Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN"— Előadás másolata:

1 REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN
Gazdasági és Vidékfejlesztő mérnök, Turizmus vendéglátás alapszak Tárgyfelelős: Dr Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens PE GMK Gazdaság- és Társadalomtudományi Tanszék Tantárgy oktatói: Dr. Lőke Zsuzsanna egyetemi adjunktus Dr. Lukács Gábor egyetemi tanársegéd

2 Tematika: Bevezetés: a regionális tudomány alapfogalmai
Telephelyválasztási döntések, vonzáskörzetek lehatárolása Az erőforrások jellege térbeli elhelyezkedésük szerint Térkapcsolatok mutatószámai, elérhetőségi index, periferiális fekvés Erőforrások a területhasználatban: termőföld és természeti adottságok, az emberi erőforrás, tőkejavak A regionális fejlettség indikátorai, mutatószámai, A régiók fejlettségének tényezői, a regionális versenyképesség piramis modellje Európa régiói – társadalom, gazdaság, közigazgatás; regionális erőközpontok, az EU regionális politikája Régiók Magyarországon, a területfejlesztés intézményrendszere, a turizmus a regionális fejlődésben Gyakorlati foglalkozások: az előadásokon tárgyalt anyag példái (Gazd. Vid. Fejl. szakosok!)

3 Ajánlott irodalom Tanszéki honlapról letölthető PowerPoint tananyag:
( oldalról Bacsi Zsuzsa tantárgyai - Regionális Gazdaságtan cím alatti file-ok) Lengyel I. - Rechnitzer J.: Regionális gazdaságtan. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2004. Benko, G: A regionális tudomány. Pécs-Budapest, Dialóg-Campus, 1995. Horváth Gy: Európai regionális politika. Budapest, Dialóg-Campus, 1998. Hoover-Giarratani: An Introduction to Regional Economics. (

4 Értékelés, számonkérés 2009/2010. tanév II. félév
Óralátogatás, aktív részvétel TVSZ szerint 1 esettanulmány önálló feldolgozása és írásban határidőre való benyújtása (téma: egy kiválasztott térség valamely megadott szempontok szerinti elemzése) Gazd. Vid.fejl. Szakosoknál: órán elvégzendő feladatokból 3 db teljesítése + 1 ZH Írásbeli vizsga a félév végén Érdemjegy: vizsgajegy 67 % + (az óraközi munka +beadott elemzés) 33 %


Letölteni ppt "REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések