Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A diplomás pályakövetés egyes jogi aspektusai Dr. Görög Márta, SZTE ÁJTK egyetemi docens Szeged, 2010. április 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A diplomás pályakövetés egyes jogi aspektusai Dr. Görög Márta, SZTE ÁJTK egyetemi docens Szeged, 2010. április 29."— Előadás másolata:

1 A diplomás pályakövetés egyes jogi aspektusai Dr. Görög Márta, SZTE ÁJTK egyetemi docens Szeged, 2010. április 29.

2 Adatvédelem és személyiségi jog Emberi magatartások befolyásolása: szokás, erkölcs, jogi norma. Adatvédelem és személyhez fűződő jogok szempontjából elsősorban a jogi norma releváns, azokból is a személyhez fűződő jogi norma. A technika fejlődése (internet) negatív hatása – pl.: jogsértő és sértett közti távolság.

3 Alumni és DPR Alumni és diplomás pályakövetési rendszer kapcsolata (DPR)  végzett hallgatók nyilvántartása nélkül nem lehet DPR Szabályozásuk háttere: –Alkotmány –a Felsőoktatási tv. –PTK –Adatvédelmi tv. –az érintett felsőoktatási intézmény adatvédelmi szabályzata

4 Alumni nyilvántartás létrehozása, személyes adatok kezelése Alumni adatbázis tartalmazza: – természetes azonosítók (név, lakóhely, tartózkodási hely) – egyéb személyes információk (hobbi, szabadidős tevékenység) Alumni tagság felépítése: – végzett – végzős hallgatók – alkalmazottak

5 Ftv. 34.§ (2) bek.: „FOI […] a beiratkozott hallgatóról törzslapot állít ki, amelyen feltünteti a hallgató személyes adatait, valamint a tanulmányok folytatásával, a hallgatói jogviszonyból adódó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatokat. Így többek között a hallgató nevét, bejelentett lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, elektronikus levélcímét.” Jogi háttér

6 Avtv. 3.§ (1) bek.: „ a személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.” Jogi háttér

7 Ftv. 34.§ (3) bek.: „A FOI [….] a hallgatók személyes adatait, csak a […] juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan […] a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelheti. […] A FOI a hallgatók személyes adatait a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított nyolcvan évig kezelheti.” Jogi háttér

8 Az adatszolgáltatás önkéntes kell, hogy legyen, valamint beleegyezést kíván. Az adatszolgáltatónak tisztában kell lennie, hogy mihez adja a beleegyezését  információs önrendelkezési jog. Szóbeli, írásbeli, esetenként ráutaló magatartással is hozzájárulhat az adatkezeléshez, de ennek megfelelő tájékoztatáson kell, hogy alapuljon (Avtv. 2.§ 6. pont).

9 Végzősök esetében pl. elektronikus rendszeren keresztüli hozzájárulással. Végzetteknél: a felsőoktatási intézmény adatbázisa alapján történő megkeresés  ez nem okoz alapjogi sérelmet (adatvédelmi biztosi állásfoglalás). Adatok felhasználása Alumni (DPR) célból

10 Adatkezelő és adatfeldolgozó kapcsolata: Adatkezelő (felsőoktatási intézmény) megbízási szerződéssel (írásban) bízza meg az adatfeldolgozót meghatározott feladatok elvégzésére. Az adatfeldolgozó nem hozhat érdemi döntést, csak az adatkezelő által meghozott döntést végrehajtja. Személyes adatok kezelése

11 Harmadik személynek törvényi felhatalmazás hiányában, csak az érintett hozzájárulásával küldhetők tovább az adatok. Alumni tagok nyilatkozhatnak a regisztrációnál, hogy egy jövőbeni megkeresés esetén kiadhatóak-e az adataik (pl. volt évfolyamtárs, vagy kari egység megkeresése). Személyes adatok továbbítása

12 1.Az adatkezelő felsőoktatási intézmény által végzett kutatás 1./A. Hallgatói motivációs vizsgálat, valamint végző hallgatók vizsgálata:  önkéntesség, anonimitás, jogszabályi előírások, „válaszadási határ-hajlandóság” növelése 1./B. Végzett hallgatók vizsgálata:  Kkt. 3.§ (1) bek. a. pontja: mint korábbi adatkezelő, felhasználhatja a tudományos kutató az adatokat kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából DPR kutatás jogi háttere

13 Adatbázis aktualizálása, hatályosítása, KEKKH Felhasználás céljának (1995. évi CXIX. tv. szerint tudományos kutatás) és jogalapjának (adat-felhasználási kapcsolat) igazolását tartalmazó csoportos adatszolgáltatás (100 főnél több) iránti kérelem. Igényelhető többek között: –természetes személyazonosító adatok; –lakcímadatok alapján. Díja: –5<fő<100: érintett személyek számaX730,- Ft, mely a szolgáltatás teljesítésétől számított 15 napon beül esedékes; –101<fő és on-line: 275,- Ft/tétel. Megkeresés során jelezni a jogszabályi felhatalmazást, az érintett jogait, önkéntességet stb.

14 2.Felsőoktatási intézmény, mint adatkezelő megbízásából adatfeldolgozó által végzett kutatás adatkezelő az ÜGY URA személyes megkeresés - quazi „megbízólevél” internet alapú kutatás adatok forrásának megjelölése, érintett jogosultságai, önkéntesség stb.

15 3.Együttműködő partner – FOI – megbízott FOI = adatkezelő, megbízó Megbízott = adatfeldolgozó Együttműködő partner, aki pl. meghatározza a kvótát Megbízó az adatfeldolgozó által végzett kutatás eredményéből adatbázist készít, s ezt bocsátja az együttműködő partner rendelkezésére

16 DPR szervezeti háttér-elvárások SZMSZ-ben nevesített szervezeti egység felsőoktatási intézmény vezetésének alárendelt központi koordinációban megvalósuló kutatás kutatásvezetővel szemben elvárt követelmények

17 FOI SZMSZ részét képező, vagy azzal összhangban álló belső intézményi szabályozás adatkezelés célja adatkezelő személye adatkezelés módja adatfeldolgozás/adatfeldolgozó felhasználás jogalapja az érintett jogai a kutatás eredményéhez kapcsolódó szerzői jogi kérdések anonimitás kutatásmódszertani leírás

18 Szerzői jogi kérdések Munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott mű személyhez fűződő jogok –névhez való jog –nyilvánosságra hozatal joga –integritáshoz való jog vagyoni értékű jogosultságok (mű átadásával a munkáltató szerzi meg) Felhasználás joga –többszörözés –terjesztés –nyilvános előadás –nyilvánossághoz közvetítés –átdolgozás –kiállítás

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A diplomás pályakövetés egyes jogi aspektusai Dr. Görög Márta, SZTE ÁJTK egyetemi docens Szeged, 2010. április 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések