban végzett tűzállósági vizsgálattal, vagy a vonatkozó Eurocode tűzállósági méretezési szabványok alapján, számítással igazolandó.

16 Szigetelések a t.f.k táblázatok alkalmazását segítő követelményekben
Az épületszintek között a tűzterjedési határértéket biztosítani kell még akkor is, ha a külső térelhatároló szerkezettel szemben nincs tűzállósági határérték követelmény. Azon építészeti kialakítás esetén, amikor a födém és a külső térelhatároló falszerkezet nem illeszkedik egymáshoz, vagy nem metszik egymást, az épületszintek közötti tűzterjedés megakadályozását a homlokzati falszerkezet mögött az épület belső terében kell megoldani.

17 Homlokzatok Nyílásos homlokzati falakat tartalmazó épületek esetében a külső térelhatároló falszerkezettel szemben csak homlokzati tűzterjedés határérték követelmény van. A homlokzat tömör falszakaszainak a nyílás nélküli falszerkezetre vonatkozó tűzállósági határérték-követelmény időtartamán belül ellen kell állni a tűznek.

18 Nyílásos homlokzatok esetén, – a tűzterjedési gát kritériumait nem kielégítő homlokzati megoldásoknál – továbbá nyílásos homlokzatokon A2 – D tűzvédelmi osztályú burkolatok, bevonatok, hőszigetelő rendszerek alkalmazásakor a vizsgálattal∗ meghatározott homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény az épületek szintszámának függvényében a következő: 2 vagy 3 szintes épületnél 15 perc ≤ Th < 30 perc 4 vagy 5 szintes épületnél 30 perc ≤ Th < 45 perc középmagas épületnél Th ≥ 45 perc Magas épületek nyílásos homlokzatain csak A1, vagy A2 tűzvédelmi osztályú burkolati, bevonati és egyéb hőszigetelő rendszerek alkalmazhatók. Ezen kritérium vonatkozik a középmagas épületek 8 cm-nél vastagabb burkolati, bevonati és egyéb hőszigetelő rendszereire.

19 Amennyiben a homlokzatburkolat átszellőztetett légréteges homlokzatburkolatként kerül kialakításra, akkor – a lábazatot kivéve – az alkalmazott szigetelés csak A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú lehet.

20 Egymás melletti vagy egymás fölötti tűzszakaszokat úgy kell egymástól elválasztani, hogy sem a homlokzati nyílászárók között, sem a homlokzatburkolaton keresztül, sem a légréses homlokzatburkolat légréseinek segítségével, sem egymással szöget bezáró nyílásos homlokzati síkok között ne jöhessen létre tűzterjedés. Ennek érdekében azonos homlokzati síkban találkozó tűzszakaszok elválasztására a tűzszakasz-határok vonalában a homlokzati nyíláson kilépő tűzzel szemben a tűzszakasz-határ tűzállósági határérték-követelmény időtartamán belül ellenálló A1 tűzvédelmi osztályú homlokzati tűzterjedés elleni gátakat kell létesíteni. Az egymás feletti és melletti nyílászárók vonatkozásában, mind a vízszintes, mind a függőleges homlokzati tűzterjedés elleni gát paramétereit meg kell tartani. A tűzszakaszok közötti tűzterjedés megakadályozása céljából az épületek homlokzatán, tűzszakaszonként, a tűzgátló szerkezetek vonalában (tűzfalak, tűzgátló falak és tűzgátló födémek előtt) a homlokzati nyíláson kilépő tűzzel szemben a tűzszakasz-határ tűzállósági határérték-követelmény időtartamán belül ellenálló tűzterjedés elleni gátat kell kiképezni az alábbiak szerint. A tűzterjedés elleni gátak kialakítására vonatkozó előírásokat az M2. melléklet tartalmazza. Függőleges tűzszakasz-határok vonalában, minimum 90 cm méretben, amelynél a gát szélessége és homlokzati sík elé ugrása összeadható; Vízszintes tűzszakasz-határok vonalában, minimum 130 cm méretben. Amennyiben a vízszintes tűzszakasz-határ előtti gát kiugró tagozat nélkül valósul meg, minimum 130 cm méretű nyílásmentes sávot kell hagyni a homlokzatban. A homlokzati tűzterjedés elleni gáton A2, B, C, D, E, F kategóriába tartozó burkolat vagy hőszigetelés nem létesíthető és a gáthoz tartozó homlokzati szakasz homlokzatburkolat mögötti légrése a gát alsó és felső síkjánál tűzgátló módon megszakítandó.

21 Fedélhéjazattól függő követelmények
Broof(t1) osztályba sorolt fedélhéjazattal rendelkező épület tetőterében huzamos emberi tartózkodásra alkalmas helyiség(ek) – lakás, stb. - csak abban az esetben helyezhető(k) el, ha − - a fedélhéjazat hordozó szerkezete legalább C és − - az alkalmazott hőszigetelés és a tetőtér felőli burkolat A1 vagy A2 anyagból készül. A legfeljebb 13,65 m építményszintű tetőterek beépítése során B–E anyagú, Broof(t1) (a vonatkozó előírások) kategóriájú fedélhéjazat alkalmazható, ha a tetőtéri helyiségek térelhatároló szerkezetei A1 vagy A2 osztályúak, és kielégítik a EI 30 tűzállósági határérték-követelményt, valamint az alkalmazott hőszigetelés is A1 vagy A2.

22 Szerkezet megnevezése Beépítendő épület szintszáma
Beépített tetőterek egyedi követelményei 6. táblázat Szerkezet csoport Szerkezet megnevezése Beépítendő épület szintszáma N=1 N=2 N=3 Tartó-szerkezetek Tetőtéri teherhordó és merevítő szerkezetek elemei (keretállások, székoszlopok, szelemenek, dúcok, könyökök, szélrácsok, kötőgerendák stb.), amennyiben az használati téren kívül, vagy belül található D R 15 R30 C R45 Amennyiben külső térelhatároló funkcióval rendelkezik RE 15 R 30 E 15 R 45 E 30 Amennyiben belső térelhatároló funkcióval rendelkezik REI 15 R30 EI 15 R45 EI 30 Térelhatároló szerkezetek Tetőtéri térelhatároló szerkezetek (ferdetető, vízszintes zárófödém) E 15 E 30 Szakipari szerkezetek Magastetők hőszigetelése, amennyiben az légréssel vagy egyéb, légréssel érintkező éghető anyaggal érintkezik A2 Legfeljebb 3 szintes beépítendő, és I - III. tűzállósági fokozatú épületek esetén a 6. táblázat követelményei is alkalmazhatóak.

23 Lapostető-magastető tűzterjedési gát
Tűzszakaszok vonalában a lapos- és magastetőn tetőszinti tűzterjedés elleni gátat kell létesíteni, amely a magastető homlokzati sík elé kilógó szerkezetét is meg kell szakítsa, a tetőszinti tűzterjedési elleni gátakra vonatkozó követelménynek megfelelő szerkezettel (ún. ereszmenti tűzterjedés elleni gát). A tetőszinti tűzterjedés elleni gát minimális mérete 0,6 m, amelynél a gát szélessége és éghető hő- és csapadékvíz elleni szigetelés fölötti magassága összeadható. A tetőszinti tűzterjedés elleni gát tűzvédelmi osztálya és tűzállósága feleljen meg az alatta lévő tűzgátló szerkezetre vagy füstkötényfalakra vonatkozó követelménynek, de legalább legyen A2, EI 30. (A tűzterjedés elleni gátak kialakítását az M2. melléklet tartalmazza.)

24 Lapostetők szigetelési előírásai
B, C, D, E, F kategóriába sorolt hő- és csapadékvíz elleni szigeteléseket megszakító tetőszinti tűzterjedés elleni gátakat kell létesíteni: − minden függőleges tűzszakasz-határ síkjában; − az egyes tűzszakaszokon belül úgy, hogy a tetőszinti tűzterjedés elleni gátak közötti terület sehol se haladja meg a m2-t; − csarnokjellegű tűzszakaszok esetén, amennyiben hő- és füstelvezetés előírás, a füstszakasz-határok síkjában. A 60 kg/m²-nél nagyobb tömegű födémek azon csapadékvíz elleni szigeteléseire és lapostető hőszigetelésekre, amelyeket „tetőfödém tartószerkezetei”-nek megfelelő tűzállósági határértékkel rendelkező zárófödémek felett alkalmaznak, vagy amelyek legalább 5 cm vastag, A1 – A2 anyagú kéreggel borítottak, amely kéreg a tetőszigetelés minden pontján biztosítja a védelmet, nincs tűzvédelmi osztály követelmény. Ide tartoznak a kavics leterhelésű lapostetők, a burkolattal ellátott járható tetők és a növényzettel telepített tetők. A növényzettel telepített tetők tetőfelépítményekhez, attikákhoz, magasabb épületrészekhez legalább 60 cm széles kavicssávval (vagy más A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú burkolattal) csatlakozzanak. Amennyiben a tetőfödém az épület kiürítési számításaiban biztonságos térként szolgál, úgy: − ha a csapadékvíz elleni szigetelőréteg - amely legfeljebb 12 mm vastag - felülről szabadon marad, akkor az alatta lévő hőszigetelés pedig csak A1 vagy A2 lehet, a tetőszigetelési rendszer pedig legalább Broof(t1) osztályú legyen, − ha a hő- vagy a csapadékvíz elleni szigetelő réteget felülről A1 vagy A2 anyagú réteggel fedik, akkor a hőszigetelés anyaga B–E is lehet. (Lásd még a tetőfödém tűzállósági határértékére vonatkozó részt!)

25 A 60 kg/m²-nél nem nagyobb tömegű, térelhatároló elemeket is tartalmazó tetőfödémszerkezeteken - egy tűzszakaszon belül - − - az I-II. tűzállósági fokozatú építmények esetében a hőszigetelés A1 vagy A2 anyagú legyen, a csapadékvíz elleni szigetelés A1; A2; B; C; D vagy E osztályú lehet azonban a tetőszigetelési rendszer legalább Broof(t1) kategóriájú legyen, − - a III-V. tűzállósági fokozatú építmények e 5.7. Csarnokjellegű tűzszakaszokra vonatkozó általános követelmény Amennyiben a közösségi funkciójú, tömegtartózkodású csarnoképület tetőfödémének térelhatároló szerkezete 60 kg/m2 felülettömeg alatti, akkor a térelhatároló szerkezet fölötti hőszigetelés legalább A2, s1, d0 kategóriába tartozó anyag lehet.

26 Épületgépészeti szigetelések
Az épületszerkezetek, épületgépészeti berendezések, technológiai berendezések tűzgátló szerkezetekkel vagy tűzfallal történő kapcsolatát úgy kell kialakítani, hogy egy tűz során fellépő alakváltozás (hőtágulás, stb.) ne befolyásolja a tűzgátló szerkezet tűzállóságát. Csővezetékek B-F tűzvédelmi osztályba tartozó anyagú hőszigetelését − „A” – „C” tűzveszélyességi osztályú helyiségekben a határoló szerkezeteken (falakon, födémeken) történő átvezetésnél, − „D” –„E” tűzveszélyességi osztályú helyiségek, tűzszakaszok esetén a tűzszakasz határaként szereplő szerkezeteknél „nem éghető” (A1, A2 tűzvédelmi osztályú) anyaggal kell felváltani. † 0,5 mm vastagságot meg nem haladó felületképzések kivételével. A falon vagy födémen átvezetett vezetékek átvezetési helyein a nyílásokat tűzgátló tömítéssel kell ellátni, melynek TH értéke azonos legyen a szerkezetre előírt TH értékével.

27 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a tűzszakaszok közötti határoló szerkezeten átvezetett közlőművet, csővezetéket stb. - a szállítószalag kivételével - nem éghető (A1 tűzvédelmi osztályú) anyagból kell készíteni, s az átvezetési helyeken a berendezés körüli nyílások elzárásáról olyan - nem éghető (A1 tűzvédelmi osztályú) anyagú - tűzgátló tömítéssel, szerkezettel, berendezéssel kell gondoskodni, amely megfelel a tűzgátló szerkezettel szemben támasztott tűzállósági határérték követelménynek. Az aknákat szintenként a födémek tűzvédelmi paramétereivel megegyező anyagú födémszerkezet beépítésével vagy tűzgátló tömítéssel kell határolni. A szerelőaknán kívül elhelyezett szellőzőberendezés csatornáit és szigetelését A1, A2, s1 minősítésű anyagból kell készíteni.

28 Ha meg van a követelmény, kiút az útvesztőből?
Ha a jogszabály több féle anyaghasználatot engedélyez mindegyik ugyan olyan biztonságos? Sajnos nem! A döntés felelősség, de mi alapján!? Bizonytalansági tényezők és kiszámíthatatlan elemek, rizikó faktorok Épület adottságai, elavultsága Keletkező toxikus anyagok Kivitelezési hibák Tűz lefolyása Tűz „nagysága” Tűz keletkezési helye Mentés feltételei

29 Meglévő épületek: Elöregedett gépészet, elektromos hálózat Elavult biztonsági, tűzvédelmi paraméterek Megváltozott használati viszonyok, berendezések Megnövekedett éghető anyaghasználat

30 Eltérő biztonság – védelem – komfort?
Ahány típus, rendszer, anyag, kivitelezési fegyelem (vezetési mód) annyi variáció Mely nagyban függ a külső tényezőktől, kiszámíthatatlan körülményektől Az olcsóbb is ugyan olyan? Attól mert a forgalmi engedély rendben van és használhatom, nem jelenti, hogy ugyan olyan biztonságban vagyok!

31 Védelmi szint! Tényleg nem Igény ???

32 Ha nem megfelelő….. Forrás: Mezei Sándor – ÉMI- Panel-hőszigetelés veszélyei

33

34 VAKOLHATÓ HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
FRONTROCK MAX E kétrétegű (inhomogén) kőzetgyapot lemez A Frontrock Max E homlokzati kőzetgyapot szigetelő-lemez igazi újdonság. A termék ugyanis inhomogén, azaz két rétegből áll. A felső, 20 mm vastag réteg tömörebb, ami különösen magas pontszerű terhelhetőséget biztosít (Fp ≥ 250N!), azaz a homlokzatot ellenállóbbá teszi a külső mechanikai hatásokkal szemben. Az alsó, vastagabb réteg elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon az esetleges felületi egyenlőtlenségekhez. A két réteg együttesen pedig 10%-kal jobb hőszigetelő képességgel bír (λd = 0,036), mint a Rockwool korábbi, homogén homlokzati terméke (RP-PT).

35 VAKOLHATÓ HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
FRONTROCK MAX E kétrétegű (inhomogén) kőzetgyapot lemez

36 Rendszer Hőszigetelés anyaga Hőszigetelés vastagsága
Hőszigetelésen lévő vakolat anyaga és annak vastagsága Ragasztótapasz, üvegháló Dűbel Gyártó beépítési útmutatója Hordozó felület anyaga

37 Nem minden az aminek látszik
A helytelenül kivitelezett rendszer utólag nem ellenőrizhető!

38 A biztonság próbája

39 Ahova előírás csak nem éghetőt!

40 Éghető lodzsa hátfal mellett, 1,2 m távolságban csak nem éghető anyag, rendszer alkalmazható!

41 Miskolci elemzés Forrás: BME szakértői vélemény

42

43 Tűzszakaszolások

44 Az engedélyek kizárólag a bennük foglalt műszaki megoldásra vonatkoznak az eltérőekre nem!

45 Ha csökkenteni szeretnénk a kockázatot
Állapotfelmérés, diagnosztika Felújítással ne rontsunk az épület tűzvédelmi adottságain! Vonjunk be tűzvédelmi szakértőt már a tervezés elején, tartsuk be az előírásokat! Minősítések! Alkalmazzunk nem éghető anyagokat! Rugalmas, kötöttségektől mentes tervezés új épületeknél valamint meglévő épületek átalakítása esetén Biztonság a tervezők szakértők számára Kivitelezési minőség kockázata jelentősen kisebb

46 III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi
Épület felújítás = Játék a tűzzel? III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia 2011. április 07. Construma

47 Lestyán Mária 30/474-1702 E-mail: maria. lestyan@rockwool. hu www
Lestyán Mária 30/


Letölteni ppt "Tudatos épület felújítások tűzvédelmi kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések