Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zsigmond király uralma

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zsigmond király uralma"— Előadás másolata:

1 Zsigmond király uralma 1387-1437

2 Luxemburgi Zsigmond: egy életút állomásai
IV. Károly német-római császár és Pomerániai Erzsébet második fiaként 1368-ban született. Idősebb féltestvére, Vencel a cseh és német trónt örökölte. Zsigmond a brandenburgi őrgrófságot kapta a vele járó választófejedelemséggel. 1386-ban Magyarország főkapitánya. 1387. március 31-én magyar királlyá koronázták. 1410-től német-római király, 1420-tól cseh király, 1433-tól német-római császár. Első felesége Mária (1385), a második Borbála (1405), Cillei Hermann gróf leánya. Tőle egy leánya, Erzsébet született 1409-ben. 1437. december 9-én a morvaországi Znojmóban halt meg, Nagyváradon temették el.

3 Uralkodásának szakaszai
: a 2. interregnum és polgárháború : a bárói liga és Zsigmond kormányzása : Zsigmond a liga foglya : Zsigmond-ellenes felkelés, Nápolyi László megkoronázása 1404-től Zsigmond király hatalmának kiterjesztése és megszilárdítása 1408: A Sárkányos-rend megalapítása 1410: német-római király 1420: cseh király 1433: német-római császár

4 A 2. interregnum, / MÁRIA I. (Nagy) Lajos és Erzsébet 1371-ben született középső lánya. 1378-tól Magyarország trónörökösnője. 1379-ben a lengyelek is trónörökösül ismerték el, ekkor jegyezték el Zsigmond brandenburgi őrgróffal. Apja halála után a lengyel rendek felesküdtek neki, de 1382-ben csak magyar királlyá koronázták. Lajos orleans-i herceggel tervezett házassága elmaradt, 1385-ben Zsigmonddal kötött házasságot. 1395-ben egy vadászaton lóról leesve halt meg, gyermeke nem maradt. Nagyváradon temették el.

5 A 2. interregnum, 1382-1387 / HEDVIG
Erzsébet királyné (aki magát királynőnek címeztette) Hedviget küldte Lengyelországba, akit 1384-ben megkoronáztak. A későbbi Szent Hedvig (Jadwiga) két év múlva házasságot kötött a frissenkikeresztelkedett Jagello litván nagyfejedelemmel.

6

7 A 2. interregnum, 1382-1387 / ÉRDEKCSOPORTOK, BÁRÓI LIGÁK, HATALMI KÜZDELMEK
Erzsébet királyné (királynő!) Lajos orleans-i herceggel kívánta eljegyezni Máriát. A legfontosabb támogatója Garai Miklós nádor. A bárói liga többsége Zsigmond magyar királlyá koronázását támogatta. A Horváti-testvérek Kis Károlyt (az Anjou-dinasztia durazzoi hercegi ágának tagját) hívták meg a magyar trónra. 1385-ben Kis Károly partra szállt Dalmáciában. Erzsébet és hívei az új helyzetben elfogadták Zsigmondot, megtartották az esküvőt: Zsigmond és Mária házasságot kötött. A budai rendi országgyűlés Kis Károlyt magyar királlyá választotta ban a budai királyi palotában Erzsébet hívei rátámadtak, halálosan megsebesítették, Visegrádra szállították, ahol néhány nap múlva meghalt. 39 napig uralkodott.

8

9 A 2. interregnum, 1382-1387 / A POLGÁRHÁBORÚ, 1386-1387
Kitört a polgárháború Horvátország, Szlavónia és Bosznia elszakadt a Magyar Királyságtól. A Délvidéken duló csatában Garai Miklós nádort a lázadók megölték, Erzsébet királynét és Máriát foglyul ejtették, 1387-ben Erzsébetet megölték. A Horváti-testvérek Kis Károly kiskorú fiát, Nápolyi Lászlót akarták magyar királynak. A Magyar Királyságban a bárói liga vette át az ország kormányzását, 1387-ben a bárók fölvették a ligába Zsigmondot.

10 NIKÁPOLY, 1396 Az Oszmán Birodalom terjeszkedése a Balkánon
1389: az 1. rigómezei (koszovopoljei) csata A balkáni államok sorra behódoltak Zsigmond király nemzetközi lovagsereget szervez, keresztes hadjáratot hirdet 1396. szeptember 28-án Bajezid szultán serege Nikápolynál (az Al-Duna vidékén) legyőzi a keresztény sereget

11

12 NIKÁPOLY, 1396

13 A TEMESVÁRI ORSZÁGGYŰLÉS, 1397
Az 1351-es törvények és az Aranybulla megújítása, de az utóbbiból kihagyják az ellenállási záradékot. A török veszély idején a nemességnek kötelessége az ország határain kívül is hadba vonulni. A hadba nem kelőket pénzbírsággal sújtották. Bevezették a telekkatonaságot: a földbirtokosoknak 20 jobbágytelkenként 1 könnyűlovas íjász katonát kellett felszerelni, kiállítani. Rendelkeztek a jobbágyok szabad költözködési jogáról.

14

15 ZSIGMOND TÁMOGATÓI Stiborczi Stibor erdélyi vajda
Cillei Hermann stájerországi birtokos Filippo Scolari – Ozorai Pipo lovag és zsodosvezér Garai Miklós nádor

16 1408: Sárkányos Rend


Letölteni ppt "Zsigmond király uralma"

Hasonló előadás


Google Hirdetések